Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 20135 Prognosen i detaljerI det følgende gennemgås forsyningsbalancen i hovedtræk, ligesom der ses på de udsigter for udlandet,som ligger til grund for prognosen. Endelig afsluttes med et uddybende afsnit om arbejdsmarkedet.5.1 Det private forbrugDet private forbrug ventes at vokse ¼ pct. i år og 1½ pct. i 2014. I 2015 er der forudsat en udvikling pålinje med det mellemfristede forløb fra Vækstplan DK, dvs. 2 pct. Den relativt svage udvikling skyldes,at husholdningerne stadig er tynget af krisen. Krisens tag på husholdningerne udmøntede sig i, at detprivate forbrug faldt en smule gennem hele 2012. Det fremgår af figur 10. Faldet var på trods af, at dersidste år blev udbetalt 28½ mia. kroners efterlønsmidler.Figur 10. Det private forbrugMia. 2005- kr.820800780760740720Mia. 2005- kr.82080078076074072070005 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15Privat forbrugPrognose700Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.Efterlønspengene er i stedet endt på husholdningernes bankbøger. I efterlønnens udbetalingsperiodeindsatte husholdningerne nemlig netto knap 27 mia.kr. i banken. Det ses af figur 11A. Ønsket om atkonsolidere privatøkonomien har været et generelt fænomen i husholdningerne siden krisens udbrud.En del af konsolideringen er formentlig en naturlig reaktion på et lånefinansieret overforbrug i de godetider før krisen. Men når en stimulans på 28½ mia.kr. ikke kan rykke privatforbruget det mindste, vidnerdet om en yderst underdrejet forbrugslyst og en stor økonomisk usikkerhed.Figur 11A. Efterlønspenge og nettoindsat i PIFigur 11B. Privat forbrug og forbrugertillidenMia. kr.Mia.kr.Pct. (å/å)Nettotal3030102025202520510151500105105-5-100mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 120-1000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15-20Nettoindsat i PIKilde: AE pba. Danmarks Nationalbank.EfterlønspengePrivatforbrug Prognose Forbr.tillid (ha)Anm.: Det private forbrug er angivet i vækstrater fra samme kvartal året før.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.19

More magazines by this user
Similar magazines