præsentation af dr. colin walker ( dansk )

brevduesport.dk
  • No tags were found...

præsentation af dr. colin walker ( dansk )

Præsentation af Dr. Colin WalkerOversat og redigeret af Ove Fuglsang JensenRundt om i verden findes dyrlæger der er specialister i brevduesygdomme,og en af dem er Dr. Colin Walker i Melbourne, Australien. Som det kan ses idenne korte introduktion, er Dr. Walker i den absolutte superliga hvadangår brevduernes trivsel og sygdomme. Han har skrevet et utal af artiklerog en bog om brevduens sundhed og sygdomme.BREVDUESPORT.dk Side 1 af 5


Colin Walker ivrig brevduemandLysten til at søge spændingen ved kapflyvninger, er usvækket hos Colin Walker.Taget i betragtning, at han er top professionel som dyrlæge med ekspertise ifugle, giver dette ham en god position inden for den Australske brevduesport,hvor han kan give veterinære råd og vejledning i duernes velfærd.Produkter til brevduesportenDr. Walker har etableret 2 virksomheder: The Australian Pigeon Company ogAussie Bird Vet Pty Ltd, der fremstiller medicin og tilskudsfoder til brevduersamt til burfugle. Disse firmaer udvikler og fabrikerer tilskudsprodukter af højkvalitet og rimelige priser til brevduesporten. Disse produkter bliver nu brugt iAustarlien, New Zealand, England, USA og Sydafrika. Dr. Walker håber, at disseprodukter vil blive værdsat af brevduesporten, og brugt til at højne brevduenhelbredstilstand.Dr. Colin Walkersavlsslag til brevduerne.Dr. Colin Walkersvoliere til vildearter Australskepapegøjer, finkerog duer. Her seset udsnit af de 54volierer.BREVDUESPORT.dk Side 3 af 5


Til venstre: Dr. Walker bedømmer duer ved UKNational Pigeon show i Blackpool.Øverst:Dr. Walker overrækker sin egen bog til Jos Thone.Dr. Walker Dr. interviewes til Australsk television.BREVDUESPORT.dk Side 4 af 5


Artikler om brevduens sundhed og sygdommeDenne lille introduktion af Dr. Walker, er ment som en slags fakta-blad ompersonen Dr. Walker for bl.a. derved at kunne danne sig et indtryk af hanspraktiske og teoretiske kompetencer. Der findes mange dyrlæger, men ikkemange der specialiserer sig i brevdue-sygdomme. Dr. Walker har specialiseret sigi sygdomme i fugle, og har en klinik kun for fugle. Ikke nok med det er han ogsåfuldblods brevduemand, og er her virkelig hård på de lange flyvninger! Til sidsthar han også en anden vigtig evne, nemlig at han kan skrive nogle udmærkede, lettilgængelige artikler om brevduens sygdomme og sundhed.Jeg har mailet flere gange til Dr. Walker, og han er meget åben overfor enoversættelse af hans mange artikler. Der er i øjeblikket 3 artikler til oversættelse,som forventes bragt i de næste måneder. Herefter er det da meningen, hvert år atbringe nogle artikler af Dr. Walker.Alle i sporten jeg har talt med, siger, at vi ingen dygtige dyrlæger har i Danmarkmed speciale i brevduesygdomme. Derfor kan Dr. Walkers artikler bruges til atoplyse os om nogle faktuelle betragtninger om brevduens velvære, sundhed ogsygdomme.BREVDUESPORT.dk Side 5 af 5