2 - FUT

fut.dk
  • No tags were found...

2 - FUT

MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGETRÆLASTFOLK Nr. 2 – Maj 2012- trælastbranchens naturlige mødested!Stortur 2012VietnamOplev Vietnam på FUTs stortur i september 2012Trælastbranchen som sexet! Side 3 Solceller flytter ind i byggemarked Side 6 Er du klar til ejerskifte? Side 8+ Stortur 2012 til Vietnam Side 16 Royal prisuddeling i Fredericia Side 18 Robust teglsten letter tagrenoveringen Side 21


2Kære medlem!Velkommen til foråret! Det har været længe ventet! Optimismener spiret i byggebranchen, håbet og udsigten til et travltforår og sommer har skabt en forventningens glæde.FUT vil gerne rette en stor tak til TUN for en rigtigt godtafholdt TUN BYG 2012 i Fredericia. Tak for nogle forrygendebranchedage, vi ser frem til 2014! Vi vil ligeledes gerne takkefor alle de nye erhvervsklub medlemmer, der på messen, valgteat melde sig ind. En tak skal der også lyde til alle de FUT medlemmer,der lagde vejen forbi vores stand, og dem der deltogi vores hvervekampagne. En stor tak skal der også lyde til BC– Syd for det gode samarbejde, vi havde på vores stand. Tak fornogle hyggelige timer i jeres selskab.Det kan nås endnu! Husk at tilmelde jer FUTs stortur 2012.Turen går til Vietnam i dagene 14.-30. september 2012. Deførste fem dage med spændende virksomhedsbesøg i Hanoi ogseks dage i Saigon. De sidste par dage tilbringer vi i byen PhanThiet, et feriested med alt, hvad man kan ønske sig af en badedestination!Med hotelindkvartering lige ved stranden. Gå ikkeglip af denne fantastiske oplevelse med FUT.Vi har valgt at fortsætte med at afholde FUTs traditionsrigegeneralforsamling om fredagen. Værten for generalforsamling i2012 er KANSAS – sæt allerede nu X i kalenderen til en forrygendebranchedag fredag den 2. november i Odense. Programog yderligere information kommer i blad 3 til september.HUSK! 50+ frokosten i Grøften i Tivoli i København lørdagden 2. juni 2012. Denne traditionsrige branchefrokost afholdeshvert andet år i samarbejde med TUN, Odsgard, DanskTrægolf og FUT. Tilmelding kan ske til Marianne Mouritzen påmm@tun.dk eller 45 80 78 77.Rent arrangementsmæssigt kan vi i FUT præsentere et forårog en sommer med spændende arrangementer rundt om iDanmark, så uanset hvor du bor i Danmark, er der rig mulighedfor at deltage på et eller flere af disse spændende arrangementer,der spænder lige fra de rent sociale til de mere fagligtorienterede.Til slut vil jeg gerne ønske FUTs medlemmer en god sommermed masse af sol og varme. Det er tiltrængt efter al den sne ogfrost. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores arrangementerrundt om i landet – vel mødt!Med venlig hilsenMichael B. JakobsenFormandIndhold:3 Trælastbranchen som sexet!6 Det faglige hjørne:Solceller flytterind i byggemarked8 Er du klar til ejerskifte?14 FUT Erhvervsklub16 Stortur 2012 til Vietnam18 TUN BYG 2012:Royal prisuddeling i Fredericia20 Det skal være nemt forforhandlerne og slutkunderne21 Robust teglsten lettertagrenoveringen22 Gå-hjem møder22 Danmarkstur 201223 50+ branchefrokostBestyrelsesmedlemmer & distriktsrepræsentanter:Michael Jakobsen. FormandKirkegade 91 · 9460 BrovstTlf. 2496 3435 · mja@fut.dkBo Grønfeldt. Næstformand, kassererMarienlystvej 1 · 5000 Odense CTlf. 2898 9570 · bgr@fut.dkMartin Andersen. SekretærNansensvej 2 · 8700 HorsensTlf. 2179 2003 · man@fut.dkAnnette Maktabi. PR-ansvarligLyngvigvej 6 · 2720 VanløseTlf. 4181 2500 · ama@fut.dkNadja HübschmannStrengevej 8 · 6760 RibeTlf. 2273 6647 · nhu@fut.dkTim RasmussenGrønningen 15 · 4930 MariboTlf. 2081 1274 · tra@fut.dkMorten HansenMargrethevej 6, 2. sal · 3400 HillerødTlf. 2193 2352 · mha@fut.dkISSN 1901-1512 · FUT medlemsblad udgives 4 gange årligt · Ansv. redaktør: Annette MaktabiSekretariat: FUT – Foreningen for unge trælastfolk · c/o Trælasthandlerunionen – TUN · EgebækgårdEgebækvej 98 · 2850 Nærum · Tlf. 4580 7877 · FUT-fax 4580 788 7· Tilmeldinger til arrangementer,indmeldelser, fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt til ovenstående adresse.Marianne Mouritzen, KontaktpersonFUTs kontakt hos Trælasthandlerunionenfut@fut.dk


3Trælastbranchensom sexet!Status på trælastbranchens imageproblemAf Morten HansenTrælastbranchen som sexet! Da jeg hørtedet første gang, overvejede jeg: Er det etgodt mål? Jeg ser positivt på livet, og svareter klart ja!Sex er der, hvor livet leves og begynder.Kemier og relationer opstår i og underoptakten. Jeg tror, at mennesker i allealdre er enig med mig i det synspunkt.Flirt på den sunde måde er fedt! Vi bliverbekræftet, og ikke mindst opbyggervi vores eget selvtillidsfundament. Hvisman husker at være oprigtig og har sinegen personlighed med hele vejen igennem,vil vi alle kun have godt af nogetmere lir´.Kort og kontant er tiden til generationsskifter.Nytænkning og branchefornyelseer i gang og har været det længe.Måske drømmer vi om kollegaer/lederemed dobbelt så meget gennemslagskraft,passion og målrettethed. Min erfaring er,at de smitter voldsomt på mig og de andrei deres berøringsflade, når de har sigselv med. Positive synergier opstår!Når vi har allermest travlt, ønsker vi tidog overskud til at lave vores benarbejdegrundigt. Rette tid er svært, og man kanbruge et helt liv på at lære at være balanceretog præcis. Oven i hatten må rettested, mængde og saglighed ikke glemmes.Vi arbejder i en branche, hvor traditionermøder innovation.Gamle opbyggede faglige og grundigeidealer, håndværksmæssige grundprincipperskal puttes på hurtigkommunikationsbølgenuden at miste substans,og jeg kan mærke knivsæggen i at skrivetil to segmenter uden at blive for freschmed de unge eller for grovkikset i mitforsøg på at nå også de personer i 50+segmentet lige nu.For så at hoppe lidt på ”freschbølgen”.Har I hørt om XYW?De er specialister i unges adfærd – elevrekruttering,kommunikation og youngDaniel Birkholm, salgsdirektør og partner iXYW Erhverv.employer branding. Jeg har talt med DanielBirkholm, salgsdirektør og partner iXYW.• Løsning på et rekrutteringsproblem:- Vigtigt, at man som firma/foreningfår synliggjort karrieremulighedergennem branchens rollemodeller,der hvor de unge er; web, socialemedier m.m.• Hjælper virksomheder og brancheorganisationermed at blive en del afde unges nyhedsstrøm- gennem egne medier(elevplads.dk, fritidsjob.dk,work.dk, ungnyt.dk)- gennem websites- på Facebook- på mobilen• Nøglen til succes:- Anvendelse af rollemodeller- Brug af digitale og sociale medierfortsættes næste side


