Kvinde – kend din karriere - Pharmadanmark

pharmadanmark.dk
  • No tags were found...

Kvinde – kend din karriere - Pharmadanmark

selvledelse og trivselKvindekend din karriereHvordan overlever du, når du både ønsker familie og karriere?Hvad gør du, når forfremmelsen går til en fremadstormende mand, der knap ertør bag ørerne? Og hvordan kommer du igennem det mystiske glasloft?Ny bog af kvindelig headhunter tager kampen op.Af Malene Gude, Gude CoachingDu kender sikkert budskaberne fra tidligere års kvindekampdage:’Lige løn for lige arbejde’ eller ’Kvinder er denhalve verden’. Dette er trods overskriftens associationer tilklassikeren ’Kvindekend din krop’ ikke en artikel omkvindekamp og ligestilling.Med 80 procent kvindelige medlemmer i Pharmadanmarker det til gengæld oplagt at benytte måneden, hvorkvinders internationale kampdag markeres, til at kiggenærmere på, hvad der influerer særligt på kvinders karriere.Ny dansk bog tager emnet op og spørger, hvorfor derikke er flere kvinder, der bliver topledere. Uanset dit ambitionsniveaukan du dog hente masser af nyttig viden tildit arbejdsliv i bogen.Høje hæle den nye lilla ble?Der er mere høje hæle end lilla ble, når man ser på IngeBerneke, forfatter til bogen ’Kvinde, kend din karriere’.Hvis ikke hun også var gravid på bogens omslag, kunnehun med sin nålestribede jakke ligne prototypen på en’hard core’ karrierekvinde fra den internationale konsulentverden,som arbejder med headhunting.Billedet illustrerer fint de mange faktorer eller roller,der er på spil i en kvindes karriereliv. Og Berneke harnoget på hjerte, som hun vil dele med sine medsøstre:»Det er et definitivt valg at blive mor og få børn. Valgetaf karriereliv er ikke definitivt på samme måde, men densuccesfulde karriere kræver en langsigtet indsats. Du kanikke kickstarte en karriere fra den ene dag til den anden,det kræver slid og hårdt arbejde.«Hun vil med bogen videregive professionelle og personligeerfaringer, som hun gerne selv ville have haftadgang til, da hun stod i studie- og karrierevalg. Det gørhun befriende nok med basis i grundig research og egenintens karriereerfaring, og hun balancerer fint uden ombåde klynk og kynisme.Glasloft og ’old boys’Hvis du ikke føler dig hjemme i fraser som ’glasloft’ og’old boys’ network’, så får du chancen for at blive dusmed alle de ’frække’ ord for mekanismer i erhvervslivet viabogen her. Præmissen for bogen beskrives således: »I forsøgetpå at forklare fraværet af kvinder i toppen af dansk erhvervslivtaler nogle om biologi, andre om et glasloft og et’old boys network’. Denne bogs forfatter mener, at problemeter langt mere komplekst. Hun hævder, at vi i dag har et samfund,der er indrettet med nogle strukturelle betingelser, dergør det meget svært for kvinder at realisere en karriere somtopleder. Det handler om lovgivning, etableret praksis, normerog værdier. Om virksomhedskulturer og HR-politikker. Og omden måde, mænd og kvinder er blevet opdraget til at se sigselv og hinanden på. Noget som kvinder med lyst til bådefamilie og karriere må forholde sig til, hvad enten de ønskerdet eller ej.«Lad det være sagt med det samme – ønsker du at bliveleder, så er det med at skaffe hjælp på hjemmefronten.Karrierekvinder står af ræsetMen en kvindes karrierevalg er selvfølgelig mere kompleksend blot at skaffe rengøringshjælp, og Berneke belyser ogdokumenterer problemstillinger med perspektiv og en finpersonlig ’kant’, som klart er bogens styrke. Det giver uvægerligtanledning til refleksion, når du læser om emner som’myter og fakta om kvindelig ledelse’, ’personlig branding’ og’kvinder og familie’. Eller tag eksemplet med Bernekes undrenover, hvorfor artikler om kvindelige ledere så ofte handler omkvinder, der er stået af ræset og har fundet en ny karriere, istedet for om kvinder, der opnår større stillinger og mereansvar. Stine Bosse fra Tryg er det seneste eksempel.Vi har også set kvindelige ledere i medicinalbranchen, somskifter karriere og bliver fx apotekere. Fastholdelse af kvindeligeledere er altså en udfordring, vurderer Berneke.Disse skift kan nu i mine øjne også være et kæmpe plusfor både individ og erhvervsliv, selv om det måske ikke øgerantallet af kvindelige topledere. Husk, at du selv kan definere,hvad der er en god karriere for dig – om det at væretopleder, specialist eller noget helt tredje. Hvis du skifterkurs, så er det måske også et udtryk for, at livet ikke kunbehøver at være en ’ret linje’. Kursskifte kan give et kæmpe32 | pharma marts 2011


