Mtv og Microsoft rapport (.pdf)

zope.ots.dk
  • No tags were found...

Mtv og Microsoft rapport (.pdf)

___________________________________ ___________________________________Claus Lundgren Rasmussen Elma Halldors___________________________________ ___________________________________Joanna Obstawska Kristjana Sævarsdóttir___________________________________Sol Viksjø


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausIndholdsfortegnelseINDHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................................................1INDLEDNING ........................................................................................................................................................... 3DEL 1. MARKETING RESEARCH .......................................................................................................................4PRODUKTANALYSE AF MICROSOFTS UMPC. ..................................................................................................................... 5DELKONKLUSION ...................................................................................................................................................... 6MISSION OG VISION .................................................................................................................................................. 7DELKONLUSION........................................................................................................................................................ 8MÅLGRUPPE ANALYSE ................................................................................................................................................ 8DELKONKLUSION ...................................................................................................................................................... 9PEST- ANALYSE......................................................................................................................................................10DEL KONKLUSION PÅ PEST ........................................................................................................................................12SWOT.................................................................................................................................................................13DELKONKLUSION PÅ SWOT .......................................................................................................................................14PRODUKT OG INDHOLD..............................................................................................................................................14PARTNERSKABSTRATEGI ............................................................................................................................................15DELKONKLUSION .....................................................................................................................................................16MÅLSÆTNINGER FOR KOMMUNIKATION ..........................................................................................................................16ØKONOMISKE MÅLSÆTNINGER.....................................................................................................................................17POSITIONERING OG DIFFERENTIERING ...........................................................................................................................17HANDLINGSPARAMETRE DE 4 P’ER ................................................................................................................................20KONKURRENCEFORMER..............................................................................................................................................21KONKLUSION..........................................................................................................................................................21DEL 2. MARKEDSKOMMUNIKATION ..............................................................................................................22KAMPAGNESTRATEGI ................................................................................................................................................22BUDSKAB ..............................................................................................................................................................22EFFEKTHIERARKI-MODELLEN .......................................................................................................................................22AIDA ..................................................................................................................................................................231


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausEFU ANALYSE AF VORES KONCEPT ................................................................................................................................24MEDIA FLOWCHART .................................................................................................................................................25KONKLUSION: ........................................................................................................................................................26DEL 3. VISUALISERING .................................................................................................................................26INDLEDNING ..........................................................................................................................................................26VALG AF DESIGN .....................................................................................................................................................26STJERNEANALYSE FOR HJEMMESIDEN.............................................................................................................................27STJERNEANALYSEN TIL KONKURRENCE PÅ PDA.................................................................................................................29LOGO DESIGN.........................................................................................................................................................31MOCKUPS TIL PDA ..................................................................................................................................................35MOCKUPS TIL KAMPAGNESIDEN....................................................................................................................................36KONKLUSION: ........................................................................................................................................................43DEL 4. INTERAKTION ....................................................................................................................................43SYSTEM DEVELOPMENT MODEL ....................................................................................................................................43WPS ...................................................................................................................................................................44MÅL FOR PROJEKTET ................................................................................................................................................45SUCCES KRITERIER ..................................................................................................................................................46USECASE ..............................................................................................................................................................48SCENARIO .............................................................................................................................................................48DEL 5 PROJEKT LEDELSE ...............................................................................................................................49GRUPPEPROCESS - LOG .............................................................................................................................................51LITTERATUR LISTE ...................................................................................................................................................532


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausIndledningVores opgave er at finde en ny samarbejdspartner til Microsoft med henblik på at markedsføre produktet indenfor en nyproduktkategori: ”UMPC- Ultramobile PC. Vi har besluttet os at gå i samarbejde med Mtv. Dette samarbejde kan haveklart udbytte for begge parter, fordi forbrugeren kan se MTV på sin UMPC og MTV vil køre reklame for UMPC’en på MTV.Vi ser muligheder indenfor et partnerskab mellem Microsoft og MTV, ved at tilbyde den relevante målgruppe mulighedentil at se MTV Live på deres UMPC. Microsofts UMPC vil til gengæld blive reklameret på MTV som vil hjælpe dem ilanceringen af deres nye produkt- UMPC. Microsofts UMPC vil også få en del af selve brandet ”Mtvog det vil gøre demmere attraktive blandt den valgte målgruppe. MTV har fået sin markedsposition svækket af den danske musikkanal TheVoice 1 , så det bliver en fordel for Mtv at styrke sin position på det danske marked igen, via UMPC’en. De bliver ogsålanceret under reklamekampagnekonkurrencen som vi vil lave, hvor man kan deltage og få mulighed til at vinde en UMPCmed en måneds gratis Mtv abonnement, og som bl.a skal køre på PDA og på kampagne hjemmesiden. Det vil kostepenge at købe nogle forskellige abonnementtyper til sin UMPC, men den første måned under vores kampagne vil Mtv påsin UMPC være gratis.Problemformulering:” Vi vil finde ud af: Er de unge mellem 14 til 34 2 målgruppen til en UMPC med Mtv?. For at belyse dette bruger viforskellige marketingsmetoder, og vi vil også bruge nogle forskellige kommunikationsmetoder til hjælp med at nå ud tildenne målgruppe, og ud fra disse undersøgelser lave en kampagneside, hvor man kan købe en UMPC med Mtv og enreklamekampagne på PDA som hjælp til at markedsføre dette koncept.”Projektets forløb er delt i 4 dele: Den første er marketing research, den anden marketing kommunikation, den tredje ervisualisering og den fjerde del er interaktionsudvikling.1 Se bilag nr: 7http://fiaskotek.smartlog.dk/7047_Voice_kun_for_unge.html2 Se bilag nr 8: Mail fra Mtv. Mtvs nuværende målgruppe.3


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausDel 1. Marketing researchI den første del kigger vi på firmaernes mission og vision, interne struktur samt eksterne forhold og udarbejder enmarkedsførings- og kommunikations strategi ved brug af en PEST 3 analyse til at hjælpe os med den strategiskeplanlægning i forbindelse med lanceringen af UMPC i samarbejde med MTV på det danske marked, og en SWOT 4 analysetil at analysere vores koncept på dets nye danske marked.Ved brug af Gallup Kompas 5 og en fieldresearch 6 vil vi udvælge segmentet og definere målgruppen. Vi vil ud fra detvælge et koncept og udarbejde en kampagne som skal være med til at gøre opmærksom på vores nye koncept. Vi vilderefter lave en EFU 7 - analyse på UMPC. Vi bruger AIDA 8 og effekthierarki 9 - modellen som hjælp til at målrette voreskampagne.Kampagnen vil henvende sig til det danske marked, (som senere kan tænkes at udvides til det skandinaviske marked),som bl.a. vil blive beskrevet ved hjælp af research og analyser.3 International Markedsføring side 109-1224 International Markedsføring side 191-1935 Se bilag nr: 4 1 Gallup Kompas6 Se bilag nr: 9 Field research7 International Markedsføring side 552-5538 International Markedsføring side 516-5179 International Markedsføring side 518-5194


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausProduktanalyse af Microsofts UMPC.Software som styresystem kommer fra Microsoft. Hardware bliver produceret ved forskellige udbydere som blandt andet;Samsung, Asus og Founder.UMPC (Ultra Mobile Personal Computer) er en ny type PC som kun består af en skærm (touch screen), på ca. 7 tommerog er let i vægt ca. 2 pounds= 0.9kg (Samsung 779g) 10 , med en skærm opløsning på minimum 800 gange 480 pixels.Der følger en digital pen (stylus pen) med, ligesom ved en PDA til at markere og vælge ting på skærmen. Med de flesteUMPC’er er der et tastatur som man kan købe som tilbehør til sin UMPC, men ellers er der et indbygget tastatur, som manaktivere på skærmen og hvor man bruger sine tommelfingre til at navigere. UMPC styresystem, dvs. Windows XP TabletPC Edition 2005 OS kan alt som Windows XP også kan. Den har ca. en 3 – 3½ timers batteri levetid. 11UMPC’en har for det første en trådløs forbindelse, der kan klare helt op til 54Mbps, hvilket er normalt for en Wireless LANforbindelse. Yderligere kan den bruge Wi-Fi, hvor den kan gå på Internettet via det trådløse netværk. For det andet harden en Bluetooth 2.0 forbindelse som er ca. 3 gange hurtigere end den normale hastighed som Bluetooth 1.0 kan tilbyde,men den er stadig kompatibel med Bluetooth 1.0, så den også kan kommunikere med lidt ældre medier. UMPC har tomikrofoner som giver god lydkvalitet, som kan bruges til telefonservice og stemmeaktiverede programmer. Desuden kander tilsluttes et videokamera, hvorefter man kan gemme og redigere filmen på UMPC’en.10 http://www.microsoft.com/windowsxp/umpc/about.mspx11 Se bilag nr: 11 Produktbeskrivelse http://umpc.com/product.aspx5


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausFigure 1 UMPC i Samsung design.DelkonklusionVi kan konkludere ud fra produktanalysen at dette er et produkt med mange muligheder. Den har dog sinebegrænsninger ved det, at den har en lille skærm, hvilket giver en lille brugerflade, men den er stadig en del større enden PDA. Det gode er, at den har trådløs forbindelse og Bluetooth, hvilket gør at man kan kommunikere med andetelektronisk udstyr og Internet.6


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausMission og visionVi vil finde ud af, hvad firmaernes mission og vision er, for at se om de har nogle fælles værdier eller kompetencer, somvi kan bygge videre på.Microsoft’s vision:”Microsoft har siden grundlæggelsen i 1975 arbejdet for at fremme den teknologiske udvikling. Vi har en mission om:”At gøre mennesker og virksomheder over hele verden i stand til at udnytte deres fulde potentiale.”Vores mission hviler på centrale kerneværdier:• Integritet og ærlighed• Engagement i forhold til vores kunder, vores partnere og de teknologiske muligheder• Åbenhed og respekt• Konstruktiv selvkritik, konstant forbedring og kvalitet i alt, hvad vi beskæftiger os med• Overholdelse af vores forpligtelser over for kunder, aktionærer, partnere og medarbejdere.• Vilje til at påtage os udfordringer og følge dem til dørs.” 12MTV’s vision:”While other networks may reflect popular culture, MTV Networks creates it with programming that our audiences arepassionate about. MTV Networks' mix of eclectic shows and edgy attitude was invented—and is being reinvented daily—by the most dynamic people in the industry: MTV Networks employees. 13 ”MTV’s værdier:Mtv går ud fra disse værdier: de er banebrydende, internationale, ”Larger than life” og 100 % ungdommelig 14 .12 http://www.microsoft.com/danmark/msdk/potential/mission.asp13 https://jobhuntweb.viacom.com/jobhunt/main/us.asp14 Se bilag nr: 8 Mail fra Mtv7


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausDelkonlusionMicrosofts vision om at udvikle folks fulde potentiale, handler om at hjælpe mennesker til at realisere deres ideer ogskabe noget nyt.Mtv’s vision handler om at skabe populær kultur i samfundet, men til fælles har begge firmaerne det, at de gerne vil værede første med det nye og det innovative.Vi har her 2 stærke og kreative firmaer som begge har meget at tilbyde, men på 2 forskellige områder. Dette er virkelignoget vi kan arbejde videre med i og med at de kan udfylde forskellige behov hos hinanden. Det mener vi bliver et godtpartnerskab.Målgruppe analyseI Danmark er der ca. 1.372.670 unge i alderen mellem 14 – 34år 15 . Ud fra vores målgruppe, som består af 57,2 % afdisse unge mennesker, er vi nede på, ca. 785.167 konsument enheder som er af interesse.Vi har lavet en Gallup Kompas 16 prøve på vores målgruppe. Vi har gået ud fra disse kriterier, fordi de er relevante forvores målgruppe:Køn: M/Kalder: 15- 34 (fordi det er Mtv’s nuværende målgruppe) 17pop og rock musik: meget interesseretunderholdning i TV: ret interesseretny teknologi: ret interesserethar personlig mobiltelefonbruger Internet daglig15 Se bilag nr: 15 Konsument tal fra Statsbank16 Se bilag nr: 3 Målgruppeanalyse17 Se bilag nr: 8 Mail fra Mtv8


