Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013zinafbrænding” frem mod slutningen af året bl.a. til vare- og tjenestekøb. Samtidig faldt den offentligebeskæftigelse gennem det meste af 2012. Overhænget betyder, at der ikke er noget vækstbidrag fraden offentlige efterspørgsel gennem 2013. Der er fortsat risiko for, at pengene, der er budgetteret med,heller ikke bliver brugt i 2013 13 .Tabel 6. offentlig efterspørgsel2012 2013 2014 2015Realvækst, kædede værdier, pct.Offentligt forbrug 0,2 1,2 0,4 0,5Offentlige investeringer 7,4 -4,8 -3,5 -3,5Kilde: ADAM’s databank og AE’s prognose april 2013.De kommende år ventes en nedgearing af væksten i det offentlige forbrug til 0,4-0,5 pct., mens de offentligeinvesteringer falder med 3½ pct. begge år. Sammenlignet med tidligere er der skruet ned forvæksten i det offentlige forbrug, mens de offentlige investeringer ikke falder så markant som ventettidligere. Udviklingen i 2013-2015 følger i hovedtræk linjerne fra Vækstplan DK. Samlet vil den offentligeefterspørgsel ikke bidrage nævneværdig til dansk økonomi de kommende år.5.5 Udvikling i den internationale økonomi2012 blev et middelmådigt år for verdensøkonomien. Først og fremmest fordi den europæiske økonomislog decideret i bakgear. Også de rigeste asiatiske økonomier klarede sig dårligere end ventet. Amerikanskøkonomi holdt et moderat tempo, mens udviklingslandene (herunder BRIK-landene) fortsathavde en stærk vækst, som dog var lavere end de foregående år, og lavere end ventet.Udover svækkelsen af væksten i selve 2012, bød 2012 også på en øget pessimisme for den økonomiskeudvikling i den nærmeste fremtid. Det kan ses af figur 15.Figur 15A. Vækstskøn for USAFigur 15B. Vækstskøn for EUPct.Pct.Pct.Pct.3,03,02,02,02,52,51,51,52,01,51,00,52,01,51,00,51,00,50,01,00,50,00,0jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr0,0-0,5jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr-0,52012 20132012 20132013 20142013 2014Kilde: AE pba. Consensus ForecastersKilde: AE pba. Consensus Forecasters13 Således udtalte skatteminister Holger K. Nielsen i ”Hvis man sammenligner budgetter og regnskaber i kommunerne. Kommunerne eksempelvis brugteca. 6 mia. kr. mindre i 2012 end de havde budgetteret med, og vi forventer, at man vil få et nogenlunde tilsvarende billede i 2013” (Kilde: P1 business 11.april 2013 http://www.dr.dk/P1/P1Business/Udsendelser/2013/04/11143548.htm hør 20 minutter inde i interviewet)25

More magazines by this user
Similar magazines