Printvenlig version - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk
  • No tags were found...

Printvenlig version - Vordingborg Kommune

Klimastrategi for Vordingborg KommuneKommunale bygningerVarmeforbrugkWhCO 2-udlednington CO 2Adm. Bygninger 1.311.054 292Skoler 9.417.379 1.127Daginstitutioner 1.721.292 237Fritids- og ungdomsklubber 455.230 12Behandlingscenter 1.604.179 34Ældrepleje 2.959.180 446Specialinstitutioner 1.971.622 282Kulturinstitutioner 3.126.563 470Andre kommunale bygninger 2.129.960 195Idrætsanlæg 679.062 62I alt 25.375.521 3.156Tabel 6 – Varmeforbrug og CO 2-udledninger i kommunale bygninger.Vurderes varmeforbruget per bygningsareal (Tabel 7) ses det, at især administrativebygninger og kulturinstitutionerne har en høj CO 2-udledning. For administrativebygninger skyldes den høje udledning ikke et højt varmeforbrug, mensnarere en stor andel af olie, som anvendes til opvarmning. For kulturinstitutionerskyldes den høje udledning både et højt forbrug og en høj andel af elvarme ogolie som opvarmningsform.Kommunale bygningerVarmeforbrugkwh/m2CO 2-udledningkg CO 2/m 2Adm. Bygninger 113 25,2Skoler 116 13,9Daginstitutioner 126 17,3Fritids- og ungdomsklubber 138 4,2Behandlingscenter 144 3,0Ældrepleje 121 18,2Specialinstitutioner 113 16,1Kulturinstitutioner 189 28,4Andre kommunale bygninger 135 12,4Idrætsanlæg 88 8,0I alt 125 15,6Tabel 7 – Specifikke varmeforbrug og CO 2-udledninger fra varmeforbrug i kommunale bygninger.84

More magazines by this user
Similar magazines