Læsning og skrivning i fritidslivet - Jeppe Bundsgaard

jeppe.bundsgaard.net
  • No tags were found...

Læsning og skrivning i fritidslivet - Jeppe Bundsgaard

Hvorfor læsning?• Udfordringer i netværkssamfundet• Der er ikke mange jobs til folk der ikke kan læse• Læse vil sige: Læse og agere hensigtsmæssigt påbaggrund af det læste• … og skrive• Man kan ikke deltage i mange af de socialesammenhænge hvis man ikke kan læse• Læsning er mange ting!


Hvad er læsning?• Læsning af• Bøger• Aviser• Blade• Skilte• Reklamer• Billeder i det offentligerum• Film – billeder ogtekster• TV• Hjemmesider• Billeder, layout,ikoner, linkteksterosv.• Computerspil• Sms• Communities• Facebook, fan-sites,nyheds-sites


Hvad er læsning?• Lineær læsning• Multimodal læsning• Læsning af hjemmesider• Hvor er det?• Hvad skal jeg læse osv.• Læsning af reklamer• Læsning af film• Kritisk læsning


At skrive sig til læsning...• Læseforskningen tyder på at det at producerefører til bedre læsning• Derfor: Her er nogle ideer til at arbejdeproduktivt i børnenes/de unges fritidsliv


Læsning af bøger – off- og online• Lave et bibliotek• Og supplere det med online resurser• ABC.dk• Frilaesning.dk• Danskedyr.dk• Superbog.dk• Lave anmeldelser på SFO/ungdomsklubshjemmeside• Eller www.boggnasker.dk


Tegneserierhttp://www.pixton.com


Lav en film• Vado Mobiltelefon Webcam


Lav en film• Start uden forberedelse• Klip filmen fx i MovieMaker, VideoPad, Kino osv.


Lav en filmskole• Giv kritik• På teknikken• Historien, rekvisitter, locations• Tal om kameravinkler, klippeteknik, berettermodel• Lav manuskripter• Lav storyboards• Lav rekvisitter• Fordel roller


Berettermodel


Storyboard


Lav stop-motionhttp://ssclc.wordpress.com/2009/08/10/animation/http://www.wikihow.com/Create-a-Stop-Motion-Animationhttp://www.youtube.com/watch?v=CsfgEIob3A4


Så simpelt...• Tag billeder med mobilen• Klik hurtigt gennem billederne• Se selv...


Lav ”film” med fotos• Photo Story• http://www2.sejs.skole.silkeborg.dk/IT/Frederik.htm• http://www.microsoft.com/danmark/uddannelse/photosto


Lav en (stopmotion-)film!• Tag jeres mobilkamera frem...• Find på en historie – om en blyant og etviskelæder?• And action!


Summe• Ok, hvordan gør vi det?• Hvad med teknikken?• Hvordan sætter vi det i gang?


http://www.boggnasker.dk/vbforum/fan-fiction/4150-harry-potter-awards.htmlSkriv!• Fan fiction• Fans skriver med på deres yndlingshistorier• Deler dem med hinanden• Kommenterer og giver råd


Skriv!• Lav forfatterværksted• Forfatterkursus• Ugentligt kritik-møde• Giv konstruktiv kritik på hinandens historier• Del erfaringer med at skrive historier• Tal om hvilken litteratur der inspirerer• Inviter ”rigtige” forfattere• Gør værkerne ”virkelige”• Trykkes, indbindes og sættes i biblioteket


Læs og Skriv i ”andre”genrer/medierhttp://www.lindhardtogringhof.dk/Files/HTML/smsroman/sms-roman.html


Skriv!• En stafethistorie• To børn/unge skriver første afsnit på institutionenshjemmeside/i forum• Sender til næste gruppe• Børnene har tilmeldt sig til stafethistorien på forhånd• Historien offentliggøres på hjemmesiden


Summe• Hvordan kan skrivning i fritiden organiseres?• Hvad kan I gøre?


Lav en avis• Livet i SFO'en/klubben• Hvad sker der på skolen? Hvad sker der medskolen?• Hvad sker der i lokalsamfundet• Hvad sker der i foreningslivet• Osv.


Hvordan?• Skriv i word/writer• Sæt op i Page Maker, Publisher, Scribus (www.scribus.net)• Eller lav den online• Eller brug Ekstra Bladets Redaktionen


Ekstra Bladet Redaktionen• Elever producerer avis online• Avisen trykkes i 1000 eksemplarer• Gratis• http://ekstrabladet.dk/skole_forside/redaktionen/


Summe• Kan vi lave en avis hos os?• Indhold?• Organisering?


Lav en hjemmeside• Alt om... WOW, CS, Anders And, Harry Potter,Dinosaur osv.• Vores vejledninger• Vejledninger til spil, lege, mobiltelefoner,computerprogrammer• For SFO/ungdomsskolen• For lokale foreninger


Simpel teknik!• Www.123hjemmeside.dk• Www.blogspot.com• Www.smartsitepublisher.dk• Osv.


Prøv selv!• http://skole.smartsitepublisher.dk/oesterbro/


Vi vil ha' en hockeybane!• Lave vedtægter• Udforme ansøgning til kommunen• Designe en model af banen• Finde egnede steder• Lave design• Lave hjemmeside for foreningen osv.


Livet på nettet• Her skrives og læses!• Søgning og surfing – hvordan støtter vi dem?• Kommunikation med mobil/i sociale fora


Hvordan læser vi enhjemmeside?


