Maskindirektivets nye krav - Sawo

sawo.dk
  • No tags were found...

Maskindirektivets nye krav - Sawo

Opfyldelse af maskindirektivets krav – vigør det yderste for din sikkerhedMaskindirektivet handler om din sikkerhed og trivsel,på linje med vores virksomhedsstrategi. Vi opfylder allekravene og ligger stadig foran lovgivningen. Det betyder,at mange af vores produkter allerede i dag har nye,spændende funktioner og fordele. En af disse funktionerer den nye VSL (Variable Stability Limit – Stabilitetsovervågning),som regulerer kranens kapacitet i forholdtil stabiliteten – helt automatisk. Jo bedre stabiliteten er,des bedre er kapaciteten. Både Hiabs kraner til genbrug ogstykgodskraner udnytter fordelene ved VSL.“Løsningerne vi har indført for at overholde det nyemaskindirektiv, åbner nye døre. Resultatet er et endnusikrere arbejdsmiljø, lettere installationer og øgetkapacitet i bestemte arbejdsområder. Tre indlysendekundefordele – i én pakke, der reagerer automatisk oger let at bruge”, siger Bengt Söderholm, produktchef forHiab XS stykgodskraner.Kimmo Henriksson, produktchef for Hiab Loglift og HiabJonsered kraner tilføjer: “Jeg er særdeles tilfreds, isærmed vores serie kraner til genbrug, og jeg er overbevistom, at også vores kunder vil være tilfredse”.3


Opgraderet kranførerbeskyttelse(OPS – Operator Protection System)OPS giver yderligere sikkerhed ved at definereet “virtuelt sikkerhedsbur”, som elektroniskforhindrer, at armen kan bevæge sig til etbegrænset område. Nu er det muligt attilpasse buret ved at blokere flere områdereller ændre deres størrelse. Tilpasningenudføres på vores lokale serviceværksted.Kranmodellen bestemmer, hvordan den kan blive konfigureret. Noglekraner kan f.eks. udstyres med begge typer sensorer for at understøtteVSL-funktionen, mens det ikke er muligt for andre kraner. Tal med dinlokale forhandler – han hjælper dig gerne videre.Forskellige sensorer giver forskellig ydelseVSL-funktionen bruger informationer fra sensorer til at optimerekapaciteten i forhold til stabiliteten. Sensorerne er indbygget, så deer godt afskærmede, og for at sikre en lang levetid. Der kan fås treforskellige typer sensorer. Den mest avancerede løsning har analogesensorer, der giver dig præcist den maksimalt tilladte løftekapaciteti alle situationer – en virkelig fordel for de meste anvendelser. Vitilbyder også to mere grundlæggende løsninger med on/off-sensorer.Den første har kun én on/off-sensor og er beregnet til en kran, hvorstøttebenene altid er kørt helt ud. Den anden løsning har dobbelteon/off-sensorer, som er velegnet til kraner, hvor altid kun to tredjedeleaf støttebenene er kørt ud eller støttebenene er kørt helt ud.Venstre: Analoge sensorer muliggør entrinløs ændring i kapaciteten som en direktereaktion på den aktuelle stabilitet.0% 40%60% 80% Max5


Et sikrerearbejdsmiljøOmhu udgør en del af vores virksomhedsstrategiHiab kraner har altid kombineret sikkerhed og produktivitet, somer de to vigtigste anliggender for kranbrugere. I 40’erne i sidsteårhundrede gjorde Eric Sundin, opfinderen af stykgodskranen, sityderste for at undgå ulykker og øge effektiviteten. Han vidste, hvadhan ville opnå, fordi han ikke kun var opfinder, men også slutbrugeraf denne storslåede maskine. Du kan være sikker på at vi i årenesløb har arbejdet med samme motivation – og hele tiden har væretbestræbt på at videreudvikle slutbrugerens sikkerhed og produktivitet.Maskindirektivet stammer fra det samme kundeorienteredeperspektiv. Nu fører vi det nye maskindirektiv ud i livet ved atudstyre vores kraner med forskellige nye funktioner – for dinsikkerhed og produktivitet.Det er HiabHiab er global markedsleder inden for gods- og lasthåndteringsløsningerpå vejen. Hiabs produkter og løsninger, der er baseret påtilbagemeldinger fra kunden, anvendes til transport af stykgods ogmaterialer i forskellige brancher, f.eks. i byggebranchen, skovbrug,affaldsbehandling, genbrug og forsvaret. Vi inviterer dig til at læremere på www.Hiab.com.11


Cargotec forbedrer effektiviteten af godshåndtering på land og tilvands – hvor end godset er på vej hen. Cargotec´s datterselskaberHiab, Kalmar og MacGregor er anerkendte globale markedsledereinden for gods- og lasthåndteringsløsninger. www.cargotec.comSAWO A/SIndustrimarken 1DK-9530 Støvringtlf.: 7010 0766fax: 9837 3466www.sawo.dkPF-MDFRC-DA-EU_110801

More magazines by this user
Similar magazines