Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 20133.2 Positivt scenario: Stemningen skifter i en mere positiv retningI det positive scenario ses der på situationen, hvor den positive tendens, der er registreret i boligprisernefra midten af 2012 fortsætter i gennem hele prognoseperioden. Det øger boligprisstigningerne med2¾ pct.enheder i 2013 og 2014 og 1¼ pct. i 2015 – et samlet løft i niveauet på 7 pct. Den mere positiveboligprisudvikling øger boliginvesteringerne, og samtidig øges stemningen i husholdningerne mere generelt,hvorfor der sættes mere gang i det private forbrug.Mens de øgede boligprisstigninger i modelberegningen får lov til at slå igennem på boliginvesteringerneer forbrugseffekten modelleret ved en fordobling af vækstraten. I 2014 og 2015 kommer vi såledesop på 3 og 4 pct. om året. Det er vækstrater, der mere svarer til det, der er set ved tidligere økonomiskeomslag i opadgående retning. Endelig kommer der mere gang i erhvervslivets investeringer, fx ansporetaf initiativerne i vækstplan DK, så vi får normaliseret investeringskvoten svarende et niveau somNationalbanken vurderer, er konjunkturneutralt 9 .De modelberegnede konsekvenser for dansk økonomi af den større forbrugs- og investeringslyst er visti tabel 5. Således løftes boliginvesteringerne 1¾ i 2013 stigende til 4¾ pct. i 2015. Det private forbrugløftes gradvist fra ¼ til 1¾ pct. i 2014 og 3¾ pct. i 2015. Erhvervsinvesteringerne øges med 4¼ pct., 8¼pct. og 12 pct. i henholdsvis 2013, 2014 og 2015 sammenlignet med prognosens grundforløb. Med afledtepositive effekter giver det anledning til et løft i BNP på 0,4 pct. i 2013, 1¼ pct. pct. i 2014 og 2 pct.i 2015. Set i forhold til prognosen hovedforløb svarer det til en økonomisk vækstrate på 0,8 pct. i 2013og 2,2 pct. i 2014 og 2,9 pct. i 2015. Det viser figur 9A.Tabel 5. Effekt af positivt scenario - sammenlignet med grundforløbet2013 2014 2015Boligpriser, procent 2,9 5,7 7,0Boliginvesteringer, faste 2005-kædede værdier procent 1,8 3,7 4,8Privat forbrug, faste 2005-kædede værdier procent 0,2 1,7 3,8Erhvervsinvesteringerne, faste 2005-kædede værdier procent 4,2 8,2 12,0BNP, faste 2005-kædede værdier procent 0,4 1,2 2,0Beskæftigelse, 1.000 personer 6 18 33Betalingsbalance, mia. kr. -6 -19 -34Offentlig saldo, mia. kr. 4 14 27Privat opsparingsoverskud, mia. kr. -10 -33 -61Anm.: Der er regnet marginalt ift. prognosens grundforløb, og der sammenlignes med niveauerne i grundforløbet.Kilde: AE beregning på ADAM-modellen.Som følge af den højere økonomiske vækst øges beskæftigelsen med 6.000 personer i 2013 stigendetil 33.000 personer i 2015. Sammenholdt med prognosen får vi således en mere markant vending påarbejdsmarkedet allerede fra næste år. Det viser figur 9B, hvor det fremgår at beskæftigelsen samletstiger med godt 40.000 fra 2012 til 2015.9 Nationalbanken vurderer i kvartalsoversigt 4. kvt. 2012 ”Virksomhedernes opsparing og investeringer” at erhvervsinvesteringerne i 2011 lå ca. 17pct. under sit konjunkturneutrale niveau. Det svarer 30-35 mia.2013-kr., hvilket vi omregner til en investeringskvote omkring 18½ pct. i 2012. Tilsammenligning lå erhvervsinvesteringskvoten som gennemsnit på 19½ pct. fra 1981-2012.15

More magazines by this user
Similar magazines