Vis rapport

jordforurening.info

Vis rapport

produkter bedre kunne følges, og fastlæggelse af kilde til PAH forureninger vil kunne gennemføres.

Den anførte beregning af koncentrationerne ud fra GC-MS-responset af moderforbindelsen

[20] vil ifølge DHIs erfaringer ikke give et sandt billede, idet for eksempel 3,6 dimethylphenantren

giver mindre end det halve i respons sammenlignet med phenantren.

6.5 Biomarkører

Biomarkør fingerprinting har traditionelt være benyttet af i oliegeokemien til at karakterisere olies

oprindelse, modenhed, transport mm. Bestemmelse af kildekarakteristiske og unedbrydelige

biomarkørere danner baggrund for vigtig information, når kilden til et oliespild skal identificeres.

Mange undersøgelser har benyttet biomarkører i forbindelse med identifikation af oliespild

[2,26].

Nedbrydningen af biomarkørerne ved biologisk behandling og forvitring er studeret grundigt, og

det viser sig, at forholdet mellem udvalgte biomarkører er uforandret. Biomarkører kan derfor

benyttes som bevarede interne referencer, selv i stærkt nedbrudte oliespild [2].

De biomarkører, som er identificeret som værende karakteristiske for råolie og olieprodukter, er

Hopanerne

hopaner m/z 191

methyl hopaner m/z 205

Steranerne

steraner m/z 217 og 218

methylsteraner m/z 217/231

disteraner m/z 217/259

Strukturformler for eksempler på hopaner og steraner er angivet i figur 3.

Biomarkørerne vil altid være til stede i råolien, men i oliespild vil indholdet på grund af fremstillingsprocessen

for olieprodukterne (destillation) afhænge af, olieproduktets kogepunktsinterval. I

lette produkter som petroleum og benzin vil der ikke være biomarkører, og i dieselolie vil der

kun være de lettere biomarkører til stede. De karakteristiske biomarkører, som rapporteres anvendt,

har kulstof skeletter på mellem 23 og 33 kulstofatomer. Kogepunktet/retentionstiden for

disse forbindelser er dog lavere end for n-alkaner med samme antal kulstofatomer.

I NORDTEST-metoden Oil Spill Identification [27] anføres betingelser for bestemmelsen af biomarkørerne,

herunder hvilke gaskromatografiske vinduer, der skal benyttes til at bestemme de

enkelte komponenter. Vinduerne fastsættes ud fra n-alkanernes retentionstider, hvorved der er

gode muligheder for at reproducere identifikationsdata mellem laboratorierne.

Pristan og phytan omfattes også af begrebet biomarkører [28]. Stofferne dannes ved omdannelse

af biologiske stoffer, men bevarelsen af specifikke steroid skeletter tillader korrelationen mellem

fossile forbindelser og de biologiske forbindelser. Payet fastslår [28], at tilstedeværelsen i spildevandsslam

af et tydeligt indhold af hopaner og tristeraner sammen med kortkædede n-alkaner,

pristan/phytan, som er typiske indholdsstoffer fra mineralolie, er et sikkert bevis for en forurening

med mineralolie.

I en omfattende undersøgelse af kulbrinterne i San Francisco Bay [8] er der lavet nogle overbevisende

sammenhænge mellem sedimentets alder og forholdene mellem forskellige biomar-

More magazines by this user
Similar magazines