Vis rapport

jordforurening.info

Vis rapport

Tabel 1 Bearbejdet fremstilling af laboratoriernes besvarelser af spørgeskemaundersøgelse

LAB.

NR.

SKELNES

DER?

HVOR MANGE

PRØVER

INDEHOLDER

ANDRE

KULBRINTER?

HVORDAN SKELNES MELLEM MINERALOLIE OG BIOLOGISKE KULBRINTER?

1 Nej (delvist) 20-50 Subjektivt

2 Kromatogram fra spagnum ekstrakt sammenlignes med prøven

3 Ja < 30 Vurdering af kromatogram, fordeling af kulbrinter, biomarkører, nedbrydning, sammenligning med kendte standarder (af olieprodukter

?)

4 Nej 200-2000

5 Nej *

6 #

7 Nej 5-10 % af prø- Ud fra kromatogrammets udseende og kulbrintefordeling kan rapporten påføres bemærkning om at laboratoriet skønner prøverneven

indeholder naturligt forekommende kulbrinter

8 50-100

9 Spagnum kromatogram benyttes til sammenligning med prøven

GC-MS på ionerne 71 og 85, som er karakteristiske for de alifatiske fragmenter C5H11- og C6H13-

10 Nej Enkelte tilfælde GC-MS-fingerprinting af PAH og biomarkører kan med rimelighed tillade skelnen mellem kulbrinter af petrogen, pyrogen

eller biogen oprindelse. Ved blandinger af kulbrinter vil en kvantitativ bestemmelse være vanskelig. En nyere teknik er ved at

vinde indpas (internationalt): GC-IRMS (isotop ratio), som kan måle fordelingen af 13 C/ 12 C isotoperne på enkeltkomponenterne,

og det vil være velegnet til at skelne mellem kulbrinter af forskellig oprindelse.

11 Ja 4000-5000 inkl.

tjære forurening

1. Kromatogrammer sammenlignes med karakteristiske kromatogrammer af spagnum, træmasse o. lign.

2. GC-MS analyse, hvor spektrene tilordnes steroider, E-vitamin, fedtsyrer eller anden biologisk oprindelse. Hvis der samtidig

er fravær af alkaner og andre karakteristiske oliekomponenter, anses oprindelsen for at være naturlig.

12 Ja (delvist) - Ved GC-MS-bestemmelse af typiske oliekomponenter samt typiske komponenter kendt fra den naturlige omdannelse af biologisk

materiale

* : 20 procent af prøverne indeholder muld eller kompost, og kan derfor indeholde andre kulbrinter end mineralolie

# : Personlig erfaring gennem 12 år med adskillelse og bestemmelse af kulbrinter fra nutidig biologisk materiale og kulbrinter fra geologiske oprindelse.

Kilder og referencer:

DMUs publikationer om olieidentification I-III, marts 1990

Lossepladsprojektet, rapport A2 1991: Nedbrydning af dieselolie i umættet jord

Z. Wang, M. Fingas & D.S Page: Oil spill identification. J. Chrom. A 843, 369-411 (1999)

More magazines by this user
Similar magazines