Når to æbler = en elpære Kommentar til en aktuel ... - Hans Mogensen

hansmogensen.dk
  • No tags were found...

Når to æbler = en elpære Kommentar til en aktuel ... - Hans Mogensen

eller elhandler. I Danmark er det Energinet.dk, som har ansvaret for beregningenaf eldeklarationen.Eldeklarationerne består af en generel deklaration og en individuel deklaration.Den individuelle deklaration er mærkning af strøm med særlige miljøegenskaber,fx strøm fra vindmøller. De 13 % vind/vand/sol stammer fra den generelledeklaration, hvor al salg af strøm fra vind, vand og sol på individuelle deklarationer(garanticertifikater for produktion af vedvarende energi) er trukket fra. Derer altså trukket en stor del vindmøllestrøm ud af beregningen af den generelledeklaration. Lidt forenklet sagt: Forbrugere, der køber strøm med garanticertifikaterfår i teorien 100% grøn strøm ud af stikkontakterne, mens alle andre forbrugerefår en blanding, som miljømæssigt afspejles i den generelle eldeklaration.Man kan derfor ganske enkelt ikke sammenligne de 13 % med de 21 %. Det eræbler og pærer.Garanti for grøn strømNu kommer vi til tomaterne. For den generelle eldeklaration blandes sammenmed oprindelsesgarantier. Oprindelsesgarantier er et elektronisk bevis, der dokumenterer,at en given mængde strøm er produceret på en bestemt måde, fxfra vindmøller. Garantien gives i henhold til EU’s VE-direktiv om fremme afstrøm produceret fra vedvarende energikilder, og garantien stilles i form af etcertifikat, som udstedes af Energinet.dk. Systemet er udviklet for at fremmevedvarende energi ved at gøre det muligt via køb af certifikater at give en direktestøtte til den vedvarende energiproduktion uafhængigt af den almindeligeprisdannelse på elmarkedet. Det sker, når producenten af vindmøllestrømmenud over prisen på selve strømmen kan sælge sit certifikat og dermed opnå enmerpris.Certifikatet er samtidig en garanti for forbrugeren, der sikrer, at den vedvarendeenergi, fx vindmøllestrøm, ikke sælges to gange til forbrugerne. Altså at ogsåstrøm produceret fra kul sælges som grøn strøm. Ideen er, at når efterspørgslenefter grøn strøm overstiger produktionen, så vil den vedvarende energi bliveudbygget. I 2010 blev der imidlertid kun udstedt garanticertifikater på ca. halvdelenaf den producerede vindkraft i Danmark. Og af disse certifikater blev enstor del solgt til udlandet. Det betyder imidlertid ikke at den fysiske strøm blevsolgt til udlandet. Markedet for fysisk salg af vindmøllestrøm og salget af certifikaterer to uafhængige markeder. Certifikatet er blot en garanti for, at der rentfaktisk er produceret den mængde vindmøllestrøm, som elhandleren sælger –uanset om det er i Danmark eller i udlandet.Vindkraften bruges i DanmarkOg nu kommer vi til appelsinerne. For hvor meget fysisk vindmøllestrøm eksporterervi egentlig til udlandet?Nogle siger ca. halvdelen af de 21%, som vindkraften i 2010 udgjorde af produktionen.Argumentet baserer sig på, at vindkraften varierer. Når det er vindstilleer der behov for produktionen fra kraftværkerne eller via import. Så nårdet blæser rigtig meget, så er det ikke strøm fra kraftværkerne, der eksporteres,men ”overskydende” vindkraft.Problemet med det argument er, at det baserer sig på den antagelse, at vindenergieksporteres før al anden produceret energi. Sådan fungerer det internationaleelmarked imidlertid ikke. Elektronerne er ens, uanset om strømmen kommerfra kul, olie, naturgas, biomasse, sol, vind eller bølger. Det, der afgør, omDanmark eksporterer el er ikke mængden af vindkraft, men prisen på el på deinternationale elbørser.

More magazines by this user
Similar magazines