Vis rapport

jordforurening.info

Vis rapport

Med den beskrevne undersøgelsesstrategi vil det ikke være muligt på baggrund af én jordprøve

kvantitativt at opdele en kompleks forurening i en petrogen og en biogen del. Derudover vil de

anførte parametre til vurdering kunne beskrive fordelingen kvalitativt udfra afvigelser fra en

kendt referenceværdi, men stadig må det forventes, at der skal bestemmes flere forskellige parametre,

før de tilsammen vil kunne give et anvendeligt svar på spørgsmålet: overvejende biogene

eller overvejende petrogene kulbrinter i denne prøve.

Forudsætningen for at kunne bruge undersøgelsesstrategien rutinemæssigt er gennemførelse af

følgende udviklingskomponenter:

standardisering af kvantificering af CPI, UCM og isoprenoidforhold fra rutine GC-FID kørsler

standardisering og afprøvning af oprensningsmetode til fjernelse af polære kulbrinter

udvikling af standardiseret metode til GC-MS-bestemmelse af PAH gruppen (bredere end standard

PAH analyse) og af biomarkører

opstilling af klassificeringsgrænser for beregnede indikatorforhold udfra måling på et større antal

jordprøver med bred repræsentativitet

afprøvning af samlet undersøgelsesstrategi på repræsentative jordprøver.

I forskningssammenhæng og med henblik på mere langsigtet anvendelse anbefales at arbejde for

udvikling af egentlige kvantitative metoder.

More magazines by this user
Similar magazines