I samarbejde med JETRA

banekonference.dk
  • No tags were found...

I samarbejde med JETRA

BaneBranchen & JETRAAfrunding…I samarbejde med JETRAogI samarbejde med JETRAog


Tak for opbakningen…I samarbejde med JETRAog


Meget er nået siden sidst• 4 nye guldmedlemmer i BaneBranchen• Medlemsmøde om manglen på arbejdskraft• 3‐dobling af undervisningen fra 2008 til2009• Udgivelse af et BaneBranche‐magasin• Ny hjemmeside• Hvervearrangement• … og meget mere er på vejI samarbejde med JETRAog


BaneBranchens uddannelse• DTU’s kandidatuddannelse– Jernbanetrafikteknik (efterår)– Signalteknologi på jernbaner (efterår)– Geometrisk vejprojektering (januar)– Baneprojektering og vedligehold ld(forår)– Rullende jernbanemateriel (juni)• De første kandidater der har haftalle kurser dimitterer til sommerI samarbejde med JETRAog


Diplomingeniør uddannelser• DTU Diplomuddannelse– Jernbanetrafikteknik (efterår)– Jernbanepraktik (forår)• IHK diplomuddannelse– Jernbanebygning (efterår)I samarbejde med JETRAog


BaneBranchensEfteruddannelse• Åben uddannelse• Korte kurser om etspecifikt emne– Spor, linjeføring ogdesign– Kørestrømsforsyning– ERTMS waysidesignallingI samarbejde med JETRAog


BaneBranchen & JETRATak for denne gangg–og på gensyn…I samarbejde med JETRAogI samarbejde med JETRA


Vi ses næste år!Foreløbige datoer:• Onsdag 11. maj• Torsdag 12. majI samarbejde med JETRAog

More magazines by this user
Similar magazines