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausVi har ikke fået lavet noget kompas rose, fordi vores målgruppe ikke ligger i det traditionelle segment, og vi må have talpå alle segmenterne for at kunne lave en rose. Vi kan dog ud fra krydstabellen læse, at vores målgruppe ligger tydelig idet Moderne individorienterede segment (23.7 % / 100) og i det Moderne segment. (17.0 % 100) og i det IndividorienteredeSegment (16.5 % /100). Det er totalt 57,2 % af markedet, som i det hele er 785.167 unge i alderen mellem14 – 34år 18 og vi vil fokusere på 372.670 af dem. Den Moderne individorienterede person er karakteriseret som de ungeder er fremme og oppe på beatet, som de beskriver dem inde på Gallups hjemmeside 19 , og det passer perfekt til voresmålgruppe og vores koncept, fordi det er dem vi fokuserer på med vor kampagne- UMPC og MTV partnerskabet.Både det Moderne Individorienterede segment, det Individ orienterede segment og i det Moderne segment finder vi enstor del af den yngre befolkning, og både i det Moderne individorienterede og det individ orienterede segment erinteresseret i musik. 20 .Det samme er der interesse for PC, Internet og ny teknologi hos det moderne segment og det ModerneIndividorienterede segment. Dette kan vi jo fusionere med vores koncept sådan, at alle de tre segmenter får noget dekan bruge til noget. 21DelkonklusionVi vil forsøge at ramme vores målgruppe ved at spille på Mtv’s kendte brand og ramme dem med reklamer på blandtandet Mtv, PDA og webside. Der vi vil satse på den moderne trend inden for design og komposition, dvs. at helekampagnen skal være udformet efter den moderne trend, som det er inden for design på websider påregnet den lidtyngre målgruppe. Vi vil finde inspiration fra Mtv’s over 30 22 eksisterende websider og endnu flere undersider, og forsøgeat bruge de samme designprincipper og hippe elementer som de bruger på deres sider for at skabe deres visuelleidentitet.18 Se bilag nr: 15 Konsument tal fra Statsbank19 Se bilag nr: 5 Målgruppeanalyse -Gallup Kompas segmentbeskrivelse20 Se bilag nr.: 5 Målgruppeanalyse -Gallup Kompas segmentbeskrivelse21 Se bilag nr.: 4- Gallup Kompas22 Se bilag nr.: 16: Mtv Networks9


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausFigur 2: Billeder fra forskellige Mtv sider. 23PEST- analyse 24Vi vil udarbejde en PEST analyse til at hjælpe os med den strategiskeplanlægning i forbindelse med lanceringen af UMPC i samarbejde medMTV på det danske marked og finde ud af hvilke muligheder og trusler derer på markedet.Politik og lovgivningDet er vigtigt når man arbejder med software og musik at man er klarover copyrightlovene. Der er mange problemer med ulovlig downloadingaf musik og programmer fra nettet. Ved at tilbyde MTV som en servicegennem Internet og via en UMPC kan denne negative retning bremses,fordi det ikke længere vil være så nødvendigt med ulovlig download af23 http://www.mtv.com/mtvsites/#/mtvsites/ og www.mtvu.com og www.mtv.nl24 International Markedsføring side 109-122 Figur 3 PEST-modellen10


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Clausmusik. Det vil også give fordele for både Microsoft, MTV og kunstner(artist).For alt indhold på Internettet - gælder dog de generelle regler, bl.a. markedsføringsloven, ophavsretsloven 25 ogstraffeloven 26 .Økonomi og demografiDanmarks BNP er jævnt stigende i 2004 på 2.1 %, prognosen siger at i 2005 vil den være oppe på 2.7 % 27 . Danmarkhar nuværende lav rente. Dem der interesserer sig for ny teknologi og er i vores forbrug segment har også råd (eller harforældre der har råd) til at købe en UMPC.Efterhånden som betalingsmekanismerne på Internettet udvikler sig, er det imidlertid sandsynligt, at Internettets tid somgratis medium er ved at være slut, og at det bliver mere almindeligt at betale for indhold og tjenester på Internettet 28 .Der er blevet flere midaldrende og færre unge i Danmark set over de seneste ti år og der er få unge mellem 20 og 29år 29 . ”I aldersgruppen 20-29 år var der 624.789 personer, hvilket er et fald på 19 pct. siden 1996. Det skyldes, at de småårgange fra midten af 1980'erne nu er i 20'erne.” 30 Det står inde på Danmarks Statistisk hjemmeside. Det er jo ensvaghed for vores kampagne fordi den aldersgruppe er den vi hovedsagelig går efter.Sociale og kulturelle forholdAntallet af internetbrugere er vokset meget de sidste par år, familiernes adgang til Internettet er også steget voldsomt desidste par år 31 og det samme er internethandlen. 60 % af den danske befolkning i dag bruger Internettet 32 . Brug ogsmid ud livsstilen er blevet meget almindelig i vore dage.25 http://www.ophavsret.dk/Ophavsret/ophavsretsloven.htm26 Se bilag nr.: 12 Uddrag fra Kulturministeriet http://www.kum.dk/sw2560.asp27 http://www.economist.com/countries/Denmark/profile.cfm?folder=Profile%2DEconomic%20Data28 Se bilag nr.: 12 fra Kulturministeriet http://www.kum.dk/sw2560.asp29 Se bilag nr:13 Tal fra Statsbank: http://www.dst.dk/Statistik/seneste/Befolkning/Folketal.aspx30 Se bilag nr:13 Tal fra Statsbank http://www.dst.dk/Statistik/seneste/Befolkning/Folketal.aspx31 Se bilag nr.: 13 Tal fra Statsbank http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=128032 Se bilag nr. 12 fra Kulturministeriet: http://www.kum.dk/sw2560.asp11


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausVirksomheden skal være opmærksom på Internettets muligheder og at de kan bruge det til at reklamere på og evt.opstarte en Internet afdeling. Vi er et velfærdssamfund som gør at de fleste har penge til at købe det man vil have.Salget af bærbare computere, spillekonsoller og mobiler er jævnt stigende 33 . Dette er positivt for vores kampagne.Kulturen blandt de unge er i vores forbrug segmenter er at have det nyeste og det hotteste lige nu, så en UMPC medMTV bliver nok en succes.Teknologi og miljøDen teknologiske udvikling som der er i verden i dag, får en større indflydelse på konkurrenceforholdene. Der er heletiden behov for produkt – og procesinnovation. Da ny teknologi muliggør at man kan producere nye produkter, eller atman kan producere billigere produkter.Computerteknologien udvikles stadig og det bliver mere og mere almindeligt med teknologiske ”gadgets” ogmusikafspillere i lille format. Det er vigtig at være innovativ og fremme med det alle nyeste. Men med dette følgerforbrugs edb-varer. Brug- og smid- ud livsstilen. Der bliver flere og flere tekniske og elektriske remedier smidt ud og detteudgør en miljøtrussel.Del konklusion på PESTVi kan så se ud fra vores PEST analyse, at det er nogle elementer, vi må tage i betragtning, inden vi lancerer det nyekoncept. Vi må som det vigtigste først koncentrere os om copyrightsloven og sikre os at vi ikke overtræder loven. Enanden ting vi må tage stilling til er at vurdere hvad det skal koste at have Mtv på UMPC. Men vi ser på stigningen afInternetbrugere, stigende salg af bærbare, spillekonsoller, mobiler og behovet for nye produkter, som noget megetpositivt for vores kampagne.33 Se bilag nr.: 13 Tal fra Statsbank http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=115212


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausSWOT 34Vi vil bruge SWOT til at analysere vores koncept og produktet på det nye danske marked.Stærke siderSvage siderUMPC er et nyt produkt med mange Ukendt produkt= UMPCfunktionaliteter.Ukendt koncept= Mtv på UMPCNyt marked DanmarkDyrt produktKendte mærker/ brands; MS og MTV Nyt marked DanmarkMTV passende til målgruppenBetaling for at have MTV på sin UMPCUdvikler hele tiden nye ting (software,underholdnings og musik programmerm.m.)Innovative firmaerMtv har et stort bagland (MtvNetworks) 35MulighederØkonomisk vækst i DanmarkUdvide til nye markederKomme først med ny teknologiKomme først med nye servicesTruslerKonkurrenter både på UMPC markedetog musik markedet.Færre unge i Danmark faldet med 19% siden 1996 36 .Generel uvillighed til at betale fortjenester på nettet. 3734 International Markedsføring s. 91- 10635 Se bilag nr.: 16: Mtv Networks36Se bilag nr:13 Tal fra Statsbank http://www.dst.dk/Statistik/seneste/Befolkning/Folketal.aspx37 Se bilag nr:12 fra Kulturministeriet http://www.kum.dk/sw2560.asp13


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausDelkonklusion på SWOTUd fra vores SWOT analyse kan vi se at vi har nogle gode stærke sider, som vi kan arbejde ud fra. Vi har et godt konceptog produkt med mange funktionaliteter og 2 stærke virksomheder, der står bag ved. Det er et koncept som er megetpassende til målgruppen, og dette skal lanceres på et marked som er i økonomisk vækst og indenfor segmenter der erkendte for at købe det nyeste indenfor PC- produkter. Konkurrenterne som tilbyder lignende produkter eller services som;f. eks PDA (HP's iPaq HW6900), spillekonsol (Sony’s PlayStation2), Nintendo’s Gameboy eller bærbar(Apple’s MacBook),bliver de største trusler for vores UMPC, men vi vil differentiere os fra de lignende produkter på markedet ved at tilbydeMtvMicrosofts UMPC.Produkt og indholdMicrosoft har en UMPC hvor Mtv kan vise deres musik og underholdningsprogrammer. Vi forestiller os, at man skal kunnekøbe et Mtv abonnement til sin UMPC. Men under vores kampagne skal Mtv- abonnementet følge gratis med alle købteUMPC.Det skal være et program på UMPC’en som åbner en brugerflade op, lige som iTunes gør det 38 ved at selv koble sig op påserveren, hvor Mtv så vil tilbyde de enkelte services som er tilgængeligt. Via et brugernavn og et password vil Mtvserveren genkende dit abonnement. Der kommer til at være 2 abonnementer, hvor det ene som vi kalder SILVERabonnement vil blive basis abonnementet, hvor der kun vil være MTV Live på. Det andet abonnement kalder vi så GOLD,og vil være det udvidede abonnement, hvor man selvfølgelig vil kunne se MTV Live, men her vil der også være mulighedfor at downloade og se musikvideoer, samt afsnit af MTV programmer. Der vil til sidst også være mulighed for køb afenkelte musik numre eller albums på begge abonnementer.Det hele vil foregå på den måde, at MTV Live vil blive streamet direkte ned på UMPC’en, hvor selve musikvideoerne entenkan streames, men de kan også blive downloadet så de kan afspilles igen og igen, og overføres til andre musikafspillerehvis det er af interesse.De 2 abonnementer kommer henholdsvis til at koste:SILVER: 70 kr.GOLD: 100 kr.38 Se bilag nr.: 20- itunes: http://www.apple.com/itunes/download/14


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausPartnerskabstrategiMTV og Microsoft:Via en UMPC kan MTV markedsføre sig selv igen på det danske marked, som har mistet lidt af markedsandelen siden TheVoice TV kom på markedet her i Danmark 39 / 40 . Microsoft er en af de førende producenter af software til ”UMPC” påmarkedet og de vil nu være udbyder af MTV Live på UMPC. Microsoft og Mtv vil lave et partnerskab der vil give udbytte tilbegge partnere.Hvorfor vi vælger MTV som partner.Vi ser nogle muligheder indenfor et partnerskab mellem Microsoft og MTV, ved at tilbyde den relevante målgruppemuligheden til at se MTV Live på deres UMPC. Microsoft vil til gengæld få reklame på MTV som vil hjælpe dem ilanceringen af deres nye produkt. De vil også få en del af selve brandet Mtv til at gøre dem mere attraktive, og det vilvære med til at styrke UMPC’ens popularitet hos de yngre aldersgrupper. Microsoft har jo en nuværende målgruppe derligger blandt alle der har en PC, og de ligger i det moderne fælleskabsorienterede segment 41 , og det vil være positivt forMicrosoft at få den unge ”Mtv generation” med, de som ligger i vores målgruppes, segmenter. Mtv har en nuværendemålgruppe fra 15 til 34 42 .Fordele for MTVMtv forstærker sin position på det danske marked igen. De bliver også lancerede under reklamekampagnekonkurrencensom skal køre på PDA. Det vil koste penge at købe nogle forskellige abonnementstyper til sin UMPC, men den førstemåned under vores kampagne vil Mtv abonnementet være gratis.En UMPC er også et slags minifjernsyn, som man kan bruges til at se TV med. Vi har valgt en målgruppe i alderen 14- 34fordi de ser meget TV 43 og specielt MTV er populært hos den yngre del, og ved at give dem muligheden til at tage sit”TV” med i bussen, på skole og ferier så de kan have det ”Anytime and Anywhere”, ville passe rigtig godt til dem og det39 Se bilag nr.: 7 Uddrag fra 2 websider: http://fiaskotek.smartlog.dk/7047_Voice_kun_for_unge.html40 Og http://www.sbsradio.com/DK/newsletter.asp?id=1441 Se bilag nr.: 6 Gallup 242 Se bilag nr.: 8 Mail fra Mtv43 Se bilag nr. 10 i svar på spørgeskema15