4fortsat fra side 3:som primære platforme. Fokus påat skabe relationer med målgruppen• Kig forbi:www.ungnyt.dkwww.work.dkwww.elevplads.dkwww.fritidsjob.dkAlle er ejet og drevet af XYW.XYW Erhverv har meget positive referencer,som spænder vidt og spændende!Fx. Mærsk, Coop, Novo.Det skader aldrig med input, og dialogenomkring vores branche er i gang ogkan kun opfordre til at tænke kreativetanker og måske kombinere nye tankertil reklame/webdelen. Jeg har spurgt engod veninde om, hvor sexet hun fandtfolk i branchen og fik tre impulsive svar:- Manglende tøjstil / Lidt friskere arbejdsbeklædningville gøre en forskel.- Personer som ikke selv har kunnetblive håndværkere. Fænomenet/sandheden om, at bartenderen erofte mere attraktiv end afrydderenog scorer derfor flere damer.- Personer i trælasten er tit gennemsyredeaf på et eller andet tidspunkt athave mislykkedes eller aldrig rigtiger kommet i gang med deres passion.– Hvem gider sex med en person,som kun fuldfører halvt? Hvem gidersex uden passion?Sandt eller falsk? Heldigvis er menneskerfarverige og forskellige, men personligtsyntes jeg, at det er fedt, at dialogenomkring emnet er kommet frem. Jeg harmødt mega mange inspirerende personeri branchen, men der er altså også en stormængde ”leverpostejsmadder”.Fire spørgsmål tilDaniel1Birkholm fra XYWKan man med vilje få brudt en ondcirkel gennem markedsføring/webkommunikation?Ja. – Man kan i hvert fald gøre enforskel gennem markedsføring ogstrategisk kommunikation.2 3 4Hvis ja, hvilken vinkel skulle denhave?Young Employer Branding bestårsom udgangspunkt af 3 faser; Postulatet(Vi siger, at vi er seje), Bevisførelsen(Vi beviser, at vi er seje) ogBekræftelsen (Andre bekræfter, at vier seje). Problemet for mange brancherer bevisførelse og bekræftelseaf sit postulat. Måske fordi det kanvirke tåbeligt at bevise sit ”image”og få andre til at bekræfte det.Jeg mener, at man bør tage udgangspunkti den gode historie. Detkan være gennem udvalgte rollemodeller,som både kan bevise og bekræfte,at det rent faktisk er cool atvære trælasthandler.Skal der og hvis ja hvor mange positivehistorier til som modpol?Der skal mange historier til – jo fleredesto bedre. Det er de gode historier,der kommer til at gøre en forskel,og dem skal man blive ved med atfortælle. Branding handler i høj gradom at synliggøre gode historier, ogdet mener jeg, at alle brancher børhave fokus på.Nogle i branchen leverer materialertil en ny stor spændende diskoteksrenovering.Lav en før/efterFUT fest! God/dårlig ide?Tænke – tænke! Altså, det er jo megetsjovt, men nok mest internt.Man skal passe på, at de initiativer,man laver, ikke bliver for platte. Derskal også noget substans på, ellersfalder det helt til jorden. Man skalvære ung med de unge på den ”fede”måde, og ikke på den kiksede. Hvisman planlægger en ”trælast-fest”,som bliver lidt nørdet, kan det væremed til at forstærke et forkert billedeaf branchen.


5En inspirationsgivende idé, som helt sikkertgår under kategorien nytænkning!Kirstine Linnet Burkandt ogMichelle Tjørnø i Land ogFritid-butikken, der de næsteto måneder vil være åben iSlotsArkaderne. De ligger på1. sal ved siden af Neye.Foto: Lars Skov,Frederiksborg Amts AvisElever åbner ny butik i SlotsArkaderne18 butikselever har fået ansvaret for at åbne og drive en forretning i tomåneder og derefter lukke den igen. De 18 er elever i den landsdækkendekæde Land og Fritid, der har 63 butikker i hele landet. Nu forsøger kædensig så med en pop up-butik i SlotsArkaderne i HillerødAf journalist Anne-Mette Rasmussen,Frederiksborg Amts AvisDet er en del af uddannelsen for voresbutikselever. Sidste år tog vi for førstegang et helt hold elever ind, og det var virigtig heldige med. Fordi det gik så godtmed dem, syntes vi, at vi ville give demdenne her udfordring med at prøve atåbne, drive og lukke en butik. For at udvikledem yderligere gennem uforudseteproblemer, siger John Bech Hansen, derer kædechef i Land og Fritid.Eleverne har selv stået for markedsføring,bemandingsplan, indretning af butikkenog udvalget af varer, der ligger påhylderne. Og det har været en udfordring,siger to af eleverne, Michelle Tjørnø ogKirstine Linnet Burkandt. Men de erbegge glade for udfordringen.Det er jo en udfordring, og vi vil baregerne gøre det så godt, som vi kan. Det eren stor chance, og vi kan gøre os selv enstor tjeneste, hvis vi gør det godt. Chefernekan se, hvem det er, der kan noget,og det er nu, vi har chancen. Vi vil gernevise dem, at vi kan, siger Michelle Tjørnø,der håber, at eleverne kan trække et lilleoverskud hjem, selv om kædechefen ikkeregner med det.- Når vi får lov til selv at stå for dethele, kan vi fornemme, hvor det er, derkan opstå problemer. Og det er jo engod ting at have prøvet, hvis man gernevil være butikschef. Jeg glæder mig til atgøre status om to måneder, så vi kan se,hvordan det hele er spændt af, siger KirstineLinnet Burkandt.Artikel fra Frederiksborg Amts Avis,1. april 2012Et vellykket projekt for hvervning afnye elever er www.karrierelokker.dk.Hjemmesiden er grundlagt gennemsparring mellem Kim Grønholdt fraDLG Koncernen samt Daniel Birkholmfra XYW Erhverv.DLG er Danmarks største landbrugsselskabog har i dag over28.000 danske landmænd sommedlemmer. Koncernens aktiviteteromfatter også grøntsager tilcatering og detailhandel, elhandel,telekommunikation, salg af potteplanterm.m.


6Det fagligehjørneSolceller flytterind i byggemarkedDet faglige hjørne har en fastplads i FUT bladet, hvor vi sætterfokus på forskellige faglige emner.Det vores intention at følge opmed faglige arrangementer, somhar relevans til emnet, så voresmedlemmer får flere mulighederfor uddannelse på fyraftens- ogendagsarrangementer.Nettoordningen har fået efterspørgslen efter solceller til ateksplodere, og 2012 ser ud til at være året, hvor elproduktionhos private for alvor slår igennemBaggrunden30 års produktion af elektricitet ved brugaf de samme solcellepaneler er nu ikkelængere en teori beregnet ud fra forventetlevetid på produktet. I 1982 blev deri Tessin, Tyskland, installeret et testanlægbestående af 288 monokrystallinskesolcellepaneler. Anlægget kører den dagi dag og forventes at fortsætte mindst 8år endnu. Med andre ord kan du altsåforvente at producere gratis elektricitet imindst 30 år, hvis du investerer i et modernesolcelleanlæg i dag.Nettoordningen, som er en del af regeringensplan om at producere CO2neutral energi, blev i juni 2011 gjort permanent.Ordningen betyder, at privatpersonerkan sende den strøm, de ikkebruger, tilbage i el-nettet og trække detfra deres årlige strømforbrug. Det, somman populært sagt, kalder ”at målerenløber baglæns”.Som privatperson må man levere op til6 KWp til el-nettet under ovenståendeafregningsform. Herefter betragtes produktionensom erhverv, og den overskydendestrøm afregnes til 60 øre. pr. kWi de første 10 år og 40 øre derefter, somoven i købet er skattepligtigt.Sådan omdannes sollys til strømSolcellepaneler består af materialet silicium.Et spændingsfelt mellem to lag ipanelet, som er henholdsvis positivt ognegativt ladede, skaber jævnstrøm, nårsolens lys rammer det. Denne jævnstrømføres ind i en vekselretter, som omformerden til vekselstrøm.Når vekselstrømmen forlader vekselretteren,løber den igennem elmålerenog ud i det offentlige el-net. Derved løberelmåleren baglæns, og man skal derforkun betale et eventuelt strømforbrug,der overstiger den mængde strøm, somsolcelleanlægget producerer på et år.Solceller omsætter solens strålingsenergidirekte til elektricitet ved hjælp afArkivfotoden såkaldte fotoelektriske effekt, hvilketbetyder, at elektroner frigives i cellen. Defleste solceller er fremstillet af silicium,tilsat små mængder fosfor og bor, på hversin side af solcellen. Dette danner et permanentindbygget elektrisk felt, der gørdet muligt for elektroner inde i solcellenat bevæge sig.Normalt er elektronerne låst fast, mennår solcellen belyses, vil fotonerne i sollyset”slå” elektronerne løs, så de kan bevægesig frit, til de bliver samlet op afdet fintmaskede elektrisk ledende gitter


