Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Bilag 2 – CO 2-kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område 20085.1 FjernvarmeFjernvarmesalget i Vordingborg Kommune udgjorde i 2008 ca. 128.600 MWh(oplyst af forsyningsselskaberne). Det samlede varmetab i fjernvarmenettet erskønnet til ca. 20,4 %.ForsyningsområdeBruttovarmebehov[MWh/år an net]Varmesalg[MWh/år an forbruger]Målt Normalår* Målt Normalår*Nettab[%]Lendemarke 7.650 8.488 6.051 6.889 20,9Præstø 21.363 23.649 16.512 18.798 22,7Stege 34.440 38.316 28.000 31.876 18,7Vordingborg 97.526 111.026 78.020 88.82020,0(antaget)Samlet 160.979 181.479 128.583 146.383 20,4Tabel 5.9 Fjernvarmeproduktion og leverance i Vordingborg Kommune (i 2008 og normalårsværdier).*Graddagekorrigeret ud fra antal skyggegraddage for Danmark oplyst af DFF. Nettabet samt 25 % afvarmesalget er antaget graddageuafhængigt.Det er vurderet, at fjernvarmeforbruget er fordelt på forbrugertyper som vist iTabel 10, og disse værdier er indtastet i CO 2beregneren.FjernvarmeforbrugPrivate husholdninger 84.684 MWhKommunens virksomhed 13.401 MWhErhverv og industri 23.125 MWhGartnerier og landbrug 0 MWhØvrige offentlige institutioner 7.372 MWhI alt 128.582 MWhTabel 10 – Fjernvarmeforbrug fordelt på sektorer, beregnede estimater ud fra BBR og faktiske forbrugsoplysningerfra Vordingborg Kommune.53

More magazines by this user
Similar magazines