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Clausvil nok blive populært. Det er også fordi de unge i dag bruger meget tid på at spille spil og blive underholdt af derestelefon, deres Playstation Portable eller deres Gameboy Advance.Denne målgruppe fra 14 til 34 som ligger i det moderne individorienterede segment (23.7 %) 44 er perfekte til voreskoncept fordi de er unge, teknologi interesserede og villige til at prøve nye ting 45 . De er vant til teknologiske ”gadgets”,og kan bruge mange timer med sit tv eller sin tlf. Vi ser virkelig mulighed i markedet, med at de kan tage denne UMPCmed Mtv med sig overalt.Denne UMPC tilbyder det ekstra de unge vil have i forhold til f. eks 3 mobilen, hvor man kan høre musik og semusikvideoer. Men musik videoerne på 3 mobilen er i meget dårlig opløsning, og mobiltelefoner har ikke den storeskærm, som UMPC’en tilbyder.DelkonklusionDette partnerskab er ideelt fordi de 2 virksomheder opfylder hinandens behov, ved at den ”coolnes” Microsoft manglergiver Mtv den som gør at de kan ramme den nye relevante målgruppe, og den ”teknologiske” service som Microsoft giverMtv, får Mtv mulighed til at lancere sig på UMPC’en. Det ser vi som en stor fordel for vores koncept som virkelig vilfungere fordi det er et relevant og interessant.Målsætninger for kommunikationVores budskab til målgruppen skal være klar og tydelig. Vi satser på at de fleste indenfor vores målgruppe får mulighed tilat se vores kampagne på PDA, kampagnesiden, i annoncer og via banner reklame og efter det får lyst til at købe enUMPC, med MTV. Vi vil differentiere os fra de andre lignede produkter på markedet ved at tilbyde Mtv som en ekstraservice på UMPC’en.Der skal fokuseres på de ikke-personlige kommunikationskanaler når budskabet om UMPC med Mtv skal lanceres. Valgeter foretaget på baggrund af segmentvalget 46 , og AIDA -modellen 47 . Dette valg er en aggressiv markedsføring.Hovedsageligt skal der lægges vægt på tre områder; Trykte medier, MTV og Internettet.44 Se bilag nr. 4: Gallup45 Se bilag nr. 5:Uddrag fra Gallup Kompas om segmenterne46 Se bilag nr. 5:Uddrag fra Gallup Kompas om segmenterne47 Se AIDA model i kommunikations del.16


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausØkonomiske målsætningerI Danmark er der ca. 1.372.670 unge i alderen mellem 14 – 34år 48 . Ud fra vores målgruppe, som består af 57,2 % afdisse unge mennesker, er vi nede på, ca. 785.167 konsument enheder som er af interesse.Vi kan så ud fra vores field research se at 2 % ikke har en computer i hjemmet, men da vores undersøgelse kun erbygget på 41 svar, vil 1 ud af 41 give en relativ høj procent på ca. 2. Vi må dog gå ud fra, at ikke alle har PC i hjemmet,derfor vil denne procent få indflydelse på det samlede resultat, så 785.167 konsument enheder minus 2 % er ca. 769.463konsumentenheder.Det er af interesse at vide om vores målgruppe i det hele taget ser MTV. Dette spørgsmål har vi stillet på voresspørgeskema og fundet ud af at 78 % så Mtv, så igen må vi trække lidt fra, som følgende. 769.463 minus 22 % 49 bliverca. 600.181 konsumentenheder.Da der som tidligere er gjort opmærksom på, at produktet er helt nyt, kan man ikke regne med at afsætte til mere end 1– 2 %, det første år, hvilket ca. er 6.000– 12.000 konsumentenheder.Vi satser på at sælge ca. 6000 enheder, hvilket så betyder at, ved en pris på 7000 kr. vil det give en omsætning på ca.42.000.000 kr. 10 % af dette skal vi så bruge til vores markedsføring: 10 % af 42.000.000 er 4.2 millioner kr. Dissepenge vil vi bruge på Tv- reklame på Mtv, annoncering i div. magasiner og blade, gratis bannerreklame vil køre påMicrosoft og Mtv’s hjemmesiderPositionering og differentieringVi vil igennem vores differentiering overveje hvad vores koncept kan gøre bedre end andre produkter med lignendeservices på markedet kan, og positionere os på baggrund af det48 Se bilag nr.: 15 Konsument tal fra Statsbank49 Se bilag nr.: 10. Svar på spørgeskema17


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausKunderelevante faktorerDet er vigtigt for vores målgruppe at UMPC’en både er funktionel og underholdende. Vores produkt med Mtv konceptetopfylder disse krav. UMPC’en kan gøre det samme som en PDA, men den har mere kraft med større processor og mereRAM og en større brugerflade.Analyse af konkurrenterneUMPC’ens konkurrenter er alle lignende produkter som har de samme eller lignende egenskaber f. eks PDA (HP's iPaqHW6900 50 ), spillekonsoler (PSP 51 ), Nintendo’s Gameboy 52 eller bærbar(Apple’s MacBook 53 ). Vi har fundet ud af via voresdesk research, at det er vigtig at se på de diverse spillekonsoller som konkurrenter, fordi de har så storunderholdningsværdi og det er også underholdning vi vil spille på via vores Mtv på UMPC koncept.Fordele af produktetDen unikke form og ide, stor funktionalitet samt stor underholdningsniveau gør at produktet har store fordele i forhold tilkonkurrenterne. Desuden er samarbejdet med MTV en fordel, da MTV er en kendt musikkanal som de fleste kender.PositioneringskortVi vil via vores positionerings kort vise hvor vi vil positionere os selv i forhold til de nærmeste konkurrenter via de toparametre som er underholdning og funktionalitet.Vores produkt er markeret med den røde farve på positioneringskortet, og viser vores produkt i forhold tilkonkurrenternes produkters funktionalitet og underholdningsniveau.50 http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/en/sm/WF05a/215348-64929-215381-314903-f92-1822489.html51 http://www.yourpsp.com/psp/psp.html#section=homepage&locale=en_gb52 http://www.gameboy.com/53 http://www.apple.com/macbook/18


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausPositioneringsplatformUMPC’en beskæftiger sig med ESP, da vi ønsker at sælge produktet på MTV brandet og alt hvad MTV indebærer medhensyn til hvad man tænker på når man tænker MTV, så som noget nyt, smart og trendet.19


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausHandlingsparametre de 4 p’erMeningen med dette mix er at ramme vores målgruppe bedst muligt, ud fra parametrene produkt, pris, distribution, ogpromotion.Produkt:En Ultra Mobile Personal Computer med MTV tjeneste.(Se produkt og indhold ) Den vigtigste parameter indenforproduktet er den funktionalitet som produktet kan tilbyde, med både Internet og Mtv tjeneste, og den frihed - via detrådløse netværksmuligheder, hvilket gør at man kan bruge den over alt.Pris:Prisstrategi i forhold til produktkvalitet ville nok være Mainstream 54 . Prisen kommer til og ligge på en 6000-7000kr forselve UMPC’en og Mtv pakken kommer til at være gratis under 1 måned af vor kampagne, men den kommer senere til athave en abonnementspris til de forskellige abonnementerDistribution:Distributionskanalen for UMPC’en i dag, er at de bliver solgt via Microsofts partnere Best Buy 55 , som har en masse detailforretninger i USA, og en netbutik hvor man kan købe de samme varer, og tabletkiosk, 56 som bare består af en netbutik,men som har lidt af de samme funktioner som den danske netbutik Zepto 57 , hvor man så kan konfigurere sin UMPCindividuelt. Desuden kan den købes på kampagnesiden og mtv’s side. UMPC’en vil blive solgt igennem udvalgte butikkersom Fona eller Merlin, da de er store og landsdækkende og derfor også ville kunne ramme målgruppen i hele Danmark,og da de er så store, har de også mulighed for at købe et større parti af gangen og derved kunne skabe mængderabat forsig selv.Promotion:Offline marketing: Reklame via magasiner og blade som er relevante til vores målgruppe 58 . TV reklame over MTV. Print aflogo på stickers og t-shirts. Online marketing: Bannerreklame. Konkurrence til PDA. Kampagne website.54 International Markedsføring bls 459 Prisstrategy55 http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?id=pcmcat89200050032&type=category&DCMP=rdr000027656 http://www.tabletkiosk.com/config/pc/viewCat_P.asp?idCategory=3557 http://www.zepto.dk/58 Se bilag nr. 18: Annoncering i medier20


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausKonkurrenceformerMicrosoft har en monopolagtig 59 position som leverandør af software samt styresystemer på det internationale marked.Men vi skal dog huske at Microsoft er delt op i mindre virksomheder, hvor den første står for styresystemet, den andenstår for Office pakken, og den tredje for deres underholdningsprogrammer. Vores koncept ligger på et marked. hvorkonkurrenceformen er Oligopol styret, da der er 1-3 stykker der sidder øverst på markedet, hvor Microsoft er den ene afdem, og resten af de mindre virksomheder ligger og konkurrerer om de sidste markedsandele.KonklusionVi har konkluderet ud fra vores analyse af produktet, at det er et produkt med mange muligheder. Vi har 2 stærke ogkreative firmaer som begge har meget at tilbyde, men på 2 forskellige områder. Dette er virkelig noget vi kan arbejdevidere med i og med at de kan udfylde forskellige behov hos hinanden. Det mener vi bliver et godt partnerskab.Vi har med forskellige metoder og modeller fundet ud at målgruppen for den UMPC er præcis den som vi havde regnetmed, mellem 14 og 34 år. Nu forsætter vi i den næste del af opgaven med at fastlægge hvordan vi rammer denmålgruppe, med kampagne som interesserer og tænder opmærksomhed.Vi har også fået lavet økonomiske målsætninger, så nu ved vi hvor meget vores budget er til at gå i gang medpromotionen i næste del.59 International Markedsføring s. 19821


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausDel 2. MarkedskommunikationKampagnestrategiVi vil her under udføre vores kampagne, deriblandt budskab ved hjælp af kommunikations-modeller, som effekthierarkiog AIDA, til at fastlægge kampagnestrategien. Vi vil også lave en EFU på produktetBudskabVi vil med vores kampagne få budskabet frem om, at en UMPC med Mtv er et ”MUST HAVE” for dem i vores målgruppe,og med en UMPC med Mtv vil man have underholdning ”Anytime and Anywhere”! Dette budskab vil vi få frem ved atreklamere intensivt på flere forskellige måder 60 . Siden Mtv allerede er kendt i vores målgruppens hverdag, kan de ikkeundgå at få budskabet at vide.Effekthierarki-modellenOpmærksomhed: Fordi UMPC’en er et helt nyt produkt, er viden om det meget begrænset. Derfor skal vi begynde medaggressiv markedsføring såsom billboards, reklamer, annoncer og gentage dem i 25 ugers tid så vores potentielle kunderbegynder at kende produktet.Kendskab: Efter at have skabt kendskab til konceptet, starter vi med at henvende os til målgruppen, 14-34 år, og tagerudgangspunkt i deres forventninger og bruger reklamer som skal ramme dem.Holdning: Vi vil finde ud af hvilke holdninger målgruppen har angående konceptet. Hvis vi får bevis for, at kunderne ikkebryder sig om produktet, er vi nødt til at ændre vores kampagnestrategi. Ifølge vores field research fik vi tydeligeresultater om at målgruppen fortrækker MTV fremover andre musikkanaler 61 .60 Se bilag nr.19 Promotion mix61 Se bilag nr.: 10 Svar på spørgeskema22


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausPræference og Overbevisning: Vores største konkurrenter er PDA (Personlig Digital Assistant) fordi det har detsamme egenskaber som UMPC, Sony’s PSP, og fordi den har stor underholdningsværdi. Vores fordele er, at vi har etsamarbejde med MTV.Overbevisningen sker via kombination af forskellige promotion parametre. Det gør vi med bl.a. vores kampagneside,konkurrence på PDA, aggressive reklamer i MTV, magasiner og blade.Køb: Man kan købe UMPC’en med Mtv via Internettet, men man har også mulighed for at købe det via personligt salg ibutikker, hvor sælgeren ved personlig samtale kan påvirke kunden til at købe produktet. De kunder som behøver et sidste”lille skub” for at beslutte sig til at købe UMPC’en med Mtv kan overbevises med det specielle tilbud, som er en månedsgratis Mtv abonnement.AIDA 62Med AIDA viser vi hvordan attention bliver til interesse og desire og desire til køb. Det er opbygning af et image, vi vilskabe et stort desire hos de unge til at købe UMPC. Dette hænger også sammen med de segmenter vi har valgt at satsepå.AttentionVores Mtv- konkurrence som vil køre på PDA’er og vores kampagneside vil være nogle af midlerne til at skabe interesseomkring UMPC’ens introduktion på det danske marked. Vi vil benytte os af forskellige medier som reklamer i MTV, imagasiner, blade og en bannerreklame. Plakater, billboards, stickers og T-shirt med produktets logo og slogan på, vil vilave til at skabe opmærksomhed.InteresseVi vil skabe interesse for konceptet med at reklamere for de fordele ved konceptet, som vi har nævnt- at kunne se MTVog musikvideoer på UMPC’en. Vi vil skabe en ”cool” image. Dvs. igennem vores målgruppe segmenter skal der opbyggesen identitet omkring UMPC’en med Mtv, som gør at der bliver ”in” at eje en UMPC. Vi vil også skabe, og holde påinteressen ved at tilbyde online konkurrencer, produktinformationer, og at fortælle om forskellige MTV happenings påwebsiden.62 International Markedsføring s. 516-51823