7Vinder af Mascot arbejdstøjVinderen af FUTs hvervekonkurrenceer fundet...John Jessen fra Vejen blev vinder af FUTshvervekonkurrence, som var udskrevet iforbindelse med TUN BYG 2012.John besøgte vores stand på TUN BYGog fik hvervet tre medlemmer til FUT.Han kan nu se frem til at blive kældt påfra top til tå af Mascot.John er ansat i E-trælasten.Stort tillykke!John Jessen vil snart kunne klæde sig fra top tiltå i arbejdstøj fra Mascot – måske i en af de nyet-shirts fra MASCOT ® CROSSOVER-serien.på solcellens forside. Resultatet er, at derbliver opbygget en spændingsforskel påca. 0,6 V mellem solcellens for- og bagside,når den belyses.Når de to sider forbindes med et elektriskkredsløb, vil spændingsforskellensøges udlignet, ved at der løber en strøm,der er proportional med bestrålingsstyrken.Energi fra solceller er således ikkebaseret på opvarmning i modsætning tilsolfangere og fungerer faktisk bedst vedlave temperaturer. Solcellepaneler givermest effekt, når solen skinner, men panelernegenererer også strøm, når der eroverskyet.Polykrystallin og MonokrystallinDe typer af solceller, som man typiskløber ind i på det danske marked, er typernepolykrystallin og monokrystallin.Monokrystallin produceres ved, at manopvarmer råstoffet silicium. Monokrystallinskesolceller er dyrket af et enkeltkrystal, som er vokset til en 225 mm rundkrystal-stang i op til 2 m længde. Processener næsten som at lave stearinlys. Waferenfremkommer ved, at man skærer0,2 mm tykke skiver af stangen som afen spegepølse. Skiverne poleres, hvorefterde sendes til solcelleproducenten.HUSK at......et medlemskab af FUT koster kr. 295om året. For dette modtager du hvertkvartal FUT-bladet med informationerom, hvad der rører sig i branchen.Du bliver inviteret til arrangementer,foredrag og ture. Her kan du pleje ogudvide dit netværk. I løbet af 2012 vilvi indgå nogle rabatordninger for voresmedlemmer.Mød... holde dit netværk ved lige. Langt defleste nye jobs bliver i dag fundet i ensnetværk.FUT har naturligvis sørget for, at dukan holde fast i dit netværk ved at tilmeldedig vores grupper på Linkedinog Facebook.FUT på...Polykrystallin producerer man ligeledesved råstoffet silicium. Stoffet pulveriseresog trykkes der efter til en fast stav.Herefter gennemgår det samme processom monokrystallinen. Polykrystallinskesolceller har dog en lidt mindre virkningsgradend monokrystallinske.Kilde: FEIYUE Solar


8Er du klar tilejerskifte?En af tidens store udfordringer er ejerskiftei danske ejerledede virksomhederAldrig tidligere har så mange virksomhederskullet skifte ejer. Faktisk drejer detsig om mere end 70.000 virksomhederinden for de næste 10 år, viser beregningerfra Erhvervsstyrelsen.Ejerskifte i en virksomhed er en sværproces, og det gælder om at komme i gangi god tid, og en af de store udfordringerer at finde køberen. Der er mange rådgivere,der er optaget af denne udfordring,men i konsulentvirksomheden Moth &Partners har man taget emnet op meden helt anden vinkel til løsningen end de,man kender andre steder fra.Her kombineres en bred videns basefra rekruttering, markedsudvikling ogstrategisk rådgivning af virksomhederinden for blandt andet byggeri, produktion,handel og service til at skabe en nøjeplanlagt sammenhæng til ikke blot at fåen virksomhed solgt, men at få den solgttil den rette køber.- Vi valgte at kalde konceptet ”Headhunten køber”, fordi det er det, konceptetdrejer sig om, beretter Per Eriksen,ledende partner i Moth & Partnerstil FUT.- I byggevarebranchen som i alle andrebrancher er der masser af ildsjæle,der kan gøre en stor forskel for den enkeltevirksomhed og generelt for branchen.Derfor arbejder vi målrettet medat finde den rigtige køber. Der er mangepersoner i ledende stillinger i branchen,der, såfremt de havde været et andetsted på et andet tidspunkt, allerede nuville have været selvstændige – entensom ejerledere, eller som partsejere afden virksomhed, de har ledelsen af, fortællerPer Eriksen.Moth & Partners går ind og ser på denenkelte person, og når man mener, at manhar den rette mand, puffes der måske lidtfor at få taget en beslutning til glæde forbegge parter.Det er overraskende for Moth & Partners,hvor mange af de virksomheder,der skal gennem et ejerskifte, der er heltuforberedte på, at det bliver aktuelt. Hosfirmaet er man helt klar over, at ejerlederenskal gennem en tid med hårdt ogmeget arbejde for så efterfølgende at fået godt otium, hvis den enkelte mentaltFakta – Headhunt en køberMoth & Partners ejerskiftekoncept”Headhunt en køber” er opdelt i faser.Første fase er afklaring og beskrivelse.Heri gennemgås og beskrivesvirksomheden, og de forudsætninger,der skal løses før et salg, afdækkes.Mulige handelsmodeller opstilles, ogder udarbejdes en beskrivelse af denideelle køber. Faserne i overskrift:Indledende beskrivelse af grundlagetIndeholder en beskrivelse af virksomhedenog det grundlag etsalg skal ske på, der tages fatpå de overordnede strategiskebeslutninger, der bliver handlegrundlageti salgsprocessen. Deter også her, de forhold advokatog revisor tager op, bliver ændrettil konkrete handlinger.KøberidentifikationVia en søgning – baseret på enoptimal kravprofil af køberen,kan konsulenterne søge den køber,der matcher virksomheden,uanset om det er en person elleren anden virksomhed. Det givergrundlag for en aktiv kontakt.Forberedelse af køberNår køberen er en person, der måskeikke tidligere har været selvstændig,er det vitalt, at personener parat til at tage skridtet. Det erbl.a. grundlaget for, at eksternefinansieringskilder har lyst til atvære med.Den endelige handelNår køberen er parat, sælgeren erparat, og de godt ved, at de gernevil handle med hinanden, omhandlerdet rammer og vilkår. I tætsamarbejde med revisor, advokatog finansielle kilder gennemføresprocessen, hvor det endelige handelsgrundlagbliver gjort færdigt.OverdragelsenSelve overdragelsen er en praktiskproces, der kan kræve bistandaf revisor og advokat, menhvor også konsulenterne kan biståmed at gøre driftsgrundlagetså optimalt som muligt for dennye ejer.Efter overdragelsenMange opgaver fylder hverdagenfor den nye ejer i perioden efteroverdragelsen. Via den indsigt,der er skabt om virksomhedeni forbindelse med handlen, harrådgiverne en styrket mulighedfor at bistå med at sætte enkeltedele på plads til en ændret drift.Det kan være netop her, man kanfremrykke initiativer, der udgør etvækstpotentiale.


