(Microsoft PowerPoint - Pr\346sentation v 3 J\370rn Johansen) - CFIR

cfir.dk
  • No tags were found...

(Microsoft PowerPoint - Pr\346sentation v 3 J\370rn Johansen) - CFIR

Er vi gode nok og hvordan bliver vi gode nok –til fremtidens udfordringer?19. juni 2012Senior Technology Specialist Jørn Johansen, joj@delta.dk, DELTA


Lidt baggrund• Modenhedsvurderinger – mere end 200– Stærke og svage siderSourceITImprovAbility TM– Anbefalinger• Projektleder for 3 store innovationskonsortier• Forbedringsarbejde i mere end 40 virksomheder• Innovationstjek i 47 virksomheder• 2 netværksgrupper under Tecpoint (se www.tecpoint.dk)• ISO 33014 – Guide for Process Improvement og SPI Manifesto• Underviser i Test, Konfigurationsstyring, Krav dannelse ogstyring, IT-Arkitektur, Projektledelse, Ledelse afprocesforbedring, CMMI, ISO 15504, mv.


ProduktudviklingProjektledelse – Konfigurationsstyring – kvalitetssikring – procesforbedringer (CMMI , ISO 15504)SuccesForretningsplanProduktionDrift ogvedligeholdFiaskoInnovation / idebehovProduktkravAccepttestaElektronikProduktdesignSystemkravSystemintegrationstestSystemtestaa a aMekanik SoftwareaSystemdesignKomponentintegrationstesta a aKomponentdesignKomponenttestaaKomponentkonstruktion


Modenhed – bliv bedre til produktudviklingBedre forudsigelighedHøjere produktivitetBedre kvalitetMindre risiko4 StyretKvantitativ procesindsigt5 OptimerendeKontinuert forbedring2 GentageligStyr på projekter og resultater1 InitielEn ad hoc organisation3 DefineretEnsartede processer


Distribution of of Effort Effort to to Fix Fix Bugs BugsCodeOtherDesign CodeOtherDesign 1% 4%13% 1% 4%13%En god kravspecifikation- et nødvendigtgrundlagDistribution of of Bugs BugsReq.Req.82%82%CodeCode7%7%OtherOther10%10%DesignDesign27%27%Req.Req.56%56%Kilde 1: Capers JonesKilde 2: Otto Vinter


Problematikker• Der undervises primært i kompetencer relateret til ”bunden af V-modellen”• Det der primært ”bunden af V-modellen” der outsources• Kandidaternes kompetencer svarer ikke til virksomhedernes behov– Deres behov er også basale kompetencer som f.eks. kravdannelseog styring, konfigurationsstyring, kvalitetssikring, kunde-leverandørstyring …• Der forskes ikke i f.eks. kravdannelse og styring, konfigurationsstyring,kvalitetssikring, kunde-leverandør styring …• Til gengæld undervises typisk i det der forskes i• Hvis man vil trække kvinder ind i IT branchen, så skal der mere fokuspå de kompetencer, der hører til i toppen af V-modellen• Mange spændende uddannelser (for at trække studerende til) – mender job i den anden ende?


Hvad bør vi gøre?• Fokusere mere på basale kompetencer• Fokuser på de kompetencer der er nødvendige i englobaliseret verden• Afprøve nogle af disse i forbindelse med projektarbejde• Lytte mere til hvad virksomhederne har behov for– Få aftagerpanelerne til at lytte de rigtige steder– Mere samarbejde (universiteter, virksomheder, andre)• Information og dialog• Politisk opbakning til – at vi skal styrke vores studerenesbasale kompetencer


Literature• SourceIT: Balancing Sourcing and Innovation in Information SystemsDevelopment. Edited by Morten Hertzum & Carsten Jørgensen, Tapir academic press,2011, ISBN 978-82-519-2758-1• Improving Software Organizations: From Principles to PracticeLars Mathiassen et. al., Addison-Wesley, 2002, ISBN 0-201-75820-2• Practical insight into CMMI: The look and feel of a successfulimplementation. Tim Kasse, Artech House Publishers, 2004, ISBN 1-58053-625-5• Measuring the Software Process: Statistical Process Control forSoftware Process Improvement. William A. Florac et. al., Addison-Wesley, 1999, ISBN0-201-60444-2• ImproveIT: A book for improving software projects. Jan Pries-Heje & JørnJohansen, DELTA, 2007, IISBN 978-87-7398-086-6• Requirement Development and Management: Anne MetteJonassen Hass, TecPoint rapport DF-17


Eks: IT-Universitetet / undervisningBachelor i global business informaticsBachelor i digitale medier og designBachelor i softwareudviklingKandidat i IT og businessKandidat i Digital design og kommunikationKandidat i softwareudvikling og – teknologiKandidat i spil


Bachelor i softwareudvikling


Kandidat isoftwareudviklingog – teknologi


IT-Universitetet / forskningMålet for IT-Universitetets forskning er at styrke Danmarksevne til at skabe værdi med it. I dag benyttes forskning fra IT-Universitetet til at laste containerskibe over hele verden,forbedre arbejdsprocesser og it-værktøjer på sygehusene,udvikle bedre software, skabe velfærdsteknologier oganalysere og udvikle tjenester på mobiltelefoner.IT-Universitetets forskere er organiseret i forskningsgrupper,der forsker i it-discipliner som innovativ kommunikation,computerspil, it til organisationer, softwareudvikling ogprogrammering.

More magazines by this user
Similar magazines