Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Klimastrategi for Vordingborg Kommune600,000500,000-8,2 % -10,9 %400,000300,000200,000100,000ØvrigeLandbrugArealanvendelseTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugUden virkemidlerSum varmepumper--100,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 4 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner udbygning af varmepumper, tons.Reduktionen i drivhusgasudledningen svarer til en yderligere reduktion på knap2 % udover basisscenariet.4.4 TransportDer er udarbejdet et forslag til en ny byudvikling i Region Sjælland (”Forslagtil Strukturbillede 2030”), som blandt andet omfatter forslag om udvidelsen afbynære boliger og erhverv tæt på togstationer.Den samlede CO 2gevinst ved gennemførelsen af byudviklingsplanen er opgivettil ca. 50.000 CO 2for hele regionen. Dette svarer til en reduktion på ca. 3000 tonCO 2i Vordingborg Kommune, såfremt CO 2reduktionerne bliver ligeligt fordelt påde 17 kommuner i regionen.Bystruktur:1. Byvækst i transporteffektive byer 21.000 ton CO 2Byudviklingsprincipper:2. Stationær lokalisering af arbejdspladser/boliger3. Større tæthed i boligbyggeriet26.000 ton CO 21500 ton CO 2I alt for alle 17 kommuner ca. 50.000 ton CO 2(Kilde: Miljøvurdering Forslag til Strukturbillede 2030 – Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland,Udkast 23. marts 2010)28

More magazines by this user
Similar magazines