9mig, når jeg fortsat er en del af området?– for at nævne nogle interne betragtninger,siger Per Eriksen.Moth & Partners har valgt at lave dereskoncept i samarbejde med revisorerog advokater, så der fra dag 1 bliver la-vet et team omkring virksomheden, deralene arbejder med det fokus at skabedet bedst mulige ejerskifte for virksomheden,og i øjeblikket har virksomhedendagligt mange henvendelser omkringsamarbejdet.fortsættes næste sideFakta – ADVODAN Slagelse /Herninger klar til det. Det at sælge er derfor ogsåplanlægningen af ”den tredje alder”, ogher bidrager man ligeledes i denne dialog.- Som sælger skal man tænke sig godtom. Hvad med virksomheden, hvad medmedarbejderne, hvordan påvirker mitsalg lokalområdet, hvordan påvirker detAdvokatens arbejde i forbindelsemed ejerskifte indeholder:• Juridiske aspekter før ejerskifte• Sælgers juridiske person• Hvad er det præcist, som sælges• Rettigheder• Ansættelsesforhold• Leverandøraftaler• Salgs- og leveringsvilkår• Bonusordninger• Købers indtræden i aftaler• Myndighedstilladelser• Risiko for retssager• Forsikringsforhold• Skriftlighed i aftaleforhold• Særligt ugunstige forhold• Lejeforhold• Køber overtager gæld• Tilpasning af virksomheden(andre juridiske enheder)Allerede, når processen sættesi gang, er det en fordel at få disseting behandlet i et virksomhedstjek,så de materialer, der er til rådighed,mens virksomheden forhandles, haren kvalitet, der viser, at der er styr påde nødvendige fakta.Som led i handelsprocessen bliver deforskellige temaer gennemgået, ogdet er her vigtigt, at sælgeren kansvare på alle relevante spørgsmål.For køberen af virksomheden – ikkemindst hvis køberen for første gangskal være ejer – er det betryggende,at man har alle fakta forberedtog præsenteret på en overskueligmåde.E - ButikGør varebestilling til en leg- brug branchens e-handelsløsningForhandlerens fordele:Lettere bestillingKun ét login til alle leverandørerDe nyeste kampagne tilbud100 % afstemte ordrer til forbedretvaremodtagelse og lagerstyringAdgang til alle leverandørers varerLeverandørens fordele:Adgang til stort forhandlernetværkUnik markedsføringsmulighedStatistik og effektivt administrations værktøjMersalg - herunder:• Krydssalg • Relaterede varer• Tilbehør • ErstatningsvarerKontakt byg-e for at høre mere og komme i gang med at bestille digitalte-mail: info@byg-e.dk · Tlf.: 45807877Leverandøreri Byggebasen?Hør mere omgratis EDI


10- Finansieringen af et generationsskifteer alfa og omega, siger Per Eriksen, derhar en forventning om, at Sydbank alfortsatfra side 9:- Fra starten har vi valgt, at vi vil arbejdetæt sammen med en stærk vifte afprofessionelle samarbejdspartnere, sigerPer Eriksen, der lægger stor vægt på, atnetop dette er til glæde for virksomheden,de involverede parter og hele processen.- Ja, og så gør det processen mere effektivog målrettet – det er godt for omkostningerne,tilføjer Per Eriksen, der tydeligtviser, at man tror, det er vejen frem.Som det fremgår, er Sydbank trådt tili forbindelse med de kommende FUTgå-hjem møder – Per Eriksen fortæller, atsamarbejdspartnerne er glade for, at bankenpå denne måde bidrager med yderligereekspertise.Fakta – PWCRevisorens arbejde i forbindelse medejerskifte indeholder:• Hvorfor salgsmodning• Hvornår skal salgsmodningsprocessenpåbegyndes• Hvem inddrages• Værdiansættelse• Forskellige beregningsmetoder• Komponenter, der indgår i pengestrømmeog værdi af virksomhed• Interne værdifaktorer• Eksterne værdifaktorer• Nuværende og fremtidig ejerstruktur• FinansieringFakta – FinansieringssøgningHvilke overvejelser skal du som potentielkøber af en virksomhed gøredig og præsentere for banken?• Forretningsplan – herundersælgers præsentationsmaterialepå virksomhedenBeskrivelsen af den potentiellevirksomhed (aktuelt/fremtid)indeholdende interne/eksterneforhold samt stærke/svage sider.• Hvordan forventes generationsskiftetat forløbe?• Købers handlingsplan for købetincl. fremtidsforventningerlerede i forbindelse med de gå-hjemmøder, der er aftalt, bliver i stand til atstyrke billedet af et potentielt køb ellersalg hos den enkelte deltager.- Vi tror på, at den optimale pris er forden virksomhed, der har gjort sig klartil et ejerskifte – og vi tror på, at manskal tage faktuelle hensyn – men bestemtogså menneskelige hensyn, når man træfferbeslutningerne. Det er ikke morsomtat få en høj pris, hvis omgivelserne pegerfingre af en, fordi det går ud over lokalområdet– og det er ikke morsomt atsælge til de personer der er en del af virksomheden,hvis de ikke er de rigtige. Derskal sjæl og hjerte med i disse opgaver,nævner Per Eriksen som en afsluttendebemærkning.En handel i dag forudsætter ofte, atbåde køber og sælger skal have ”håndenpå kogepladen”, hvis finansieringen skalhænge sammen. Moth & Partners harderfor styrket sin forpligtelse til at laveet ordentligt håndværk, og med sine fastesamarbejder, hvor man udelukkende• Perioden efter salg• PrivatøkonomiDet er vigtigt, at der som led i udarbejdelsenaf prisberegninger tageshøjde for indholdet af de undersøgelser,om mål og ønsker, der gennemføresi processen. Revisoren arbejdermålrettet med at påvise konsekvensenaf de beslutninger, der træffesom eksempelvis afgrænsning af potentiellekøbere, begrænsninger i prisen,fordi der opstilles særlige kravo.s.v.• Nærmere omkring prissætningaf virksomheden• 3 års regnskaber for virksomheden• Budgetter (drifts-, balance- oglikviditetsbudgetter)• Beskrivelse af køber – hvorforkøbsinteresse?• Privatøkonomi• Egenfinansiering – egen deltagelse• Finansieringsbehov – såvel finansieringaf købesum somdriftfokuserer på handlens processer og detrigtige resultat, lykkes dette.I processen ses på, hvordan virksomhedener salgsklargjort. Er der nogle udfordringer,der skal imødegås forud for salgetog som kan have indflydelse på prisen,bør de sættes i gang eller som minimumbeskrives som de udfordringer, køber skalløse for at få succes. Det er her, Moth &Partners er en god samtalepartner i forbindelsemed alle disse overvejelser.Fakta – bidragsydereMoth & PartnersFor mere uddybende informationom ”Headhunt en køber” besøgwww.moth-partners.dkKontakt Moth & Partners for et uforbindendemøde, hvor vi kan drøftesalget af netop din virksomhed:Ledende partner Per EriksenTel: 2095 2284eriksen@moth-partners.dkAdvodanFor mere information om Advodan’sudbud af ydelser besøgwww.advodan.dkSlagelse:Advokat Carl-Jørgen Thinggaard (L)Tel: 5786 4600, cjth@advodan.dkMidtjylland:Advokat Mogens Jepsen (H)Tel: 4614 6500, moje@advodan.dkPWCFor mere information om PWC, besøgwww.pwc.dkSlagelse:Statsaut. revisor Brian PetersenTel: 3945 9544, bip@pwc.dkHerning:Statsaut. revisor Henning J. NeidelbergTel: 9660 2500, hjs@pwc.dkSydbank A/SFor yderligere information om Sydbank,besøg www.sydbank.dkSlagelse:Erhvervschef Uffe WichmannTel: 7437 9400Uffe.wichmann@sydbank.dkHerning:Erhvervschef Hans Erik JessenTel: 7437 6200Hans.e.jessen@sydbank.dk


