11.07.2015 Views

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

Handicap·nyt - Dansk Handicap Forbund

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Transit fra 164.900 kr. ekskl. moms. Levering 4.180 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer.Ogilvy & MatherDet perfekte matchNu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for i énbil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder,sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med oguden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder.Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt.Læs mere på www.ford.dk eller kontakt din lokale Ford forhandler.FordTransitFeel the difference


IndholdHANDICAP • nyt · nummer 2 · April 20083FOTO:Kimimasa MayamaFerietilbud fra DanskHandicap Forbund.s. 20Foto: Lars Bahl.Skuespilhuset har for lidt plads til kørestole 6Reportage fra Danmarks nye skuespilhus.Det nye skuespilhus er blevet gennemgåetfor tilgængelighed.s.6Dansk Handicap Dag på Bornholm 10Temaet på Dansk Handicap Dag var i år Lighed for alle.Spørg bare Dansk Handicap Forbund 12Nye muligheder for rådgivning i Dansk Handicap Forbund.Hjulspind 14Velkommen til hjælpemiddelmesse 17Besøg Health & Rehab 6.-8. maj i Bella Center.Kort Nyt 18Læserne skriver 19Ferietilbud 20Tag på ridelejr, kanotur eller ferie på Sct. Knudsborg.Midt i bladet 21Det er vigtig at føle, man yder noget 30Piotr Kuna fik job som parkeringsvagt gennem Dansk Handicap Forbund.”Da min mor lå på hospitalet,kunne jeg ikke kommeaf sted og besøge hendeen dag, hun havde fået detværre, fordi turen ikke varbestilt dagen før, og allevogne var optagede.”Tema om kørselsordninger.s.34Sid stille og nyd 32Ny svensk kogebogTema: Hvad er der galt med kørselsordningen?Den kollektive trafiks stedbarn 34Den individuelle kørselsordning trænger til et eftersyn, mener Mogens Wiederholt,leder af Center for Ligebehandling af Handicappede.Hvad mener Kommunernes Landsforening? 37Loven er givet, men kommunerne har ansvaret for serviceniveauet.Kørselsordningen kunne være meget bedre 40Brugerne beretter om oplevelser med den individuelle kørselsordning.Kørselsordningen er ikke god nok 44Mennesker med handicap er ikke tilfredse med de muligheder, de nuværendekørselsordninger tilbyder.Piotr Kuna er meget tilfreds med jobbetsom parkeringsvagt.s.30www.dhf-net.dk


Her er feriehusethvor man føler sigvelkommen med kørestol5Cimbria Ferie · Linåvej 59 · Linå · 8600 Silkeborg · Tlf. 86 84 58 18 · Mobil 26 73 69 22


LederHANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 20085Et transportmæssigt A-og B-hold!hvad gør man, hvis man spontant får lyst til at besøge sin familie eller venner? De flestemennesker tager af sted – enten med bil, offentlige transportmidler eller med et hop op på’jernhesten’.hvad gør man, hvis man ikke ved, hvornår mødet slutter, eller hvornår man får lyst til attage hjem fra festen? De fleste er ligeglade og tager bare hjem, når mødet er færdigt ellertrætheden og lysten til dyner melder sig ved festen.sådan siger jeg ofte til udenforstående mennesker, som spørger mig, om ikke kørselsordningernefor mennesker med handicap fungerer fint. For vores medlemmer, som er helt afhængigeaf handicapbefordring, er historien en ganske anden. Vi har nu i årevis set, hvordanvi må leve med kørselsordninger, som i alvorlig grad forhindrer folk i at leve et liv med spontanitetog frihed.er kørselsordningerne ikke bare, hvad den kollektive trafik er for alle andre, kunne nogenspørge? Nej, bestemt ikke. alle andre kan vælge, hvor og hvornår de vil benytte den kollektivetrafik, medens mennesker med handicap skal forudbestille, indordne sig under en mystiskkøreplan – og så tilmed betale overpris for transporten på lange ture!I sidste nummer af handicap-nyt offentliggjorde vi en undersøgelse, som bekræftede voresfornemmelse: at kørselsordningerne er håbløst ufleksible, meget dyre, og at spontanitet ogfrihed er en by i rusland.samtidig er de med til at skabe et transportmæssigt a- og B-hold. mennesker på a-holdethar fået bevilget en handicapbil og dermed opnået selvbestemmelse over egen transport.De kan leve helt anderledes uafhængigt, end den borger, som er afhængig af kørselsordningerne.I dette nummer kan man læse nogle detaljerede historier om, hvilken betydning deufleksible kørselsordninger har i folks liv.som landsformand for Dansk handicap Forbund er min holdning til kørselsordningernesom til alle andre områder, nemlig at borgeren er ekspert på sit eget liv, og kun borgeren selvkender sit behov. Vi kan selvfølgelig ikke opnå kørselsordninger, som giver den samme gradaf frihed som en handicapbil, men vi kan arbejde hårdt for kørselsordninger, som giver mulighedfor spontanitet, som er åben i et større tidsrum, kan bruges til kørsel til andet end fritidsaktiviteter,ikke har et loft over antal ture samt indeholder mulighed for dør-til-dør-kørselinklusiv trappemaskine.Det vigtigste er, at kørselsordningen kompenserer os, så vi i praksis bliver ligestillede medandre borgere, og at den frem for alt indeholder mulighed for et liv med frihed og spontanitet.På den måde kan vi måske i fremtiden undgå, at mennesker med handicap deles op i ettransportmæssigt a- og B-hold.susanne olsenLandsformand” Vi har nu i årevis set,hvordan vi må levemed kørselsordninger,som i alvorlig grad forhindrerfolk i at leve etliv med spontanitet ogfrihed.”Kontroleret oplag i perioden1 juli 2006 - 30 juni 2007: 9 687Handicap-nyt’sproduktion ergodkendt tilSvanemærketefter NordiskMinisterrådsmiljøreglerHandicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, 1 2100 København Ø Telefon 39 29 35 55, Telefax 39 29 39 48, E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk, Hjemmeside: www dhf-net dkRedaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs Design og tryk: KLS Grafisk Hus Oplag: 10 250Annoncer: DG-Media, Telefon 70 27 11 55 Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer Ring 39 29 35 55for bestilling ISSN: 0904-8081 81 årgang Giro: 6 00 34 35 Kontortid: Mandag til torsdag kl 9 00 – 16 00, Fredag kl 9 00 – 14 15 Landsformand: Susanne OlsenHovedkasserer: Erna Christensen Direktør: Helge Barnewitz Næste nummer: Udkommer 14 juni 2008 Deadline: 10 maj 2008


Skuespilhuset www.dhf-net.dk 6Skuespilhusethar for lidtplads tilkørestoleArkitekturen er interessant, og udsigten over havnen og vandet er imponerende.Handicap-nyt har besøgt Danmarks nyeskuespilhus. Meget er godt, men ikke alt”Huset er ordets og pausens hus. Det her er pausen”,siger en veloplagt Nikolaj Jensen, teknisk direktør iSkuespilhuset, mens vi – en lille gruppe besøgende- spændt venter på, at elevatoren åbner sig, så vi kankomme på rundvisning i det nye skuespilhus et pardage før den officielle åbning.Vi er kommet ind ad personaleindgangen, og ClausBjarne Christensen og Lena Nielsen begge fra DanskHandicap Forbund udbryder synkront: ”Tilkaldeknappentil elevatoren er placeret forkert, sidder for højt,og personaletrappen mangler et gelænder”.Vi kommer ind bag den store scene i et enormtrum, der er arbejdsplads for mange. Dagslys strømmerind, og det er en sensation, forklarer NikolajJensen. ”Teaterpersonale arbejder altid i rum udenvinduer, så det er rart, at vi nu kan tilbyde personaletdagslys”.


En god nats søvn......giver glade og friske børn.Sengevædning skyldes ikke psykiske problemer, men er en fysisklidelse. Sengevædning skyldes manglende produktion af det hormon,der styrer urinproduktionen eller for lille blære i forhold til barnets alder.Langt de fleste børn vokser fra sengevædningen omkring pubertetsalderen,og sengevædningen kan i mellemtiden behandles.Indtil den rette behandling er fundet og for at undgå besvær ogpinlige episoder i barnets hverdag, kan DryNites ® natbleer væreen stor hjælp.DryNites ® natbleer er diskrete absorberende underbukser specieltudviklet til større børn, og de kan bæres under almindeligt nattøj.DryNites® Sleep shorts er en ny og unik natble, der ligner rigtigeboksershorts. Natbleen er meget absorberende, og den er producereti et specielt materiale, der ligner rigtigt stof. DryNites® Sleepshorts fås i to størrelser og kan bruges af både piger og drenge.DryNites ® Sleep Shorts fås i to størrelser• 4-7 år (17-30 kg)• 8-12 år (27-50 kg)• 4-7 år (17-30 kg)• 8-15 år (27-57 kg)DryNites ® Pyjama Pants fås ito størrelser i en drenge-ANNONCEog pigemodel:Gode råd• Spørg din læge og få klarlagt årsagen til, at barnet tisser i sengenom natten. Sengevædning kan behandles.• Tal med barnet om de natlige uheld og forklar, at han/hun ikkekan gøre for det.• Når dit barn skal på overnatning, kan DryNites ® lægges i en pose ibunden af soveposen. Så kan den hurtigt og diskret tages af og på.www.drynites.dkFå yderligere information om sengevædning hos patientforeningen Kontinensforeningen www.kontinens.dk eller ring tilKontinensforeningens landsdækkende telefon-rådgivning på telefon 70 20 08 70, indtal gerne besked.3915-SleepShorts 183x258.indd 13/13/08 9:22:30 AM


Dansk handicap Dagwww.DHf-Net.Dk10Lighed er afgørendeDansk handicap Dag blev fejret over hele landet. handicap-nyt var med på Bornholm, hvornæstformand John sørensen talte over temaet Lighed for alleaF LIs sChoU Foto: BJarNe egeLyKKeafdelingsfomand Lis schou bød velkommen til godt50 medlemmer og talerne, næstformand i Danskhandicap Forbud John sørensen samt Jacob Kjøller,der er formand for Bornholms regionskommunessocialudvalg.Dialog er vigtigÅrets tema for Dansk handicap Dag var ”Lighed foralle”. Næstformand John sørensen holdt hovedtalenog kom ind på, hvor afgørende lighed er for voreshverdag. han nævnte bl.a. FN-konventionen, som kanblive et afgørende redskab for handicappolitikken iårene fremover.han pegede også på tilgængelighed som et vigtigtelement, og her skal Dansk handicap Forbund ikkemindst arbejde på at sikre tilgængelighed til klinikker,praktiserende læger samt offentlige bygninger.Kørselsordninger har også betydning for lighed,mente John sørensen, hvad også en større artikelomkring kørselsordningen i sidste nummer af handicap-nytviste. Kørelsordningerne fungerer ikke altid,således er kørselsforholdene på Bornholm ogsåblevet forringet i betydelig grad. Det har bl.a. væretomtalt i det lokale medlemsblad, og John sørensenopfordrede medlemmerne til at komme med konkreteeksempler, som afdelingen har mulighed forat arbejde videre med.”Dialogen mellem Dansk handicap Forbund ogpolitikerne er utrolig vigtig, når man skal sikre engod handicapolitik på landsplan og i de enkeltekommuner, og det er vejen til indflydelse,” sagdeJohn sørensen. ”Den nye finanslov, der lige er vedtaget,sikrer afskaffelse af den særlige servicebetalingfor beboere på bosteder, som er på den gamle


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 200811AfdelingsformandLis Schoubød velkommen.Næstformand i DanskHandicap Forbund,John Sørensen sagdeblandt andet: ”Kommed eksempler påproblemer og giv demtil Dansk HandicapForbund, så vi kanarbejde videre meddem.”Også lokale politikere møder op til Dansk Handicap Dag. Her se formanden for Bornholmsregionskommunes socialudvalg Jakob Kjøller med sin kone, Charlotte Kjøller.for vores hverdagpensionsordning. Det har været et ønske gennemmange år, så selvom ting tager tid, viser sagen, atdet kan betale sig at blive ved med at kæmpe, ogdet er måden, hvorpå vi alle kan opnå ligeværd.”socialudvalgsformand Jacob Kjøller sagde i sintale bl.a. noget om værdighed og ligeværd i detdaglige. ”Jeg sidder i en dobbeltrolle som formandfor socialudvalget og formand for handicaprådet.her er vi ved at lave en handicappolitik, og vi vilholde en del møder, hvor borgerne kan komme tilorde.” Jacob kom også ind på den lokale handicapkørselog lovede, at politikerne vil se på handyBat(kørselsordning på Bornholm, red.) angående ventetidog pris.Problemstillingen om at lukke personer, som ikkeselv kan udtrykke, hvad de gerne vil, ind i ledsageordningen,har de bornholmske politikere sendtvidere til de to folketingspolitikere fra Bornholm,fortalte Jakob Kjøller.Uden de frivillige ingen Dansk handicap DagDe 50 medlemmer havde en rigtig hyggelig eftermiddagmed god mad, taler og underholdning. musikerenthomas Nyboe stod for den musikalske del, oghans musik flød roligt i baggrunden og medvirkedetil at skabe den gode stemning.afdelingen står selv for hele arrangementet – madlavning,servering og service i det hel taget, og nårdet er muligt at afvikle en så vellykket handicapdag,skyldes det de mange frivillige, der giver en håndmed til det praktiske. Det er med til, at dagen kangennemføres til nogle fornuftige priser, som gør detmuligt for alle at deltage. Den lokale opbakning tilarrangementer er meget vigtigt.


