Referat - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl
  • No tags were found...

Referat - Inatsisartut

plads i udvalget til hvilken som helst i Landstinget. Dette kan ske mellem de parter iLandstinget, som har aftalt om at stemme sammen i fællesskab eller et parti har givet dette tilet andet medlem eller et parti på grundlag af en aftale eller et mundtligt aftale.Det er affattet kort således, at der ikke er hindringer for at parti, der har flere pladser, at givesin plads til et andet parti eller til andre samarbejdspartnere. Det er ikke spørgsmålet hvempersonen er, hvilket parti det er, og hvis man er enige om den indstillede.Doris Jakobsen (S)Så kan vi se, at Siumut er ene om oppositionen, Atassut kan ikke regnes som opposition, hvisdet har aftale med Landsstyrekoalitionen.Som nævnt i går står det i Forretningsordenen for Grønlands Landsting, men vi kan også se atdet står i Landstingslov om Landstinget, at der ikke er mulighed for det. Derfor har vi krævet,at de først skal videresendes til Lovkontoret, da Lovkontoret er Grønlands Hjemmestyresøverste lovmyndighed, men vi kan se at dette ikke ønskes af Formandskabet, det er megetærgerligt og skuffende; for eksempel kan jeg for det første sige, at vi ikke bare gør modstandfor at gøre modstand, men da vi i Siumut ligger vægt at vi skal køre på en korrekt grundlag.Det er aldrig sket før, og man erkendte dette i går gennem en skrivelse. Derfor står det også idet første redegørelse, som blev afgivet af en jurist, at ”det muligvis ikke kan lade sig gøre”.Vi kan se, at man på det punkt er i tvivl, men at der senere kom en korrektion.Vi kan fremkomme med et eksempel, da vi sidst havde tvivl om efterskolesagen, blevherværende jurister fra Landstinget Bureau bedt om at undersøge dette, derefter blevLovkontoret spurgt, fordi der var modstridende opfattelser, efterfølgende blev der lavet enundersøgelse fra et uvildig jurist, som kostede 1,2 mio. kr.Som et andet eksempel kan vi nævne forhold omkring kvoter, hvor Landstingets Bureau ogLovkontoret var uenige, og der blev rejst forespørgsel for at sagen kunne undersøges af enuvildig. Så hvorfor, når vi som opposition kræver, at der skal være en undersøgelse af enuvildig, vil der ikke gives os denne mulighed? Før i tiden brugte oppositionen mangemillioner til undersøgelser.54

More magazines by this user
Similar magazines