Ultralet teglstenMed Ravensberger Lightkan parcelhuse fra50’erne, 60’erne og70’erne med spinklespærkonstruktionerogså få ægte tegl påtaget.Falstagstenen er etsmukt naturprodukt afren skiferler og vejerkun halvt så meget somen almindelig tagsten.Vi tilbyderingeniørberegning påspærkonstruktionen.40 årstotalgarantiByggematerialer siden 1907Tlf.: 33 79 33 66www.vmeyer.dk


gocart, ølsmagning,vinsmagningSpændende fagligearrangementerElevture medspændende besøghos branchensleverandørerSPØRGdin arbejdsgiver,om han vil støtte opom dit medlemskabaf FUTUdlandsrejsersms BYG FUT til 1969


14FUT ErhvervsklubBliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...A/S Rold Skov SavværkHer kunneDITlogo være..!TræA. Rindom– PÅ DIN SIDE!VEJEN TRÆLASTHANDEL A/SSøndergade 111 Tlf: 75 36 08 66 Fax: 75 36 79 36 www.traelasten.dkwww.hjalmarwennerth.dkTIMPLYTimber and Plywood Trading CompanyKaj Lykkesvej 13 - 5600 Faaborg - DenmarkT: +45 6265 1009 F: +45 6265 1646info@timply.dk www.timply.dk CVR: DK 3019 9308


15bakker op om FUTFå mere information hos Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647Roslev Trælast A/STrægården Kås A/SKNUD LARSENPROFESSIONELHammerholmen 8-16 • 2650 HvidovreTlf. 36 39 82 45Niels Ulrich Pedersen A/SFORLAG · REKLAME · WEBThorup Tømmerhandel ApSThistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22Her kunneDITlogo være..!


16Ta’ med FUT til Vietnam14.-30. september 2012Kort om turenAfrejse fredag den 14. september fra KastrupLufthavn med kurs mod Hanoi.Fem dage i Hanoi med virksomhedsbesøgog kulturelle oplevelser.Herefter flyver vi til Saigon, hvor vii seks dage udforsker byen, området ogdets erhvervsliv.De sidste par dage tilbringer vi i byenPhan Thiet.Søndag den 30. september kl. 14.25lander vi i Kastrup igen.Der arbejdes på følgendeerhvervsbesøg• Den Danske Ambassade (som vil fortælleom erhvervslivet i Vietnam)• Gummiplantage• Små teglværker i det sydlige Vietnam.• Scancom - Savværk• Mascot - Arbejdstøj og sikkerhedssko• LS Flag - Producerer Dannebrog ognationalflag.• Giap Bat Wood Processing - Træ tilmøbelindustrien.• Vision Door - Producerer døre• Joint Stock Company• Vi Wood Processing Company• Gosaco Timber Corporation - En træleverandørigennem 21 år. Bl.a. logtømmer, savet tømmer, MDF, HDF,træ mursten, massive gulve.• Tan Phu Wood Processing - Producerertræmøbler.• Tan Mai General Wood Processing- Specialister i at bruge krydsfiner,spånplader, naturtræ, gummitræ tilforarbejdning af borde og stole.• Truong Thanh Furniture Corporation- En af de mest succesfulde pionereri træforarbejdningsindustrien i Vietnam.Producerer møbler, gulve, terrasserog fliser.• Carlsberg• MærskPrisCa. pris per person i delt dobbeltværelseer kr. 16.900,-. Enkeltværelses tillæg er kr.2.800,- per person. Inkl. fly, hotel, guide,diverse udflugter, morgenmad, frokost påudvalgte dage, velkomstmiddag.ForbeholdVi tager forbehold for prisændringer ogændringer i øvrigt, der ligger uden forvor indflydelse og henviser til DanmarksKatedralen i Saigon.FAKTA:Dato:Fredag den 14. september tilsøndag den 30. september 2012Mødested:kl. 14.30 (præcis) i KastrupLufthavn i korridoren mellemterminal 2 og 3.Rejse bureau Forenings regler herom.Rejsen er i øvrigt omfattet af lov om pakkerejsernr. 472 af 30. juni 1993.Den røde bro ved Hoan Kiem søen i Hanoi.Mekong-floden.Pris:Ca. pris per person i delt dobbeltværelseer kr. 16.900,-. Enkeltværelsestillæg er kr. 2.800,- per person.Inkl. fly, hotel, guide, diverseudflugter, morgenmad, frokost påudvalgte dage, velkomstmiddag.Tilmelding:Bindende tilmelding senest den1. juni 2012 på fut.dkYderligere information:Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dkSe Mangaard Travel Groups generellebetingelser på dette link: http://www.mangaard-travel.dk/rejseinfo/generellebestemmelser/


