Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Figur 9A. Vækst – positivt scenarioFigur 9B. Beskæftigelse – positivt scenariopct.3,0pct.3,01.000personer2.8101.000personer2.8102,52,52.8002.8002,02,02.7902.7901,51,01,51,02.7802.7702.7602.7802.7702.7600,50,52.7502.7500,02013 2014 20150,02.7402010 2011 2012 2013 2014 20152.740GrundscenarioPositivGrundscenarioPositivKilde: AE’s modelberegninger.Som følge af den højere vækst og beskæftigelse forbedres den offentlige saldo med 4 mia. kr. i 2013stigende til 27 mia. kr. i 2015. Betalingsbalancen påvirkes negativt med 6 mia. kr. i 2013 stigende til 34mia. kr. i 2015, idet importen øges mærkbart som følge det øgede private forbrug samt erhvervsinvesteringerne.Som det fremgår af tabel 3, reduceres det private opsparingsoverskud med 10 mia. kr. i år stigende tilgodt 60 mia. kr. i 2015. Sammenholdt med prognosen vil det give en reduktion af det private opsparingsoverskudfra 127 mia. kr. til 117 mia. kr. i 2013, fra 135 til godt 100 mia. kr. i 2014 og fra 148 mia.kr.til 87 mia.kr. i 2015. Der vil med andre ord, på trods af den større fremgang i det private forbrug og iinvesteringerne, stadig blive sparet op i et massivt omfang. Det sætter størrelsen på den private opsparingvi har haft de senere år i yderligere perspektiv.16

More magazines by this user
Similar magazines