ådgivningNye muligheder for rådgivning og hjælp i Dansk handicapbisidder-Forbundwww.DHf-Net.Dk??SpørgDansk HandicapForbund12?ensstemmelse med forbundets etiske værdigrundlag.aF JePPe KerCKhoFFsDansk handicap Forbund (DhF) tilbyder nu merne rådgivning, sparring og hjælp til ankesagergennem vores rådgivningsteam. teamet er sammen-sat af tre ansatte og fem frivillige medarbejdere - allemed en relevant faglig og erfaringsmæssig baggrund.ønsker du rådgivning kan du henvende dig til hovedkontoret,hvorefter du henvises til en af vore råd-medlemgivningskonsulenter.Konsulenterne ser på din sag og afgør, om DhF kangå ind og støtte en anke. alle ankesager kvalitetssikresog godkendes centralt på hovedkontoret. Dukan forvente et svar på din henvendelse i løbet af syvarbejdsdage. ring på 39 29 35 55 eller skriv en e-mailtil: social@dhf-net.dk.BisiddertjenesteDansk handicap Forbund tilbyder også kontakt tilbisiddere, som kan gå med dig, når du skal til mødemed kommunen. Vi ved af erfaring, at det kan væresvært at have overblik over det hele, når man er personligtinvolveret i sin sag.en bisidder er en frivillig person, som har gennemgåetet bisidderkursus og efterfølgende er vurderetegnet til opgaven. Bisidderen kan tilbyde dig en samtalebåde før og efter dit møde med kommunen. allevore bisiddere har tavshedspligt og arbejder i over-ensstemmelse med forbundets etiske værdigrundlag.Bisidderen er ikke en ekspert, som fører sagen fordig, men derimod en uvildig sparringspartner, somdu kan drøfte din situation med. ønsker du kontakttil en bisidder så ring på 39 29 35 55 eller skriv en e-mail til: social@dhf-net.dk.anden rådgivning i DhFDer eksisterer stadig mulighed for at få rådgivningmed videre andre steder i forbundet. For medlemmerbosat på Fyn kan vores regionskontor i odense yderådgivning og støtte samt hjælp til at anke sager. Dukan henvende dig til regionskontoret på hverdagemellem kl.11 og 15, tlf. 66 19 34 55 eller på e-mail: dhfregion-fyn@mail.tele.dk.I Århus yder Dansk handicap Forbunds afdelingrådgivning gennem projekt ’medlemmer i Centrum’.rådgivningen kan kontaktes hver torsdag frakl.14-17 på tlf. 51 87 84 99 eller på e-mail projekt@dhf-aarhus.dk eller kontor@dhf-aarhus.dk.endelig har Dansk handicap Forbunds specialkreds’ryK- rygmarvsskadede i Danmark’ rådgivningstjenestenDen sociale rådgivning i ryK, somyder rådgivning og i visse tilfælde støtter i ankesager.Den kan kontaktes på tlf. 49 20 10 03 eller påe-mail: social@ryk.dk.


PIA & PERNILLESHANDICAPSERVICE ApSStår du og skal bruge en hjælper, så ring tilPia og Pernilles Handicapservice ApS.Vi kan hjælpe dig.Vi er et firma, der rekrutterer ogformidler hjælpere ud til handicappede.Vi dækker hele Danmark.Vi har en del års erfaring inden for denne branche ogvil stå til disposition, når du har behov for det. almindelige formidlinger serviceordninger ledsagere lønadministration konsulentordninger Frit-valg ordninger indenfor ældreplejeTil dig som bruger• Rekruttering og administration inden for hjælperordningen• Erfarende medarbejder med baggrund i sundhedssektoren• Supervision – så ordningen kører stabilt• Sikkerhedsrepræsentant- så arbejdspladsen er i orden• Akutteam – så du er dækket ind af hjælpere du kenderCHARINAKØRESTOLE & EL-SCOOTERSTil dig som hjælper• Find en bruger i vores omfattende database• Kurser - så du er velforberedt til dit arbejde hos en bruger• Overenskomstmæssig løn med alle gældende tillæg• Bliv en del af vores akutteamTilbud Kørestole i standartstørrelser ½ prisEL-SCOOTER Stærk El-scooter · Stærk prisSnakagervej 44 · 4200 Slagelse · tlf. 24 24 55 36www.charina.dk · charina@hashoj-net.dkHandiHelpOmøgade 8, st.2100 København ØTlf.: 39 20 64 64mail@handihelp.dkwww.handihelp.dk


hjulspindwww.DHf-Net.Dk14aF BeNte røDsgaarD”Stranden” i Charlottenlund og UgerløseCamping åbnergodt nyt for vandhunde og andre udendørselskere, strandeni Charlottenlund åbner onsdag den 16. april.Lone og Kenn Nilsson tager en tur til som forpagtere.”Vi har lært en masse i 2007, så vi håber på en god sæsonuden de begyndervanskeligheder, som der var sidsteår”, fortæller de, ligesom de også håber på nogle fleresolskinsdage. som noget nyt har de planlagt et bredereudvalg af retter på menukortet. allerede nu er der planlagtarrangementer. Lørdag den 24. maj er der fest for alle,der kan lide rock med musikeren hawk med band. 9. julier der banko om eftermiddagen, og den 2. august er derålegilde. Flere arrangementer tilbydes i løbet af sommeren,så se efter opslag på stranden. selskaber modtagesogså gerne.Vil man benytte strandens faciliteter, skal man udover medlemskab af Dansk handicap Forbund købe etstrandkort til kr. 150, men så kan man også komme, lige såmeget man lyster.Ugerløse Camping på Kalundborgegnen åbner ligeledesi april, hvor campisterne kan se frem til en sæson, somslutter den 30. september. Personer som ikke har campingudstyrkan leje motellejligheder. Kontakt UgerløseCamping for at høre nærmere om pladsen og priser påferielejlighederne, tlf. 59 50 43 23.Næsten usynlig lift i ÅrhusForan studenternes hus i Århus, som befinder sig i en gammelfredet toldbod ved havnen, er der en noget speciel lift.Den er bygget ned i terrænet og belagt med samme materialesom omgivelserne. Det eneste, man kan se af den, er enstålramme og en pullert med betjeningspanel.”Når man aktiverer liften, kører en skærm op på alle firesider, og opstigning foregår som på alle andre lifte. Når manikke skal bruge den, trykker man den ned, og den forsvinder”,fortæller Viggo rasmussen, som har afprøvet den medsin manuelle kørestol.Det eneste dilemma, han kan få øje på, er: ” man skal vide,hvor liften befinder sig. men når man finder den, er den klartil brug døgnet rundt uden ringeklokke”, siger han.Claus Bjarne Christensen, formand for Bygge– og trafikpolitiskUdvalg i Dansk handicap Forbund har også prøvetden og synes, at det er en ualmindelig flot designet lift.”men jeg fatter ikke, hvorforden skal være usynlig,når den ikke er i brug. Deter som om, man ikke vilvise, at man har sørget foradgang for alle. Jeg havdehellere set en æstetiskrampe, fordi en rampealtid er funktionsdygtig, ogalle ved, hvordan man brugeren rampe”, siger han.opfinderen er arkitekt Viggo Rasmussen på vej op med denPoul Poulsen. gmt (læs næsten usynlige GMT lift.gemt)-liften kan fungere i al slags vejr og produceres i samarbejdemed liftproducenten Jema. Prisen for en udendørsmodel er ca. 120.000 kr., en indendørsløsning er ca. 40.000kr. billigere. hertil kommer bl.a. installation og montering.Foto: PoUL PoULseN.Få posten bragt helt til dørenInden 2010 skal alle have en postkasse enten i stueetagen ietageejendomme eller ved indgangen til husets grund, nårdet drejer sig om almindelige huse og fritidshuse.men der er mulighed for at få dispensation. hvis du ikkeselv kan tømme din postkasse, kan du stadig få posten bragttil hoveddøren. I bekendtgørelse om postvirksomhed ogpostbefordring § 15 står, at bevægelseshæmmende og andrehandicappede, der ikke selv kan tømme deres brevkasse, kanfå dispensation fra at sætte brevkassen op i skel eller i stueetageni opgangen. De har faktisk krav på at få posten bragt heltfrem til hoveddøren.men i samme bekendtgørelse står, at en dispensation kræver”en indstilling fra enten socialforvaltningen, De samvirkendeInvalideorganisationer (DsI) eller Dansk Blindesamfund.”ansøgningen sendes til den lokale postmester, som kan givedispensationen. men DsI, som nu hedder Danske handicaporganisationer(Dh), har ingen forudsætninger for at kommeHvis man har et bevægelseshandicap, kan man stadig få postenbragt helt til hoveddøren, selvom andre skal have postkasser.med sådan en indstilling, da de ikke kender de enkelte personerog er en paraplyorganisation og ikke en medlemsorganisation.Derfor opfordrer Dh alle, der har behov for at få postentil døren, om at henvende sig til socialforvaltningen og få dentil at sende postmesteren en indstilling.sagen er aktuel nu, fordi Post Danmark har sendt et brev medtitlen ”Vi har brug for din hjælp” til mange husstande. Dh harkontaktet Færdselsstyrelsen og Post Danmark om problemet.Foto: sCaNPIX.


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 200815Prøv spasserspilletDsI-Ungdom har fremstillet spasserspillet, somer et hjemmesidespil. spillet er udviklet af Larsholm sørensen og Jonas Breum Jensen. ”selvespillet er baseret på gængse fordomme omhandicap, men overdrevet og lavet med humorog et glimt i øjet, så vi håber, at det vil sættegang i en debat om, hvad det vil sige at væreung med handicap” fortæller Lars holm sørensen.DsI-Ungdom (De samvirkende InvalideorganisationersUngdom) er en ungdomspolitiskparaply for handicaporganisationer, som bl.a.arbejder for at nedbryde fordomme om ungemed et handicap.I spillet møder vi svipse, som vil flygte fra etsanatorium. han har sclerose og ryger en massejoints for ikke at ryste, så han kan styre sin kørestol.men for at slippe ud skal han forbi treforhindringer. Den første er lægen, som mener,at mennesker som svipse bare skal sove stilleind ved hjælp af en sprøjte. Den anden er enpolitiker, som mener, at svipse skal være baglukkede døre. Den sidste er Bjarne Jovial, denpølsespisende dansker som vil hjælpe ham tilbagetil sin celle i den gode sags tjeneste. spilletServicehunde med på indkøbefter et tv-indslag om en kørestolsbruger, somikke måtte tage sin servicehund med i butikken,skrev De samvirkende Købmænd i et nyhedsbrevud til alle købmænd om problemstillingen:”Det er helt lovligt, at førerhunde eller andrehandicaphunde er med på indkøb hos købmanden.helt generelt må dyr ikke komme i fødevarebutikker,men for ”servicehunde” er der specifikti hygiejnebekendtgørelsen givet tilladelsetil, at de må komme med, fordi de skal udføre ennytteopgave for personer, der er blinde eller harandre fysiske handicap.Der har været et indslag i tV, om at noglesupermarkeder ikke ville tillade handicaphunde,hvilket de handicappede naturligvis er utilfredsemed. Disse hunde er trænet og opdraget, såder burde ikke være nogen grund til, at de ikkemå komme med for at udføre deres opgaver.På spisesteder kan ikke kun førerhunde, menkæledyr i almindelighed komme med - i hvertfald i henhold til hygiejnereglerne. Det gælderhar allerede udløst både kritik og debat – prøvbare at skrive spasserspillet i en søgemaskine,så dukker der både ris og ros op. spillet finderdu på www.spasserspillet.dk.Her ses servicehunde med mennesker til et ”Dog atthon” arrangement i Dyrehaven. Du kan læse meregenerelt om servicehunde på www.servicehunde.dk.dog meget specifikt ”serveringsområdet”.reglerne vedr. førerhunde og kæledyr i serveringsområderfremgår af Branchekodens kap. 3.”Kilde: DSK’s Nyhedsbrev 13.02.08.Vidste du, at …hvis du har en meget sjældensygdom og gerne vil fortælleom, hvordan du lever med den,kan du lægge din historie indpå www.sjaeldnediagnoser.dk/00926/.at grækenland arrangererinternational filmfestival medfokus på handicap. hvis du harlavet en dokumentarfilm, kandu indsende den til en konkurrence.Læs mere påwww.ameamedia.gr/en/.at du kan få tilskud til at få dinhjælper med på ferie. Firmaethanditours tilbyder økonomisktilskud i form af et rejselegattil mennesker med handicap,der er afhængig af en personlighjælper. Det skyldes, at handitoursog 65-Ferie har indledt etsamarbejde. 65-Ferie administrereralbert olsens rejsefond,der hvert år uddeler adskilligetusinde kroner til dette formål.Kontakt handitours påwww.handitours.dk eller påtlf. 70 22 72 52.at du kan få et navneskilt tilkørestolen. Firmaet trendy &handy fremstiller navneskilteti vejrbestandigt metal, som ligneren nummerplade lige til atmontere på kørestolen.Læs mere påwww.shop.trendyandhandy.dk.at du på Dr’s hjemmeside kanse mange klip fra tidligere udsendelserog stemme på dem.søg Bonanza på www.dr.dk.


Danmarks største udvalg afrejser for funktionshæmmedeVi tilbyder nu mere end 19 spændende rejsemål - alle afprøvet oggennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Gennem voressamarbejde med 65-Ferie har vi nu mulighed for at uddele legater tilhandicappede. Legatet kan søges ved bestilling af en rejse.Vi arrangerer handicapvenlige rejser for alle til:• Andalusien, Spanien • Athen, Grækenland• Barcelona, Spanien• Bretagne, Frankrig• Cypern• Danmarks sommerland• Gran Canaria, Spanien • London, England• Holland• Kreta, Grækenland• Krydstogtrejser• Loutraki, Grækenland• Madeira • Norge• Prag, Tjekkiet• Rom, Italien• San Felice Circeo, Italien • Sydafrika• Tenerife, Spanien• TyrkietKontakt os på tlf. 7022 7252 el. info@handitours.dkEller læs mere på www.handitours.dk og tilmeld digvores spændende nyhedsbrev.Kom og mød os på Health & Rehab i Bella Centerfra den 6. til 8. maj på stand nr. C1020H A N D I T O U R S A P S | R Ø D T J Ø R N E V E J 2 0 | D K - 2 7 2 0 V A N L Ø S E | D E N M A R KTLF: +45 7022 7 252 | FA X : + 4 5 7022 7262 | INFO@HANDITO U R S.DK | WWW.HANDITOURS.DK