17kanaler. Sejlturen inkluderer frokost, enlille cykeltur, stop ved en frugthave ogsmå familieforetagender, der har specialiseretsig at lave rispapir, frugtslik afkokosnød og popkorn lavet af ris. Turenender i Vinh Long og herfra med bus tilSaigon.Foreløbigt rejseprogram:Fredag 14. septemberKl. 14.30. Fremmøde i Kastrup Lufthavn.Mødested i korridoren mellem terminal2 og 3.Kl. 16.20. Forventet afgang fra KastrupLufthavn med Qatar Airways – QR086.Kl. 23.35.Ankomst Doha Lufthavn. Derforetages flyskifte.Lørdag 15. septemberKl. 01.00. Afgang fra Doha Lufthavnmed Qatar Airways – QR 614.Kl. 14.50. Ankomst Hanoi Lufthavn. Derer samlet bustransport fra lufthavnen tilHanoi centrum. Indkvartering på hotel”Thien Thai” i deluxe room.Kl. 19.00. Velkomstmiddag på restauranten”Le Tonkin”, som ligger i gåafstandfra hotellet.Søndag 16. septemberMorgenmad. Derefter bustransport tilden danske ambassade.Efter besøget ved den danske ambassadefortsætter dagens program medvirksomhedsbesøg ved den danske fabrikLS FLAG A/S.Frokost.City sightseeing med engelsk talendeguide rundt i Hanoi.Mandag 17. septemberMorgenmad. Derefter bustransport tildagens virksomhedsbesøg ”Mascot WorkWear”.Frokost.Efter frokosten besøg i Bac Ninh. Bussenbliver skiftet ud med en hestevogn,som transporterer jer rundt i byens smågader.Tirsdag 18. septemberMorgenmad. Udflugt til Halong Bay – tretimers bustur fra Hanoi.Frokost er inklusiv.Ved aftenstid returnerer I til Hanoi oghotellet, og resten af aftenen er på egenhånd.Halong bugten.Onsdag 19. septemberMorgenmad. Besøg på to virksomheder.Første besøg er ved træfabrikken ”GiapBat Wood Processing”, der fremstiller trætil møbelindustrien.Frokost.Næste virksomhedsbesøg er hos ”VisionDoor”, som er en stor fabrik, der producererdøre. Eftermiddagen er afsat tiltid på egen hånd til at opleve Hanoi.Torsdag 20. septemberKl. 07.00. Efter morgenmaden er der afrejsefra hotellet i bus med engelsk talendeguide.Kl. 07.40. Check-in i Hanoi lufthavnKl. 09.05. Forventet afrejse fra Hanoilufthavn med Vietnam Airways.Kl. 10.15. Ankomst Saigon lufthavn.Samlet bustransport fra lufthavnen tilSaigon og hotellet.Kl. 12.00. Check-in på hotel ”Sapphire”,junior suites.Kl. 14.00. Sightseeing i Saigon – også kaldetHo Chi Minh City. Heldagsbyrundturtil alle Saigons store attraktioner.Fredag 21. septemberMorgenmad. Virksomhedsbesøg hosScancom Company.Frokost.Dagen fortsætter med endnu to virksomhedsbesøg,og det første besøg bliverved ”Joint Stock Company”.Dagens sidste besøg bliver ved virksomheden”Vi Wood Processing Company”.Lørdag 22. septemberMorgenmad. Bustransport til de historiskeCu Chi-tunneller – det enorme netværkaf underjordiske tunneller.Søndag 23. septemberMorgenmad. Bustransport til MekongDeltaet, som er Vietnams riskammer ogfrugthave.Fra byen Cai Be skal I med båd ned adden travle Mekongflod og ind i de småMandag 24. septemberMorgenmad. Bustransport til dagensvirksomhedsbesøg, som er ved træfabrikken”Gosaco Timber Corporation”.Frokost.Dagen fortsætter med endnu et virksomhedsbesøgpå fabrikken ”Tan PhuWood Processing”.Tirsdag 25. septemberMorgenmad. Bustransport til virksomheden”Tan Mai General Wood Processing”.Frokost.Eftermiddagens virksomhedsbesøg erved ”Truong Thanh Furniture Corporation”.Onsdag 26. septemberMorgenmad. Derefter afrejse fra hotelleti bus til Phan Thiet. Phan Thiet er beliggende200 km fra Ho Chi Minh Citylangs Vietnams sydøstlige kyst.På vejen besøges en gummiplantage.Frokost.Efter frokosten fortsættes turen modPhan Thiet, som er det klassiske eksempelpå et feriested med alt hvad en gæstønsker på en badedestination.Indkvartering på hotel ”Amaryllis” ideluxe værelser. Et flot hotel med smukarkitektur beliggende lige ved stranden.Torsdag 27. septemberPhan Thiet på egen hånd.Fredag 28. septemberPhan Thiet på egen hånd.Afskedsmiddag på hotellets restaurant.Lørdag 29. septemberKl. 17.00. Afrejse fra hotellet i bus.Kl. 20.00. Ankomst Saigon lufthavn.Kl. 23.05. Afrejse fra Saigon lufthavnmed Qatar Airways – QR609.Søndag 30. septemberKl. 05.10. Ankomst Doha. Der foretagesflyskift.Kl. 08.40. Afrejse fra Doha med QatarAirways – QR 085.Kl. 14.25. Ankomst Kastrup lufthavn.


18Vinderne af Byggeriets Klimapriser:Royal prisuddelingi FredericiaH.K.H. Kronprins Frederik overrakte på åbningsdagenfor fagmessen TUN Byg 2012 ByggerietsKlimapriser til tre danske byggevareproducentersom en anerkendelse af deres særlige indsatsfor klimavenligt byggeriDet var en veloplagt Kronprins Frederik,der på byggevaremessen TUN BYG2012 tidligere i dag overrakte ByggerietsKlima-, Energi- og Miljøpris. Modtagerneer tre danske virksomheder, der har ydeten særlig indsats på klimaområdet, ogsom kan dokumentere energieffektivitetog CO2-reduktion i fremstillingen elleranvendelsen af deres byggematerialer.Kronprins Frederik er protektor for detoffentligt-private partnerskab Klimakonsortietog arbejder således for at udbredekendskabet til danske løsninger inden forenergi, klimatilpasning og miljø både iDanmark og i udlandet. Det var andengang, at Byggeriets Klimapriser blevoverrakt af Kronprinsen.Bag klimapriserne står en lang rækkeaf byggeriets organisationer, herunderKlima- og Energiministeriet,Dansk Byggeri, Håndværksrådet,Bygherreforeningen, AkademiskAr ki tektforening, Danske Arkitektvirksomheder,Konstruktørforeningen,Foreningen af RådgivendeIngeniører - FRI, Dansk IndeklimaMærkning, PEFC, Statens Byggeforskningsinstitut(SBI) - AalborgUniversitet, DI Byggematerialersamt Trælasthandlerunionen- TUN.13 initiativer inden for byggematerialerog bygningsløsninger var indstillettil priserne.


19H.K.H Kronprins Frederik gav de tre vindervirksomhederfølgende ord med på vejen:ByggerietsKlimapristil Icopal”Icopal har udvikleten samletløsning af bæredygtige tagprodukter, kaldetECO Activ. Løsningen dækker overfire produkter, der har positiv indvirkningpå miljøet og viser, at Icopal satserpå at udvikle bæredygtige produkter. Defire produkter er: Luftrensende tagpap, etvarmeproducerende energitag, en tagløsningmed integrerede solceller, der producererstrøm, og et grønt tag, der binderforureningspartikler fra det omgivendemiljø.”Icopal modtog Byggeriets Klimapris forderes bæredygtige tagprodukter.ByggerietsEnergipristil Thermisol”Thermisol harintroduceretTitan Slimline, som er en ny type murisoleringfremstillet af hårde PIR isoleringsplader.Pladerne er på begge siderbelagt med flerlags aluminiumfolie, dergiver øget isoleringsevne, og er påklæbet20 mm mineraluld på den ene side,så pladen slutter tættere. Titan Slimlinehar en lav U-værdi og bidrager til slankeydervægge og øget beboeligt gulvareal.Man kan kalde det: ’Isolering på en slankmåde’.”Thermisol modtog Byggeriets Energiprisfor en ny type murisolering.ByggerietsMiljøpristil Alfix”Alfix har gennemde seneste10 år opbygget en miljø- og arbejdsmiljøstrategi,hvor de så vidt muligt tænkermiljø ind i alle processer, produktion ogprodukter. Alfix arbejder for og har opnåetresultater i forhold til et ansvarligtarbejdsmiljø for medarbejdere, kunderog slutbrugere. Arbejdsmiljøet har encentral plads i Alfix´ produkters egenskaber,herunder forhold som håndtering,ergonomi og bortskaffelse. Miljø- og arbejdsmiljøstrategienkommer til udtryk ialle led i virksomheden.”Alfix modtog Byggeriets Miljøpris for deresmiljø- og arbejdsmiljøstrategi.Intern sælgerKrydsfinér-Handelen A/S er et selvstændigt, veletableret firma i træbranchenmed 17 engagerede og kompetente medarbejdere. Vi har specialiseret os i handelmed et bredt sortiment af plademateriale og døre, der sælges fra vores 5.000 m²opvarmede lagerhal i Rødovre.Krydsfinér-Handelen A/S tilbyder: Et interessant, alsidigt og stabilt job i endynamisk virksomhed, hvor man normalt bliver længe. Muligheder for påvirkningaf indhold og udvikling af opgaverne, gode kollegaer i rare omgivelser samt en godfast løn med pension. Vi har gjort os kendt på at være loyale, imødekommende ogat yde en god og hurtig service til vores kunder.Jobbet som intern sælger: Du kommer til at indgå i et stabilt team, der beskæftigersig med salg af pladematerialer og døre til professionelle håndværkere, møbel- oginventarsnedkerier samt industri. Dine opgaver som intern sælger bliver primært:• kundebetjening, både ved telefonisk og personlig betjening• ordremodtagelse, udskrivning og opfølgning på ordre• teknisk rådgivning i forbindelse med diverse projekter• udarbejdelse af tilbudDu har: Erfaring med salg til industri og håndværksmestre i vor branche.Du arbejder selvstændigt, målrettet og kan selv tage initiativ til at løse opgaver.Du er som person imødekommende, stabil og god til at yde kundeservice– også når tingene går stærkt.Send din ansøgning til: Profil Partner ApS, Birkerød Kongevej 81, 3460 Birkerødog mrk. ansøgningen : Intern sælger/1065 ” senest den 25.05.12.Hvidsværmervej 155, 2610 Rødovre. Tlf.: 4484 1700 - mail: kfh@krydsfiner.dk


