Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Bilag 1 – Basisfremskrivning og scenarieanalyser600,000500,000-32,8 % -33,5 %400,000300,000200,000100,000-ØvrigeLandbrugArealanvendelseTransportFjernvarmeOlieNaturgasVE elprodukonElforbrugSumUden virkemidler-100,000-200,00020302029202820272026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008Figur 8 – Illustration af udviklingen i CO 2emissioner med alle virkemidler, tons CO 2per år.Tabel 3 nedenfor viser CO 2-reduktionerne for de to scenarier i forhold til basisscenariet.Det ses blandt andet, at en vindmølleplan kan reducere udledningenaf drivhusgasser med næsten 10 %, mens en fjernvarmeplan kan reducereudledningen med 8-9 % i forhold til, hvis kommunen ikke gør noget, som er detbasisscenariet repræsenter.Reduktioner itf. basisscenariet2020 2025Varmeplan 8,5 % 7,8 %Vindmølleplan 9,8 % 8,4 %Varmepumper 1,7 % 1,8 %Landbrugsscenarie 4,3 % 4,8 %Biogasscenarie 1,2 % 1,2 %Alle scenarier 26,0 % 24,1 %Tabel 3 – CO 2 reduktioner ved scenarier i forhold til basisscenariet.33

More magazines by this user
Similar magazines