Vis rapport

jordforurening.info

Vis rapport

2. BAGGRUND

I forbindelse med udviklingen af den nuværende metode til bestemmelse af olie i jord baseret på

pentan:vandig pyrophosphat-ekstraktion efterfulgt af GC-FID [1] blev det klart, at der er et problem

med positiv interferens fra jordprøver med indhold af planterester. I metoden er det anført i

indledningen, at dette problem findes, og der er lagt op til, at den erfarne analysekemiker kan

skelne mellem mineralolie og planterester. Siden hen har problemet vist sig at være større end

oprindeligt antaget. Grunden hertil er, at der nu analyseres på andre jordtyper, eksempelvis overfladejord

med meget organisk stof, end de oprindelige, hvor det fortrinsvis var jord stammende

fra benzinstationer.

DHI har i samarbejde med en kreds af laboratorier, rådgivere og jordrensere med en støttegruppe

af entreprenører, Københavns Miljøkontrol og Amternes Videnscenter for Jordforurening ansøgt

Miljøstyrelsen om støtte til et projekt, der skal afklare problemstillingens omfang og udarbejde

en vejledning i, hvordan problemet håndteres, inklusive kemiske metoder til at skelne kulbrinternes

oprindelse. Miljøstyrelsen har ikke indtil nu haft mulighed for at støtte projektet økonomisk

trods en positiv indstilling.

Derfor har Amternes Videnscenter for Jordforurening bedt DHI om at udføre en første screening

af den videnskabelige litteratur for beskrevne teknikker til at skelne mellem kulbrinters oprindelse.

More magazines by this user
Similar magazines