20Det skal være nemtfor forhandlerne ogslutkunderneIdeen var enkel: Vi skal gøre det muligtat foretage en ukompliceret og hurtigberegning af materialeforbruget til tagetover carporten, terrassen eller udhuset.Slutkunden skal kunne gennemføre beregningenpå sin egen computer, og nården komplette liste med alle nødvendigematerialer er klar, skal byggemarkedet pået splitsekund kunne levere prisen.Missionen lykkedes. Det viser statistikkenklart. På bare fem måneder blev derforetaget 5000 beregninger, og byggemarkedernekunne hurtigt se, at Tagberegnerengav dem mulighed for hurtig oggod kundebetjening. På kort tid var antalletaf brugere i de danske byggemarkederoppe på 400.- Det har været en yderst positiv lancering.Systemet har fungeret upåklageligtfra første færd, og vi har fået mange reaktionerfra brugere og byggemarkeder, derhar konstateret, at det er nemt og overskueligtat arbejde med Tagberegneren,siger Anders Topp, divisionschef i RIASByg.Hurtig prisDen hurtige arbejdsgang er central. Nåren kunde har gennemført tagberegningen,tildeles han en kode, som samtidiger byggemarkedets adgangsnøgle til atforetage prisudregningen. Blandt fordeleneved Tagberegneren er også, at derskabes et virkelighedstro billede af denfærdige tagkonstruktion, efterhåndensom brugeren klikker sig gennem menuerne.På skærmen kan man fx se, om manhar valgt spær i stedet for lægter, og omman har valgt at sættetaget op mellem to eksisterendemure, ellerom det fx blot er sat oppå en enkelt mur, så deøvrige sider er forsynetmed sternbrædder.- Det er ikke muligtat vælge forkertedimensioner. Vi harnemlig fodret Tagberegnerenmed alle denødvendige data ogmulige kombinationer,der sikrer, at detendelige valg automatiskbliver tekniskkorrekt, sigerAnders Topp.Tilfredse brugereSalgschef Klaus Fussing, Fog VærebroTrælast og Byggecenter, er sammen medsine medarbejdere særdeles tilfredse brugereaf Tagberegneren:- Den gør hverdagen lettere for sælgeren,fordi vi har sikkerhed for, at vi harde præcise mål, og at alt tilbehør er med.Kunden skal have et komplet tag, og detfalder tilbage på os, hvis der bare mangleren enkelt skinne, så taget ikke kan læggesfærdigt. Samtidig er det en stor fordel, atvi med det samme kan give kunden enpris.Løbende tilpasningDer foregår en løbende udbygning afTagberegneren. Blandt forbedringerne erintegrationen af forskellige varenummersystemer:- Det betyder, at Tagberegneren bådekan arbejde med TUN-numre, EANnumreog vores egne varenumre. Detgør fleksibiliteten optimal, siger AndersTopp.Blandt de seneste forbedringer er desuden,at det er blevet muligt at gennemføreberegninger af løsninger, hvor tagetskal være til kip, eller hvor det skal værebuet.


21Robust teglsten lettertagrenoveringenDet er ikke nødvendigt at forstærke spærene, når taget skal renoveres.En ultralet teglsten gør det muligt at lægge helt nyt tag på selv spinklespærkonstruktionerAf Tom E. KampmanTaget er den del af huset, som må tageimod de største påvirkninger, når detgælder vejret. Blæst, regn, sol og sne kanmærkes, hvis taget står over for en udskiftning.Desuden kan et utæt tag resulterei råd og svamp.Tagene på tusindvis af danske parcelhusefra 1960’erne og 1970’erne er vedat være så gamle og slidte, at de snart skalrenoveres eller udskiftes. Ifølge BoligejernesVidencenter, Bolius, blev der bygget450.000 parcelhuse i årene mellem 1960til 1979, og en del af disse står nu overfor at skulle have et nyt tag.Robust tagNår tagbelægningen er så nedslidt, atden ikke længere kan repareres, er detnødvendigt at udskifte taget. Hvis manskal have rigtige tegl på taget, kræver detimidlertid et større arbejde at forstærkespærene, så taget kan klare vægten af stenene.Det er dog muligt at komme helt udenom at udskifte tagkonstruktionen. Ultraletteteglsten giver mulighed for at lettetagrenoveringen betydeligt og samtidigfå et robust og flot tag.Teglstenen Ravensberger Light bliverimporteret af V. Meyer i Brøndby. Det eren sten af 100 % skiferler, der kun vejer27,5 kg per kvadratmeter. Den er derforvelegnet til oplægning på de eksisterende,spinkle tagkonstruktioner.- Teglstenen er ultralet. Samtidig erden et naturprodukt, og lerkvaliteten gørteglene flere gange hårdere end almindeligetagsten. Men på trods af dens hårdheder vægten på de traditionelle tagstenstadig dobbelt så høj, siger salgsdirektørAndreas Qvade fra V. Meyer.Teglstenen Ravensberger Light er af 100 % skiferler og vejer kun 27,5 kg per kvadratmeter.Andreas Qvade oplyser, at firmaetkan tilbyde en ingeniørberegning på forstærkningaf spær, så kunderne kan vurdere,hvad det vil betyde at bruge de lettesten i stedet for.Nem at arbejde medDa Ravensberger Light er et naturproduktaf ren skiferler, betyder det endvidere,at vandabsorberingen er så lav, atden er godkendt til en taghældning påkun 10 grader.- Ravensberger Light er en unik sten,og der findes ikke andre produkter påmarkedet i Danmark. Dens robusthed er250 % højere end EU-kravene til dansketegl, pointerer Andres Qvade.For håndværkerne er tagstenen nemmereat arbejde med ergonomisk, og derudoverer der miljømæssige besparelseri form af mindre transport og dermedforurening. Et tag, der er lagt med RavensbergerLight-tegl, forventes at kunneholde i minimum 70 år.