Læsning• Tidligere:• Lineær læsning• fx af skønlitterære tekster, aviser, blade, somomfatter oplevelseslæsning, skimming ognærlæsning, og• Informationssøgning• fx i leksika, ordbøger, tabeller, fartplaner,prisoversigter m.m. som omfatter læsning afindholdsfortegnelse og stikordsregister,overblikslæsning, punktlæsning ogfokuslæsning.


Hvordan læser man en hjemmeside?• Se på disse tre sider – og bemærk… hvadI bemærker.


www.tv2.dk


Hvad så I?


www.dr.dk/skum


Hvad så I?


Hvad så I?


Hvordan orienterer vi os?• Hvad husker vi?• Hvor kigger vi først?


www.tv2.dk


OrienteringslæsestrategierCentrallæsningHvor opmærksomhedenorienteres mod midten afskærmenPeriferilæsingHvor opmærksomhedenorienteres mod skærmensperiferiLineær læsningHvor skærmen læses fra detøverste venstre hjørne modnederste højre


Hvad er forskellen på bogen ogskærmens tekster?• Bogens tekster er oppe-fra-og-ned-orienterede.• Man kan skimme og nærlæse.• Fra øverst til venstre til nederst til højre.• Man kan læse lange tekster• Fysisk mærke afstanden mellem to steder i teksten.• Skærmens tekster er centralt orienterede• Man kan ofte ’gøre noget’ med dem• Man skal ofte kun bruge dem til at komme videre fra• Man skal ofte vælge tekster fra• Osv.


IndholdslæsestrategierFokuslæsningOverblikslæsningNærlæsningSkimningSurfingHvor læseren læser strategisk efter dethun søgerHvor læseren danner sig et overblikover teksten foran sigHvor læseren læser tekstenHvor læseren læser teksten for atfornemme hvad den handler omHvor læseren flyder med teksten oglader producenten bestemme ruteneller følger den vej hun fanges af iøjeblikket.


Surfesøgning– er læsning


Surferens faglighed• Eks.• Hvordan kan det lade sig gøre at fugle kan flyve sålangt som fra Afrika til Danmark• Jeg vil gerne vide mere om trækfugle.• Jeg kigger på www.fugle-net.dk ogwww.fugleognatur.dk


Fugle-net.dk


Fugleognatur.dk


Fuldtekstsøgning– er også læsning


Find noget om emuen…• Lad os gå påog finde ud af• hvad spiser emu-fuglen?• hvor hurtigt kan emu-fuglen løbe?


Google: Fuldtekstsøgning• Google• I princippet en kopi af hele internettet• Finder de sider søgeordene optræder på• Læsning af potentiel tekst• Søg med nøgleord, ikke emneord


NøgleordEmneord• Er karakteristiske ord iteksten• Særegne ogbetydningsfulde fornetop denne tekstFx:brændehugger,brødkrummer, heks,pandekagehus, Hans,Grethe..• Kategoriserer teksten• Sætter i register• Inddeler efteremne/genre/slagsFx:De gule sider: vvs,læger, speciallæger –madvarer, rejsemål,eventyr, navne


Søgeoperatorer i Google• -ord• stave-ord• ”flere ord”• ”bliver * år”• 1450…1470• site:url• +/ANDFinder sider hvor ordet ikke optræder.Finder sider med stave ord, stave-ordog staveord.Find kun sider hvor ordene står netop iden rækkefølge* repræsenterer hvilket som helst ord,så Google finder: bliver i år, bliver etgodt år, bliver 50 årFinder sider hvor et tal i intervallet1450 til 1470 findesFinder alle sider på hjemmesiden medadressen url… behøves ikke i Google, for det erunderforstået


Fragmentlæsning


At vælge fra og måske til• Fragmentoverblikslæsning• for at vælge fra• for at finde nye søgeord• Fragmentlæsning• for at vælge til• ved at vurdere en potentiel tekst


Var det det jeg søgte?• Overblikslæsning• Fokuslæsning• Skimning• Nærlæsning• Læsning af layout, design, struktur,professionalisme• Kritisk læsning


Overblikslæsning


Overblikslæsning


Overblikslæsning


Overblikslæsning


Vurderingsprocessen• En overblikslæsningsfase• hvor eleverne danner sig et hurtigt overblik over siden ogevt. af links på siden og eventuelt forkaster den alenepå det grundlag.• En nærmere undersøgelse• hvor eleverne hele tiden må balancere mellem at væregrundige og ikke bruge uforholdsmæssig lang tid påopgaven og hvor de kan anvende følgende kriterier:• Omfang,• æstetisk fremtrædelse,• tekstens fokus,• overskuelighed, og• tilgængelighed.


Spørg eksperten • Hvor gamle bliver emu-er?


Læseaspekter, fuldtekstsøgning• Læse en potentiel tekst• Fragmentoverblikslæsning• Fragmentlæsning• Overblikslæsning• Fokuslæsning• Kritisk læsning


Livet på nettet...


Svindelforsøg


Integrerede reklamer• På nettet er der ingen regler for adskillelse afredaktionelt stof og reklamer.• Den eneste måde man kan tjene penge påfor tiden på nettet, er reklamer.• Alt det redaktionelle stof har i den forstand étformål: At få dig til at klikke på en reklame


Fugleognatur.dk


Er reklamernegodkendt/blåstemplet?• Eleverne må lære at skelne mellem redaktioneltstof og integrerede reklamer


Opdragelse til forbrug


Hvad kan vi stole på?• Norman Fairclough: Kommunikationteknologificeres• Er det suspekt?• Det må i hvert fald betyde at vi bidrager til ateleverne opøver mistænksomhed somgrundtilgang til tekster


Tak for nuwww.jeppe.bundsgaard.netjebu@dpu.dkSpørgsmål og kommentarer?

More magazines by this user
Similar magazines