Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Det skal bemærkes, at udsigterne for Danmarks største samhandelspartnere er klart bedre end udsigternefor EU eller Euroområdet. Hvis prognoserne holder nogenlunde stik, vil det være 6. år i træk medlavvækst (vækst under 2 pct.) eller negativ vækst i EU. Det ventes, at der fortsat vil ske en gradvisgenopretning af økonomien i 2014 med mere normale vækstrater.5.6 Den europæiske gældsuro er blevet mindreDen europæiske økonomi er som nævnt gået i stå, og en af de vigtigste forklaringer, der bliver givet påat det går så meget dårligere i Europa end i USA, er eurokrisen. Og på dette område er der umiddelbartlysere tider på vej, i hvert fald hvis man kigger på eurokrisens finansielle aspekter, hvor lav investortillidtidligere har drevet renterne hos de svageste økonomier markant op, og generelt har spredt en pessimistiskstemning i økonomierne. Som figur 16 viser, er rentespændende mellem de mest gældsplagedelande og Tyskland indsnævret betydeligt. Et lavere rentespænd er ensbetydende med en mindre risikopræmie,hvilket er et tegn på, at tilliden til, at landene kan klare udfordringer med de store gældsposter,er blevet større.Figur 16A. Rente på 2-årige statsobligationerFigur 16B. Rente på 10-årige statsobligationerPct.Pct.Pct.Pct.9876543210-110 11 12 139876543210-112108642010 11 12 13121086420TysklandPIISTysklandPIIGSAnm.: Et vægtet gennemsnit af renterne på 2-årige statsobligationer for Portugal,Irland, Italien og Spanien (PIIS). Vægtet med bruttogælden i 2011. Grækenland erudeladt pga. databrud og vilde udsving i den 2 årige rente i 2012.Kilde: AE pba. MacroBond Financial og OECDAnm.: Et vægtet gennemsnit af renterne på 10-årige statsobligationer for Portugal,Irland, Italien, Grækenland og Spanien (PIIGS). Vægtet med bruttogælden i 2011.Kilde: AE pba. MacroBond Finacial og OECDSom det ses af figur 16A, har de tyske toårige renter ligget stort set uændret omkring nul siden startenaf 2012. I den tilsvarende periode er renterne for 4 af de 5 PIIGS lande (Grækenland udeladt pga. ekstremeværdier) dykket markant. Siden midten af 2012 har faldet været stabilt, og renterne på de korteobligationer er lige pt. i gennemsnit på under 2 pct.De 10-årige renter udviser samme mønster, selvom Grækenland her tilføjes. Tyskland har været stabiltomkring eller under 2 pct. det sidste 1½ års tid, mens det vægtede gennemsnit for PIIGS-landene erfaldet fra toppunktet 10 pct. i november 2011, til ca. 5¼ pct. i april 2013. Særligt bemærkelsesværdigter, at Italien og Spanien ligger på hhv. 4,4 pct. og 4,7 pct., hvilket er et niveau meget langt fra de alarmerende6-7 pct., som de toppede på 14 .Samlet set giver de indsnævrede rentespænd forhåbning om, at den værste uro omkring europæiskøkonomi er lagt bag os. I den forbindelse er det værd at notere, hvor beskeden udsvinget har været iforbindelse med Cyperns hjælpepakke. Det vidner om ro i sindet blandt de finansielle investorer, og detkan jo håbes, at denne ro vil smitte af på resten af økonomien og bringe optimisme og købelyst tilbage14 Et sådant niveau ville gøre en hjælpepakke svær at undgå, og med størrelsen på de to landes økonomi, ville det være en kæmpe udfordring.27

More magazines by this user
Similar magazines