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausDesire:Når vi har skabt interesse for UMPC med Mtv, har vi også skabt ønsket om at eje produktet med Mtv. De yngre i voresmålgruppe i alderen 14-34 år er sædvanlig interesseret i det som er nyt, hip og funky, de brænder også ofte for denyeste underholdningsprogrammer og musikvideoer. Det må skabe ønsker om at have det nyeste produkt, som er på såhøjt underholdningsniveau, og det er vores UMPC med Mtv.Action:Kunden får mulighed for at købe konceptet online på vores kampagneside, og hos Microsoft eller MTV’s hjemmesider elleri butikkerne. Når kunden vælger at købe en UMPC får vedkommende mulighed for at blive registreret i Microsoftskunderegister. Fordelene ved det er at når kunden går ind på kampagnesiden kan han logge ind og hente softwareupdates for sin UMPC. Microsoft og Mtv kan ved kunderegisteret sende eksklusive informationer ud til sine kunder om nyeprodukter og det der sker indenfor musikverden og derved forsøger de at holde kontakten med deres kunder.EFU analyse af vores konceptEgenskaber Fordele UdbytteDer vises alle MTV musik/underholdningsUnderholdning ogmulighed til at se tv påBrugeren køber et abonnement for at se dem allesammenprogrammersin UMPCMulighed for at vælge et Tilpasning til sinBrugeren vælger selv det abonnement han har råd tilaf 2 abonnementer indkomstFunky design af siden Indbydende at kikke Brugeren keder sig ikkeForskellige funktioner påsidenGiver mange mulighederfor underholdningInteractionBrugeren bliver underholdtKonkurrence på PDA Underholdning Brugeren har mulighed for at vinde et abonnementVed køb af UMPC bliverman registreret somburgerMan får program ogmusik updatesAltid de nyeste programmer, nyhederAnytime and AnywhereMan kan være onlineoveralt og hele tidenBrugeren får den mulighed til at gå online nårhan/hun ønsker det24


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausMedia FlowchartVi vil med et Media Flowchart vise hvornår de forskellige promotions skal lancers.25


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausKonklusion:Vi har nu udført vores kampagne med at strukturere vores budskab og ved brug af forskellige kommunikations-modellerfastlagde vi kampagnestrategien. Med viden om vores økonomiske målsætninger har vi lavet vores promotion, så vi vedpå hvilken måde budgettet bliver bedst benyttet, endvidere har vi bestemt hvilke medier passer bedst til vores kampagne.Del 3. VisualiseringIndledningI eksamensopgavens første og anden del, har vi lavet markedsførings- og kommunikations strategi for UMPC og etsamarbejde mellem Microsoft og Mtv.I del 3 og 4 vil vi designe og udarbejde et nyt logo og bannerreklame. Desuden vil vi også lave en kampagne-hjemmesideog prototype for kampagneapplikation til PDA.Valg af designVed designet af vores kampagneside har vi valgt at bruge dekonstruktive elementer, da vi igennem vores field 63 ogdesk 64 research har konkluderet, at det er stilen, der passer bedst til vores målgruppe.Microsoft’s sider er lavet i enkelt modernistisk design, mens Mtv siderne er lavet i forskellige stilarter, og de bruger demgerne sammen dvs. de blander modernistisk design med dekonstruktive, og det er det vi har som vores inspiration 65 . Vifølger den dekonstruktive tradition på den måde med valg af beskidte farver og skygger og skaber et kaos med at sætteelementerne oven på hinanden. Den strategi vi har udarbejdet igennem vores marketing research er at rammemålgruppen med deres interesser og skabe en trend for UMPC’en.63 Se bilag nr:24 Think aloud test64 Se bilag nr.: 23 Inspirations sider65 Se bilag nr.: 23 Inspirations sider26


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausVi har lavet et think aloud test, hvor vi viste vores design til mennesker, der er inden for vores målgruppe og arbejdetvidere på vores design så det passer bedre med målgruppens forventninger. Vi realiserer vores kampagnemål visuelt påden måde at det rodede design skal fange opmærksomhed hos besøgende. Den er opbygget på en enkel mendekonstruktiv måde og designet ændres lidt fra side til side, så det bliver sjovt og spændende for besøgende at klikke sigvidere inden for kampagnesiden. Det er lige præcis vores mål med siden, fordi eftersom man kigger mere igennem sidenog får yderligere information om produktet og bliver fristed til at købe en UMPC med Mtv service.På kampagnesiden bruger vi flere forskellige font typer, men vi har valgt at bruge Tahoma til PDA’en og tilbannerreklamen og som skrifttype i rapporten.Stjerneanalyse 66 for hjemmesidenUdgangspunktet i vores design er at skabe et Mtv miljø for at fange målgruppens opmærksomhed. Vi bruger enstjerneanalyse for at redegøre for det valgte design. De genrer vi fokuser på er ”Commerce site, 67 hvor hovedmålet er atsælge varer. ”Værten” er afsenderen af budskabet og ”de inviterede” er modtageren af budskabet.Formål:At give informationer om det nye koncept og at skabe opmærksomhed omkring konceptet. Udover at skabe salg ogbehov vil vi forsøge at skabe kendskab til konceptet og partnerskabet mellem de to stærke brands, Microsoft og Mtv. Idesignet kommer det til udtryk ved at placere konceptets logo og UMPC’en synligt i alle dele af kampagnen.Mål:Værtens mål er at sælge UMPC’en, abonnement til Mtv på UMPC og vise frem forskellige merchandise med værtens logopå. Udover det, er deres mål at de inviterede kan få relevante oplysninger om UMPC’en, Microsoft, Mtv og produktetshardware.Tradition:Vi følger traditionen med det dekonstruktivistiske design på vores hjemmeside ved at beholde den visuelle identitet påhver af siderne, så de inviterede bliver ikke forvirret om hvad værten har at tilbyde.66 Kompendium fra 2 semester –Developing a Visual identity af Lise Agerbæk67 Kompendium fra 2 semester - Developing a Visual identity af Lise Agerbæk27


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausSelvom stilen kunne placeres som dekonstruktiv 68 er navigationen inde på hjemmesiden nem og enkel, og de inviteredevil altid være klar over at det er en kampagneside som er til, for at sælge et produkt.Vi har været inde på følgende websider som handler om musik til research for tradition.http://mtv.eshttp://www.planet.com.mm/musicportal/http://viva.dehttp://www.microsoft.com/windowsxp/umpc/default.mspxTraditionen for sites som de ovenstående, er at de fleste er bygget op på den samme måde som består af en menu ivenstre side af hjemmesiden som er meget brugt af informative sider. Endvidere bruger de fleste Verdana font ellerTahoma. De fleste er lavet i Modernistisk 69 design, så designet og farvevalg som er klare farver, lige linjer, og at siderneer overskueligt opbyggede, er også meget traditionelt for den bestemte modernistiske måde at designe på.Situation:De inviterede bliver opmærksomme på kampagnesiden ud fra forskellige medier, men alle skulle gerne væreinteresserede i produktet. Om de har set en reklame i et magasin eller kommer ind på siden via en bannerreklame har desamme interesser for produktet. De skal hurtig kunne finde frem til de oplysninger, som de har brug for med henblik påkøb.Trend:Med selve designet af siden prøver vi at ramme målgruppens trend. Med hensyn til farvevalg har vi valgt at bruge fåfarver, men farver der er karakteristisk for det dekonstruktive design. Vi har været ind på følgende sider til at få lidtinspiration og sammenligne vores design med:http://www.mtve.comhttp://www.mtv.eshttp://viva.tv/68 Kompendium fra 1 semester-Handouts fra Erik Østergård69 Kompendium fra 1 semester- Handouts fra Erik Østergård28


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausRessourcer:Til selve kampagnesiden laver vi kun mockups. Men vi afsat at arbejdet ved kampagnesiden, dvs. at færdiggøre design ogprogrammering, ville være ca. 5 ugedage, 8 timer hver dag og for 3 mennesker på opgaven er det ca. 120 timer.Konklusion:Den visuelle identitet, slogan 70 , logoet 71 og kampagnesiden 72 viser på en direkte måde at dette er et brand basedkampagneside. Vi bruger dele af Mtv’s visuelle design både i farver og fonts. Til at fange nye brugeres opmærksomhed,har vi fokuseret på en trendy visuel identitet, på den måde at de besøgende vil huske produktet.Stjerneanalysen til konkurrence på PDA 73 .Vi bruger her en stjerneanalyse til at redegøre for det valgte design på PDA’en.Formål:Først og fremmest at give informationer og skabe opmærksomhed omkring UMPC med Mtv.Mål:Hovedmålet er at få brugeren til at klikke på linket på PDA konkurrencens sidste side og komme ind på selvekampagnesiden ,hvor der er informationer om produktet. Hvor brugeren forhåbentlig køber en UMPC eller et abonnementfra Mtv på UMPC’en. Undervejs skal brugeren blive underholdt med konkurrence applikationerne, som igen skal give lysttil at besøge kampagnesiden.70 Anytime and Anywhere71 Se forslags til logo i bilag72 Se mockups af websiden i bilag73 Personal Digital Assistant29


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausTradition:De genrer vi fokuserer på nu er et oplevelses side i blandt med en commerciel side hvor hovedmålet er at fangebrugerens opmærksomhed via en konkurrence og bannerreklame som peger på produktet, en UMPC med abonnement tilMTV live. På hver side er en banner med link der viser til selve kampagnesiden med information om produktet og Mtvservicen.Man kan se at hjemmesiden kommer fra værterne Mtv og Microsoft i og med at vi har brugt design elementer som deogså bruger på deres sider til at skabe troværdighed og seriøsitet, som igen gør at ”kunden” får tillid til siden og lyst til atkøbe produktet. Vi vil spille på Mtv og Microsofts allerede kendte brands ved at tydelig vise deres logoer både inde påPDA kampagnen og inde på kampagnesiden.Ved hjælp af vores visuelle identitet vises at vi er i underholdnings-genren.De inviterede forventer at blive underholdt ved hjælp af interaktivitet, som de får via konkurrencen, da igen giver demlyst til at gå videre ind på kampagne sidenSituation:Med en PDA kan du komme ind på Internettet hvor som helst igennem trådløst forbindelse. De inviterede kommer ind påhjemmesiden eller på bannerreklamen, hvor de kan trykke på et link direkte til konkurrencen. Og der kan de deltage medat svare på 3 spørgsmål og dermed få mulighed til at vinde UMPC med MTV abonnement. Konkurrencen tager relativt lidttid og de inviterede finder selv ud af på første sider hvad det drejer sig om, og hvad de skal lave og hvad konkurrencengår ud på.Trend:Næsten alle store firmaer bruger dynamiske features på deres sider da brugen af det er meget ”in” i tiden. Det er dogikke en trend at lancere en konkurrence kun på PDA, derfor er også muligt at deltage i vores konkurrence frakampagnehjemmesiden.Eksampler 74 :http://dk.playstation.com/pdcf/index.jhtml?locale=da_DKhttp://www.gameboy.com/74 Se mockups i bilag nr:23 Inspirationssider30


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausRessourcer:Vi har afsat en uge, 5 arbejdsdage, til udvikling og programmering på PDA siden og web banner for 3 personer. Viarbejder i minimum 6 timer dagligt, dvs. at vi har 350 timer til rådighed, til at skabe konkurrencesiden.Modtageren af denne webside skal have de ressourcer, at de har et IT-kendskab og en PDA.Logo designVed udformningen af vores logo var der nogle punkter som var vigtige for os.1. At den var enkel og passede til den dekonstruktivistiske stil på kampagne siden og PDA’en.2. At den tydelig skulle vise at den var fra Mtv. Endorsed brand.Vi lavede forskellige logoer og bestemte i fællesskab den vi mente passede bedst til vores stil.Disse logoer fravalgte, vi fordi de er lavet for meget i art noveau stil.Disse logoer fravalgte vi, fordi de er for farverige, og bliver svært at gengive i sort/hvidt.31


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus1. 2.Vi kom frem til, at vi ville have en sort/ hvid logo, fordi det passer ved designet, og den kan gengives i farverVi fravalgte nr.1 fordi vi mener p-et er for lang og ødelægger hele designet af logoet.Vi fravalgte at bruge nr.2 fordi vi vil have UMPC navnet inden Mtv logoet.Vi valgte dette logo fordi den passer bedst til Mtv stilen og det udseende vi vil have på vores kampagneside og PDA. Dener forenklet og ren i formen, men man kan samtidig tydelig se, hvad der står. Vi har lavet det i sort/hvidt, men det kanogså gengives i forskellige farve variationer.32


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausT- shirts:Vi vil lave promotions t-shirts som bruges som trøstepræmier i vores PDA konkurrence.33


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausVi har lavet en bannerreklame til at annoncere, på Mtv og Microsofts hjemmesider.34


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausMockups til PDA35


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausMockups til kampagnesiden36


