Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Klimastrategi for Vordingborg Kommune1. Baggrund for klimaarbejdetVordingborg Kommune har tiltrådtKlimapagten (Covenant of Mayors)samt indgået en aftale med DanmarksNaturfredningsforening om reduktion afCO 2udledningen.Vordingborg Kommune har desudenforpligtiget sig til at arbejde positivtmed og inden for de rammer, somfindes i den regionale klimastrategiudarbejdet af KommunekontaktrådSjælland (KKR) og Region Sjælland.De samlede rammer VordingborgKommune har indgået aftaler inden forer skematisk vist i nedenstående figur.Borgmesterpagten• > 20 % CO reduktion i 2020 i2kommunen som geografi• Udarbejde en energi- og klimaplani 2010DN aftalen• 2 % CO reduktion/år for virksomhedenVordingborg Kom-2mune frem til 2025Region SjællandKlimastrategi• Leve op til de overordnede måli Regionens klimastrategi• Understøtte Regionens klimastrategi6

More magazines by this user
Similar magazines