Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser600,000500,000-7,7 % -10,3 %400,000300,000200,000100,000ØvrigeArealanvendelseLandbrugTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugSumUden virkemidler--100,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 7 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner med øget biogasproduktion, tons CO 2per år.Reduktionen i drivhusgasudledningen svarer til ca. 1,2 % udover basisscenariet.31

More magazines by this user
Similar magazines