Kort nytwww.DHf-Net.Dk18Nyt bygningsreglementaF BeNte røDsgaarD, JePPe KerCKhoFFs og soLVeIg aNDerseNKort nyt Kort nyt Kort nytI det nye bygningsreglement, der trådte i kraft 1. februar,er der flere positive tiltag, bl.a. er der som nogetnyt kommet krav til indretning af kørestolspladser i fxteatre, biografer og sportshaller, ligesom et bestemtantal hotelværelser skal være fuldt tilgængelige.men den største tilfredsstillelse er, at der nu endeliger kommet målfaste krav om indretning af handicaptoiletter.Det skyldes ikke mindst det store arbejde somarly Dalgaard, tidligere formand for Bygge– og trafikpolitiskUdvalg i Dansk handicap Forbund gjorde. arlyDalgaard døde i 2006, men samtlige af hans og dermedDansk handicap Forbunds syv krav til indretning ermed i reglementet. hans indsats har båret frugt.De syv krav er:1) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal væremindst 0,77 m.2) håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hversin sammenstødende væg, så håndvask kan nås afperson siddende på wc.3) Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved denside af wc, der vender bort fra håndvask. Væggenved siden af wc’et, der vender bort fra håndvasken,Undersøgelse om skånejobDansk handicap Forbunds arbejdsmarkedspolitiskeudvalg har gennem længere tid ønsket at undersøgeforholdene for førtidspensionister, som ønsker sig etsåkaldt ’job med løntilskud for førtidspensionister’. Kuncirka 2% af førtidspensionisterne har et skånejob, menvi hører samtidig, at mange godt kunne tænke sig et,men oplever, at det er alt for svært at få. en netafstemningpå forbundets hjemmeside viste, at rigtig mangehar interesse i et job, hvis de kunne få en større sikkerhedfor deres pension.Derfor interviewede vi efterfølgende en række personer,både nogle som kunne tænke sig et job og nogle,som er i job, for at afklare hvilke forhindringer og udfordringer,der er for at få et skånejob.Det sagde interviewpersonerne:• et job med løntilskud for førtidspensionister harstor positiv effekt for både virksomhed, medarbejderog samfundet generelt.• Pensionen og skånehensynet er en altafgørende sikkerhed.Netop pensionen sikrer det overskud, somgør, at man kan arbejde.• svært at møde forståelse, når man har et ’usynligt’handicap.• Førtidspensionisterne får ikke kommunernes/skal friholdes fra fastmonteret inventar.4) Der skal være et frit manøvreareal med en diameterpå 1,5 m foran wc’et og fri af dørens opslagsareal.5) toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm.6) Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 mpå begge sider af wc.7) håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m medafløb under vask trukket tilbage.BtPU har ved gennemgang af hele reglementet, konstateret,at mennesker med handicap ikke har fået adgangtil alle enheder og funktioner på alle etager i bygningerog boliger, uanset om der er en fælles adgangsvejeller ej. Det var ellers et håb efterDansk handicap Forbunds afsløringaf de utilgængelige fællesaltanerpå tietgen-kollegiet. Læsevt. artiklen her www.dhf-net.dk/byggeri/nyhedsbr...d=179.BtPU har stillet diversespørgsmål til relevante ministreog til erhvervs- og Byggestyrelsenom det nye reglement.Arly Dalgaardjobcentrenes hjælp til at finde et arbejde.• økonomisk er fordelen ved et job med løntilskudfor førtidspensionister begrænset.• De førtidspensionister, som har opnået at komme ibeskæftigelse, er selv opsøgende.Hvad kan gøres bedre?• Der bør være sikkerhed for, at pensionssager ikkebliver revurderet, hvis en førtidspensionist ønsker atfå et job med løntilskud.• Der bør være mulighed for at tjene mere, før der blivertrukket i pension og tillæg.• Der bør afsættes midler til en særlig beskæftigelsesindsatsfor denne gruppe, fx projekter som kiggerpå mennesket frem for dets arbejdsevne.• Virksomhederne skal informeres bedre om muligheder/fordeleved at ansætte en førtidspensionist.• Førtidspensionisterne skal vejledes i, hvordan deselv kan finde et job, fx allerede når pensionen bevilges.Undersøgelsen vil blive lagt på DhF’s hjemmeside underpunktet politik. her kan du læse citater fra interviewdeltagernesamt nogle uddybende tal. efter DhF’s vurdering erder fortsat en værdifuld arbejdskraftreserve blandt førtidspensionisterne,men de kommer ikke ud i job, medmindreder iværksættes en helt særlig beskæftigelsesindsats samtskabes tryghed omkring pension og økonomi.


Læserne skriverHANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 200819Læserneskriver...Vores liv gøres op i tid”Der kan godt blive gjort rent, men så kommer du ikke ibiografen ”Jeg har en stærk mistanke om, at mange handicappedelever i det valg Derfor vil jeg gerne både kommentere ogsupplere den geniale lederartikel, som Susanne Olsenskrev i Handicap-nyt (Handicap-nyt nr. 6, 2007, red)Af den fremgår problemet helt tydeligt Man kan godtbo i Danmark som handicappet, man kan også sagtens fåhjælp til praktiske ting som for eksempel at få gjort renti hjemmet, hvilket jo er en nødvendighed, man kan ogsåkomme i biografen, hvis man vælger det Men hvorfor skaldet være et valg hver gang? Hvorfor skal det være så sværtat få arrangeret, at i dag vil jeg i biografen, og i næste ugevil jeg have rengøring Alle andre mennesker skal ikketræffe det valg, hvorfor skal vi så?Jeg bor selv i et bofællesskab og er både med i ledsagerordningenog har rengøringshjælp, der er en del af botilbudet,så jeg kan betegne mig selv som heldig, men jegbliver alligevel sur på andres vegne!I samme artikel berører Susanne Olsen også et andetstort spørgsmål - nemlig timetallet Hvordan kan det være,at man via ledsagerordningen, som generelt er en supergenial ordning, kun kan få bevilget op til 15 timer pr måned?Regner man tingene igennem, er det tre ture om måneden,bor man oven i købet på institution, har man kun12 timer pr måned, dvs to ture om måneden Jeg forstårikke, at det skal være så firkantetYderligere kan jeg også snakke med om, hvor svært deter at få en ledsager, man tør dårligt afskedige, den manhar, for hvornår kommer den næste ansøgning? Dog skylderjeg at sige, at jeg har en rigtig god og stabil ledsager,men det er desværre ikke en selvfølge! Mange tror, at mankan få en ledsager ved et ”fingerknips” Det er langt fravirkeligheden, og jeg tror det skyldes timetallet Mangegider ikke, fordi det ganske enkelt ikke kan betale sig!Mange hilsnerJacob Buurgaard Pedersen,KoglerneKlage over Det Ny TeaterEn læser sendte 22 oktober 2007 en klage til Det NyTeater:”Vi har i mange år været glade og fået mange gode oplevelserved at gå i teater For et år siden fik min manden blodprop i hjernen og blev lam i venstre side, men ermentalt helt frisk Vi forsøger at få en nogenlunde normaltilværelse og bestilte billetter til forestillingen ChicagoDa vi ankommer til teateret, er det svært at få anvisningtil elevator, og da vi kommer ud af den, står der ølfustager,og min mand får benet i klemme – heldigvis udenmen Da kørestolsbillet er til A-pris, forventer vi ikke, atmin mands kørestols står meget skråt både frem og tilsiden – og til stor gene for dem, som skal frem og tilbagepå række 15, for som handicappet vil man ikke føle sig tilbesvær Jeg synes ikke, det er rimeligt at betale over 800kr for så dårlige pladser”(Forkortet af red)Ingrid Sommermark,KastrupDen 18 januar 2008 modtog Ingrid Sommermark nedenståendesvarSvar fra Det Ny Teater”De kørestolspladser, der er godkendt af brandvæsnet,er række 15, som i øvrigt er den bedste af samtlige teateretsrækker i priskategori A Publikum hører og sergodt fra række 15 Kørestolspladser må nødvendigvisvære den sidste plads i en række, fordi en kørestol ikkeville kunne køre mellem rækkerne Teateret har såledesikke mulighed for at placere kørestolene andre stederI perioden 1908 – 1992 havde kørestolsbrugernemeget dårlige muligheder for at besøge Det Ny Teater,fordi teateret ingen elevator havde, men mange trapperI forbindelse med restaurering i 1992 til 1994 fik vietableret en elevator for at lette kørestolsbrugere ogadgangsbesværede adgang til teateret Det er en del afforhuspersonalets instruks at hjælpe handicappede FraDeres henvendelse forstår jeg imidlertid at hjælpen i denkonkrete situation var utilstrækkelig Det beklager vi”…”Vi takker for Deres henvendelse, idet vore mulighederfor løbende at forbedre serviceniveauet over for vorespublikum fremmes, når vi bliver gjort bekendt med såvelpositive som negative oplevelser i teateret Vi beklagerden skriftlige svartid, der skyldes ekstraordinær travlhedpå teateret”(Forkortet af red.)Tania Groth,Det Ny Teater


Ferietilbudwww.DHf-Net.Dk20Sommer på Sct. KnudsborgDansk handicap Forbund tilbyder i år følgende ferieopholdpå kursus- og feriecentret sct. Knudsborg påNordfyn:1. hold: 16. – 30. juni.2. hold: 30. - 14. juli (ungdomshold).3. hold: 14. - 28. juli.4. hold: 28. juli - 11. august.5. hold: 11. - 25. august.For feriegæster, der bor på sjælland, er der mulighedfor afhentning på hans Knudsens Plads 1a, København.Der er ikke afhentning på bopælen.Pris: kr. 6.200 + transport kr. 800.Vi vil så vidt muligt placere dig/jer på det ønskede hold.I løbet af ferieopholdet arrangeres underholdning ogudflugter. Der er praktisk hjælp under ferieopholdet.Feriecentret sct. Knudsborg ligger i naturskønneomgivelser tæt ved skov på en 20.000 m2 stor grunddirekte ud til havet.sct. Knudsborg har velindrettede værelser for kørestolsbrugereog tilbyder et afvekslende og inspirerendemiljø, funktionel indretning, et godt køkken ogen venlig betjening.sct. Knudsborg har tillige udendørs, opvarmet swimmingpool,sauna og billard.Ansøgningsblanketter kan fås på hovedkontoret hos LeaDernov på tlf. 39 29 35 55.Tag med Dansk Handicap Forbundpå ridelejrI weekenden den 22. - 24. august afholdes der ridelejr igram for medlemmer af Dansk handicap Forbund. enweekend med sol, samvær og rideaktiviteter for helefamilien. ankomst sen eftermiddag fredag og afrejsesøndag efter frokost.Pris 600 kr. pr. person. I prisen er inkluderet opholdi hytter eller værelser, fuld forplejning, lån af hest, guidedeture, hvor der også er mulighed for at blive transportereti prærievogn.tilmelding senest 15. maj til Lene Bangsgaard, Danskhandicap Forbund, tlf. 39 29 35 55 eller mail fk@dhfnet.dk.Kanotur på GudenåenFamilietur i kano 7.-13. juliDansk handicap Forbunds himmerlands afdeling arrangererkanotur i samarbejde med Dansk handicapForbunds hovedkontor. målgruppen er familier, børnmed handicap med mor, far og eventuelle søskende ogvoksne med handicap med børn og ægtefælle.turen starter mandag den 7. juli og slutter søndagden 13. juli. Vi bor i telte, der står fast på Langå Campingplads.Kanoen og deltagerne bliver kørt til detsted, som familien ønsker at starte fra alt efter, hvormeget man ønsker at sejle. Der vil være hjælpere, derfølger med både i kanoen og i en eventuelt hjælpekanoalt efter behov. som noget nyt kan vi i enkeltetilfælde tilbyde familien en prøvetur med en eller toovernatninger.Pris: 500 kr. pr. person, hjælper gratis. yderligere oplysningerog tilmelding til Jan Jørgensen på 21 73 85 52.


midt i bladet2April 2008Indhold side 21–28DHF på nettetNyt fra afdelingerneRejserKurserArrangmenterAnnoncerVisoDUKHRegionskontorVidenscenter for BevægelseshandicapIndmeldelseskuponDHF på nettetDansk Handicap Forbunds hjemmeside finder dupå adressen: www.dhf-net.dkNyt fra AfdelingerneBornholmLørdag den 17. maj kl. 12.30 – 16.30: 38-års stiftelsesfest. Toretter mad, kaffe med småkager. Lotteri. Musik ved ThomasNyboe. Pris kr. 95. Tilmelding senest den 14. 5. kl. 13.00.Lørdag den 14. juni kl. 12.30 – 16.30: Sommerfest/grillfest. Vi griller pølser, hakkebøf m.m. Musik ved KajMunch. Kaffe med småkager. Lotteri. Pris kr. 95. Tilmeldingsenest den 11. 6. kl. 13.00. Arrangementerne foregåri Sagahuset i Rønne.EsbjergSøndag den 27. april i Tjæreborg Fritidscenter, Skolegade44, Tjæreborg: Esbjerg afdelings 80 års jubilæum.Fredensborg/Hørsholm/RudersdalMandag den 21. april kl. 17.00 – 21.00, Kirkevej 2, Birkerød:Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.Af hensyn til forplejningen tilmelding senest otte dagefør til Børge Rasmussen, tlf. 26 21 48 65.FrederiksbergOnsdag den 30. april kl. 18.30 i Dagcentret, Betty NansensAllé 55: Banko.Søndag den 8. juni kl.10.00: Udflugt til Kjøge Miniby ogdernæst til Stevns, hvor vi spiser på traktørstedet ”GjorslevBøgeskov”. Pris kr. 250. Tilmelding senest den 15.5.Søndag den 6. juli: Udflugt til Asminderød Kro. Pris kr.250. Sidste frist for tilmelding den 10.6. Tilmeldinger tilConnie Pedersen, tlf. 35 35 67 21.Du kan skrive til DHF på flere e-mail adresser:Forbundets hovedadresse: dhf@dhf-net.dkLandsformand: susanne@dhf-net.dkSocialpolitisk konsulent: konsulent@dhf-net.dkHandicap-nyt: handicap-nyt@dhf-net.dkInformationsmedarbejder: info@dhf-net.dkUlandssekretariatet: uland@dhf-net.dkForældrekredsen: fk@dhf-net.dkUngdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dkRYK: info@ryk.dkAmputationskredsen: ak@dhf-net.dkWebmaster: webmaster@dhf-net.dkFrederikshavn/SæbyTorsdage den 17. april, 15. og 29. maj samt 6. juni kl.19.30 på Dagcentret Ingeborgvej i Frederikshavn: Banko.Tilmelding til Jens, tlf. 98 42 07 65, Lisbeth, tlf. 98 43 91 31eller Christian, tlf. 98 48 18 46.Frederikssund/FrederiksværkOnsdag den 14. maj kl. 18.30 – 22.00 i Fritidscentret,Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Afslutning påforårssæson. Sven Astrup Knudsen fra DHF’s Bygge- ogTrafikpolitisk Udvalg fortæller om fremtidens kørsel i▼www.dhf-net.dk


