Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013virksomhedernes investeringer kan skubbes i gang. Det vil på den korte bane være med til at sikre, atder kommer flere job i Danmark, og på den længere bane vil nye investeringer bidrage til øget produktivitet.Det ville også hjælpe gevaldigt på det økonomiske klima i EU, hvis EU ikke agerede så rigidt i forhold tilstramningskravene til de europæiske lande. Dels så de – primært sydeuropæiske – gældsplagede landefik lov til at sprede de finanspolitiske opstramninger ud over længere tid og dels, at de lande, der harråderum, fik mulighed for at føre en ekspansiv finanspolitik til gavn ikke kun for dem selv men for heleEU. Det gælder særligt de nordeuropæiske lande, der har relativt sunde offentlige finanser og store betalingsbalanceoverskud.18

More magazines by this user
Similar magazines