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus37


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus38


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus39


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus40


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus41


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus42


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausKonklusion:Da vi nu har researchet på forskellige trends på mange sider, har vi fundet ud af, at på de fleste sider som henvender sigtil teenager, er designet i en ”light version” af dekonstruktiv stil. Med hensyn til det har vi designet vores logo,hjemmeside, bannerreklame og PDA applikation i den stil og fulgt den røde tråd igennem hele projektet.Vi har lavet mockups til både kampagnesiden og PDA’en. Vi arbejder videre i næste del med prototypen til PDA’en, såbruger vi de mockups vi har lavetDel 4. InteraktionSystem development modelVi har i dette projekt valgt at arbejde efter den traditionelle model(Vandfaldsmetoden) Igennem hele processen harvi fastlagt milepæle, kørt med en fase af gangen, og har sørget for at konkludere og få accept på de løsninger vi harfundet frem til undervejs. Der er 5 trin i vandfaldsmetoden, hvor der efter hver afsluttet opgave er opnået en konklusion.Dette synes vi var naturligt at opbygge processen så det passede til hver milepæl.43


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausWPSVersions controlversion dato ansvarlig beskrivelse1.0 17.mai 2006 Gruppe1 Første udkast1.1 29.maj 2006 Claus Programmering1.2 6.-9. juni 2006 Gruppe1 FærdiggørelseDistribution listNavn stilling Distributions krav/behovElma MMD Orientering ved alle ændringerClaus MMD Orientering ved alle ændringerJoanna MMD Orientering ved alle ændringerKristjana MMD Orientering ved alle ændringerSol MMD Orientering ved alle ændringerLise Lærer Orientering vedr. ændringer iwebdesignLars Lærer Orientering vedr. ændringer imarketing commun. og researchMorten Lærer Orientering vedr. ændringer iMarketing commun. og researchMiko Lærer Orientering vedr. ændringer iwebprogrammering44


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausTeknisk specifikation 751. Skærm:Opløsning på 04 X 768 pixels eller højere Farvedybde på 4 bit med 8 bit alfa Anbefalet skærmdiagonal på17” for CRT og 15” for TFT eller LCD2. Operativsystemer:Windows 98/ME/000/XP Mac OS10Evt. Linux og Sun Solaris3. CPU/RAM:Minimum 450 MHz Pentium II eller tilsvarende for WindowsMinimum 500 MHz Power PC G for MacintoshMinimum 128 MB RAM4. Video / Audio:Ingen5. Browsers:Internet explorer 5.5+, Netscape 7+, AOL 9+, CompuServe 7+, Mozilla +, Firefox +, Safari +6. Plug-in:Macromedia Flash Player 8+.7. Forbindelse:Standard DSL forbindelse på 8 kBit/s downstream. 1 MBit/s eller højere anbefales.Dette er en Flash 8 applikation, og det bør bemærkes, at den er kompatibel med alle browsere med Flash Player 8installeret uafhængigt af operativsystemer.Mål for projektetProjektets formål er at etablere en hjemmeside, som er I stand til at informere alle interesserede om den nye UMPClanceret sammen med en Mtv abonnement.Vi har udformet en ”Web Projekt Specifikation” (WPS) 76 plan for hvordan75 Se bilag http://fdim.dk/?vis=page&ID=73&Maaned=Januar%20200576 Friedlein, Ashley: Web Project Management © By Wheel 200145


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Clausprojektet skal og har forløbet igennem hele perioden, fra 17. april til den 12.juni. Nedenfor er der opstillet nogleforskellige ”milepæle” for projektet. Hver af de 5 milepæle skal fuldføres før projektet er færdigt og klart til aflevering.1) Milepæl-17. april fik vi opgaven og fik den læst igennem således at alle fik en god forståelse om hvad det var forventet af os-valg af en samarbejdspartner til markedsføring af UMPC’en.2) Milepæl-Marketing research-Analyse af Microsoft og Mtv.-Desk og field research3) Milepæl-Marketing Communication-udarbejde af kampagnestrategi ved hjælp af forskellige modeller.-arbejdet med banner reklame4) Milepæl-Logo design-Mock ups lavet.-Arbejde med prototype til PDA-Endeligt design valgt-Endeligt produkt, laves.- Kode til det færdige design laves5) Milepæl-Den skriftlige rapport til produktet sammensættes, færdiggøres og korrektur læses.- Rapport og produkt, afleveres mandag den 12.juni 2006 kl:12:00Succes kriterierHovedmålet for siden er, at skabe interesse for de besøgende af siden. Med detudgangspunkt føler vi, at det er vigtigt at skabe en oplevelse for de besøgende. Vi har skabet et spændende miljøomkring UMPCen hvor underholdning er i første række. Med det prøver vi at fange vores målgruppe.Siderne er meget overskuelige og enkle, så det er nemt at finde rundt i, med andre ord, meget intuitiv.46


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausSitemapSiden indeholder en forside hvor der befinder sig flashmenu med 7 knapper til undersiderHome (forsiden. Informations om UMPC)News (underside hvor der er mulighed for at læse nyheder fra Mtv . Der er også mulighed at deltage i en konkurrencevia et click på banneret der er placeret I toppen på hver side )Shop (underside hvor du kan købe en UMPC samt forskellige merchandiser med logoet på.) Der er også mulighed atdeltage i en konkurrence via et click på banneret der er placeret I toppen på hver side )Download Gold (underside hvor man kan logge sig ind hvis man har et Gold abonnement til Mtv på UMPC’en )Download Silver (underside hvor man kan logge sig ind hvis man har et Silver Abonnement til Mtv på UMPC’en)Faq (underside med Q&A om UMPC, informations om den.) Og Q&A om abonnement af Mtv Live og bestillingen af det)Contact (underside hvor man kan udfylde applikationsform hvis man mangler yderlige informations om UMPC’en, deforskellige abonnements og registrering.)Funktions specifikationerHele hjemmesiden er bygget som et sammenhængende Flash 8 dokument.47


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausUsecaseScenarioScenariet for vores applikation på PDA er, at en person, der søger informations omkring UMPC med Mtv, kommer ind påsiden. Vedkommende ser nu en konkurrence, som han enten deltager i og har mulighed til at vinde en UMPC eller klikkerpå banneret, som er placeret i toppen af siden og har en link til UMPC kampagnesiden, som har yderlige information omUMPC’en og den service, som vi tilbyder og alle de informationer, som vedkommende ønsker. Vedkommende har nu fåetsvar på alle de spørgsmål, som han havde, og forhåbentlig tager vedkommende næste skridt, som ville være at investerei en UMPC med Mtv abonnement.48


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausDel 5 projekt ledelse49


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus50


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausGruppeprocess - LogVores gruppe, ifølge Belbin grupperoller, består af:Sol: Idé udviklerElma: Administrator, samt med næsten lige så stor vægt formidlerJoanna: TeamworkerClaus: Teamworker, samt koordinatorKristjana: TeamworkerLæringstil 77Elma:lige meget som aktivist og reflektorJoanna: lige meget reflektor og pragmatikerKristjana: ReflektorSol: Aktivist og reflektorClaus: AktivistDen første uge gik mest på at få indsamlet data, til del1 og 2 og få det skrevet ned, vi fik også lavet et spørgeskema somvi fik besvaret. Næste uge fik vi lagt de sidste hænder på del1 og fik det gennemgået af vores projektvejleder Morten,hvor vi fik lidt feed-back på det skrevne.Ved dette møde fik vi kommentarer om, at vi skulle lægge en bedre struktur, og forklare mere om produktet i starten afopgaven for mere forståelse, samt bedre formuleringer af argumentationerne i rapporten.Vi gik i gang med kommunikationsdelen som budskab, Mock-ups til hjemmeside, koncept, promotionmix, PDA flashapplikationen.I uge 3 har vi fået færdiggjort del 3, og sidste hånd bliver lagt på del 4 og 5.77 Handouts fra Eric Østergaard fra 1 semester77 Handouts fra Eric Østergaard fra 1 semester51


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausSamlet set havde vi problemer med at overholde tidsplanen, da den nok var sat lidt strammere end der var tid til, men vihar i store træk, fået indhentet det tabte.AftalepapirMødeleder: SolReferent: SolHvornår mødes vi: 09.00Hvor mødes vi: Her på skolen.Hvor ofte læser vi online: Så meget som vi har brug for.Hvordan giver vi beskeder til hinanden: SMS, MESSENGER, E-MAIL OG TLF.Andre regler for vores samarbejde: Melde fra hvis vi ikke kommer. Gøre opgaverne så godt vi kan, og hvis man er i tvivl/ usikker- såspørger man om hjælp!!Hvem har rollen administrator (går den på omgang, så aftalt det præcist): SolHvem fører logbog (går det på omgang, så aftal det præcist): Fælles logskrivning og gruppeproces evaluering til morgenmøde kl09.00.52


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausLitteratur listeBøger:”International Markedsføring” 2. udgave af: Finn Rolighed Andersen, Bjarne Warming Jensen, Kurt Jepsen, Peter Schmalzog Thomas Trojel in: Trojka 2. udgave, 3 oplag, august 2005”Macromedia Flash mx 2004 Demystified” af Shawn Pucknell, Brian Hogg and Craig Swann, in: Peachpit Press 2004Kompendium:”Materials for second semester” af Lise Agerbæk”Dekonstruktivisme” fra Erik Østergård”Dansk Design” af Rene Birkholm”Mixing Messages- Contemporary Graphic Design in America” af Ellen Lupton”Object Orientated System Development- a gentle intrucuktion” af Carol Britton og Jill DoakeInternet sidera full-featured Windows XP computer, en lille beskrivelse af UMPC:http://www.oqo.com/artikel om UMPC:53


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claushttp://www.computerworld.dk/art/32905?a=block&i=22artikel om origami projektethttp://origamiproject.com/default.aspxhttp://www.mobileafrica.net/news-africa.php?id=1257 20.05.2006http://www.generationmp3.com/index.php/2006/03/13/2648-cebit-06-lumpc-star-du-salonhttp://www.gallup.dk/test/kompas_segmenter.asp 18.05.2006http://www.sbsradio.com/DK/newsletter.asp?id=14 18.05.2006http://www.viacom.com/2006/pdf/MTVNI_Map0306.pdf 24.05.2006http://www.justthink.org/resources/facts.htmlhttp://www.kum.dk/sw2560.asp 20.05.2006http://www.kum.dk/sw18218.asp 20.05.2006.http://www.microsoft.com/windowsxp/umpc/about.mspx18.05.2006http://www.microsoft.com/windowsxp/umpc/hardware.mspx18.05.2006Se bilag Produktbeskrivelsehttp://umpc.com/product.aspx 18.05.2006http://www.microsoft.com/danmark/msdk/potential/mission.asp 18.05.2006https://jobhuntweb.viacom.com/jobhunt/main/us.asphttp://www.mtv.com/mtvsites/#/mtvsites/ 23.05.200654


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Clauswww.mtvu.comwww.mtv.nlhttp://www.ophavsret.dk/Ophavsret/ophavsretsloven.htmhttp://www.kum.dk/sw2560.asphttp://www.economist.com/countries/Denmark/profile.cfm?folder=Profile%2DEconomic%20DataSe bilag fra Kulturministeriet 23.05.2006http://www.kum.dk/sw2560.aspSe bilag Tal fra Statsbank :http://www.dst.dk/Statistik/seneste/Befolkning/Folketal.aspxBEF1: Folketal pr. 1. januar efter kommune/amt, civilstand, alder og køn (afsluttet serie)http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1280Se bilag fra Kulturministeriet : http://www.kum.dk/sw2560.asphttp://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1152Bilag: Mtv Networkshttp://www.viacom.com/view_brand.jhtml?inID=10000007§ionid=230.05.2005Bilag: Inspirationssiderhttp://www.mtve.com/article.php?ArticleId=6332http://www.mtv.eshttp://dk.playstation.com/pdcf/index.jhtml?locale=da_DKhttp://www.gameboy.com/55


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausSe bilag: Tal fra Statsbank : http://www.dst.dk/Statistik/seneste/Befolkning/Folketal.aspxSe bilag Uddrag fra Kulturministeriet http://www.kum.dk/sw2560.aspSe bilag Uddrag fra Kulturministeriet http://www.kum.dk/sw2560.asp 23.05.2006Uddrag fra 2 websider: http://fiaskotek.smartlog.dk/7047_Voice_kun_for_unge.htmlhttp://www.sbsradio.com/DK/newsletter.asp?id=1418.05.2006Se bilag itunes: 25.05.2006http://www.apple.com/itunes/download/Mtv Networkshttp://www.viacom.com/view_brand.jhtml?inID=10000007§ionid=224.05.2006http://www.viacom.com/2006/pdf/MTVNI_Map0306.pdf24.05.2006http://frankolinsky.com/mtvstory1.html26.05.2006Købe UmPc.http://www.bestbuy.com/site/olspage.jsp?id=pcmcat89200050032&type=ca tegory&DCMP=rdr0000276 24.05.2006http://www.tabletkiosk.com/config/pc/viewCat_P.asp?idCategory=35 24.05.2006http://www.zepto.dk/24.05.2006Annonce kilder 20.05.2006:http://media.gaffa.dk/?pi=1chili priserhttp://www.chiligroup.dk/default.asp?id=232chili læsertal og oplag56