Midt i bladet22regionen. Evt. bankospil, husk spillebrikker. Servering af kaffe/te med brød. Husk ved tilmelding at oplyse, om du er diabetiker.Tilmelding senest torsdag den 8. 5. Gæster/venner ervelkomne.Flere oplysninger og tilmeldinger: Frederiksværk-Hundestedtil Birgit, tlf. 47 94 00 28, Frederikssund-Jægerspris tilKnud, tlf. 47 50 35 30/21 90 58 53.GrenåTirsdage den 15. april, 6. og 20. maj og 3. juni (afslutning) kl.14.00 i Posthaven: Håndarbejdsmøde.Tirsdag den 22. april kl. 18.30 i Posthaven: Bankospil. Tilmeldingsenest den 17. 4.Torsdag den 8. maj kl. 18.00: Løvspringstur ud i det blå.Kaffe et hyggeligt sted. Tilmelding senest den 4.5. Opsamlingstarter kl. 17.00.Lørdag den 14. juni kl. 9.30: Sommerudflugt. Pris kr. 225 forvoksne og kr. 85 for børn. Plus evt. entreer. Tilmelding senestden 9.6.Tilmeldinger til Doris, tlf. 86 32 45 21 eller Else, tlf. 86 32 38 76.HelsingørOnsdag den 16. april kl. 19.00 – 22.00: Pakkefest. Medbring enpakke værdi kr. 30. Evt. kørsel kr. 25. Tilmelding senest den 10. 4.Lørdag den 24. maj kl. 9.30 – 18.30: Forårsudflugt. Arrangementeter en overraskelse. Vi kører fra Hamlet kl. 9.30. Pris kr.200 for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 375. Plus evt. kørselkr. 25. Bindende tilmelding senest den 3.5.Fra den 9. juni – 14. juni. Tombola i Stengade. Gevinstermodtages med glæde og kan afleveres til og med 1. juni iLundegade 15. c på torsdage mellem kl. 10 - 12.Tilmeldinger i Huset i Lundegade 15 c eller på tlf. 49 21 82 21.HerningTorsdag den 24. april kl. 17.00: Aftentur, spisning og besøg iSøby Brunkulslejr. Pris kr. 150. Bus fra Kollektivcentret Bytoften.Lørdag den 24. maj kl.10: Udflugt til Egeskov på Fyn, hvorvi skal se museerne. Pris kr. 225 inkl. transport, madpakke ogmiddag. Vi kører fra Kollektivcentret Bytoften kl. 10.00.HolbækMandag den 5. maj: Rundvisning i 1,5 time i Det Kongelige TeatersOperahus på Holmen. Afgang fra det gamle administrationscenterkl. 14.30. Hjemkomst kl. 21.30. Spisning for egen regninget hyggeligt sted. Pris kr. 100 for rundvisning samt kr. 25til bus. Tilmelding senest 20.4. til Bente Larsen, tlf. 59 18 27 69.Lørdag den 31.maj: Sundhedsdagen afholdes i Holbækmidtby, nærmere program i den lokale dagspresse.HorsensTorsdag den 17. april i Sundtoppen: Hyggeaften med varme hveder.Korsør/SkælskørMandag den 14. april kl. 15.00 – 21.00 i Super Bowl i Slagelse:Medlemsaften. Pris kr. 260 som dækker bowling, spisning ogfællestransport.MiddelfartTirsdag den 22. april i Middelfart Bowlingcenter: Generalforsamlingkl. 19.00. Vi starter med spisning kl. 18.00. Eftergeneralforsamlingen bowler vi. Tilmelding til spisning nødvendigog senest den 14. 4.Torsdag den 29. maj kl. 17.30 – 21.00: Besøg på Kokkeskoleni Kolding. Vi får god mad til langt under, hvad prisen er pårestauranter. Pris inkl. et glas vin kr. 125. Vi har reserveret 24pladser. Tilmelding senest den 1. 5.Alle tilmeldinger til Irma, tlf. 64 40 66 00 eller Henrik, tlf. 6488 14 04.Møn (se Vordingborg)NæstvedOnsdag den 30. april kl. 10. 15 – 19.00: Tur til Zoologisk Have. Afgangkl. 10.15 med bus fra Engvej 18. Først kører vi til Søvilla Krov/ Køge. Her serveres dansk bøf m/tyk sovs. Derefter til Zoo. Prisfor deltagelse er kr. 200. Tilmelding til Marianne Nielsen, tlf. 55 7308 69 senest den 10. 4.Mandag den 23. juni. Sct. Hans aften: Afgang kl. 17.00 med busfra Engvej 18. Vi kører til et sted på Sydsjælland (oplyses ved tilmelding).Toretters menu, et glas vin eller en øl/vand samt kaffe/te/kage. Musik og dans til kl. 23. Pris kr. 200. Tilmelding til HelmerHansen, tlf. 55 99 24 12 senest den 10.6.OdenseLørdag den 24. maj kl. 9.00 - 18.00: Tur til Rododendronhavenmellem Tørring og Nørre Snede. Turen var tidligere planlagttil den 17. maj, men måtte ændres. Mødetid på TarupGamle Præstegaard kl. 9.00. Kaffe og rundstykker serveresundervejs. Toretters menu på kro. Besøg i Rododendronhaven,hvor vi skal se planter. Mulighed for køb af planter. Påhjemturen kaffe og brød i bussen. Hjemkomst kl. 18.00. Priskr. 350. Der vil være hjælpere med på turen. Medlemmer fraandre afdelinger er velkomne. Tilmelding til Annette, tlf. 3025 22 71.RoskildeMandag den 21. april i Vor Frue Sognegård: Bankospil ogkaffe m/ brød. Pris kr. 60. Tilmelding senest den 16.4. Opsamlingfra kl.18.15.Lørdag den 17. maj: Udflugt til Frederikssund /Jægersprisområdet. Kaffe kl. 15.00 på Gerlev Kro. Pris kr. 100. Opsamlingfra kl.12.15. Sidste frist for tilmelding den 9.5.Lørdag den 14. juni i Vor Frue Sognegård: Sommerfest.


HANDICAP • nyt · nummer 2 · april 2008 23Kaffe kl. 14.00. Lotteri. Underholdning v/Poul Ebbe. Spisningkl. 17. Pris kr. 180. Sidste frist for tilmelding den 8. 6. Opsamlingfra kl.12.45.Tilmeldinger til Gerner, tlf. 46 35 69 02. Husk at give beskedom du er diabetiker.RødovreFredag den 16. maj kl. 16.00 – 20.00 på Ørbygård: Grillfest.Pris kr. 100.Torsdag den 29. maj kl. 10.00 – 17.00: Skovtur. Pris kr. 100 forrødovreborgere, andre kr. 200.Bindende tilmeldinger til Jane, tlf. 36 41 36 05.SilkeborgSøndag den 8. juni: Forårstur med bus og middag til ”Vestremølle”.Pris kr. 150. Ikke medlemmer kr. 200. Tilmelding senest2. 6. til Inga Salling, tlf. 86 82 37 76.SkagenMandage den 14., 21. og 28. april, 5., 19. og 26. maj: Mandagsklub.Torsdag den 24. april kl. 14.30 – 16.30: Damernes butik visertøjkollektion. Kaffe og kage kr. 15.Mandag den 26. maj kl. 14.00 – 16.30: Sommerafslutningmed spisning og underholdning. Pris kr. 50. Ikke medlemmerkr. 100.Søndag den 29. juni: Sommerudflugt. Pris kr. 150.Hvis arrangementet er med spisning, er tilmelding senestfem dage før.Tilmeldinger til Kaj Hansen, tlf. 98 44 45 54 eller Chelly Rasmussen,tlf. 98 44 63 37.SkiveTirsdag den 20. maj: Udflugt til Bazar i Gjellerup v/ Århusmed handicapegnet bus. Spisning i Bazaren. Inger Melgaardguider hjemturen med historier om slotte og herregårde,som vi ser på hjemvejen. Pris kr. 150 for medlemmer kr. 200for ikke medlemmer. Drikkevarer for egen regning. Afgangfra Skive Banegård kl. 10.00. Min. 25 deltagere ellers aflysesturen. Tilmelding senest 1. 5. på tlf. 97 52 78 56.Slagelse/SorøLørdag den 31. maj kl. 10.00 - 18.00: Bustur til Zoo. Vi kørerfra Slagelse busterminal kl. 10.00. Hvis du vil stå på i Sorøeller Ringsted, skal det oplyses ved tilmeldingen. Vi sørgerfor madpakker til alle deltagere, som I kan spise i Zoo. Prisfor entré, bus, madpakke kr. 200. Bindende tilmelding senestden 23.5. til Aase, tlf. 20 43 82 70.SvendborgOnsdag den 30. april kl. 14.00: Samvirket - det store arrangementi SG- Hallen. Årets program er:Manden bag radioprogrammet ”Cafe Hack”, Søren Dahl. Kaffemed kringle, Kirsten Siggaard og Dario Campeotto med musikaf Henrik Krogsgaard. Pris kr. 100. Bindende tilmelding tilHanna Skovmose senest den 10.4.Torsdag den 8. maj kl. 18.00: De nye arveregler. Vi starteraftenen med mad, herefter hører vi om de nye arveregler.Senere fortæller bedemand Knud Hansen om : ”Min sidstevilje”. Bindende tilmelding senest den 30.4.Tilmeldinger til Hanna, tlf. 62 54 17 80 eller Svend Erik,tlf. 62 22 65 51.Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne i kældereni Skallen, Møllergade 99 i Svendborg.VordingborgMandag den 14. april kl. 19.00 i Hollænderhaven i Vordingborg:Banko.Mandag den 21. april kl. 18.00 i Hollænderhaven: Sæsonafslutning.Pris oplyses ved tilmelding, som skal ske til SvendOlufsen, tlf. 55 34 46 85.Lørdag den 26. april kl. 17.30-21.30 på Ulvsundcentret:Fødselsdagsfest, to retters menu, kaffe/te. Amerikansk lotteri.Pris. kr. 150. Bindende tilmelding senest 18. 4.Tilmeldinger til Jytte G. Jensen, hvis andet ikke er nævnt påtlf. 55 81 05 06. Alt vedrørende banko besvares af Svend, tlf.55 34 46 85.AalborgKlubaftner hver tirsdag på Lejbjergcentret, du er velkommen tilat kigge forbi. Vi har ni forskellige aktiviteter: Psykologi, håndarbejde,sløjd, EDB, porcelænsmaling, glasmaling, bevægelseslæreog to hold - svømning i varmt vand.Efter klubaftener er der kaffe, hygge og informationer frabestyrelsen.Fredag den 25. april kl. 18.00-24.00 på Lejbjergcentret: Afslutningsfestmed treretters menu og kaffe. Pris. 150. Musikv/ Downtown.Lørdag den 17. maj: Udflugt til Givskud Zoo. Introforedragv/ Richard Østerballe. Kl. 13.30 middag i ZoOasen og hereftervil Olsens Busser køre os (sikkert) rundt i parken. Pris for heledagen kr. 250. Tilmelding senest den 9. 5.Tilmeldinger til Bente, tlf. 20 82 51 38 eller Ulla, tlf. 25 30 08 57.Vedrørende sommerhusene i Hals. Der er stadige ledige uger.Ring efter specialbrochure hos Ulla Ussing, tlf. 98 11 17 01 eller25 30 08 57.ÅrhusTorsdag den 24. april kl. 17.00 i Marselisborgscentret, bygning8, 1. sal: Generalforsamling. Dagsorden efter vedtægterne.Efter generalforsamlingen foredrag v/ Jørgen Arentoft,som blandt andet fortæller om sin opvækst på børnehjem.Sidst på dagen er afdelingen vært ved en let spisning.


Midt i bladet24ReJSeRBornholm9. - 13. juninæstved afdeling arrangerer rejse til Bornholm med luksus-liftbusm/ køkken og handicapegnet toilet i gulvplan,to velkvalificerede chauffører samt foreningens egne hjælpere.Du kan have både din manuelle og din elkørestolmed. Vi skal bo på Hotel Balka Strand. Vi skal på udflugter,hvor vi selv bestemmer tempoet.pris kr. 4.945 kr. (ved 25 deltagere). tillæg for eneværelsekr. 1.000. Inkl. i prisen er: Al kørsel, udflugter og entréer,fire overnatninger i delt dobbeltværelse m/ tlf./tv ogbad/toilet og halvpension. Information og tilmelding tilHelmer Hansen, tlf. 55 99 24 12.Berlin9. – 13. juniRødovre afdeling arrangerer rejse til Berlin med trestjernetliftbus. Afgang 9. juni fra Ørbygård kl. 7.30 hjemkomst 13.juni kl. 17.00.pris kr. 3.375 inkl. halvpension. tillæg for enkeltværelsekr. 750. Dansk guide med på hele turen. Ring til Birthe oghør om ledige pladser på tlf. 36 70 25 05.Harzen /Wolfshagen8. – 14. juniVestegnen arrangerer bustur til Harzen. Vi skal bo på HotelIm tannengrund i byen Wolfshagen.pris kr. 4.700 inkl. halvpension og to ture. tillæg for eneværelsekr. 500. ekstra forsikring skal I selv sørge for. Rejsener bindende med mindre der forefindes lægeattest.Afhentning og hjemkørsel kun i Vestegnens kommuner.tilmelding til Marius eller Kirsten mellem kl. 18.00 – 20.00på tlf. 23 84 01 49.Cypern25. august – 1. septemberHimmerlands afdeling arrangerer flyrejse til Cypern. Viskal bo i byen Fig thee Bay på Hotel nausicaa Beach, somer et firestjernet hotel. I år bor vi i lejligheder, som er istueplan. Opholdet er med alt inklusiv.pris kr. 7.250. Inkluderet er sygdomsafbestillingsforsikring,men ikke rejseforsikring. Børn 0 – 2 år kr. 300. 2 – 11år kr. 1.975, 11 – 17 år kr. 4.608.Denne ferie er en dase/badeferie, hvor der ikke er planlagtnogen udflugter eller lignende hjemmefra. Der erfælles hjælpere med, men man må påregne, at betale ekstratil hjælpers rejse, hvis man ikke kan nøjes med en ”ekstrahånd” engang imellem. Ring og hør om ledige pladser.Kontakt Lillian Madsen, tlf. 98 35 25 53/ 40 21 75 86.Alanya/ Tyrkiet7. - 14. septemberthisted afdeling tilbyder ferierejse til Alanya. Afgang fraBillund. Ophold med alt inklusivt på hotel „KleopatraRoyal palm“.pris kr. 4.350 inkl. bustransport thisted-Billund retur.nærmere oplysninger på tlf. 97 99 51 41. Bindende tilmeldingsenest 1. 4. til Astrid Larsen, tlf. 97 96 13 53 ellerIb Bergh-Hansen, telf. 97 99 51 41.Lolland11.- 16. augustBornholm afdeling arrangerer en 6-dages busrejse,til Lolland. Vi skal bo på Hotel Maribo Søpark lige veddomkirken. Afgang kl. 8 med færge til Ystad, hvor en liftbusventer på os. Hjemrejse fra Ystad kl.18.45.på vejen besøger vi gåsetårnet i Vordingborg. Udflugtertil Knuthenborg Safaripark, stormflodsdiget påLollands sydkyst med afvandingssluser, Sakskøbing,nakskov, Bandholm, Kragenæs samt en del af Lollandsmange herregårde. Rundtur på Falster. på turen hjemkører vi gennem gøngehøvdingens land og besøgerStevns Klint. Lis Schou er guide på turen.pris kr. 4.450. Afbestillingsgebyr kr. 150. Rejseforsikringkan tegnes. eneværelse kr. 500. Depositum kr. 500 +afbestillingsgebyr, i alt kr. 650 inden 10.6. Restbeløbetinden 1.7. + evt. tillæg for eneværelse.nærmere oplysninger om rejsen samt tilmelding til LisSchou, Ægirsvej 9, 3700 Rønne, tlf. 56 95 41 04 eller 2041 43 04.Schwarzwald2. – 9. augustFrederiksberg afdeling arrangerer rejse til Schwarzwaldmed overnatning både ud og hjem i Kassel. Vi skal bopå hotel elzach.pris kr. 6.295. tillæg for enkeltværelse kr. 600.tilmelding senest den 1.5. til Connie Dilling Hansen.tlf. 29 78 67 60.


