Referat - Inatsisartut

cms.inatsisartut.gl
  • No tags were found...

Referat - Inatsisartut

Således kan denne midlertidige udvalg fortsætte med benævnelse, og skal nok fortsætte indtilopgaven er tilendebragt, og har disse som medlemmer:Akitsinnguaq Olsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Storm Ludvigsen, Inuit AtaqatigiitJuliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit, suppleant Olga Poulsen Berthelsen, Inuit AtaqatigiitAqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit, suppleant Hans Aronsen, Inuit AtaqatigiitKarl Lyberth, Siumut, suppleant Ruth Heilmann, SiumutNiels Thomsen, Demokraterne, suppleant Justus Hansen, Demokraterne.Idet vi ønsker god arbejdslyst til dette midlertidige udvalg er medlemmerne nu på plads.Det næste er repræsentanter under FN’s generalforsamling.I denne forbindelse bliver forholdstalsvalgmetoden ikke benyttet, kun at der fraFormandskabet ikke er indstilling om ændring af nuværende fremgangsmåde, og det er at deto største partier besætter pladserne. Således skal Inuit Ataqatigiitog Siumut besætte de topladser.Jeg vil bede partierne fremkomme med deres repræsentanter.Doris Jakobsen, Siumut.Doris Jakobsen (S)Da vi sad som Landsstyrekoalition lagde vi også vægt på de valgte til FN’s generalforsamlingnødvendigvis skal være fra Landsstyrekoalitionen samt fra oppositionen, men jeg er nu gladfor at oppositionen får mulighed at en repræsentant i FN.Vi skal med glæde fra Siumut indstille Aleqa Hammond som repræsentant i FN’sgeneralforsamling.Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget, Inuit Ataqatigiit.Olga Poulsen Berthelsen, Inuit Ataqatigiit.Olga Poulsen Berthelsen (IA)Fra Inuit Ataqatigiit skal vi indstille Jane Petersen.87

More magazines by this user
Similar magazines