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claushttp://www.chiligroup.dk/default.asp?id=41M!www.benjamin.dk/annoncor/medieinformation.phpFHMwww.benjamin.dk/annoncor/medieinformation.phpBillbordpriser 25.06.2006http://www.clearchannel.dk/article.aspx?id=10045# 02.06.2006T-shirt priser:http://www.tekstiltrykkeriet.dk/ 02.06.2006http://www.tekstiltrykkeriet.dk/product_info.php?cPath=64&products_id=178 02.06.2006Klistremærkepriser:http://www.netbix.dk/klister.htm 02.06.2006http://fdim.dk/?vis=page&ID=73&Maaned=Januar%202005 08.06.06http://fdim.dk/?vis=page&ID=73&Maaned=Januar%202005 08.06.0657


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausIndholdsfortegnelseBilag 1. Markedsvækst .......................................................................................................................................... 2Bilag 2. PLC og BOSTON analyse af UMPC .............................................................................................................. 2Bilag 3. Målgruppeanalyse..................................................................................................................................... 3Bilag4.GallupKompas ............................................................................................................................................ 5Bilag 5. Udrag fra Gallup Kompas om segmenterne. ................................................................................................ 6Bilag 6. Gallup 2:.................................................................................................................................................10Bilag 7. The Voice................................................................................................................................................12Bilag 8: Mails fra Mtv. ..........................................................................................................................................13Bilag 9. Fieldresearch...........................................................................................................................................15Bilag 10. Svar på spørgeskema .............................................................................................................................19Bilag 11. Produktbeskrivelse .................................................................................................................................22Bilag 12. Udrag fra Kulturministeriet......................................................................................................................25Bilag 13. Tal fra Statsbank ...................................................................................................................................28Bilag 14: Konkurrence situationen i branchen.........................................................................................................33Bilag 15: Konsument tal. Kilde Statsbank...............................................................................................................34Bilag 16. Mtv Networks ........................................................................................................................................36Bilag 17:Målsætninger .........................................................................................................................................37Bilag 18: Annoncering i medier .............................................................................................................................37Bilag 19. Promotion mix .......................................................................................................................................40Bilag 20. iTunes ..................................................................................................................................................44Bilag 21: Logo.....................................................................................................................................................48Bilag 22: Logo design ..........................................................................................................................................53Bilag 23: Inspirationssider. ...................................................................................................................................63Bilag24. Farvekoder til hjemmesiden. ....................................................................................................................68Bilag 25: Think aloud test.....................................................................................................................................70Bilag 26. Gallup BrowserBarometer .......................................................................................................................711


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 1. MarkedsvækstNår vi lancerer vores kampagne til UMPC med Mtv, vil markedet til at starte med være svagt stigende, grundet er jo enukendt produkt (UMPC) og et lille kendskab til den nye UMPC. Men der vil forventes større salg da flere forbrugere vil fåkendskab til dette produkt, via vores kampagne.Bilag 2. PLC og BOSTON1 analyse af UMPCMan kan placere og analysere en virksomhed eller et produkts aktuelle og fremtidige situation, ved at indsætte det i ensamlet PLC/Boston-analyse. Man placerer virksomheden ved hjælp af markedsvækst ogmarkedsandel. Microsoft er et meget bekendt firma med stor markedsandel i computerverden. Men UMPC er pånuværende tidspunkt ikke en kendt brand. Vi skal derfor sørge for at de for en større markedsandel. Dette skal vi gøreved at få kampagnen, koncept og budskabet til at hænge sammen, så vi rammer målgruppen.Da UMPC er et nyt produkt har vi vurderet det til at placeres i hundområdets nederste højre hjørne der væksten er som sagt er lav og Microsoft ikke har nogen markedsandel på UMPCmarkedet.1 International Markedsføring2


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 3. MålgruppeanalyseMålgruppe analyseVi har lavet en Gallup Kompas prøve på vores målgruppe. Vi har gået ud fra disse kriterier:Køn: M/Kalder: 15- 34pop og rock musik: meget interesseretunderholdning i TV: ret interesseretny teknologi: ret interesserethar personlig mobiltelefon3


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Clausbruger Internet dagligVi har ikke fået lavet noget kompas rose, fordi vores målgruppe ikke ligger i det traditionelle segment. Og vi må have talpå alle segmenterne for at kunde lave en rose. Men vi kan ud fra kryds tabellen læse at vores målgruppe ligger tydelig idet Moderne individorienterede segment (23.7% / 100) og i det Individ-orienterede Segment (16.5 % /100) og i detModerne segment. (17.0 %/100) Det er totalt 57.2 % af markedet. Og den Moderne individorienterede person erkarakteriseret som de unge der er fremme og oppe på beatet som de beskriver dem inde på Gallups hjemmeside. Og detsyns vi passer perfekt til vores målgruppe og vores koncept- UMPC og MTV partnerskabet.Både det Moderne Individorienterede segment, det Individ orienterede segment og i det Moderne segment finder vi enstor del af den yngre befolkning, og både det Moderne individorienterede og individ orienterede segment går de ofte pådiskotek.Og det samme er der interesse for PC, Internet og ny teknologi hos det moderne segment og det ModerneIndividorienterede segment. Dette kan vi jo fusionere med vores koncept slik at alle de tre segmenter får noget de kanbruge til noget.4


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag4.GallupKompas5


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 5. Udrag fra Gallup Kompas om segmenterne.”Gallup Kompas: Det Moderne-individorienterede Segment ”De dynamiske ungeSin egen lykkes smedPionererI det Moderne-individorienterede segment finder man de unge, der er med fremme og oppe på beatet. De er dynamiskeog karrierelystne og villige til at yde den indsats, der skal til for at nå højt op på karrierestigen. Det er ikke nødvendigvisen kort eller lang akademisk uddannelse, der har banet vejen for deres succes eller den overrepræsentation af højereindkomster, som er til stede i det Moderne-individorienterede segment.Personerne i dette segment udgøres hovedsageligt af unge i alderen 20-39 med en klar overrepræsentation af mænd.Mange har endnu ikke stiftet familie og er stadig hyppige brugere af aktiviteter uden for hjemmet. De er synlige i detpulserende gadebillede på cafeer, restauranter, diskoteker og biografer.Ny teknologi, IT, biler, stereoanlæg/Hi-fi og det moderne-individorienterede segment er størrelser, som går hånd i hånd.De moderne-individorienterede er hyppige brugere af PC'ere og internet såvel på arbejdspladsen som i hjemmet, ogderes tilstedeværelse på internettet bruges på at deltage i konkurrencer og klikke på bannerreklamer, og ikke mindst pånyheds- og informations-søgning. Søgning efter finans- og erhvervs-information, anvendelse af PC-/net-banking, samtgennemførelse af aktie- og obligations-handler via internettet synes ligeledes ofte at berettige deres tilstedeværelse påinternettet.6


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausDeres udseende og ydre fremtoning står ligeledes højt på dagsordenen, når de skal gebærde sig i deresfremadstormende tilværelse, og derfor sværger de til sport samtidig med, at de også er hyppigere brugere af solarier.Knaphed på tid karakteriserer det moderne-individorienterede segment, hvorfor der ofte står færdigretter på menuen,hvis de da ikke har købt deres mad ude. Selvom deres hverdag ofte er præget af travlhed og knaphed på tid, tager de sigogså tid til deres venner og familie, og når der skal holdes ferie er det storbyferie, sportsferie, skiferie eller en forlængetweekend i udlandet, som står øverst på ønskelisten.Personerne i det moderne-individorienterede segment er deres egen lykkes smed og vil gerne klare skærene selv udenindblanding fra offentlig side, hvilket ligeledes afspejles i deres stærke politiske tilknytningsforhold til Venstre ogKonservative. De synes, at det er for let at få penge fra det offentlige, de sætter frihed til at vælge i højsædet og ønsker,at Danmark skal fokusere på sine egne problemer, før man yder økonomisk støtte til andre lande.De moderne-individorienterede er stærkt interesseret i erhvervsforhold, hvilket naturligvis også afspejles i deresmedievalg, idet printmedier såsom Jyllands-Posten, Dagbladet Børsen, Børsens Nyhedsmagasin, Erhvervsbladet og Penge& Privatøkonomi er hyppigt foretrukne medier. Derudover rangerer M!, Golf Magasinet, Tipsbladet, og diverseBilmagasiner også højt på deres læsepræferenceliste.Ny teknologi, IT, biler, stereoanlæg/Hi-fi og det moderne-individorienterede segment er størrelser, som går hånd i hånd.De moderne-individorienterede er hyppige brugere af PC'ere og internet såvel på arbejdspladsen som i hjemmet, ogderes tilstedeværelse på internettet bruges på at deltage i konkurrencer og klikke på bannerreklamer, og ikke mindst pånyheds- og informations-søgning. Søgning efter finans- og erhvervs-information, anvendelse af PC-/net-banking, samtgennemførelse af aktie- og obligations-handler via internettet synes ligeledes ofte at berettige deres tilstedeværelse påinternettet.Det Moderne segmentKarriereVelbjærgedeluksus7


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausI det Moderne segment finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i færd med at opbygge enkarriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet.Den moderne dansker er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende ihovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk skævhed for dette segment.Vi befinder os i et veluddannet og vellønnet segment og dermed i de højere socialklasser. Således tjener en tredjedel afsegmentet mere end 300.000 kroner om året, hvilket er det højeste indtægtsniveau blandt alle de ottekompassegmenter. Der arbejdes dog også for sagen med lange arbejdsuger – for en stor del af det moderne segment erden opfattede arbejdsuge på 40 timer og derover. Beskæftigelsen er enten lavere eller højere funktionær – men der erdog også en del lærlinge/studerende i segmentet formentlig med aspirationer i retning af karrierejob og høj løn.I det hele taget går den moderne dansker meget op i karrieren. En stor del af segmentet bruger PC hjemme i forbindelsemed arbejde, der læses faglitteratur og tidsskrifter og erhvervsstoffet i aviser og blade får større opmærksomhed end i deandre segmenter. Berlingske Tidende, Børsen, Jyllands-Posten og Computerworld hører således til blandt de foretruknemedier – både i papirudgave eller på Internettet, som de moderne er storforbrugere af. Deres tilstedeværelse påinternettet i overvejende grad centreret omkring nyheds- og informations-søgning og personerne i dette segment holdersig heller ikke tilbage fra at anvende internettet, når det kommer til finansielle transaktioner via PC-/net-banking.Det moderne segment køber gerne kvalitets-/mærke-varer og aflægger gerne Illum og Magasin besøg. Man eropmærksomme på nye trends og livsstilsprodukter, og man henter i overvejende grad inspiration hertil i magasiner.Derudover er forretningsrejser i Danmark eller udlandet også en større del af dagsordenen end hos de øvrige segmenter.Der bliver dog også tid til motion for den moderne dansker, der både dyrker holdsport og individuel sport både i og udenfor en klub..Det politiske ståsted er – nok ikke helt overraskende – Venstre og Konservative, ligesom Centrum Demokraterne skalfinde en del af deres vælgere hos det moderne segment.Holdningsmæssigt favner den moderne danske egentlig relativt bredt. De er begejstrede for ny teknologi ogmobiltelefoner og går i høj grad op i at have succes, men de synes ikke umiddelbart, penge er en målestok for, hvordanman klarer sig i forhold til andre, og de synes heller ikke, at man må acceptere miljøforurening, hvis industrien skal vokse.8


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausGallup Kompas: Det Individ-orienterede SegmentBegrænset samfundsinteresseMange yngre, jyder & mændDet individorienterede segment er det østligste af de ni segmenter i Kompasrosen – dog ikke i geografisk forstand, idetde individorienterede hovedsageligt skal findes vest for Storebælt, i særdeleshed i Jylland. Personerne i dette segmenthar en relativt jævn aldersmæssig fordeling, dog med en vis overrepræsentation blandt den yngre del af befolkningenunder 40 år samt blandt mænd.Personerne i det Individorienterede segment udviser ikke den store interesse for samfundsøkonomiske og politiskespørgsmål og synes, at Danmark skal holde orden i eget hus, før man skal yde hjælp til andre lande. De ønsker at holdesig til det nære og nærværende og koncentrerer sig i høj grad om deres egen tilværelse og succes. Det politiske ståsteder Venstre og Konservative, ligesom det i stor udstrækning er i dette segment, at Dansk Folkeparti finder sine vælgere.Interesserne er alt hvad der har med biler og motoranliggender at gøre, suppleret med en vis interesse for gør-det-selv –de viger ikke tilbage fra at foretage mindre reparationer i hjemmet eller hos vennerne. De unge i segmentet går ofte pådiskotek, hvorimod den resterende gruppe mere er til hjemlig hygge og samvær – gerne med en købt videofilm.Indkøbene til husholdningen foretages ofte i discountbutikker eller større supermarkeder og det er oftest den traditionelledanske madkultur som praktiseres i de individorienteredes køkkener, hvis man da ikke har været forbi grill-baren eller harkonsumeret en færdiglavet frossen middagsret.Interesserne er alt hvad der har med biler og motoranliggender at gøre, suppleret med en vis interesse for gør-det-selv –de viger ikke tilbage fra at foretage mindre reparationer i hjemmet eller hos vennerne. De unge i segmentet går ofte pådiskotek, hvorimod den resterende gruppe mere er til hjemlig hygge og samvær – gerne med en købt videofilm.Indkøbene til husholdningen foretages ofte i discountbutikker eller større supermarkeder og det er oftest den traditionelledanske madkultur som praktiseres i de individorienteredes køkkener, hvis man da ikke har været forbi grill-baren eller harkonsumeret en færdiglavet frossen middagsret.9