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008 25KURSUSPå sommerkursus med Dansk Handicap ForbundDansk Handicap Forbunds kursusudvalg afholder i samarbejdemed egmont Højskolen to sommerkurser foralle, som har ønsker om en anderledes ferie.Kurserne afholdes i samme uge med hvert sit program,dog med fælles hold om eftermiddagen.Tid: 14. – 20. juli.Sted: egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, Odder.Sommerkursus: Leg- Latter og Livsglæde.Kurset henvender sig til folk, som har et ønske om atholde en aktiv sommerferie med mulighed for at brugesig selv på flere plan. Om formiddagen vil der være envifte af foredrag. Om eftermiddagen vil der være forskelligeworkshops fælles med de voksne fra familiekurset.Her er mulighed for enten at være kreativ med kunst,glas og keramik, fordybe sig i litteratur eller film ellersejle i egmont Højskolens forskellige bådtyper.Om aftenen vil arrangementerne være mere hyggeprægedemed mulighed for at lære nye mennesker atkende.pris: 2. 800 kr. Hvis man er medlem af DHF og har hjælper,ledsager eller aflastningsordning giver DHF tilskudtil hjælperens pris, således at prisen bliver 1.000 kr.(Husk at påføre medlemsnr.).Familiekursus: Leg – Latter og Livsglæde for børn ogvoksneKurset henvender sig til familier eller enkeltpersoner,som gerne vil have en anderledes sommeroplevelsemed aktiviteter for alle generationer.Om formiddagen laver børn og voksne aktiviteter sammen.Her er mulighed for kreative fag, video eller enfamiliedyst med gode muligheder for at få nogle fællesoplevelser.Om eftermiddagen vil børnene samles og få en massegode og sjove oplevelser sammen med et hold børnepassere,mens forældre og bedsteforældre kan vælgesig ind på workshops sammen med deltagerne fra voksenkurset.Se aktiviteterne ovenfor.Aftenprogrammet vil variere, så der er noget for allealdersgrupper blandt andet mulighed for at udfordrehinanden på klatrevæggen og for børnene en tur i tivoliFriheden uden forældrene.pris: Voksne over 18 år: 2.800 kr. Unge 14-17 år: 3.500kr. Børn 7 – 13 år: 1.500 kr. Børn 3 – 6 år: 1.000 kr. Hvisman er medlem af DHF og har hjælper, ledsager elleraflastningsordning giver DHF tilskud til hjælperens pris,således at prisen bliver 1.000 kr. (Husk at påføre medlemsnr.).tilmelding til begge hold senest 16. maj. Henvendelsetil Anni Kvisgård, tlf. 56 65 84 35 eller egmont Højskolen,tlf. 87 81 79 00.Sportsskole for børn og unge med handicapDansk Handicap Idræts-Forbund indbyder handicappedebørn og unge i skolealderen til sportsskole medmasser af idrætsaktiviteter, sjov og ballade ni forskelligesteder i Danmark i skoleferien. Der lægges vægt på, atbørnene får mulighed for både at fordybe sig og afprøvenoget nyt.Alle børn og unge med et handicap i alderen 8-16 årkan deltage. Man kan tilmelde sig som enkeltpersoneller sammen med sin skolefritidsordning. Det er enforudsætning for at deltage alene, at man kan indgåpå et hold med seks børn sammen med en instruktør.Har man brug for personlig hjælp til fx toiletbesøg elleromklædning, må man selv sørge for det. Forældre,pædagoger eller personlige hjælpere kan deltage gratissom hjælpere.Pris: 75 kr. pr. dag pr. barn. Der er t-shirts til alle deltagere.Tilmelding senest 1. maj. Rekvirer tilmeldingsblanketog yderligere oplysninger hos den enkelte sportsskole:Allinge: Bornholm: 7. – 10. juli. Kontakt: Allan Hedegaard,tlf. 56 96 12 20, e-mail: allan.hedegaard@dhif.dk.Glostrup: 7. – 10. juli. Kontakt: Jørgen Kjeldergaard, tlf.43 26 24 62, e-mail: jorgen.kjeldergaard@dhif.dk.Odense: 30. juni – 4. juli. Kontakt: Alex Skærlund, tlf. 2122 53 90, e-mail: alex.skaerlund@dhif.dk.Ryparkens Idrætsanlæg: 30. juni – 3. juli. Kontakt: JesperHviid, tlf. 43 26 24 66, e- mail: jesper.hviid@dhif.dk.Rødekro: 5. – 8. august. Kontakt: Marianne HornbækJensen, tlf. 51 51 15 02, e-mail: marianne.hornbaek.jensen@dhif.dk.Viborg: 7. – 10. juli. Kontakt: grethe Schøler pedersen,tlf. 87 87 39 02, e-mail: gsp@dhif.dk.Vordingborg: 5. – 8. august. Kontakt: Bent gaarsted, tlf.21 77 00 17, e-mail: bent.gaarsted@dhif.dk.Aalborg: 30. juni – 2. juli. Kontakt: Knud Rune, I.H. Aalborg,tlf. 98 16 72 82, e- mail: knudrune@ihaalborg.dk.Århus: 8. – 10. juli. Kontakt: Mette Skovgaard, tlf. 29 4425 55, e- mail: mette.skovgaard@dhif.dk.Arrangør: Dansk Handicap Idræts-Forbunds konsulenteri samarbejde med ledere og instruktører fra forskelligehandicapidræts-foreninger.LegAteRMaskinsnedker Otto MortensensMindefondLegatbestyrelsen har besluttet, at der ikke kan udbetalesferielegater i dette år.grunden er lav rente og dermed et mindre rådighedsbeløb.På legatbestyrelsens vegne, Herluf Hansen


Midt i bladet 26AnnOnCeRBrugt handicapbil søges på Fynog i JyllandJeg søger en handicapbil, der har kørt i seks år - gerneen Ford transit, Fiat Ducato eller Citroen Jumper. Bilenskal være med ståhøjde i. Den må gerne have en kraftigmotor og en lift indvendig. Der må meget gerne væreelspejle, tonede ruder, fartpilot, varme i kassen osv.Jeg søger på denne måde, fordi jeg har to ”diskus” iryggen og gerne vil have en høj bil, så jeg kan gå ligeind på grund af ryggen. Jeg kan ikke få tilskud til ensådan bil, og så mange kr. har jeg heller ikke. Jeg harhørt, at ”I” ikke får så meget for jeres brugte biler ved enforhandler, så jeg vil give mere end forhandleren. Jeresgamle biler bliver eksporteret ud af landet, så jeg harmeget svært ved at finde en bil, før I har solgt til en forhandler,og den er ude af landet.Kontakt Lars Holmgaard, Kagbanken 10, 5580 nr.åby, tlf. 64 42 26 10 kl. 7 til 21, mobiltlf. 26 25 70 77.Pro-Travel el-scooter sælgespro-travel firehjulet el-scooter, rød - egnet til handicappede.Sælges for kr. 5000. grundet dødsfald har den kunværet brugt en gang på en rejse. Kan skilles i fem dele.Den er beregnet til personer med en vægt på 90 kg.Hastighed seks km/timen. Batterier to stk. med en rækkeviddepå 16 km. totallængde: 94 cm. totalbrede: 43cm. totalvægt: 31 kg. Medfølger lader og kurv. tlf. 50 9008 22 efter kl. 18.00.Apollo 666 el-scooter sælgesel-scooter Apollo 666 sælges til halv pris kr. 12.000. Købti april 2007. Som ny, næsten ubrugt. Henvendelse tlf. 4585 26 30 (Lyngby).Easy M3 el-scooter sælgesel-scooter easy M3, 07.5 km. Sølvgrå, til gangbesværedesælges. Scooteren er brugt max. fem gange og fremstårderfor som ny. Den er fra december 2007. Originalregning medfølger. ny pris kr. 20. 000 kr. Sælges for kr.15.000. Henvendelse til poul Jensen, Skovvangsvej 28,Strøby- egede, 4600 Køge, tlf. 56 26 78 03 eller 40 41 4362. email: leneogpoul@dbmail.dk.ARRAngeMenteR1. maj på StrandenKøbenhavns afdeling afholder i samarbejde med InvalideredesOplysningsforbund (IOF) og gladsaxe/gentofte/Lyngbyafdeling debatdag på Stranden.Vi mødes kl. 10.30 og fra kl. 11 er der underholdning af”Den levende jukeboks”.I løbet af dagen kommer Jesper Klein og stiller spørgsmålet:Hvorfor afholder vi 1. maj?Dette skal lægge op til en forhåbentlig god debat omemnet. Dagen afsluttes ca. kl. 14.30.Der er gratis adgang.Denne dag kan du købe Strandens lækre brunch, derbestående af: Scrambled eggs, bacon, coctailpølser, pålæg,marmelade, ost, brød, kaffe/te og juice. pris fordenne dejlige brunch er kun kr. 75.nB! Husk Sankthansaften på Stranden mandag den 23.juni.RESPEKT …Udvikler hele mennesker!Besøg Danmarks mestrummelige højskole på:www.egmont-hs.dkEller på: Villavej 25,Hou, 8300 OdderTexas Mobile el-scooter sælgestexas Mobile 3-61 til handicappede, trehjulet el-scooter.grå, sælges for kr. 7.500. nypris kr. 15.995. Demo-modelhar kørt meget lidt. Hastighed ca. 12 km. Justerbar sæde.Kører perfekt. Lader og kurv medfølger. Henvendelseefter kl. 18.00 tlf. 43 73 09 31.Telefon 87 81 79 00mail@egmont-hs.dk


Få dit humørog din livskvalitettilbagefladsaagrafisk.dkLivet er ikke altid en dans på roser.Alle har gode og dårlige perioder.Men nogle gange synes du måske,at udsvingene er så store, at deforhindrer dig i at være den, duvirkelig er.Modigen® er et naturlægemiddeltil behandling af modløshed,nedtrykthed og tristhed, udviklet påbasis af perikonekstrakt.Få et lille skub frem, og nyd livet ogdig selv.Modigen® fås kun på apoteket.Modigen: 1 kapsel indeholder: Hyperikum ekstrakt 300 mg. Indikationer: Naturlægemiddel ved nedtrykthed, modløshed og tristhed. Dosering:1 - 2 kapsler daglig. Hvis der ikke opnås effekt inden for 4 - 6 uger, bør behandlingen ikke fortsætte. Graviditet og amning: Erfaring savnes.Trafikfarlighed: Ingen mærkning. Bivirkninger: Lysoverfølsomhedsreaktioner i form af hudkløe og rødme af huden kan forekomme, fortrinsvis hospersoner med lys hud. Registreringsindehaver: Jemo-Pharm A/S, Hasselvej 1, 4780 Stege.Markedsføringstilladelsesnr. 6159497. Læs omhyggeligt indlægsseddel.Priser: 60 kapsler: Kr. 98,-. 150 kapsler: Kr. 196,-


HANDICAP • nyt · nummer 2 · april 200728RegionskontorerDansk Handicap Forbundsregionskontorer tilbyderinformation og vejledning.Regionskontor FynØstre Stationsvej 27, 2.5000 OdenseTlf. 66 19 34 55/fax 66 1319 61E-mail:dhf-region-fyn@mail.tele.dkVidenscenter for BevægelseshandicapVidenscentret besvarer henvendelser, forestår konferencer ogprojektarbejder samt udarbejder bøger, videoer og andet informationsmateriale.Kontakt:Videnscenter for BevægelseshandicapMarselisborgCentret, Bygning 3, 2. sal.P.P. Ørumsgade 118000 Århus CTelefon 89 49 12 70. Fax 89 49 12 76E-mail: vfb@vfb.dk Hjemmeside: www.vfb.dkRegionskontorAabenraaAnna Marie NielsenBjerggade 4Q6200 Aabenraatlf./fax: 74 62 05 71Email: aabenraa@dhf-net.dkKontortid: Tirsdag og torsdagkl. 9-12Den Uvildige Konsulentordningpå Handicapområdet (DUKH)Postboks 284Banegårdspladsen 2, 2.6000 KoldingTlf.: 76 30 19 30Fax: 75 54 26 69Skrivetlf.: 76 30 19 39E-mail: mail@dukh.dkHjemmeside: www.dukh.dkTelefonerne er åbne:Mandag og fredag9.00-15.00Tirsdag 9.00-21.00Onsdag 9.00-13.00Torsdag 9.00-17.00Kontoret er åbent for besøgende hverdage undtagenonsdag.DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende,handicaporganisationer og sagsbehandlerei amt og kommune.INDMELDINGSKORTKontingentEnlige2008240 kr.Undertegnede ønsker at blive medlem afDansk Handicap Forbund.Ægtepar/Samboende 360 kr.Jeg er: handicappet ikke-handicappetBenyt venligst BLOKBOGSTAVERNavn:BrevUfrankeret svarforsendelse107Sendesufrankeret(Modtagerenbetaler portoen)Adresse:Postnr./ByFødselsdato: (dag) (måned) (år)Kommune:Telefon:E-mail:Dansk Handicap Forbund+++ 1074 +++Hans Knudsens Plads 1A, 1.2100 København ØSæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk HandicapForbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)Oplys venligst barnets fødselsår og navn:Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)RYK (rygmarvsskadede)Amputationskredsen(underskrift af det nye medlem)


Forkælelsepå SkodsborgKurhotel & SpaEn spa-oplevelse på Skodsborg er luksuriøs selvforkælelse,der kan vare fra et par timer til en eller flere dage.Du bevæger dig som i en drømmeverden af æteriske olierog aromatiske dufte, udrensende kurbade, afslappendemassage, eksklusive trænings- og svømmefaciliteter samtmind-body aktiviteter.Oplevelsen kan du også dele med en du holder af, ved atvælge en af vores par-behandlinger. Se alle behandlinger påwww. skodsborg.dkEn tur i Skodsborg Spa kan kombineres med et besøgi Café Skodsborg til en let frokost eller en hurtig smoothie.Større kulinariske oplevelser får du i restaurant Frederik &Louise, som også lægger vinduer til en fantastisk panoramaudsigtover Øresund og Jægersborg hegn.På Skodsborg kan man slappe af, reflektere, genoplade og føle velvære.Slap afmed et spa-opholdOpholdet inkluderer:• En overnatning med fuld pension• En flaske Skodsborg Brut (200 ml.)• Badekåbe og badetøfler på værelset• Adgang til Skodsborg Vigør Center• Spa-behandling i Skodsborg Spa(50 min. pr. person)Pris: kr. 2.430,- pr. person i delt dobbeltværelse.Opholdet kan forlænges med ekstra spa-døgneller hotelovernatninger.Læs mere om dette og andre forårsopholdpå www.skodsborg.dk eller ring på45 58 58 00 for yderligereinformation.SKODSBORG KURHOTEL & SPASkodsborg Strandvej 139 • 2942 Skodsborg • Telefon: 45 58 58 00 • info@skodsborg.dk • www.skodsborg.dk