Pharma: Spalte om(selv)ledelse og trivselMalene Gude har med en baggrund som cand.pharm.arbejdet først på apotek og siden i ni år i medicinalbranchen.I 2006 startede hun Gude Coaching og harsiden da brugt en stor del af sin tid som rådgiver iMakio, der har hovedvægt på outplacement og karriererådgivning.Under samtaler med lægemiddelakademikere,specialister og andre gode folk diskuteres dagligtspørgsmål om karriere og arbejdslivskvalitet. Spaltenom (selv)ledelse og trivsel har baggrund i arbejdsmarkedetsforventninger til, at lægemiddelakademikeretager ansvar for egen ledelse og trivsel – og derfor harPharmadanmarks medlemmer god gavn af ny viden oginspiration på området.kick og øge din arbejdslivskvalitet. Og tænk, hvordan du kanbidrage med nye vinkler, når du er sammen i en gruppe meddiversitet frem for homogenitet. Men at stå af ræset giverselvfølgelig ikke flere kvindelige topledere, som holder i længeretid.Headhunterens tipsFor mange af os er headhunterens bonede gulve ikke ligefremet hverdags fænomen. Guld værd er derfor kapitlerne om brandingog netværk og tips fra Bernekes headhunterbaggrund.Her kan du blive klogere på do’s and don’ts til samtaler –hvordan du kommer længst med at tænke igennem, hvad duvil med mødet, og hvordan du holder balancen, så du ikketaler så meget om work-life-balance, at firmaet bliver bekymretfor, om du nu er helt afklaret og kan klare jobbet.Bogen rummer også et velment spark til brugen af netværk,som kaldes ’den nye sort’. Ifølge Berneke er networkingikke et punkt, som du kan vinge af ved at snuppe et netværksmødei ny og næ. Netværk handler nærmere om at skabetillidsfulde relationer. Det er noget, du bygger op over lang tiduden tanke på, at du skal have en hurtig gevinst af dit inputeller opnå en skjult magt. Husk derfor, at skærer du al socialiseringfra i din iver efter at fokusere på at levere gode resultater,så bliver du ikke kun ensom, du bliver også mentalt fattigog mindre innovativ.Mænd – fremtidens truede art?Færre og færre unge mænd tager en lang videregående uddannelse.Udbuddet af mænd med lederkompetencer vil derfor altandet lige blive mindre – bliver de fremtidens truede art?Her i 2011 udgør mænd kun 20 procent af Pharmadanmarksmedlemmer. Man kan på den baggrund se lægemiddelområdetsom en predictor for kommende tiders kønsfordeling, og detkunne derfor være relevant at kigge nærmere på de mekanismer,som er gældende på området. Indtil andre undersøgelsermåtte foreligge, kan du hente inspiration i kapitlet om kvindeligledelse.Lønmæssigt vinder mændene dog stadig. I den nylige lønstatistikblandt medlemmer var lønforskellen mellem kønnenestadig til mændenes fordel. Men den blev endnu en gangreduceret om end kun marginalt med en lønkvotient på102,7 for mænd og bare 99,2 for kvinder, når tallene errenset for virkningen af anciennitet og stilling.Det ser med andre ord stadig ud til at give god meningfor kvinder at søge viden og tage kampen op lige fra lønforhandlingtil alt det, der skaber den karriere, som de ønskersig. Udover bøger som ’Kvindekend din karriere’ er formelleog uformelle netværk, en mentor og coaching godeværktøjer, når du kaster dig ud i et frugtbart karriereliv.Kvinde, kend din karriere – og giv den gas!Inge Berneke (1970) har med en baggrund som cand.scient.pol. og MBA fra INSEAD i Frankrig erfaring fraUdenrigsministeriet, tele- og konsulentbranchen i Danmarkog England. Siden 2005 har hun arbejdet i rekrutteringsvirksomhedenEgon Zehnder International. Derudoverer hun medlem af ligestillingsminister Lykke Friis’ taskforcefor flere kvinder i bestyrelser.Historisk: Kvinders internationale kampdag8. marts blev vedtaget på den socialistiskekvindekongres i København, august 1910.I første omgang var det valgret for kvinder, somvar hovedformålet med kampdagen. Danskekvinder fik kommunal valgret i 1908 og lige valgretmed mænd i 1915.Nina Bang var blandt arrangørerne af den konference,der vedtog at gøre 8. marts til kvindedag.Hun blev senere – som undervisningsminister –verdens første kvindelige minister.Kvinde, kend din karriere– En personlig guide til din professionelle planlægningog karrierevalgL&R Business 2010Bog 169,95 – E-bog 169,95pharma marts 2011 | 33

More magazines by this user
Similar magazines