Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Der er på den ene side risiko for, at krisen fortsætter: At væksten endnu engang bliver laverei udlandet end ventet, og at forbrugere og virksomheder fortsat vil holde på pengene. På denanden side er der masser af ”vækstkrudt” i dansk økonomi – virksomhederne har sparethundredvis af milliarder op efter krisen satte ind og husholdningerne har ekstremt mangepenge til at stå i banken. Skifter stemningen, så forbrugere og virksomheder begynder at tagehul på opsparingen, kan der sagtens komme gang i dansk økonomi.Der er mange hundredemilliarder afvækstkrudt i danskøkonomiStigende boligpriser, lav inflation, stigende realløn og vækstplan-DK er faktorer, der kan væremed til at ændre stemningen i en mere positiv retning. Kommer der mere gang i forbrugsoginvesteringslysten, vil økonomien skifte vækstgear, så vi allerede fra næste år vil sevækstrater over 2 pct. Det vil medføre en mere markant vending på arbejdsmarkedet alleredei 2014. Det er illustreret i prognosens positive scenario, der er illustreret i resumefigur 2a,der viser udviklingen i væksten og resumefigur 2b, der viser udviklingen i beskæftigelsen.Økonomien kan skiftevækstgear og vikan opleve vækstraterpå over 2 pct.allerede i 2014Får vi nye nedjusteringer af vækstbilledet i udlandet og slipper usikkerheden ikke sit tag idansk økonomi med en fortsat underdrejet forbrugs- og investeringslyst til følge, risikerer viat hænge fast i lavvækst med yderligere nedgang på arbejdsmarkedet nogen tid endnu. Detses i resumefigur 2a og 2b.Slipper usikkerhedenikke risikerer vi lavvækstResumefigur 2a. Vækst - scenarierResumefigur 2B. Beskæftigelsepct.3,53,02,52,01,51,00,50,0-0,5-1,02013 2014 2015pct.3,53,02,52,01,51,00,50,0-0,5-1,01.000personer2.8002.7852.7702.7552.7402.7252010 2011 2012 2013 2014 20151.000personer2.8002.7852.7702.7552.7402.725Negativ Prognose PositivNegativ Prognose PositivKilde: AE’s forårsprognose 2013 Kilde: AE’s forårsprognose 2013Danmarks to hovedudfordringer, er her og nu at få gang i vækst og beskæftigelse, samt påden lidt længere bane at øge produktivitetsvæksten. Derfor skal der fokus på investeringer ibl.a. infrastruktur, en bred uddannelsessatsning og en progressiv erhvervspolitik.Råderummet til en aktiv økonomisk politik, der øger efterspørgslen på den korte bane, er dogbegrænset. Det er den manglende tillid, der bremser forbrugs- og investeringslysten, menmed vækstplan-DK kan der komme en mere positiv stemning i dansk økonomi. Opsparingsoverskuddeti den private sektor er rekordhøjt og danskerne har nu mere end 600 mia.kr. tilgode i udlandet. Vi er derfor ikke på vej ud over afgrunden eller har retning mod den. Der ersåledes stort potentiale for at få gang i dansk økonomi igen. Det store spørgsmål er derforblot, hvornår stemningen for alvor vender.Der er et stort potentialefor at få gang idansk økonomi2

More magazines by this user
Similar magazines