Jobwww.DHf-Net.Dk30Det er vigtig at føle, man yder nogetFoto: KasPer søegaarDPiotr Kuna fik job i Parkering København medhjælp fra Dansk handicap ForbundsProjekt - det kan lade sig gøreaF soLVeIg aNDerseNPiotr Kuna er parkeringsvagt i København. han er ansat20 timer i et fleksjob og er på arbejde mandag, onsdagog fredag. Kræfterne rækker ikke til at arbejde på fuldtid, og der skal hviledage til indimellem. Piotr skal ogsåsørge for at spise lidt hyppigere end kollegerne, menellers er vilkårene som for alle andre. og det år han harværet ansat hos Parkering København, har han ikkehaft en eneste sygedag.Jobbet har han fået gennem Dansk handicap Forbunds”Projekt - det kan lade sig gøre”– et projekt somde sidste to år har skaffet 26 nydanskere med handicapen plads på arbejdsmarkedet. (Se boks).Nødvendigt med nyt job efter sygdomPiotr Kuna er 43 år og fra Polen. som 12årig kom hantil Danmark, da hans mor giftede sig med en danskmand. han arbejdede som ung blandt andet som buschauffør,men de seneste mange år havde han job i etdækfirma.For fire år siden blev han syg af noget, der viste sig atvære en kræftsvulst i mavesækken. mavesækken måttefjernes og konsekvenserne af indgrebet er blandt andre,at han ikke føler sult og har svært ved at optagede nødvendige næringsstoffer. han må huske sig selvpå at spise - ofte og helst i små portioner. Det betyderogså, at han har svært ved at holde sine muskler vedlige og dermed belaster og får smerter i knoglerne.endelig er der trætheden, der hurtigt melder sig. Derforer det nødvendigt med den nedsatte arbejdstid oghviledagene.Projekt skaffede jobI forbindelse med sin sygdom var Piotr sygemeldt etårs tid, for han kunne ikke mere klare sit fysisk krævendearbejde. gennem Københavns Kommune blevhan visiteret til et fleksjob, men kommunen kunne ikkefinde jobbet. han kom på ledighedsydelse, og kommunensatte ham samtidig i forbindelse med Danskhandicap Forbunds ”Projekt - det kan lade sig gøre”,som de regnede med kunne hjælpe ham. I projektetfik han kontakt med jobkonsulent Jamal a. Khalek, derefter en samtale med Piotr først foreslog et arbejdesom buschauffør. Det stod dog hurtigt klart, at detdels ville være for hårdt, dels ikke kunne passe sammenmed Piotrs liv som alenefar for to døtre. I stedetkom Piotr i to-dages praktik i Parkering København, en


HANDICAP • nyt · nummer 2 · april 200831arbejdsplads som meget bevidst arbejder for at skabeen mangfoldig arbejdsplads. Det gik godt, og da der lidtsenere blev en stilling ledig, søgte Piotr, kom til samtale,og da han samtidig blev anbefalet af sine praktikkolleger,fik han jobbet. Han begyndte 1. april sidste år.En fleksibel arbejdspladsPiotr er meget tilfreds med jobbet. ”Det er et frit job ogParkering København er en fleksibel arbejdsplads. Går eteller andet galt – fx hvis min datter er syg - kan jeg byttedagvagten med en aftenvagt eller den ene dag medden anden. Der er meget gode forhold, gode kollegerog kurser i fx teambuilding og psykologi,” fortæller han.Og han ved, at arbejdsgiveren også er meget tilfredsmed hans indsats.Parkeringsvagterne arbejder sammen to og to. Ruterneskifter. De nære ruter foregår til fods, andre gangemå de bruge cykel eller bil. I løbet af dagen går han ofteomkring otte km.Et af de problemer parkeringsvagterne har taget håndom er de falske invalidevognsskilte, som nogle ikke-handicappedesnupper en nem parkeringsplads med.”Dem har vi næsten udryddet”, fortæller Piotr. ”Når viser en bil, som vækker mistanke, fx har vi set en megetlav Porsche med invalidevognskilt, checker vi den ogringer til politiet.””Projekt - det kan lade sig gøre” hjalp Piotr til at få jobbet,men siden har der ikke været brug for kontakt. Piotrklarer sig selv, når bare der tages de nødvendige hensyn.Uden arbejde flyder dagene nemtPrivat bor Piotr Kuna sammen med sine to døtre,Pauline og Sara i en stor andelslejlighed i Valby vedKøbenhavn. Pauline går i 7. kl. og Sara i 2. på den nærliggendeVigerslev Allé skole, og det er vigtigt for Piotr, atarbejdstiden passer sammen med pigernes skoletid. Tilat få hverdagen til at hænge sammen, får han god hjælpaf sin mor, der blev enke sidste år.Piotr skal passe på sig selv, så ud over familie- ogarbejdsliv er der ikke energi til meget. ”Jeg har masseraf ideer til at lave noget, men så mangler jeg alligevelenergi.”Derfor er det også meget vigtigt at have et arbejde,mener Piotr. Hvis ikke man har det, bliver man let lidttrist og mister meningen med det hele. Det hele flyderog man mangler struktur.Arbejdet giver noget at stå op til, sociale kontakter ogselvfølgelig bedre økonomi. ”Vi har et rigtig godt kammeratskab,og så føler man, at man yder noget. Det ervigtigt”, siger Piotr Kuna. ”Jeg vil holde fast så længe, jegkan, helst til pensionsalderen - eller længere,” smiler han.Det ku’ lade sig gøre”Projekt - det kan lade sig gøre”, Dansk HandicapForbunds jobformidlingsprojekt, har eksisteretsiden 2004. Projektet har været finansieret af Ministerietfor Flygtninge, Indvandrere og Integration,men 1. januar sluttede den bevilling.Baggrunden for projektet var, at mennesker afanden etnisk herkomst, der har et handicap, harmere end svært ved at få en plads på arbejdsmarkedet.De og de eventuelle arbejdsgivere kenderikke til regler og de hjælpeforanstaltninger, der findes.Det lykkedes projektet i løbet af de to første årat skabe kontakter i det miljø, målgruppen befandtsig i, og at informere om muligheder og rettigheder.De sidste to år er kontakter og viden, blevet udnyttettil at skabe konkrete job til 26 nydanskere – mereend målsætningen på 15 lagde op til. Typisk erder tale om arbejde på nedsat tid, fleksjob eller jobmed løntilskud. Mange forskellige lande har væretrepræsenteret - flygtninge såvel som indvandrere,kvinder såvel som mænd.Projektet viser, at det er muligt at skabe konkretejob for en målgruppe, der ofte står uden forarbejdsmarkedet. ”Det handler om tillid, tid ogtro”, siger projektleder Benny Nielsen. Tillid mellemalle parter, tid til at skabe den og tro på, at det kanlade sig gøre. Blandt projektets konsulenter har derogså været nydanskere, der vidste, hvordan kontaktvejenegik. Også det skabte tillid.I en tid med stor efterspørgsel på arbejdskrafter det dumt at lade en arbejdskraftressource væreuudnyttet. Det er virksomhederne ved at få øjneneop for. Samtidig er nogle virksomheder begyndt attænke mere globalt, og i den forbindelse er det enfordel at have medarbejdere med en anden sprogligog kulturel baggrund.Hvad nu?Projektet kører lige nu videre indtil 1. juni i enovergangsfase, hvor man vil forsøge at finde midlertil en fortsættelse, ligesom man stadig udlevererinformationsmaterialer. Endvidere støtter projektetdannelsen af et landsdækkende netværk for nydanskerei Dansk Handicap Forbund. Initiativet er tagetaf en gruppe nydanskere, der har haft forbindelsetil ”Projekt – det kan lade sig gøre.”Formålet er at inddrage nye borgere med handicapi et foreningsarbejde, der udover DHF’s målsætningom at arbejde for lige vilkår for menneskermed handicap også arbejder på at fjerne speciellebarrierer, der gør det svært for nydanskere at deltagepå såvel arbejdsmarkedet som i fritidslivet.


MOVICOL ®Osmotisk virkende afføringsregule rende middelindeholdende macro gol 3350, natriumbikarbonat,natriumklorid og kaliumklorid.Indikation: Behandling af kronisk forstoppelse.Opløsning af hård indeklemt afførring defineret som sværforstoppelse med ophobning af afførring i endetarmenog/eller tyktarmen konstateret ved lægeundersøgelse afmave-tarm systemet. Dosering: Kronisk forstoppelse:Voksne: 1 dosispose opløses i 125 ml vand, kan indtages1-3 gange dgl. Behandlingen bør normalt højst vare 2uger, men kan gentages. Længerevarende behandlingkan være nødvendig ved behandling med lægemidlerder virker forstoppende. Svær forstoppelse: Voksne:8 dosisposer opløses i 1 liter vand og drikkes i løbetaf 6 timer. Behandlingen kan evt. gentages 2 gangemed 1 døgns mellemrum. Administration: Hver posesindhold opløses i 125 ml vand. Ved behandling af hårdindeklemt afføring kan 8 dosisposer opløses i 1 litervand. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år, daerfaringen med behandling af børn er utilstrækkelig.Patienter med nedsat hjerte/kar funktion: Ved behandlingaf svær forstoppelse bør dosis fordeles således, at derikke indtages mere end 2 dosisposer inden for en time.Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktivestoffer eller over for ét eller flere af hjælpestofferne.For yderligere information venligst se indlægseddelen.Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørendebrugen: Bør ikke indtages dagligt over længere perioder,da langvarig brug kan føre til vanedannelse og svækkelseaf tarmfunktionen. Årsagen til forstoppelsen børundersøges, hvis der dagligt er behov for afføringsmidler.Længerevarende anvendelse kan være nødvendig vedbehandling af alvorlig kronisk eller svær forstoppelse.Interaktioner: Der er ikke rapporteret kliniskeinteraktioner med andre lægemidler. Macrogol 3350øger opløseligheden af fedtopløselige lægemiddelstoffer.Der er derfor en teoretisk mulighed for, at sådannelægemidler taget indtil 1 time før MOVICOL® kanforringe optagelsen. Graviditet og amning: Graviditet:Der er ingen erfaring med anvendelse af macrogol 3350under graviditet. Dyreforsøg har ikke vist teratogenevirkninger. Da macrogol 3350 kun optages i ringegrad, kan administration til gravide kvinder overvejesefter vurdering af risici og fordele. Amning: Erfaringsavnes. Da macrogol 3350 kun optages i ringe grad, mårisikoen for bivirkninger hos det ammede barn anses forat være ringe. Bivirkninger: Almindelige bivirkninger:Oppustethed, kvalme, mavesmerter og mavekrampe,rumlen i maven, luft i tarmene, diaré, opkastning. I megetsjældne tilfælde: aller giske reaktioner. Udlevering:Håndkøbs lægemiddel, kan kun købes på apotek.Tilskud: Ikke tilskudsberettiget, men der kan søges omindividuelt tilskud. Pakninger: 8, 20, 50 og 100 stk,pulver til oral opløsning, ikke fast pris.Forkortet udgave af det af Lægemiddelstyrelsengodkendte produktresumé, som kan rekvi reres hosNorgine Danmark A/S på tlf. 33 170 400.Læs altid indlægsseddelen godt igennem før brug afmedicinen. Husk altid at kontakte lægen eller apoteketi tvivlstilfælde. Fremtidens toiletsædeEt hjælpemiddel – til bedre intim hygiejne og mere værdighed- Intim skyl (for og bag)- Tørring med tempereret luft- Opvarmet sæde- Betjeningspanel (fås også som fjernbetjening)- TilkaldealarmBestil brochureDet elektroniske toiletsæde kan monterespå langt de fleste handicaptoiletterog fungerer som toiletsæde og bideti en funktion.En lille investering– Stor velværefølelse!Mød os på Health & Rehab 2008stand C3038mail@toilet-bidet.dk eller ring på 75 56 32 22for brochure eller yderligere informationwww.toilet-bidet.dk


BoganmeldelseHANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 200833Sid stilleog gå nedi vægtsvensk kogebog til alle, som har svært ved atbevæge sigaF BeNte røDsgaarDannika Jacobson har siddet i kørestol siden barndommenpå grund af en muskelsygdom. I årenes løb tog hun på, og etkritisk blik i spejlet overbeviste hende om, at hun burde tabesig. Da hun ikke kan motionere, måtte der andre ting til. hunallierede sig med en uddannet diætist og gik i gang meden kostomlægning. resultatet er ud over en tyndere annikaJacobson - kogebogen sitt still og njut. Bogen indeholder 50opskrifter til både hverdag og fest samt kapitler om ernæringslære.Den er illustreret med fotografier.Få hjælp til at spise rigtigtannika Jacobson havde flere gange forsøgt at tabe sig vedikke at spise sig mæt. men det var en dum metode, for så spistehun ostemadder som mellemmåltider. med nedsat motoriksyntes hun, at det var svært at spise råkost og grøntsagerog på den måde blev hendes kost ensidig og federe. Nu harhun ændret standpunkt: hun behøver ikke spise selv. Det,som hun kan spise selv, kommer på én tallerken, mad, hunskal have hjælp til fx salat, revne grønsager, ris og pasta påen anden. hun vælger selv hver dag, hvad hun kan håndtere.gange sorterer, tilføjer og sletter hun.en gang om ugen planlægger hun, hvad der skal spises. Dehjælpere, som er gode til at lave mad, beder hun om at lavemad i rigelige portioner og fryse ned, så der også mad, når hunhar hjælpere med andre kvalifikationer og styrker.måltider tager tid at forberede, så hun beder hjælperen begyndeallerede fra morgenstunden. Indkøb er storkøb efter enfast huskeliste, som suppleres med fx friske grøntsager og frugt.hver 14. dag spiser hun tre retter mad og får dessert ellers ikke.hun har ændret sin livsstil og er både glad og slankere. hunspiser sundt, spiser sig mæt og giver sig tid til at nyde. hendesmand var noget skeptisk over at skulle spise mange grøntsager,men han er nu også blevet glad for kostomlægningen.Planlægning er nødvendighumlen bag at tabe sig er at planlægge sine måltider ogorganisere arbejdet for sine personlige hjælpere, menogså at bide sin stolthed i sig og blive madet. hun har påsin computer 50 måltider, som hun veksler imellem. NogleAnnika Jacobson og Annika Unnbom: Sitt stil och njut! Ät gottoch gå ner i vikt. Kokbok för dig som har svårt att röra dig. MBMFörlag, 2006. Pris ca. 200 sv. kr.Bogen kan bestilles hos en boghandler i Danmark eller købeshos en svensk internetboghandler som fx www.bokus.se.KIK Hjælpemidler til synshæmmede samt andre handicapområdeHøje Taastrup Boulevard 39 · 2630 Taastrup · Tlf. 36461960 · Fax. 36461925 · www.butikkik.dkButik KIK er et firma som sælger hjælpemidler til synshæmmede og andre handicapområder. Vores primære hjælpemidlerretter sig mod synshæmmede og blinde, men efter vores flytning til nye og større lokaler, har vi udvidetvores sortiment, hvilket betyder at vi nu også sælger hjælpemidler til andre handicapområder. Vores hjælpemidlerkan gøre din dagligdag nemmere, og vi forsøger løbende at forny og udvide vores sortiment. Vi er altid klar til atrådgive om vores hjælpemidler, og vi bestræber os på at give den største service for dig.


