Referat - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl
  • No tags were found...

Referat - Inatsisartut

Efter pausen har Aleqa Hammond, Siumut, bedt om ordet.Aleqa Hammond (S)Der er grund til at jeg til sidst ønskede at få ordet, da der har været misforståelser omkring degrønlandske papirer, som blev omdelt i går, jeg skal ikke nævne navnet på hvem der lavet det,men et notat til os fra Landstingets Bureau. Her har vi alle taget udgangspunkt i dengrønlandske version, idet vi regnede med at det grønlandske sprog var udgangspunktet her isalen, men det viser sig, at det er den danske version, vi skulle have kigget på. Det er nu en nyfremgangsmåde, derfor må vi blive orienteret, at det er den danske version, vi skal tageudgangspunkt i, og ikke den grønlandske.Det kan ske, men vi er kun mennesker, og tolke kan tage fejl, det er godt nok, der må væreplads til det, men vi er alle kun mennesker, der ud fra lovgivningen skal arbejde på vegne afsamfundet. Dette skal ikke sættes spørgsmål ved, det er vores pligt. Det er også vigtigt, fordrejer det sig om udvalg, der er lovbundne. Det er dannet helt i henhold til lovgivningen. Detkan der ikke sættes spørgsmål ved.Derfor fastholder vi stadig vores mening, hvis der er tvivl skal sagen behandles, således detikke længere giver tvivl til medlemmerne og for samfundet.Tak.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget (IA)Næste taler er Jens Immanuelsen, Siumut.Debatten må afbrydes nu, da beslutningen skal meddeles.Jens Immanuelsen S)Tak.Den der skal etableres er lovbundet, er placeret som det tredje lovbundet Landstingsudvalg.Derfor skal der Landstinget arbejde i henhold til loven og i overensstemmelse hermed, da vikræver at befolkningen skal følge lovgivningen og jeg ønsker at vi her i salen skal væreforegangsmænd.70

More magazines by this user
Similar magazines