22FUT inviterer til Gå-hjem møder med temaetGenerationsskifte i rette tidHeadhunt en køberMoth & Partners fortæller om ejerskiftekonceptet,der har til formål at sikreden fremtidige udvikling af virksomhedeni ny ejerstruktur.Salgsmodning af virksomhedenPWC Revision kommer med et oplægtil salgsmodning af virksomheden.Juridiske aspekter ved ejerskifte ogsalgAdvodan gennemgår de juridiske problemstillinger,der skal være i ordenved ejerskifte/salg, så tingene kanblive ordnet i rette tid.Finansielle forventninger.Sydbank fortæller om de forventninger,der er til det materiale, der givergrundlag for finansiering af et ejerskifte.Efter mødet vil dagens værter PWC/Advodan/Moth & Partners i Slagelsesamt Sydbank i Herning sørge for etmindre traktement.FAKTA:Dato og tidspunkt:Torsdag den 24. maj 2012kl. 16.00 - 18.00Mødested:SydbankDalgasgade 227400 HerningPris:Gratis for FUT-medlemmer.Tilmelding senest:Søndag den 20. maj på fut.dkYderligere information:Annette, tlf. 4181 2500,ama@fut.dkFAKTA:Dato og tidspunkt:Tirsdag den 29. maj 2012kl. 16.00 - 18.00Mødested:Company HouseNdr. Ringgade 70C4200 SlagelsePris:Gratis for FUT-medlemmer.Tilmelding senest:Torsdag den 24. maj på fut.dkYderligere information:Annette, tlf. 4181 2500,ama@fut.dkDanmarkstur 2012Inspirationstur til Nordjylland for elever og nytilkomnei branchen fra mandag den 8. oktobertil onsdag den 10. oktober 2012Så er det blevet tid til den traditionsrigeDanmarkstur for elever og nye ibranchen, men du er som medlem afFUT selvfølgelig altid velkommen tilat deltage i vores arrangementer ogdermed også Danmarksturen.Turen i år vil foregå i Nordjylland, hvorvi skal på besøg hos Troldtekt og sede mange muligheder, der findes medakustik.Vi besøger også Palsgaard Træ, derproducerer spærtræ. Herefter går turenvidere til Rold Skov savværk, hvorvi skal se deres produktion og høre omopskæring af træ. Vi lægger også vejenforbi listefabrikken Hornbæk Trævarefabrikfor at se og høre mere omalle deres forskellige lister.Se programmet påwww.fut.dkOg sidst, menikke mindst,skal vi besøge Knauf Danogips og seden spændende produktion af gips. Udover de mange faglige arrangementervil der om aftenen være sociale oplevelser…Vi synes selv, at det er et spændendeprogram, men en af de vigtigste tingved turen er de sociale relationer, somdu her får mulighed for at skabe påtværs af geografi en og arbejdsrelationerne.Mange gode langvarige kammeratskaberer skabt gennem årenepå disse ture, så skynd dig ind til dinchef og bed ham om at sende dig pådenne tur, for der er ingen tvivl om,at du kommer tilbage som en bedremedarbejder med en større viden oggode erfaringer.FAKTA:Dato:Mandag den 8. oktobertil onsdag den 10. oktober 2012Mødested:kl. 7.30 (præcis) påFredericia BanegårdJernbanegade 2B, 7000 FredericiaMålgruppe:Alle FUT-medlemmer, menspecielt velegnet for nye elever ibranchen.Pris:Gratis for FUT-medlemmer. Vedudeblivelse eller afbud efter tilmeldingsendes en faktura på kr.1000 til dig via din arbejdsgiver.Tilmelding:Bindende tilmelding senest den14. september 2012Yderligere information:Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dk


2350+ branchefrokost i Tivoli…Så gentager vi succesen og mødes med 50+branchekollegerne lørdag den 2. juni 2012 iTeatercaféen i Tivoli/GrøftenSå nærmer tidspunktet sig for endnuen frokost i branchen.Inspirationen blev skabt ved FUTs 50års jubilæum og en efterfølgende frokosti Café Petersborg.Eneste betingelse for deltagelse: atvære fyldt 50 år (dispensation kan søges)og have arbejdet i branchen i enpæn del af sin erhvervskarriere. Kræversåledes ikke medlemskab af bestemteforeninger.Din tilmelding er gældende, når du harindbetalt kr. 275,- til dækning af froko-sten. BEMÆRK: Indgang til Tivoli ogdrikkevarer er ekskl.Ved bladets deadline var der mere end50 tilmeldte, men der forventes fleredeltagere. Tilmeld dig nu på tlf. 45 8078 77 til Marianne Mourtizen eller viaQR-koden her på siden. Kontakt ogsåMarianne Mourtizen hvis du kender eneller flere, der kunne være interessereti at deltage.Tovholdere: Jens Kruuse, Veteranerne/Trægolf. Palle Thomsen, TUN. MichaelJakobsen, FUT. Peter Odsgard, Puff ogMarianne Mouritzen, TUN/FUT.Hvorfor ikke starte hyggen på vej til frokosten i et ”FUT-tog”?FAKTA:Dato og tidspunkt:Lørdag den 2. juni 2012 kl. 13.00Mødested:Teatercafeen i Tivoli/Grøften.Lokalerne ligger næsten underPantomimeteatret ved hovedindgangen.Pris:Kr. 275,- ekskl. drikkevarer ogindgang til Tivoli. Beløbet indbetalespå konto nr. 2237 1519 394665 i Nordea. HUSK: både navnog 50+ på indbetalingenFUT arrangerer et såkaldt ”FUT-tog”– startende fra Aalborg kl. 8.01, overAarhus med afgang kl. 9.28, viaOdense kl. 11.07 til Københavns Hovedbanegårdmed ankomst kl. 12.22.Turen går hjemad igen fra KøbenhavnsHovedbanegård kl. 17.00.DSB – Det er lige til! Kom med…Tilmelding sendes senest 21. maj tilIngelise Alsø, TUN, på ia@tun.dk, derligeledes kan besvare evt. spørgsmåltil arrangementet.Tilmelding til selve 50+ branchefrokostenskal fortsat sendes til MarianneMouritzen, TUN, mm@tun.dkeller via fut.dk.Tilmelding ogindbetaling senest:Torsdag den 24. maj på fut.dkYderligere information:Michael, tlf. 2496 3435,mja@fut.dkTIP 3 RIGTIGE MED FUTOG VIND BIOGRAFBILLETTER!På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige og deltage ikonkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavandSidste frist for svar er fredagden 17. august 2012Vinderne af sidste runde:+ popcorn og sodavand!Lars Langgaard Dorthe Mølgaard Ronny Hermansen2635 Ishøj 6000 Kolding 8600 Silkeborg


Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877AktivitetsoversigtArrangement Dato Deadline KontaktGå-hjem møde omgenerationsskifte / HerningGå-hjem møde omgenerationsskifte / SlagelseStortur til VietnamDanmarksturBestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:• Den Gamle By i Aarhus · MAN• Besøg Strøjer Tegl · MAN• Beregningskursus · SKR• Besøg Mascot · GEJ24.05.2012 20.05.201229.05.2012 24.05.201250+ frokost i Tivoli 02.06.2012 24.05.201214.09-30.09.201208.10-10.10.201201.06.201212.09.2012Annette MaktabiTlf. 4181 2500Annette MaktabiTlf. 4181 2500Michael B. JakobsenTlf. 2496 3435Nadja HübschmannTlf. 2273 6647Nadja HübschmannTlf. 2273 6647FUT-blad nr. 3/2012 udkommer i september 2012Ansvarshavende redaktør: Annette Maktabi. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.500 eks.Fotos: Dreamstime.com: Pachot, Uros Medved, Roger Jegg, Nikola Radovic, Digitalpress, Mische, Natalia Pavlova, Luciano Mortula. Illustration: NIC.

More magazines by this user
Similar magazines