Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk
  • No tags were found...

Hent prognosen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomisk prognose – april 2013Boks 1. Betydningen af udgangspunktet for BNP i 2013Den skuffende BNP-udvikling gennem 2012 smitter alt andet lige af på årsvæksten for 2013. Den ringe afslutning på 2012 bevirkerat 2013-væksten, for uændret BNP gennem hele 2013, vil lande på minus 0,4 pct. (det såkaldte underhæng), jf. figur AAt underhænget reducerer årsvækstraten for 2013 meget markant kan også illustreres ved, at væksten i 2013, med en gennemsnitligvækst gennem 2013 på 0,4 pct. per kvartal – nogenlunde svarende til ”normalvækst” – kun giver en årsvækst på0,6 pct. fra 2012 til 2013 på det nuværende datagrundlag, jf. figur A. Til sammenligning illustrerer figur A også den vækst, derpå det nuværende datagrundlag skal til for at ramme de 1,3 pct., der lå i ”Vækstplan DK” for 2013. Forløbet kræver en gennemsnitligkvartalsvækst på ca. 0,65 pct. som gennemsnit per kvartal. Det er markant mere end normalvækst.Figur A. Tre BNP-scenariermia. 2005-krmia. 2005-kr1.6601.6601.6401.6401.6201.6201.6001.6001.5801.5801.5601.5601.5401.5401.5201.5201.5001.50007 08 09 10 11 12 13Nul-vækst gennem 2013"normal-vækst"Vækstplan DKKilde: Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og ”Vækstplan DK”.Figur B. BNP renset for lagre og diskrepansmia.2005-kr.mia.2005-kr.1.6601.6601.6401.6401.6201.6201.6001.6001.5801.5801.5601.5601.5401.5401.5201.5201.5001.50007 08 09 10 11 12BNP, ekskl. lagre og diskr. (kædet)BNPDet kan bemærkes, at underhænget blev reduceret fra minus 0,6 til minus 0,4 pct. fra den første til den anden offentliggørelseaf nationalregnskabet fra 4. kvartal 2012.Som det fremgår af figur B, var BNP sidste år meget svingende og meget mere svingende end efterspørgslen ekskl. lagre ogdiskrepans. Faktisk er der, når man ser bort fra lagre og diskrepans, INTET underhæng ved udgangen af 2012 i BNP.Bortset fra industriens produktionsindeks og omsætning, der svinger en del fra kvartal til kvartal bl.a. som følge af vindmølleindustrienog på det seneste også medicinalindustrien, har vi svært ved at genfinde det stærkt svingende BNP i de økonomiskeindikatorer gennem 2012. Det virker meget voldsomt med først fald, stigning og så fald i BNP igen omkring 0,8 pct. deseneste tre kvartaler svarende til annualiserede vækstrater på 3¼ pct.I det lys vurderer vi det som meget sandsynligt, at kommende revisioner vil udglatte BNP-udviklingen gennem 2012 med lavereunderhæng ved udgangen af 2012 til følge. En anden mulighed er, at der kan komme et vækstmæssigt rebound i starten af2013, så BNP igen kommer op og ramme udviklingen ekskl. lagre og diskrepans.Når vi på trods af underhænget skønner en BNP-vækst i 2013 på plus 0,4 pct., skyldes det forventningenom, at BNP vil udvikle sig gradvist mere positivt gennem 2013, dels at vi ved kommende revisioneranser det som sandsynligt, at nationalregnskabet vil reducere underhænget yderligere fra 2012, så vikommer tættere på den underliggende efterspørgsel ekskl. lagre og diskrepans, jf. boks 1 2 .De hårde indikatorer har været noget blandede ind i 1. kvartal 2013. Der har været positive tendenserat spore for industriproduktionen, mens eksporten fortsat ser ud til at udvikle sig sløjt. Den stigning,der er set i vareimporten (nominelt) ind i 1. kvartal 2013, ser primært ud til at være trukket af energi oglandbrugsvarer, mens importen af industrivarerne efter alt at dømme vil falde på linje med industrieksporten.Både eksporten og importen af tjenester ser nominelt ud til at falde, hvilket også peger påsvag udvikling her, selvom noget af udviklingen også kan skyldes faldende priser.2 Momsstatistikken fra februar 2013 løftede salget i de danske virksomheder med knap 0,4 pct. svarende til godt 13 mia.kr. for 2012 sammenlignetmed udgivelsen i januar 2013. Fra decemberudgivelsen til udgivelsen i januar 2013 (mellem 1. og anden udgivelse af nationalregnskabet for 4. kvartal2012) skete der i forvejen et løft af salget på knap 0,4 pct.4

More magazines by this user
Similar magazines