Skriv til nettet - Kerteminde Kommune

kerteminde.odeum.com
  • No tags were found...

Skriv til nettet - Kerteminde Kommune

LinksSkriv kun informationen ét sted på hjemmesiden, og lav links til den fleresteder. Så er der kun ét sted at opdatere oplysningerne.Brug links flittigt - og med omtankeDet unikke ved internettet er, at tekstenheder kan linkes sammen.Forudse læserens næste behov og link videre til uddybende informationeller relaterede emner på interne eller eksterne sider.Eksterne sider skal altid åbnes i et nyt vindue, interne i det samme.For mange links kan dog også tage pusten fra læseren og få ham til atmiste overblikket. Brug derfor links med omtanke.Placering i tekstenEt link kan enten placeres i teksten eller efter teksten. Det anbefales atplacere links efter teksten, da det giver en roligere og meresammenhængende tekst. Links placeret i teksten skal bruges medomtanke, da de let kan virke generende for læsningen.Navngivning af linksNavnet på linket skal være gennemskueligt og tydeligt for læseren.• Skriv f.eks. ”Læs mere om boligstøtte her” (ved almindelige links)eller ”Klik her for at downloade vejledningen” (ved pdf’er) og ikke blot”Vejledning”, ”Læs mere” eller ”Klik her”.Om www.kerteminde.dkKerteminde Kommunes hjemmeside er kommunens ansigt udadtil ogkan øge borgernes selvbetjening.Alle medarbejdere i kommunen har pligt til at kende kommunenshjemmeside, så de kan vejlede borgerne, og at være behjælpelig med,at oplysningerne på siden altid er korrekte og opdaterede.Skriv til nettetLæsning af tekster på en computerskærmadskiller sig fra almindelig læsning.På nettet skimmer man blot indholdet, ogfinder man ikke brugbare informationerindenfor de første sekunder, er man væk.Derfor er det særligt vigtigt at tekst på nettet erkort, let forståelig og nem at overskue medmange sigende overskrifter og punktopstillinger.Hvert fagområde har en webredaktør, der lægger de færdigredigeredetekster på siden. Kontakt din decentrale webredaktør, hvis du harrettelser eller nye oplysninger til hjemmesiden.Tjek teksten på sidenNår du har lagt en tekst på hjemmesiden, er det altid en god idé at seefter, hvordan teksten tager sig ud på siden – for en sikkerheds skyld.Der kan ofte være fejl eller mangler, man har overset.For mere informationKontakt kommunikationsmedarbejder Ane Bjerg påtlf. 65 15 15 08 eller ahb@kerteminde.dk.4


Opbygning af teksterDet vigtigste førstSkriv altid det vigtigste først, gerne i overskriften.Konklusioner og de to eller tre vigtigste pointer i en tekst skal stå istarten, for den utålmodige læser vil ikke vente med dem til sidst – ognår sjældent igennem hele teksten!Benyt ”Nyhedstrekanten”: 1. Konklusion 2. Baggrund / uddybning3. Detaljer.Del teksten opEn tekst på nettet bliver hurtig tung at læse. Lav derfor mellemrum eftermax fire til fem sammenhængende linjer, og lav derudover mangeopdelinger i afsnit, lister og punktopstillinger, så teksten er nemmere atoverskue.Hvert afsnit skal kunne læses for sig selv og have ét centralthovedbudskab samt en overskrift, der alene kan give et godt overblikover, hvad afsnittet handler om.Undgå overgangsord som "indledningsvis", "imidlertid", "dette","endvidere", "et andet eksempel" og "slutteligt", der forudsætter, atteksten læses i en bestemt rækkefølge - det gør den ikke på nettet.Lav mange overskrifterOverskrifterne på siderne og afsnittene skal være præcise, informativeog må gerne indeholde tekstens nøgleord. Læseren skal ud fraoverskriften alene vide, hvad teksten overordnet handler om.Overskriften kan for eksempel være besvarelsen på et spørgsmål:”Biblioteket holder lørdagsåbent” eller ”Du får løn under praktikophold”.Skriv kortSkriv så kort og præcist som muligt. Tekster skal som hovedregel kunnevære på ét skærmbillede, uden at man skal scrolle med musen.Ved lange tekster bør man derfor dele teksten op i flere undersider medlinks til hinanden, eller skrive en kort indledning, der fortæller omindholdet og de vigtigste pointer, og så linke til en pdf med selveteksten. (Læs mere om links på bagsiden)Lidt om layoutBrug fed, når en overskrift eller et vigtigt ord i teksten skal fremhæves.Brug aldrig kursiv eller understregning til at fremhæve et ord eller ensætning på nettet. Kursiv er svær at læse på en skærm ogunderstregning bruges kun til links!Punktopstillinger er gode til at skabe overblik og strukturere indholdet ien tekst på nettet.2Godt sprog på nettetBrug et aktivt sprogEt personligt og direkte sprog skaber nærvær i teksten.Brug nutid samt ”du” og ”vi”.Undgå passive endelser på -ing, -else og -s.• ”Henvendelse kan ske til...” Skriv i stedet: ”Du kan henvende digtil…”• ”Det forventes at…” Skriv i stedet: ”Vi forventer at…”• ”Den af kommunen gennemførte vurdering…” Skriv i stedet:”Kommunen har vurderet…”Skriv kort og præcistPas på med for lange sætninger og indskudte sætninger. Et ekstrapunktum eller to øger ofte læsbarheden markant.Skriv så kort og præcist som muligt.Lange sammensatte ord bør deles op.• ”Vi beder Dem om at rette en telefonisk henvendelse til...” Skriv istedet: ”Ring til...”• ”Miljøvurdering”. Skriv i stedet: ”Vurdering af miljøet”.• Undgå overflødige ord som vedrørende, endvidere, anmode,dersom, angående, fremdeles, udfærdige, nedennævnte osv.Skriv tidløstTekster på nettet har en lang levetid og det er sjældent tydeligt, hvornårde er fremstillet.• Undgå formuleringer som "i dag", "sidste år", "ny" og "55 år gammel".Skriv i stedet datoen – med årstal! (Gælder ikke nyheder).Skriv til din målgruppeTænk altid på din målgruppe, også når du skriver til nettet.Sproget skal være mundret og til at forstå. Skriv ”almindeligt dansk” ogundgå at benytte særlige fagudtryk og fremmedord, som målgruppenikke har forudsætninger for at forstå. Bruger du fagbegreber, så husk atforklare ordet.• ”Beliggende i…” Skriv i stedet: ”Ligger i…”Læs korrekturLæs korrektur inden du offentliggør teksten. Sprog-, stave- ogkommafejl får dig og Kerteminde Kommune til at virke inkompetent oguinteresseret i budskabet. Et godt råd er at få en kollega til at læseteksten igennem.3

More magazines by this user
Similar magazines