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claushttp://www.gallup.dk/test/kompas_segmenter.asp 18.05.2Bilag 6. Gallup 2:Gallup Kompas på hvor mange mellem 12 til 99 bruger Internettet og i hvilket segment ligger de fleste= modernefællesskabsorienterede.10


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus11


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 7. The VoiceThe Voice TV - mere populær end MTVThe Voice TV, danskernes foretrukne musik tv-kanal - mere populærend MTVEfter bare fire uger i luften er The Voice TV blevet en stor succesblandt de unge mellem 12-24 år. En undersøgelse foretaget af Gallupviser, at The Voice TV har dobbelt så mange seere i Danmark imålgruppen som MTV. The Voice TV er i dag Danmarks mest setemusik-tv-kanal blandt målgruppen på 12-24 år. I alt bruger de unge2/3 af den tid, de ser musik-tv, på at se The Voice TV. Det giver dennye tv-kanal en seerandel på over 60%. En del af denne seningkommer fra TDC ønskekanalen hvor The Voice TV ligger til og med den 30. september.The Voice TV har været den mest sete kanal på ønskekanalen i de seneste 2 år, hvilketsignalerer The Voice TV's potentiale når kanalen kommer til at ligge i TDC's fuldpakke fraden 1. oktober.The Voice TV er desuden den syvende mest sete kommercielle kanal blandt målgruppenpå 12-24 år. Undersøgelsen viser, at 76% af de unge mellem 12-24 år, der bor i enhusstand med TDC kabel-tv, kender The Voice TV. Ud af dem har 78% allerede set TheVoice TV.Tallene er baseret på en repræsentativ TNS Gallup-undersøgelse foretaget i september2004 og tv-metersystemet.http://fiaskotek.smartlog.dk/7047_Voice_kun_for_unge.htmlhttp://www.sbsradio.com/DK/newsletter.asp?id=1412


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 8: Mails fra Mtv.Emne: RE: målgruppe..Dato: Fri, 26 May 2006 14:40:02 +0100Fra: "Microsoft Salgssupport" Føj til adressebogTil: "Joanna Obstawska" Hej JoannaAlle! Vi stræber efter at lave software som alle, uanset alder, ønsker at bruge. Selvfølgelig er der software som appellerer til bestemte nicher ierhvervslivet, ligesom at vores spil måske mere henvender sig til unge og gamere; men Windows XP er der ikke nogen decideret målgruppe på.Vi ønsker at alle vil bruge og få glæde af vores software Med venlig hilsen / Best regards_____________________________________________Michael SvanholtMicrosoft Customer Service AgentMicrosoft Denmark, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, DenmarkPhone: +45 44890100Mail: danmark@microsoft.com13


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausFra: Dige.Rasmus@MTVNE.com Føj til adressebogTil: joanna_obstawska@yahoo.dkEmne: RE: reklamerDato: Wed, 24 May 2006 15:59:59 +0100CPP: 3600, målgruppe: Alle 15-34Svarer til 540 kr. per 30 sec spot.RasmusSamtale med Rasmus Dige 23.05.2006 og fik bekreftet priser på annoncering på Mtv Danmark. Vi må regne med det skalkøre 15 til 20 spots om dagen i en uke eller mere.540x17= 91809180x7=6426064260x2=128520Mail andgående Mtvs værdier:From : Sent : Thursday, June 1, 2006 11:33 AMTo : heshe_7@msn.comSubject : RE: Mtv's vfrdier| | |InboxGroundbreaking, International, Larger than life, 100% Youth.14


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausNo tixHeld og lykke med opgavenRasmus-----Original Message-----From: Sol Viksjx [mailto:heshe_7@msn.com]Sent: 01 June 2006 11:06To: Dige.Rasmus@MTVNE.comSubject: Mtv's vfrdierBilag 9. FieldresearchSpørgeskemaBeskrivelse af produktetUMPC (Ultra Mobile Personal Computer) er en ny type af PC som kun består af en skærm (touch screen), på ca. 7tommer og lett i vægt. Der følger en digital pen med, ligesom ved en PDA til at markere og vælge ting på skærmen. Vednogle typer UMPC’er er der et tastatur på panelerne ved siden af skærmen, hvor der på andre er et indbygget touchscreen, som man kan aktivere på skærmen. UMPC`en kan alt som WINDOWS XP også kan. Programmet heter WindowsXP Tablet PC Edition 2005 OS.15


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausMinimum800 x 480 opløsning. UMPC’en har en trådløs forbindelse der kan klare helt op til 54Mbps samt Bluetooth 2.0som er ca. 3 gange hurtigere, men som stadig er kompatibel med Bluetooth 1.0 så den også kan kommunikere medældre medier.UMPC har to mikrofoner som giver godt lydkvalitet som kan bruges til telefon services og stemmeaktiverede programmer.Desuden kan der tilsluttes et videokamera, hvor efter man kan gemme og redigere filmen på UMPC’en1. Alder2. KønKvindeMand16


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus3. Har du en PC derhjemme?JaNej4. Ved du hvad en UMPC (Ultra Mobile Personal Computer) er?JaNej5. Kunne du godt tænke dig en UMPC?Ja:Nej:Ved ikke:6. Ser du musikprogrammer i TV?Ja:Nej:7. Hvis ja, hvilket?Voice TVMT8. Hvis ja til sp 6, hvor often så?DagligtEn gang om ugen17


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausMeget sjælden9. Ville du være interesseret i at se musikvideoer og MTV programmer på din UMPC?Ja:Nej:Ved ikke:10. Deltager du i online konkurrencer ?Ja:Nej:18


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 10. Svar på spørgeskema19


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus20


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus21


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 11. ProduktbeskrivelseAsuswww.asus.comExcellent PC companion for highly mobile professionals andmedia enthusiasts• Intel Celeron M ULV Processor• Microsoft Windows XP Tablet OS• Built-in GPS• Camera 1.3M• Included stylus pen for touch panel plus external USBfoldable keyboard• 7” screen display• HDD 20-60G, Memory 256MB• SD card reader• Weight: 2.03 pounds• 10/100 Ethernet, 802.11b/g wireless LAN, Bluetooth2.0• Microphone and headphone ports22


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausFounderwww.founder.comFull functionality of a conventional notebook PC for today’smobile professionals.• Intel Celeron M/Pentium-M ULV Processor• Intel 915GMS +ICH6• Microsoft Windows XP Home OS/ Microsoft WindowsXP Tablet OS• DDR 2 Memory 256M-512M• HDD 30G-60G• 7” W screen display• 1.3M pixel Camera• 3-in-1 card reader• “Instant-on”Key: Camera, Joylink, Internet,Ctrl+Alt+Del• 3 hours of battery life• Weight: 830g• 802.11b/g wireless LAN, Bluetooth• Twin array microphone• HD 7.1 channel Audio• Docking: USB Keyboard(option)• Penpower software• Joylink software23


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausSamsungwww.samsung.comFull functionality of a conventional notebook PC for today’smobile professionals.• Intel Celeron M ULV Processor• Microsoft Windows XP Tablet OS• “Instant-on” AVS Multimedia to experience one-touchmovies, photos and music• 3-button controls and 8-way joystick• 7” screen display• HDD 40 GB, Memory 512MB• 3.5 hours of battery life• Weight: 779 gr.• 10/100 Ethernet, 802.11b/g wireless LAN, Bluetooth2.0 (EDR)• SRS True sound and twin array microphone• Optional GPShttp://umpc.com/product.aspx24


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 12. Udrag fra Kulturministeriet.http://www.kum.dk/sw2560.asp60 % af den danske befolkning i dag bruger Internettet. Som brugen af Internet generelt er steget, har det vist sig, atflere danskere begynder at læse nyheder på nettet eller modtage elektroniske nyheder via e-mail(10).En sandsynlig udvikling er, at der ville ske flere fusioner mellem de trykte medier, radio, tv og Internettet alene af dengrund, at de trykte medier ikke kan klare de store investeringsmæssige byrder alene, som integrationen i Internettetkræver.Efterhånden som betalingsmekanismerne på Internettet udvikler sig, er det imidlertid sandsynligt, at Internettets tid somgratis medium er ved at være slut, og at det bliver mere almindeligt at betale for indhold og tjenester på Internettet.Bortset fra egentlig e-handel er det meste indhold på nettet gratis for brugeren. Det skyldes formentlig dels enforventning hos brugerne om, at alt er frit tilgængeligt på nettet, der gør, at der er en generel uvillighed til at betale fortjenester på nettet.Til PEST- analysenF.eks. gælder de særlige reklameregler, der omfatter traditionelt tv, ikke tv på Internettet. IT- og forskningsministerenhar (i henhold til lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet) hjemmel til at fastsætte regler om indhold påInternettet, der indholdsmæssigt kan sidestilles med radio- eller tv-programmer, men hjemlen er altså ikke udnyttet.For alt indhold på Internettet - og i de traditionelle medier - gælder dog de generelle regler, bl.a. markedsføringsloven,ophavsretsloven og straffeloven.25


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausPå sigt er der imidlertid næppe tvivl om, at brugerne i langt højere grad vil skulle betale for brug af tjenesterne ogindholdet på Internettet. Efterhånden som Internettet bliver en formidlingsform, der erstatter de traditionelle, vil derudvikle sig betalingsmekanismer, krypteringer og conditional access-systemer, som gør det muligt for udbyderne at krævepenge for brug af deres internettjenester. Nogle vurderer, at markedet nu er modent til at kræve betaling for brug af detjenester, der ligger på nettet. Argumentet er, at brugerne nu har vænnet sig til at have en lang række tjenester tilrådighed - f.eks. realtidsinformation om aktiekurser - og nødigt vil undvære dem. Det er yderligere en faktor, at denseneste tids krise for internet-tjenesterne har øget presset på selskaberne for her og nu at demonstrere økonomiskrentabilitet i internet-aktiviteterne.Microsoft planlægger at udvikle ekstra tjenester til sin internet-portal MSN, som det vil koste brugerne op til 700 kronerom året at få adgang til. Microsoft stiller herved spørgsmålstegn ved, hvor hensigtsmæssigt det på længere sigt vil væremed gratis adgang til Internetportaler og indikerer, at brugere af dets populære MSN tjeneste fremover muligvis vil bliveopkrævet betaling herfor. Også danske Jubii vil så småt begynde at vænne brugerne til at betale for tjenesterne. I førsteomgang vil Jubii kræve betaling for, at erhvervsdrivende kan blive optaget på portalens 'gule sider'. Jubii vil også forsøgevia en klub at vænne brugerne til, at betaling giver flere fordele end gratisterne får.Satellit- og kabel-tvVirksomheder, som har hjemsted i Danmark, og som ønsker at udøve radio- eller fjernsynsvirksomhed via satellit ellerdirekte i kabler, skal søge om tilladelse hos Radio- og tv-nævnet. I øjeblikket er der givet tilladelse til 9 landsdækkendesatellit-tv-virksomheder, til 3 landsdækkende kabel-tv-virksomheder, til 3 landsdækkende satellit-radioer og 2landsdækkende kabelradioer.http://www.kum.dk/sw18218.aspWeb-tv/narrowcasting er en anden måde at udnytte Internettets potentiale til individualisering af medieforbruget. Her kanbrugeren sammenstykke sin egen 'programflade' af levende billeder på Internettet om præcis det emne og på præcis dettidspunkt han/hun ønsker.Tvropa.com er en web-tv station med rødder i filmselskabet Zentropa, der bl.a. står bag instruktøren Lars von Triers film.26


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausTvropa tilbyder narrowcasting forstået som 'tv' rettet mod den individuelle bruger. Emnerne kan f.eks. være nyheder,reportager, interviews og programmer om film, musik, underholdning, økonomi, kunst, videnskab, mad mm. Metoden erstreamet video, dvs. videofiler, der er komprimeret sådan, at brugeren ikke behøver at downloade hele videofilen, før denkan ses. Videoen dukker allerede op sekunder efter, at den er aktiveret, og download foregår sideløbende medfremvisningen.60 % af den danske befolkning i dag bruger Internettet. Som brugen af Internet generelt er steget, har det vist sig, atflere danskere begynder at læse nyheder på nettet eller modtage elektroniske nyheder via e-mail(10).Også visuelt begynder dagbladene at satse på Internettet - f.eks. har både Berlingske Tidende og Jyllands-Posten storebesøgstal på deres billedserier på nettet og de to aviser eksperimenterer med at bringe nyheder, reportager og interviewssom videoklip.En sandsynlig udvikling er, at der ville ske flere fusioner mellem de trykte medier, radio, tv og Internettet alene af dengrund, at de trykte medier ikke kan klare de store investeringsmæssige byrder alene, som integrationen i Internettetkræver. Problemet for dagbladene har således været, at Internettet indtil nu er blevet opfattet som et gratis medie,hvilket har bevirket, at de trykte medier har haft vanskeligt ved at sælge abonnementer på dagblade, når kunderne kanfå de samme informationer på Internettet gratis. Efterhånden som betalingsmekanismerne på Internettet udvikler sig, erdet imidlertid sandsynligt, at Internettets tid som gratis medium er ved at være slut, og at det bliver mere almindeligt atbetale for indhold og tjenester på Internettet, jf. nærmere nedenfor under finansiering.Der er ingen specifikke regler for indholdet på Internettet, heller ikke for formidling af en karakter, der svarer tilbroadcast. Et indhold, der ikke lovligt kan sendes via de traditionelle elektroniske medier, kan altså være lovligt påInternettet. F.eks. gælder de særlige reklameregler, der omfatter tra-ditionelt tv, ikke tv på Internettet. IT- ogforskningsministeren har (i henhold til lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet) hjemmel til at fastsætteregler om indhold på Internettet, der indholdsmæssigt kan sidestilles med radio- eller tv-programmer, men hjemlen eraltså ikke udnyttet.For alt indhold på Internettet - og i de traditionelle medier - gælder dog de generelle regler, bl.a. markedsføringsloven,ophavsretsloven og straffeloven.Så selvom vi som danskere har mulighed for at opsøge alt indhold på Internettet, betyder det langtfra, at det altid ermuligt at gøre de danske regler gældende. Se nærmere om dansk straffemyndighed i bilag 6.27


