Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Tabel 4. Effekt af negativt scenario2013 2014 2015Boliginvesteringer, faste 2005-kædede værdier procent -0,5 -4,3 -2,4Privat forbrug, faste 2005-kædede værdier procent -0,2 -1,7 -2,3Erhvervsinvesteringerne, faste 2005-kædede værdier procent -5,2 -7,0 -9,4Indenlandsk efterspørgsel, faste 2005-kædede værdier procent -0,8 -2,1 -2,5Eksport, faste 2005-kædede værdier procent -0,5 -0,9 -1,2BNP, faste 2005-kædede værdier procent -0,5 -1,4 -1,7Beskæftigelse, 1.000 personer -8 -23 -33Betalingsbalance, mia. kr. 5 12 14Offentlig saldo, mia. kr. -5 -16 -23Privat opsparingsoverskud, mia. kr. 10 28 36Anm.: Der er regnet marginalt ift. prognosens grundforløb, og der sammenlignes med niveauerne i grundforløbet.Kilde: AE beregning på ADAM-modellen.Som følge af den lavere vækst reduceres beskæftigelsen med 8.000 personer i 2013, 23.000 personeri 2014 og 33.000 personer i 2015. Sammenholdt med prognosen får vi således en fortsat og mere markantnedtur på arbejdsmarkedet i 2013 og 2014, mens vendingen ind i 2015 tegner relativt beskeden.Fra 2012 til 2015 er der et samlet fald i beskæftigelsen på samlet 25.000 personer. Det viser figur 8B.Figur 8A. Vækst – negativt scenarioFigur 8B Beskæftigelse – negativt scenariopct.2,5pct.2,51.000personer2.7851.000personer2.7852,02,02.7752.7751,51,00,50,01,51,00,50,02.7652.7552.7452.7652.7552.745-0,5-0,52.7352.735-1,02013 2014 2015-1,02.7252010 2011 2012 2013 2014 20152.725GrundscenarioNegativGrundscenarioNegativKilde: AE’s modelberegninger.Som følge af den lavere efterspørgsel med afledt lavere beskæftigelse forværres den offentlige saldo 5mia. kr. i 2013 stigende til godt 23 mia.kr. i 2015. Betalingsbalancen påvirkes til gengæld positivt med 5mia. kr. i 2013 stigende til 14 mia. kr. i 2015, idet importen sænkes som følge af de lavere investeringersamt private forbrug.Som det fremgår af tabel 2, øges det private opsparingsoverskud med 10 mia. kr. i 2013, 28 mia. kr. i2014 og godt 35 mia.kr. i 2015. Sammenholdt med prognosen vil det give betyde et privat opsparingsoverskudi 2015 på knap 185 mia.kr.Det negative scenario er en klar illustration af hvilke konsekvenser det har for dansk økonomi, når ikkeder er gang i den hjemlige efterspørgsel og vi igen får lavere vækst i udlandet end ventet. Det kostermarkant på vækst, beskæftigelse og de offentlige kasser.14

More magazines by this user
Similar magazines