Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 20136 AppendiksTabel A1. Sammenligning af AE’s prognoser i september 2012 og april 2013April 2013 September 20122012 2013 2014 2012 2013 2014Realvækst, kædede værdier, pct.BNP -0,5 0,4 1,4 0,3 1,5 1,9Indenlandsk efterspørgsel -0,1 0,9 1,3 0,6 1,6 1,6- Privat forbrug 0,6 0,3 1,5 0,7 1,3 1,8- Offentligt forbrug 0,2 1,2 0,4 0,3 1,4 0,8- Boliginvesteringer -9,5 0,5 4,0 -10 2 5- Erhvervsinvesteringer 0,7 4,4 2,1 4,9 5,9 5,2- Offentlige investeringer 7,4 -4,8 -3,5 7,5 -11,5 -20- Lagre 1) -0,4 0 0 -0,1 0 0Eksport 0,9 0,2 4,2 1,7 3 4,2Import 1,7 1,3 4,2 2,4 3,2 3,9Ændring, 1.000 personerBeskæftigelse -8 -11 3 -10 -11 161) Inkl. diskrepans, bidrag til BNP-væksten.Anm.: Tallene for 2012 er korrigeret for de nye oplysninger der er kommet efter udgivelsen af Nationalregnskabet hvad angår importen af fly medkonsekvens for erhvervsinvesteringerne.Kilde: ADAMs databank og AE’s prognoser september 2012 og april 2013.36

More magazines by this user
Similar magazines