tema: hvad er der galt med kørselsordningen?www.DHf-Net.Dk34Den kollektivetrafiks stedbarnDen individuelle kørselsordning skal erstatteden kollektive trafik for mennesker medhandicap. men det er svært at få den til atfungere tilfredsstillendeaF mogeNs WIeDerhoLt ILLUstratIoNer: NIeLs PoULseNenhver kørestolsbruger og mange andre med en funktionsnedsættelseved, ofte af bitter erfaring, at denalmindelige kollektive trafik langt fra er så tilgængelig,at den kan betjene alle. sådan er det i dag – og sådanvar det også dengang først i ’90erne, da de individuellekørselsordninger blev født.Derfor blev ideen om at skabe en særlig individuelkørselsordning, som kan tage over, hvor den ordinærekollektive trafik må stå af, sat i søen. men at levere entransport, som både er individuel og kollektiv, er ingenenkel sag. Det er stort set er lige så kompliceret som atklappe med en hånd.en forsigtig start der blev permanentFor at undgå, at økonomien løb løbsk, blev den individuellekørsel reserveret til mennesker med bevægelseshandicap,ligesom der blev lagt en begrænsningind på antal af ture og på, hvilket formål ordningenmåtte bruges til.til gengæld blev det slået fast, at taksterne i ordningen– netop fordi den er barn af den kollektivetrafik – ikke måtte adskille sig væsentligt fra den øvrigekollektive trafik, og det blev fastslået, at en del af detkompenserende indhold i ordningen skulle være ”dørtil-dør-kørsel”i modsætning til den kollektive trafiks fra”stoppested-til-stoppested”.For at understrege tilhørsforholdet til den kollektivetrafik har kørselsordningerne fra starten været en delaf lovgivningen om den kollektive trafik og lagt i hændernepå de amtslige og nu regionale trafikselskaber.Den konstruktion, har været vigtig ud fra et sektoransvarsprincip,men konstruktionen har – i uhellig alliancemed en vag og uklar lovgivning - også medførtmeget forskellige ordninger.Ny struktur nye mulighederstrukturreformen, hvor 14 amter er blevet til fem regioner,kombineret med omfattende omlægninger af ansvarsfordelingenmellem regioner og kommuner, gør,at der er al mulig grund til at genoplive diskussionenom vilkårene i de individuelle kørselsordninger.regionerne, de regionale trafikselskaber og kommunernei den enkelte region skal i den kommendetid i gang med at harmonisere de hidtil 10-12 amtsligeordninger til nu en 6-7 regionale. I den proces må manlokalt forsøge at påvirke regions- og kommunalpolitikeretil at lave fornuftige lokale løsninger, mens deenkelte organisationer, Danske handicaporganisationer(Dh) og Det Centrale handicapråd presser på for atfå ændret lovgivningen, så vi sikrer den bedst muligeordning.hvad skal forbedresallerede i Ligebehandlingscentrets første beretning fra


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008351993 tog vi kritisk fat i kørselsordningerne og pegedepå nogle nødvendige ændringer af reglerne – og jegmå beklageligvis sige, at det stort set er de sammeproblemer, vi står med i dag:• antallet af ture er fastsat til minimum 104. Fornogle, men langt fra alle, er det ikke nok. Derfor skalturantallet hæves, og der må i hvert fald som et minimumvære mulighed for at købe ekstra ture, såogså de med det store behov kan få fuldt udbytteaf ordningen.sel, ventetider, procedurer for hvad man gør, hviskøretøjet bryder ned etc.Netop fordi kørselsordningen er kompensation tilborgere, som ikke kan benytte almindelig kollektivtrafik, er det afgørende, at der findes en kvalitetsstandard,som forholder sig til de elementer, derindgår i kompensationen. Det kan – ud over den fysisketilgængelighed til køretøjet – være helt elementæreting som frygten for at blive efterladt,frygt for at turen vil tage så lang tid, at man ikkekan nå frem, inden man fx skal på toilettet igen.Foto: morteN rasmUsseN,sCaNPIX.• Lovgivningen fastslår, at taksterne i den individuellekørsel ikke væsentligt må overstige taksten iden øvrige kollektive trafik. Det er en bestemmelse,som stort set ingen trafikselskaber efterlever. allede undersøgelser, der er foretaget, viser, at det ermeget dyrere at være afhængig af den individuellekørsel frem for den ordinære kollektive trafik. såledeskan man for 39 kroner køre i alle zoner indenfor movia’s område – fx fra helsingør til Køge – enstrækning på over 80 km, mens du for de sammepenge kun kommer 11-12 km. med den individuellekørsel.• Lovgivningen definerer kørselsordningen som”dør-til-dør-kørsel”, men der er ikke enighed om,hvilken dør vi taler om. De fleste kørselsordningerforstår det begreb som en forpligtelse til at bringebrugere fra gadedør-til-gadedør eller kantsten-tilkantsten.men nogle ordninger – bl.a. den der gælderi hovedstadsområdet – fortolker imidlertid begrebetsom entredør-til-entredør. Det betyder, atman bl.a. tilbyder assistance med trappemaskine,hvis brugeren har brug for at komme til 1. sal ellerhøjere.For mange af de mennesker, som ordningen er tiltænkt,giver det ingen mening at være med, hvisman ikke kan få den form for hjælp. transportministeriethar fået udarbejdet en rapport, som dokumenterer,at det kun vil betyde en merudgift påca. ti mio. for regionerne/kommunerne at gøre denservice landsdækkende.Den lovgivning, der er på området, er en minimumslovgivning.De enkelte trafikselskaber kan, i det omfangder er enighed om det i regionens kommuner, fritetablere et højere serviceniveau. Derfor er det oplagt,at handicaporganisationerne og de kommunale handicaprådforsøger at lægge pres på både regionen, trafikselskabetog ikke mindst deres egen kommune for atfå en så god en ordning som muligt.Flere målgrupper med i ordningerneUd over de ovennævnte fire temaer, er der også behovfor at udvide målgruppen. I dag kan kun svært bevægelseshandicappedeoptages i ordningen. mangeandre grupper, som bl.a. blinde, udviklingshæmmede,mennesker med svære hjerteproblemer og andre, somikke er i stand til at benytte den almindelige kollektivetrafik, bør have adgang til ordningen.Det samme gælder børn. ordningen omfatter somminimum personer over 18 år, men børn og unge nedtil fx 12 år har også brug for befordring for at kommeomkring til fritidsaktiviteter mm.Mogens Wiederholt er leder af Center for Ligebehandlingaf Handicappede.• Lovgivningen siger ikke ret meget om, hvordanstandarden i de individuelle kørselsordninger iøvrigt skal være. Derfor bør der i tilknytning til hvereneste ordning udformes en kvalitetsstandard, somi detaljer foreskriver, hvilket kvalitets- og serviceniveauder gælder. Det kan fx være standarder forchaufførens uddannelse, køretøjets indretning,fastspænding, maksimal længde/tid for omvejskør-Det er væsentlig dyrere at benytte kørselsordninger end almindelig kollektiv trafik.


Wolturnus bygger skræddersyede kørestole,der passer nøjagtigt til digW5JR kan vokse med barnet, uden at stolen er tung og klodset .Wolturnus costum built med drivhjul forrest, folderyg, armlæn (swing away)Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte, vægt fra 6,8 kg.Fås også med justerbar bagaksel og folderyg.W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg.Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg.W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader,justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg.Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter,justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn.De viste modeller kan leveres med anti-tip, sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm.Ww olturnusWolturnus A/S • Halkærvej 24B • 9240 Nibe • Tel: 96 71 71 70 • info@wolturnus.dk • www.wolturnus.dk


tema: hvad er der galt med kørselsordningen?HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 200837Hvad menerKommunernesLandsforening?Det er kommunerne, der inden for lovgivningensmuligheder udstikker rammerne for den kommunaleservice – herunder kørselsordninger. Derfor har handicap-nytstillet nogle konkrete spørgsmål om kørselsordningertil Kommunernes Landforening (KL) om deproblemstillinger, der opleves af brugerne.Kommunernes Landsforening har forhørt sig dels ide enkelte kommuner dels i nogle af de regionale trafikselskaberog svarer herefter ved konsulent marianneelmvang:har KL en vision og en politik for den individuellekørselsordning?KL har ingen nedskrevne visioner eller politikker påhovedparten af kommunernes opgaveområder, såledesheller ikke for den individuelle handicapkørselsordning.Der er lagt et niveau i lov om trafikselskaber, som naturligvisskal opfyldes af de enkelte kommuner. Det er KL´sindtryk, at dette også sker. Nogle kommuner har ethøjere serviceniveau end andre, hvilket er udtryk for ensærlig politisk prioritering af området.(…). Det er dogsamtidig klart, at KL gerne ser et nogenlunde ensartetniveau over hele landet, så der ikke opstår for store forskellegeografisk på det serviceniveau, som de enkelteborgergrupper møder hos deres respektive kommune.hvorfor tolkes de minimum 104 ture sommax 104 ture ude i kommunerne?Det er KL´s klare indtryk, at de 104 ture ikke generelttolkes som et maximum ude i kommunerne. I mangekommuner kan der således bestilles ekstra ture, noglesteder er der sat et loft for de årlige ture højere end de104 ture og atter andre steder er der ingen begrænsningpå antal årlige ture. (…)Det er dog også korrekt, at nogle kommuner holdersig til det antal ture, der skal bevilges. (…).?104 ture er for få ture for et mindretal af brugerne.hvordan mener KL, at det problem skalløses?(…) hvis et større antal ture skal være en rettighed forden enkelte, kræver dette en ændring af loven. mankunne forestille sig flere differentierede løsninger pådette problem i lovgivningen. således kunne man f.eks.forestille sig et højere minimum af ture for dem ml.18-65 år indført ved lov.Kommunerne arbejder med kvalitetsstandarderinden for fx hjemmepleje. hvorfor harman ikke kvalitetsstandarder inden for handicapkørsel?Ud fra de modtagne høringssvar kan KL berette, at derfindes kvalitetsstandarder i flere kommuner, mens andreer ved at udarbejde sådanne. Flere trafikselskaberhar også udarbejdet sådanne kvalitetsstandarder.Vil KL arbejde på kvalitetsstandarder, der indeholderkompensationer fra trafikselskaberneved for tidlig eller for sen afhentning osv.?I region midtjylland er der f.eks. indført rejsegaranti forhandicapkørsel fra den 1. januar 2008. I andre regionerkan man ikke genkende, at der skulle være problemermed forsinkelser.(…)I en brugerundersøgelse foretaget af Danskhandicap Forbund kom det frem, at brugernesynes, at det er et stort problem, at man ikkekan være spontan. hvordan mener KL, atdette problem kan løses?Det fremgår af lovens § 11, stk. 3, at individuel handicapkørselskal bestilles i rimelig tid inden kørslen. Ibemærkningerne til loven kaldes kørslen for spontankørsel.Dette begreb skal dog ifølge bemærkningerne»


www.handicapbusser.dkVi har specialiseret osi opbygning og indretningaf lift- og handicapbusserHandicapBusser har specialiseret sig i opbygning og indretning af institutionsbusserog busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov og ønsker.Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaringvedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter.HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder,sagsbehandlere i kommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre.Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling.Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer- og det er bl.a. mærker som Citroën og VW.Kom og se vores udstillingsbusser, få en prøvetur- eller ring og vi kommer gerne forbi! Poul Erik IllemannJesper SkovVejlbjergvej 18 · 8240 Risskov · Tlf. 8731 4600www.handicapbusser.dk · mail@handicapbusser.dk


tema: hvad er der galt med kørselsordningen??HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 2008blot forstås som et begreb, der adskiller denne type af gruppen, så andre, der ikke kan benytte kollektivtrafik, får adgang til ordningen?kørsel til sociale aktiviteter og fritidsformål fra den typeaf kørsel, der foretages til behandling, terapi og lignende,og som er omfattet af anden lovgivning. Loven andre grupper af handicappede ad lovgivningens vej.KL har naturligvis intet imod, at ordningen udvides tilindeholder altså ikke et krav om ”her og nu kørsel”. KL anbefaler generelt, at sådanne ændringer indføresDet ville naturligvis være rart for brugerne, såfremt ved lovgivning, da der herved opnås lige vilkår for alledet kunne lade sig gøre med fuldt ud spontan kørsel. sammenlignelige grupper af borgere og fuld klarhedmen anvender man den almindelige kollektive trafik, om serviceniveauet forstået som omfattede grupper.skal man også her som bruger rette sig efter køreplanerog opsamlingssteder. Der er således generelt kommunerne kan tilbyde andre grupper af handicap-(…) Lovens bestemmelse udelukker dog ikke, atgrænser for spontaniteten, når man anvender offentlig pede at deltage i ordningen. (…)servicetrafik. man kan ikke sammenligne handicapkørselsordningenmed eksempelvis hyrevognskørsel. I dag er ordningen kun åben for voksne, dvs.KL har set eksempler i de kvalitetsstandarder, som personer over 18 år. Den kollektive trafik brugesi vid udstrækning af børn og unge i alde-kommunerne har indsendt i forbindelse med bidragtil besvarelsen af spørgeskemaet, på, at kørslen kan ren 12-17 år. hvad er KL´s holdning til at åbnebestilles ned til 2 timer før kørslen, såfremt der er tale ordningen for de 12-18-årige?om en kort tur.KL har naturligvis heller ikke noget imod, at ordningenudvides til de 12-17-årige ved en lovændring. (…). Børneområdeter dog dækket af anden lovgivning, hvorforKørselsordningen er i dag kun åben for menneskermed bevægelseshandicap. hvordan der bør kigges på, i hvilket omfang denne anden lovgivningtilgodeser de nævnte behov.er KL´s holdning til en evt. udvidelse af(Indlægget er forkortet. Red.)mål-?39• Busser• PersonbilerAllerede når du sætter digind i den nye VW fornemmerdu, at det er din bil.Den personlige indretning,de ergonomiske hensyn ogrummeligheden gør detnemt og bekvemt at bevægesig rundt. Her er tagethensyn til det hele.ChristianRosendahlPerZoëgaVi leverer overalt i DanmarkKomfort + VW- den perfekte løsning...IVWbusserne er der tænkt på alt,som gør såvel kørslen som opholdet ibilen attraktiv.Optimale pladsforhold, fleksibilitetog righoldigt udstyr gør køreturen tilen oplevelse. Bl.a. kan rattet indstillesi højde og længde, integreret joystickgearstanggør den nem at nåog letter gearskiftet. Sådan kunne viblive ved....VW busserne fås i 3 udstyrsversioner.Vi er specialister i opbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsningerudført nøjagtigt efter dine ønsker og behov.Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf. 7542 0600.Villy Veirup asIndustrivej 1 • 6760 Ribe • 7542 0600www.vw-ribe.dk • ribe@volkswagen.dk


