Tolkning for hørehæmmede og CI-opererede - Center for døve

cfd.dk
  • No tags were found...

Tolkning for hørehæmmede og CI-opererede - Center for døve

Tolkning for hørehæmmede og CI-opereredeCenter for Døve


Tegnsprogstolk fra Center for Døve for hørehæmmede og CI-opereredeHos Center for Døve kan du bestille tolk til en række arrangementer,f.eks.:En tur i biografen eller teatret?• Møder på din arbejdsplads• Kursus og uddannelse.• Fritidsaktiviteter• Erhvervelse af kørekort• Foredrag• Teater- og koncertoplevelser• Sportsarrangementer• Kursus og uddannelse.• Kirkelige handlingerKontakt os gerne, hvis du ikke tidligere har brugt tolk – vi udvikler i samarbejde meddig den tolkeform, der passer bedst til dig.Vores medarbejdere har stor erfaring i at kombinere de mange forskellige muligheder,der er for at understøtte tale, f.eks. tegn, håndalfabet, mundhåndsystem og mundaflæsning.Hvis du kun i begrænset omfang kender nogle af disse muligheder, hjælper vi dig gernemed at udvikle dem – enten kan vi tilbyde kontakt til de af vores samarbejdspartnere,der har særlige servicetilbud for hørehæmmede, eller vi kan tilrettelægge forløb i samarbejdemed dig, tilpasset dit særlige behov.F.eks. kan vores tolk mødes med dig før hver tolkning og sammen med dig aftale nyetegn og repetere allerede kendte tegn.Selv med begrænset eller ingen erfaring med brug af tolk, oplever mange det alligevelsom en lettelse kun at skulle se på én person, nemlig tolken, særligt ved møder eller arrangementermed mange deltagere, og efterhånden læres flere og flere tegn.Bestilling og betaling:• Bestil tolken, så snart du kender tidspunkt og sted. Du kan med det samme få oplyst,om der en tolk til rådighed på det ønskede tidspunkt.


• Når du kontakter os første gang, vil vi vejlede dig med hensyn til bevilling til denønskede tolkning. Se gerne vores specialbrochurer om tegnsprogstolk til f.eks uddannelse,på arbejdspladsen, socialtolk eller tolk i sundhedssektoren. De anførte oplysningerer nyttige ogfor hørehæmmede.Information om Center for Døve:• Center for Døve er en non-profit organisation.• Vores medarbejdere er ansat på overenskomstmæssige vilkår, der sikrer dem ordnedeløn- og ansættelsesforhold.• Vi prioriterer høj kvalitet og service, og evaluerer derfor løbende voresarbejdsindsats.• Danske Døves Landsforbund er repræsenteret i vores bestyrelse.• Alle vores tolke er uddannede. Der vil af og til være praktikanter med ude vedtolkninger, men det er altid den uddannede tolk, der har ansvaret for tolkningen.• Alle i ledelsen og hovedparten af de administrative medarbejdere er tolkeuddannede,og alle tolker i større eller mindre omfang. Det sikrer os flest mulige tolke, når der afog til er særligt behov.• Vi prioriterer medarbejderindflydelse. Vores samarbejde med medarbejdere, tillidsmændog sikkerhedsrepræsentanter er organiseret i MEDudvalg.• Vi har i samarbejde med voresoverenskomstpartner SL udvikletarbejdstidsregler, som sikrer, at dendaglige planlægning af tolkensopgaver sker under hensyntil et godt arbejdsmiljø.• Samtlige kontorer er screenetaf Arbejdstilsynet, og har fåetvurderingenYderligere information?På vores hjemmeside www.cfd.dk kandu blandt andet:• Se Center for Døves pristakster ogafbestillingspolitik.• Bestille denne brochure oversat tiltegnsprog.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve på arbejdspladsenAalborg: Center for DøveNiels Ebbesens Gade 19, 1.9000 AalborgÅrhus:Center for DøveJægergårdsgade 668000 Århus CTelefonTeksttelefonFaxE-mail443912909633820144391263aalborg@cfd.dkTelefonTeksttelefonFaxE-mail443912658620451044391263aarhus@cfd.dkFredericia:Center for DøveDanmarksgade 4, 2.7000 FredericiaOdense:Center for DøveRugårdsvej 485000 OdenseTelefonTeksttelefonFaxE-mail443912407620611044391238fredericia@cfd.dkTelefon:Teksttelefon:Fax:E-mail:443912106311980144391208odense@cfd.dkKøbenhavn:Center for DøveJagtvej 223, 3. sal2100 København ØAKUTVAGTEN:Ring eller SMS på75 92 34 34Telefon:Teksttlf.:Fax:E-mail:392729283927673239278257tolk-kbh@cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines