Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Figur 14. ErhvervsinvesteringerMia. 2005-kr.240Mia. 2005-kr.24022022020020018018016006 07 08 09 10 11 12 13 14 15160ErhvervsinvesteringerPrognoseAnm.: Kvartalsprofilerne af erhvervsinvesteringerne matcher ikke nøjagtigt årsniveauerne i vores prognose. Dels er der i tabellernegenerelt korrigeret for nye oplysninger omkring importen af private fly med afledte effekter for erhvervsinvesteringerne.Dels tages der højde for nettokøb af eksisterende investeringsgoder.Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.5.4 Offentlig efterspørgselSamlet lå den offentlige efterspørgsel ca. 11 mia.kr. under det niveau, der var budgetteret med ved indgangentil 2012. Det dækker over, at det offentlige forbrug nominelt lå 7½ mia.kr. under budget, mensde offentlige investeringer lå 3¾ mia.kr. under budgetteret. Med de gængse tommelfingerregler (finanseffekterne)svarer det offentlige underforbrug til et tab af BNP vækst på ½ pct. og op i mod16.000 færre beskæftigede. Der var i Økonomisk Redegørelse (december 2012) ventet en stigning iden offentlige beskæftigelse på ca. 4.000 personer, mens de nyeste tal viser et fald omkring 10.500personer.Det lavere niveau i 2012 betyder dog, at der er plads til en samlet fremgang i den offentlige efterspørgseli 2013. Givet at vi i 2013 rammer de udmeldte niveauer, vil den offentlige efterspørgsel give til etlille positivt vækstbidrag til BNP-væksten i år omkring 0,2 pct.enheder. Det dækker imidlertid over pænstigning i det offentlige forbrug på 1,2 pct., mens investeringerne falder 4¾ pct. realt. I disse skøn er derindregnet, at der i 2012 i kommunerne flyttes 2 mia.kr. fra forbrug til investeringer.Det er endnu uklart, hvordan lockouten af lærerne vil påvirke det offentlige forbrug i 2013. Erfaringernefra strejken i 2008 blandt sygeplejerskerne gav anledning til et stort midlertidigt beskæftigelsesfald i 2.kvartal 2008, uden at det kunne aflæses i det offentlige reale forbrug. En forskel kan være, at aktiviteteni folkeskolen må falde betydeligt under lockouten, så var man nødsaget til at opretholde et vist aktivitetsniveaupå hospitalerne i 2008. Hvis ikke kommunerne senere i 2013 bruger de penge, de sparerunder lockouten på fx ekstra undervisning, vil det offentlige forbrug vokse mindre end ventet i 2013.Det skal samtidig bemærkes, at det offentlige forbrug steg markant i slutningen af 2012 (med et stortoverhæng til følge), mens niveauet for 2012 landede markant under budget. Det tyder på en vis ”ben-24

More magazines by this user
Similar magazines