tema: hvad er der galt med kørselsordningen?www.DHf-Net.Dk40Kørselsordningenkunne være megetbedreKørselsordningerne skaber ofte problemerfor mennesker med handicap. Vi bringer hernogle små historier fra brugernes hverdagaF BeNte røDsgaarDI det forrige nummer af handicap-nyt præsenterede viresultaterne af Dansk handicap Forbunds miniundersøgelseaf, hvordan brugerne opfatter det kørselstilbud,de får. Nogle af de store problemer er, at den individuellekørselsordning er blevet for dyr, især på langestrækninger, at man ikke kan være spontan, og at mantit bliver hentet for sent eller for tidligt.stor post på budgettetLis ravn blev hjerneskadet i november 1995 som følgeaf et trafikuheld. hun lå i coma i fire måneder, menvendte herefter gradvist tilbage til livet, fortæller hendesmand torben ravn.hans hustru måtte opgive sit tidligere arbejde somlærer og får nu højeste førtidspension. I 1997 kom hunmed i syDBUs`s handicapbefordring via sønderjyllandsamt.”Den ordning har hun benyttet ca. 2 - 3 gangeugentligt fra Løgumkloster til tønder og retur. Prisenvar 60 kr. i 2006, men efter kommunalreformen stegden til 105 kr. - en stigning på ca. 75 %. Derudoverblev der i 2007 begrænsninger på antal ture til max.104. og en tur til tønder/retur blev pludselig definerettil to ture. Det betød, at Lis årligt kun havde mulighedfor at benytte ordningen en gang om ugen. heldigviser denne begrænsning ophævet i starten af 2008. Deter vi naturligvis meget glade for, men ellers har vi ikkeret meget positivt at sige om kommunalreformen. Denkoster i alt fald vores familie ca. 540 kr. ekstra om månedeni øgede transportomkostninger”, siger torbenravn.Prisen er fordobletJane magleholm er 46 år og bor i rødovre. hun har væretmed i kørselsordningen i fem år.”Jeg kører to - tre gange om ugen - især til møder, dajeg er med i ni forskellige udvalg”. tidligere kørte hunfor 1.000 kr. om året, nu er prisen det dobbelte. en turtil fx Dansk handicap Dag i Farum koster 168 kr. hvervej.”Jeg kører mindre end før. Jeg er spastisk lammet ivenstre side og kan gå lidt, så på grund af prisen, er jegbegyndt at tage den offentlige transport et sted hen– og så kun bruge kørselsordning til hjemturen - mestnår vejret er godt”.men det er ikke altid behageligt for Jane magleholm.De fortrinspladser, der er til mennesker med handicap,er ofte optagede.”Der er andre pladser bag i bussen”, siger folk, ”mendet er jo netop for ikke at gå så langt, at det er de forrestepladser, men det forstår folk ikke. engang kom engammel dame og ville jage mig væk, men så viste jeghende min krykstok, og så lod hun mig være. Det erheller ikke omkostningsfrit at bruge offentlig transport.Det kræver en hel dag at komme sig, fordi det er så fysiskkrævende at køre med almindelig bus”, siger hun.


HANDICAP • Nyt · Nummer 1 · feBruAr 200841arKIVFoto UDLÅNt aF hasLeV taXI og mINIBUsser.Den individuelle kørselsordning har storbetydning i brugerens hverdagsliv.Jane magleholm ved godt, hvordan hendes problemkan løse: tilbage til den gamle ordning før der kom afstandsbaserettakstsystem, for det var billigere.spildtid og forringet serviceCarl C. Jønsson er 73 år og har været bruger af denindividuelle handicapkørsel i otte år. han er lam i denene side på grund af en blodprop. hans hustru harogså kørselsordning, da hun har gigt. tidligere kørte demed Vejle amts trafikselskab (Vat) – og kunne værespontane, ringe efter en taxa, og chaufførerne var altidvenlige. ”men fra nytår overtog midttrafik, og det erikke godt. Chaufførerne glemmer sikkerhedsselerne, dekører kun fra kantsten til kantsten og ikke entredør tilentredør, og det er svært at få spontane ture. Vat ringedepå døren og hjalp med at komme ind i bilen, deandre holder bare ude på vejen og dytter.””Forleden var vi på et privat besøg, hvor dem, vi besøgte,havde en anden aftale senere. Vi havde bestiltbilen, så værtsparret kunne overholde deres aftale,men bilen kom ikke til tiden, og vi måtte sidde oghænge, indtil vi blev hentet. Det er ikke nogen rar fornemmelse”,siger han.I den nye ordning indgår der også tog, men detsynes Carl C. Jønsson er en dårlig ide, da de netop eri ordningen, fordi de ikke kan benytte den kollektivetrafik.Carl C. Jønsson har en scooter, som han vil bruge nogetmere for at undgå kørselsordningen, men det kanhans hustru ikke. han har klaget til borgmesteren overforringelserne, men har endnu ikke fået noget svar.Kun to ud af tre børn kan komme meden kvinde fra København svarer anonymt.”Jeg må tage højst to ledsagere med. Da jeg har trebørn, betyder det, at vi nogle gange må undlade aktiviteter.man udelukker ikke bare et af sine børn. I andretilfælde har det ældste barn kunnet tage offentligetransportmidler. Uanset hvad, er det en helt og aldelesurimelig begrænsning, der bliver lagt på familier medhandicappede forældre: at familien ikke kan tage samletaf sted, særlig i betragtning af, at der altid er mindstto tomme pladser i bilen, og at man betaler for dem,der kører med.”et andet stort problem for kvinden er den manglendespontanitet.”alt skal aftales og planlægges i god tid. Det er ikkemuligt at drage ud fx i skoven, hvis vejret viser sig at»


FANTASTISK TILBUD PÅ MASSAGESTOLRESTSALG før kr. 19.500,-NU KUN Kr. 15.500,-Inkl. momsKvalitets massagestol med super effektiv massagefra nakke til lænd efter shiatsu-metoden.5 forskellige faste programmerMassagen kan desuden indstilles individuelt sådu fanger de ømme punkter får fuldt udbytte afmassagestolen.Fodskamlens fordybninger giver venepumpe massage.Ring70 22 14 04eller klik ind påwww.novafon.dkF O R D I G O G D I T V E L V Æ R Emassagestol ASE.indd 130-01-2008, 09:58Kom off-roadTrionic Walker er en ny, smartoff-road rollator i et design,som indbyder til respekt.Udviklet specielt til dig, derønsker flere muligheder iterræn.Bestil brochure på 64 82 15 35 Høje kanter forceres udenproblem med ”Climbingwheels” Lufthjul og god affjedringgør turen til en fornøjelse Smart off-road designwww.handicare.dk


tema: hvad er der galt med kørselsordningen?HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 200843arKIVFoto: BeNte røDsgaarD.Kørselsordningerne skaber sommetider usikkerhed; bliver man hentet til tiden osv.blive godt, hvilket betyder, at jeg og mine børn tilbringermange weekender hjemme. Der er ikke mulighedfor lige at kigge forbi hos familie eller venner ellerspontant tage i biografen, ud at spise eller på udstilling.Det giver selvsagt store begrænsninger i tilværelsenog afstedkommer mange frustrationer hos bådemig selv og ikke mindst mine børn! man er nærmestsat i husarrest.””Da min mor lå på hospitalet, kunne jeg ikke kommeaf sted og besøge hende en dag, hun havde fået detværre, fordi turen ikke var bestilt dagen før, og allevogne var optagede. Jeg kunne heller ikke være hoshende, da plejehjemmet om natten bad mig komme,fordi hendes tilstand var livstruende.”Kom for sent til to begravelserIlse Weichardt er 88 år og kom for sent til både sin datterog sin mands bisættelse, fordi chaufføren var forsinket.hun bor på anden sal på østerbro i Københavnog skal bruge trappemaskine. Begge gange var bisættelsernei Dragør Kirke, og hun kom frem, men først daprædikenerne var ved at være forbi. Vognen var bestilti god tid, og det var oplyst ved bestillingen, at det varbisættelser. Datteren og ægtemanden, som hun havdeværet gift med i 68 år, døde med tre måneders mellemrum.Ilse Weichardt er ked af, at movia ødelagdehendes eneste mulighed for at sige ordentligt farvel.Kilde: tV Lorry. se evt. indslaget på www.lorry.dk søgefter 26.febraur og ”sjoflet af handicap-chauffør.Du kan læse om Dansk HandicapForbunds undersøgelse af kørselsordningeni Handicap-nyt nr.1, 2008side 40 og på www.dhf-net.dk/nyhed?id=444.


tema: hvad er der galt med kørselsordningenwww.DHf-Net.Dk44Nu må vi haveen bedrekørselsordningDansk handicap Forbund var i front, da første sejr på vejen til en ordentligkørselsordning blev vundet i 1992. siden er intet sketDansk handicap Forbund var frontkæmper, da denlandsdækkende individuelle handicapkørselsordning,blev gennemført som en del af busloven i 1992.Dengang oplevede vi det som en sejr, at trafikministerenerkendte, at det var transportsektorens ansvarat give et passende kørselstilbud til personer, der pågrund af handicap ikke kan bruge den kollektive trafik.meningen var dengang, at ordningen var et allerførsteskridt. Vi kom i gang, og – mente vi – så skulle ordningenudvikles herfra.aF LeNa NIeLseNIntet er ændret gennem 16 årher 16 år efter ligner loven fuldstændig sig selv. alleforsøg på udvikling har med alle trafikministre væretsom at danse med cementsække. Der er absolut intetsket. Vi står i dag med en kørselsordning, der medumyndiggørende bestemmelser og indbygget forskelsbehandlinger holdningsmæssig fortid.Vi står også med en kørselsordning, der bliver mereog mere ubrugelig og uværdig for de mennesker, derhar allermest brug for den; nemlig mennesker medsvært handicap.strukturreform gør det værrestrukturreformen medfører netop nu harmoniseringeraf de eksisterende handicapkørselsordninger. Deregionale trafikselskaber får på grund af manglendelovgivning stort set frit slag til at opsluge kørselsordningensom en mere og mere ubetydelig del af deressamlede kørselsbillede. Det betyder omsiggribendeLena Nielsensamkørsler, omvejskørsler og minus nænsomhed ellerforståelse for de individuelle behov, som en kundemed svært handicap kan have for at kunne tage imodkørselstilbuddet.ønske: et kørselstilbud, der varetager den enkeltesbehovDansk handicap Forbunds mål er at få et centralt lovkravmed centralt fastsatte bindende standarder for ettidssvarende kørselstilbud, som for den enkelte kan varetagede behov, vores krop og psyke kan holde til. et


HANDICAP • Nyt · Nummer 2 · APrIl 200845tilbud, som giver os en egentlig rettighed til selv at bestemme,hvor ofte, hvornår - indenfor samme tidsrumsom den kollektive trafik tilbyder - og hvortil vi vil køreog til samme pris, som alle andre betaler for samme turmed den almindelige kollektive trafik.Det er ikke svært, det er ikke nødvendigvis dyrt, ogdet er ikke umuligt at finde helt nye veje, der samletset vil kunne give et fair tilbud om transport til alle.Problemet er at få de ansvarlige ministre til at giveområdet den alvor og opmærksomhed, det fortjener.Problemet er også at få de ansvarlige ministerier til atgive handicaporganisationerne en chance til at indgå iet samarbejde om løsnings- og udviklingsforslag.spørgsmålet er, om en dansk lovgivning som denne- som fremmer forskelsbehandling – er i overensstemmelsemed ”FNs konvention om menneskerettighederfor mennesker med handicap”, som blev underskrevetaf den danske regering d. 30. marts 2007?Lena Nielsen er mangeårigt medlem og næstformand iDansk Handicap Forbunds Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg.Bruger - HjælperFormidlingen A/SBruger - Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkendefirma, som yder service til såvel handicappede somlandets kommuner og regioner.DSB HandicapserviceEr du handicappet og har legitimationskort tilDSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp tildine togrejser.Du skal blot ringe til DSB Handicapservice påtelefon 70 13 14 15 (tast 6).Starter eller slutter din rejse med bus, skal dukontakte din egen region.I brochuren, Handicapservice, kan du læse mereom ordningen - brochuren får du på stationen.Vi tilbyder bl.a.:- Gratis rekruttering af hjælpere- Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger- Administration af ledsageordninger- Lønservice- VikarserviceHvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående,kontakt da venligst Bruger - Hjælper Formidlingen A/S:Ellebjergvej 52. 1. Klamsagervej 35. st.2450 København SV 8230 ÅbyhøjTlf. 3634 7900 Tlf. 7026 2709bhf@formidlingen.dkwww.formidlingen.dk


Trænger du til enopstramning?Vario Lux hjælper dig.Luksus til digog din kropForkæl dig selv meddejlig massage hver dag.Bruger du Vario Luxhver dag vil du semaven blive fladere,hofterne smallere oglårene slankere.Vario Lux forøgerblodcirkulationen,strammer op ognedsætter cellulitis.Pris kr. 4.195,-inkl. 2 bælter.Kan også lejesi 2 månedermed forkøbsret.Vedlighold din krop med dagligmassage.Din egen massør, der let kan tagesmed overalt - også i bilen.Dine spændinger lindres med dennye massagepude fra Novafon, dergiver god og effektiv Shiatsumassage.Et godt alternativ til en massagestol.Pris kr. 1.595,-INTRODUKTIONSTILBUD KR. 995,-DobbeltbælteAnticelllulitisbæltewww.novafon.dkeller ring 70 22 14 04www.novafon.dkeller ring 70 22 14 04For dig og dit velværeFor dig og dit velvære


4 ugersafmåltmeningstyranifor kun 210,-ja tak, jeg vil gerne bestilleden levende avisAlle dage i 4 uger for KUN 210 kr. EP401Bestil også på www.politiken.dk/abonnement eller på tlf. 70 21 20 00AbonnementServiceRådhuspladsen 37+++1132+++1782 København V


Al henvendelse til:Dansk Handicap ForbundTlf: 39293555UMMID nr. 42111Køb nu din egen feriebolig ved Middelhavet i TyrkietNye smarte handicapvenlige lejligheder med stor swimmingpoolStore lyse speciel indrettede lejligheder på 100 m 2 i luksus Resortsælges nu ved Middelhavet i Alanya. Boligerne består af entré,køkkenalrum, stort badeværelse, 2 x soveværelser samt 3 balkoner.Til lejlighederne hører der en 300 m 2 stor handicapvenligswimmingpool med indbygget boblebad i dejlig lukket have medblomster og palmer. Lejlighederne er total møbleret og indrettetmed Siemens hårde hvidevarer samt køkkenpakke.Køkken og badeværelseindrettes med elementer og udstyr fra det professionelledanske firma Pressalit Care.SunZet Care arrangerer i samarbejde med HandiTours besigtigelsesture til Alanya Tyrkiet, hvor du og din familie kan nyde den spændendetyrkiske kultur og få indblik i de nye muligheder, der tilbydeshandicappede og deres familie under sydens sol. Tag på ferie medfamilien i trygge omgivelser – Gør din hverdag lidt mere spændendemed en dejlig feriebolig ved Middelhavet. Den bedste investering fordig og din familie frem i tiden.Priser på handicapvenlige lejligheder fra kun 749.000 kr. Køb numed 100% skødegaranti på boligen.Mød SunZet Care på Health & Rehab messen d. 6-8 maj, på HandiTours stand C1020.For yderligere information kontakt venligst Allan Dichmann tlf. 46906862eller 00905458060208 · E-mail: allan@sunzet.eu eller kig ind på www.sunzet.eu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!