Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Figur 22A. Beskæftigelsesindikatorernenettotal, pct.nettotal, pct.4040202000-20-20-40-40-60-60-80-8098 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13Privat service B&A IndustriFigur 22B. Nyopslåede stillinger i jobindexantalnyopslag35.00030.00025.00020.00015.00010.0005.000003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13Jobindex, SKJobindex, SKtrendantalnyopslag35.00030.00025.00020.00015.00010.0005.0000Anm.: Indikatorerne afspejler den faktiske vurdering af beskæftigelseninden for de forskellige erhverv. Indikatoren for service er splejset pba.gamle og nye tal.Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.Anm.: Tallet for marts måned er ikke med i figuren fordi Jobindex harvalgt ikke at offentliggøre det, fordi det tilsyneladende er stærkt negativtpåvirket af påskenKilde: AE pba. Jobindex.Kigger man antallet af nye jobopslag på internettet, der er en indikator for jobåbninger, er der sket enlille opbremsning i starten af 2013 efter en opgang frem mod slutningen af 2012. Det viser figur 22B.Den stigende tendens var ifølge Jobindex bl.a. trukket af en fremgang i jobopslag til den offentlige sektor.Kigger man på indikatorerne for joblukninger i figur 23A og 23B, er billedet lidt blandet ind i 1. kvartal2013. Tendensen på de varslede fyringer har været svagt faldende ind i 2013. Udviklingen har primærtværet trukket af den private sektor, mens den offentlige sektor ser ud til at have stabiliseret sig på etniveau, hvor der ikke er krise, men fortsat ikke er ”normale” tilstande. Der bliver således stadig varsletfyringer inden for det offentlige.Figur 23A. Varslede fyringerantalpersoner4.000antalpersoner4.0003.5003.5003.0003.0002.5002.5002.0002.0001.5001.5001.0001.0005005000003 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13Varslede fyr., SK (ha.)) Varslede fyr., SK trend (ha.)Figur 23B. Personer dækket af LGantalpersoner4.000antalpersoner4.0003.5003.5003.0003.0002.5002.5002.0002.0001.5001.5001.0001.0005005000007 08 09 10 11 12 13Antal, sæsonkorrigeretTrendKilde: AE pba. Danmarks Statistik.Kilde: AE pba.LG.Niveauet for fyringsvarslingerne har de senere år ligget og svinget omkring 1.000 om måneden – et niveauder hverken ikke peger på nedgang eller fremgang på arbejdsmarkedet. Det viser figur 23A.Som det fremgår af figur 23B har der været en stigning i antallet af personer, der i forbindelse med envirksomheds konkurs er dækket af Lønmodtagernes Garantifond (LG), i begyndelsen af 2013. Der varellers en faldende tendens i slutningen af 2012. Såfremt lønmodtagere dækket af LG ikke finder et andetjob inden for opsigelsesfristens udløb, vil de i følgende måneder begynde at tælle med i arbejdsløshedsopgørelsen.34

More magazines by this user
Similar magazines