Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 20132.1 Økonomisk usikkerhed fortsat stor – men enormt vækstpotentiale i dansk økonomiSom det fremgår af 1A og 1B, er der et iøjnefaldende sammenfald med opbremsningen af BNPfremgangenefter det store krise-fald i BNP og den hjemlige efterspørgsel og så den tidligere regeringsgenopretningspakke. Det peger på, at opstramningen skete på et alt for tidligt tidspunkt – inden der varkommet ordentligt gang i økonomien og ikke mindst arbejdsmarkedet.Der kan heller ikke herske tvivl om, at den store økonomiske usikkerhed er en af hovedårsagerne til, atdansk økonomi stadig hænger fast i krisen. Det illustreres for husholdningernes vedkommende heltklart ved, at udbetalingen af efterlønspengene sidste år for i alt 28½ mia.kr. overhovedet ikke påvirkedeudviklingen i det private forbrug. Tværtimod ser det ud som om, danskerne har sat pengene direkteind på bankbogen.Fra marts til oktober 2012, hvor danskerne kunne melde sig ud af efterlønsordningen, blev der udbetalti alt 28,4 mia.kr. I samme periode satte husholdningerne netto ca. 26,7 mia.kr. ind på bankbøgerne i dedanske pengeinstitutter. Som figur 4A viser, var der en ret parallel udvikling mellem efterlønsudbetalingenog de penge, husholdningerne har sat i banken. I november og december 2012 var der nogle efterbetalingerfra efterlønsordningen på samlet ca. 100 mio.kr., så det samlede udbetalte beløb kom oppå 28½ mia.kr. Samtidig med efterlønsudbetalingen faldt det private forbrug realt med ¼ pct. fra 1. til4. kvartal 2012. Det viser figur 4B.Figur 4A. Akkumuleret indlån og udbetaling afefterlønsbidragsiden april 2012mia.kr.3025201510mia.kr.3025201510Figur 4B. Udviklingen i det private forbrugmia. kr.2012-priser945935925915905mia. kr.2012-priserudbetaling af28½ mia.kr. ii efterlønspenge945935925915905558958950mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 12netto indsat i PIEfterlønspenge088587508 09 10 11 12885875Anm.: Netto indsat i PI viser det samlede beløb husholdningerne (inkl. personligt ejede virksomheder, der ikke kan skilles ud her) har indsat påbankkonti fra 31. marts til 31. oktober 2013 og den tilsvarende samlede akkumulerede tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Beløb indsat på bankkonti ipengeinstitutterne er målt ved transaktion i indlån, svarende til det beløb, husholdningerne aktivt har sat ind på indlån (netto). Der ses således bortfra kursændringer mv.Kilde: AE på baggrund af Nationalbanken og Danmarks Statistik.Det er bemærkelsesværdigt, at en så stor udbetaling fra den offentlige sektor til husholdningerne overhovedetikke kan aflæses på udviklingen i det private forbrug, og det er derfor også svært at forstå, atman i Økonomisk Redegørelse, december 2012 estimerer, at efterlønsudbetalingen sidste år løftedeBNP-væksten med ca. 0,3 pct. 4Kigger man på husholdningernes (ekskl. personligt ejede virksomheder) samlede ind- og udlån i dedanske pengeinstitutter, er der sket markante ændringer over de senere år og især det seneste år. Som4I Økonomisk Redegørelse august 2012 angives aktivitetsbidraget fra efterlønsudbetalingen til 0,2 pct. i Økonomisk Redegørelse december 2012,fodnote 6 side 168 angives at aktivitetsbidraget er opjusteret med 0,1 pct. sammenholdt med augustredegørelsen. Det er overraskende, når mansamtidig i kapitel 1 skriver, at ”…udbetalingen af efterlønsbidragene i 2012 primært ser ud til at have forøget indeståenderne i pengeinstitutterne.”9

More magazines by this user
Similar magazines