Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Siden AE’s efterårsprognose fra 2012 er udsigterne for 2013 blevet værre. Det gælder først og fremmestfor europæisk økonomi, hvilket fremgår af panel figur 15B. Her er 2013-prognoserne nu på sammeniveau som de tilsvarende 2012-prognoser for et år siden. Samtidig ligger prognoserne for 2014 iniveau med 2013 for et år siden, på godt 1 pct. Man kan sige, at der er blevet holdt et helt års væksttimeout.I USA har der ligeledes været nedjusteringer af 2013-prognoserne, men slet ikke i samme omfang somfor EU. Og i den seneste prognosesammenligning er optimismen steget betydeligt på grund af godetegn for første kvartals vækst. Det fremgår af figur 15A. Vurderingen er samtidig, at USA vil være tilbagepå et kraftigere vækstspor i 2014.For at illustrere hvad de ændrede prognoser har af betydning for dansk økonomi og for denne prognose,kan vi sammenligne vækstskønnene for Danmarks største handelspartnere på tidspunktet for sidsteAE-prognose med de nuværende internationale skøn. Dette er gjort i tabel 7.Tabel 7. Sammenligning af consensus forecastsConsensus, april 2013Consensus,seneste AE-prognoseÆndring2013 2014 2013 2014 2013 2014Tyskland 0,7 1,7 1 1,8 -0,3 -0,1Sverige 1,3 2,5 1,8 2,5 -0,5 0USA 2,1 2,7 2,1 3,1 0 -0,4UK 0,7 1,6 1,3 2,2 -0,6 -0,6Norge 2,5 2,9 2,8 2,9 -0,3 0Holland -0,8 0,8 0,5 1,3 -1,3 -0,5Frankrig -0,1 0,7 0,4 1,5 -0,5 -0,8Kina 8,2 8,5 8,5 8 -0,3 0,5Italien -1,4 0,5 -0,6 0,6 -0,8 -0,1Finland 0,4 1,7 1,2 2,5 -0,8 -0,810 største samhandelslande 1,32 2,27 1,76 2,40 -0,44 -0,13Eurozone -0,4 0,9 0,2 - -0,6 -EU -0,1 1,2 0,5 - -0,6 -Kilde: AE på baggrund af MacroBond og Consensus Forecasters.2012 (ikke vist i tabellen) endte en smule svagere end forudsat i AE’s prognose fra efteråret 2012.Væksten i de 10 største samhandelslande blev lige knap 1,3 pct. Som det fremgår af tabellen, ventesvæksten for 2013 i samme leje, og det er noget under forventningen i efterårsprognosen. Væksten ersåledes nedjusteret med sammenvejet godt 0,4 pct. Vækstskønnene for 2014 er også nedjusteret,men kun beskedent, hvilket skyldes, at de allerstørste handelspartnere, især Tyskland og Sverige næstener uændrede. Trods nedjusteringen ventes væksten i Danmarks 10 største samhandelspartnere atblive bedre i 2014 end i 2013. Den pæne, om end ikke prangende, vækst i Danmarks primære eksportmarkedergiver forhåbning om pænere vækst i den danske eksportsektor i 2014.26

More magazines by this user
Similar magazines