Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 20134 Økonomisk politikDansk økonomi er ikke på vej ud over afgrunden, endsige har retning mod den, men vi har aktuelt etstort problem med at få gang i økonomien. Det er helt åbenlyst, at problemet ligger i den hjemlige efterspørgsel.Årsagen til den manglende vækst er ikke et stort dansk konkurrenceevneproblem – etsynspunkt der nu bakkes op af Phillip Schröder medlem af Produktivitetskommissionen 10 . Der er overordnetset masser af penge i dansk økonomi, men manglende tillid bremser forbrugs- og investeringslysten.Danmarks to hovedudfordringer, er her og nu at få gang i vækst og beskæftigelse, samt påden lidt længere bane at øge produktivitetsvæksten. Derfor skal der fokus på investeringer ibl.a. infrastruktur, en bred uddannelsessatsning og en progressiv erhvervspolitik.Råderummet til en aktiv økonomisk politik, der øger efterspørgslen på den korte bane, er meget begrænset,men ikke desto mindre fortsat meget relevant. Dels fyres der noget krudt af på VækstplanDK, og dels er vi underlagt bindingerne fra EU. Det er dog forventningen, at den EU-henstilling, vi erunderlagt, udløber i år.Det er vigtigt for væksten og beskæftigelsen, at kommunerne bruger de penge, der er afsat. Derfor måder holdes øje med, at vi ikke får gentaget udviklingen fra både 2011 og 2012, hvor et markant underforbrugi især kommunerne har bremset den danske vækst til skade for arbejdsmarkedet og formentligogså stemningen i dansk økonomi, jf. at der faktisk var en lille fremgang på det private arbejdsmarked ibåde 2011 og 2012.Når stigningen i ledigheden ikke har været større på trods af den fortsat sløje økonomiske udvikling,skyldes det bl.a., at flere unge uddanner sig. Men også flere voksne skal efteruddannes, og flere praktikpladserskal sikres. Desuden kan uddannelsesorlov bidrage til, at ufaglærte kan løftes til faglærte, ogfaglærte kan løftes til tekniker- og KVU-niveau. Det vil give flere jobåbninger på kort sigt til glæde forde ledige, og det vil give højere kvalifikationer på længere sigt. En bredt anlagt uddannelsessatsning vilbåde være til glæde og gavn for den enkelte og i særdeleshed også for samfundet – både på kortere oglængere sigt.Bidraget fra Vækstplan DK vil isoleret set ikke ændre meget på vækstbilledet de kommende år. Den vildog indebære lidt større vækst og beskæftigelse i den private sektor, men det sker på bekostning afmindre vækst og beskæftigelse i den offentlige sektor. Vækstplan DK vil forhåbentligt være med til atændre stemningen i de danske virksomheder og hos forbrugerne, så investeringslysten stiger, og vi fården enorme opsparing ud og arbejde, jf. scenariet ovenfor.De branchespecifikke erhvervsstøtteordninger (lempelig beskatning af landbruget, støtte til frikøb afhyrevogne og nulmoms på aviser) bør desuden tages op til revision – igen. Her bør kunne findes finansieringtil bedre afskrivningsmuligheder for erhvervslivet, som er målrettet til virksomheder, der investererog skaber job, samt fødselshjælp til erhvervsobligationer målrettet små og mellemstore virksomheder.I dag er virksomhedernes investeringslyst i bund, mens der omvendt er et rekordstort opsparingsoverskud.Sagt på en anden måde, så er der ”krudt i kælderen” til at få gang i væksten, hvis10 Således udtaler Professoren til Jyllandsposten den 17-04-13: ”Konklusionen er, at enten har alle de her lande et stort problem, eller også er vistadig i godt selskab. Vi har ikke et konkret konkurrenceevneproblem«17

More magazines by this user
Similar magazines