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claushttp://www.kum.dk/sw2560.aspFinansieringBortset fra egentlig e-handel er det meste indhold på nettet gratis for brugeren. Det skyldes formentlig dels enforventning hos brugerne om, at alt er frit tilgængeligt på nettet, der gør, at der er en generel uvillighed til at betale fortjenester på nettet. Dels at aktørerne - også de professionelle og kommercielle - i vidt omfang har betragtet deresInternetaktiviteter som langsigtede investeringer og/eller som markedsføring af deres øvrige aktiviteterEndelig er det også en faktor, at der længe var usikkerhed om betalingerne på nettet, og at der stadigt ikke ertilstrækkeligt simple og lettilgængelige betalingsmekanismer for betaling af små beløb.Hver gang en kunde bruger sit Dankort i en dansk internetbutik, skal butikken betale 1,95 kroner uanset købsbeløbetsamt en risikopræmie på 0,10 % af købsprisen. Det betyder, at det umuligt kan betale sig at opkræve småbeløb forInternetydelser, og konsekvensen har været, at langt de fleste tilbud på nettet har været ganske gratis(12).Udbyderne har derfor i vidt omfang valgt en strategi, der gik på at opnå reklamefinansiering, f.eks. via bannerannoncer,hvilket igennem sidste halvdel af 1990'erne specielt har været en indtægtskilde for de brede portaler. På sigt er derimidlertid næppe tvivl om, at brugerne i langt højere grad vil skulle betale for brug af tjenesterne og indholdet påInternettet. Efterhånden som Internettet bliver en formidlingsform, der erstatter de traditionelle, vil der udvikle sigbetalingsmekanismer, krypteringer og conditional access-systemer, som gør det muligt for udbyderne at kræve penge forbrug af deres internettjenester. Nogle vurderer, at markedet nu er modent til at kræve betaling for brug af de tjenester,der ligger på nettet. Argumentet er, at brugerne nu har vænnet sig til at have en lang række tjenester til rådighed - f.eks.realtidsinformation om aktiekurser - og nødigt vil undvære dem. Det er yderligere en faktor, at den seneste tids krise forinternet-tjenesterne har øget presset på selskaberne for her og nu at demonstrere økonomisk rentabilitet i internetaktiviteterne.Bilag 13. Tal fra StatsbankSeneste overskrifter:Flere midaldrende og færre unge28


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausFå unge mellem 20 og 29 årDer er blevet flere midaldrende og færre unge i Danmark set over de seneste ti år. Den 1. januar var der 719.921personer på 55-64 år, hvilket er en stigning på 38 pct. i forhold til for ti år siden. I aldersgruppen 20-29 år var der624.789 personer, hvilket er et fald på 19 pct. siden 1996. Det skyldes, at de små årgange fra midten af 1980'erne nu er i20'erne.http://www.dst.dk/Statistik/seneste/Befolkning/Folketal.aspxhttp://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=115229


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus30


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausFolketal pr. 1. januar efter område og tidSeneste overskrifter:Flere midaldrende og færre ungeFå unge mellem 20 og 29 årDer er blevet flere midaldrende og færre unge i Danmark set over de seneste ti år. Den 1. januar var der 719.921personer på 55-64 år, hvilket er en stigning på 38 pct. i forhold til for ti år siden. I aldersgruppen 20-29 år var der624.789 personer, hvilket er et fald på 19 pct. siden 1996. Det skyldes, at de små årgange fra midten af 1980'erne nu er i20'erne.Folketal pr. 1. januar efter område og tidTælleenhed: Antal2002 2003 2004 2005 2006Hele landet 5 368 354 5 383 507 5 397 640 5 411 405 5 427 459København 500 531 501 285 501 664 502 362 501 158Frederiksberg 91 322 91 435 91 721 91 886 91 855Københavns Amt 617 336 618 016 618 407 618 237 618 529Frederiksborg Amt 370 555 372 276 373 688 375 705 378 686Roskilde Amt 234 820 236 151 237 089 239 049 241 52331


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausVestsjællands Amt 298 731 300 729 302 479 304 761 307 207Storstrøms Amt 260 498 261 188 261 884 262 144 262 781Bornholm (excl. Christiansø) 44 197 43 956 43 673 43 347 43 245Fyns Amt 472 504 473 471 475 082 476 580 478 347Sønderjyllands Amt 253 166 253 013 252 936 252 980 252 433Ribe Amt 224 444 224 257 224 595 224 454 224 261Vejle Amt 351 328 353 284 355 691 358 055 360 921Ringkøbing Amt 274 385 275 044 274 830 274 574 275 065Århus Amt 644 666 649 177 653 472 657 671 661 370Viborg Amt 234 323 234 496 234 659 234 434 234 896Nordjyllands Amt 495 548 495 625 495 669 495 068 495 090Før 1. januar 2003 indeholder Bornholm også Christiansø.Flere tal:Statistikbanken: BEF1AOffentliggørelse:Seneste offentliggørelse: 13. februar 200632


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausNæste offentliggørelse: 9. februar 2007 for perioden: 1. januar 2007Henvendelse: Dorthe Larsen, 3917 3307, epost: DLA@dst.dkBilag 14: Konkurrence situationen i branchen.DELL, ASUS (APPLE, Playstation (PSP), Game-boy, Mobiltlfselskaper,)Købernes forhandlingsstyrke: er rimelig god fordi det er et computerprodukt og dem der køber disse har som regelforstand på computere og Internettet, dvs. de kan hurtig tjekke branchens rivaliserende priser.Rivalisering blandt de eksisterende firmaer: Det er kun 3 UMPC´er og de er fra Samsung, Founder og ACER, men det erandre udbydere af software f. eks; APPLE, Macintosh, LINUX.Konkurrence fra substituerende produkter: Det er kun 3 UMPC´er og de er fra Samsung, Founder og ACER, men det er jolignende produkter der giver oss konkurrence ligesom:APPLE, Playstation, Game-boy, Mobiltlfselskaper, PDA`er, PPC og andre computer, eller softwarevirksomheder.Leverandørernes forhandlingsstyrker: Det er kun få udbydere af softvaren og heller ikke voldsomt mange hardwareudbydere, dette gør at produktet er rimelig unikt. Også det at vi indgår i et partnerskab med MTV gør det endnu mereunikt og attraktivt. Positivt med kendte mærker/ brands. (Microsoft/ MTV)Trusler fra nye udbydere: Ikke så mange trusler fra nye udbydere.Bilag om MTVMTV globally reaches 350 million households. (PBS On-Line, 2001)MTV is the most recognized network among young adults ages 12 to 34. (Nielson Media Research, 2000)http://www.justthink.org/resources/facts.html33


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 15: Konsument tal. Kilde Statsbank34


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus35


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 16. Mtv Networks36


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 17:MålsætningerI Danmark er der ca. 1.372.670 unge i alderen mellem 14 – 34år. Ud fra vores målgruppe, som består af 57,2 % af disseunge mennesker, er vi nede på, ca. 785.167 konsument enheder som er af interesse.Vi kan så ud fra vores fieldresearch se at 2% ikke har har en computer i hjemmet, men da vores undersøgelse kun erbygget på 41 svar, vil 1 ud af 41 give en relativ høj procent på ca. 2. vi må dog gå i fra, at ikke alle har er PC i hjemmet,så derfor vil denne procent få indflydelse på det samlede resultat, så 785.167 konsument enheder minus 2% er ca.769.463 konsumentenheder.Da det jo er af interesse, og vide om vores målgruppe i det hele taget ser MTV, er dette spørgsmål jo også af interesse,så igen må vi trække lidt fra, som følgende. 769.463 minus 78 % bliver ca. 600.181 konsumentenheder.Da der som tidligere er gjort opmærksom på, at produktet er helt nyt, kan man ikke regne med at afsætte til mere end 1– 2 %, det første år, hvilket ca. er 6.001 – 12.002 konsumentenheder.Da vi forsøger og være realistiske, satser vi på at sælge ca. 6001 enheder, hvilket så betyder at, ved en pris på 7000 kr.vil det give en omsætning på ca. 42.007.000 kr.Bilag 18: Annoncering i medierGaffaAnnonce-format Pris1/1 side 32.500,-Læsertal: 249.000 læsere ifølge gallupOplag: 70.000Chili1/1 side37


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausPris: Kr. 42.300,-Læsertal: 260.000 (Indeks DK/Gallup: 2.halvår 2005)Oplag: 80.000M!1/1 sidePris: Kr. 43.500Læsertal: 306.000Oplag: 50.259FHM1/1 sidePris: Kr. 35.500Læsertal: 149.000Oplag: 29.179Bilmagasinet1/1 sidePris: Kr. 34.000Læsertal: 369.000Oplag: 35.01538


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausVi Unge1/1 side kr. 27.600Læsertal: 260.000Oplag: 50.876Alt om gaffahttp://media.gaffa.dk/?pi=1chili priserhttp://www.chiligroup.dk/default.asp?id=232chili læsertal og oplaghttp://www.chiligroup.dk/default.asp?id=41M!www.benjamin.dk/annoncor/medieinformation.phpFHMwww.benjamin.dk/annoncor/medieinformation.phpBilmagasinetwww.benjamin.dk/annoncor/medieinformation.php39


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 19. Promotion mixPromotion mixBudget 4.2 millionerVi vil lave en reklamekampagne der kører over 25 uger, fra 1.7.2006 til 23 december 2006, der vi vil reklamere på Mtvmed TV reklamer, vi vil reklamere i div. magasiner; Gaffa, Chili, M!, FHM, og Vi Unge.Vi vil også uddele t- shirts, flyers og klistremærker.Vi vil endvidere have nogle Billboards rundt i landet.Fra 1 juli til 23 decemberMtv tv- reklame: 540 kr. per 30 sek 2 . 10 spots om dagen = 540x10= 5400Kører for 25 uger= 25 uger*7 dage= 175 dage175*5400= 945.000kr.Fra 8 juli til 25. novemberGaffa reklame: 1/1 sidePris= 32.500,-1 anonnce anden hver uge i 20 uger: 32.500x10= 325.000krFra 8 juli til 25 novemberChilli reklame: 1/1 sidePris: Kr. 42.300,-1 annonce anden hver uge i 20 uger: 42.300x10= 423.000 kr2 Se bilag: Mail fra Mtv.40


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausFra 8 juli til 2 decemberM! reklame: 1/1 sidePris: Kr. 43.5001 annonce om måneden i 5 måneder: 43.500x5= 217.500krFra 8 juli til 2 decemberFHM1/1 sidePris: Kr. 35.5001 annonce om måneden i 5 måneder: 35.500x5= 177.500krFra 8 juli til 2 decemberVi Unge1/1 side kr. 27.6001 annonce om måneden i 5 måneder:27.600x5= 138.000kFra 1 juli-15.juliBillboardpriser hos Dominans 3 :514 Billboards bredt fordelt i hele landet. Herunder trafikale steder i bybilledet, ved tog- og metrostationer*, vedtankstationer og ved større indkøbscentre. Serien giver massiv repræsentation i gadebilledet og vil udgøre ca. 25% aflandets Billboards. Serien er fordelt på det størst mulige antal forskellige adresser og byer.1 serie billboards a: 604.000 i 2 uger= 1.208.000Vi vil udele T-shirts som konkurrence trøste premier.99 T-shirt, inkl. 1 et farvet tryk (max 20x30 cm) og opstartsomkostninger 43 http://www.clearchannel.dk/article.aspx?id=10045#4 http://www.tekstiltrykkeriet.dk/product_info.php?cPath=64&products_id=17841


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausTil Kr.2,449.005000 t-shirts:1 t-shirt a 24,73kr x 5000= 123.686krKlistremærker som konkurrance trøste premier:100 stk klistremærker 8x6cm til 225 kr 55000 mærker= 50x225=11.250krDomænepris hos surftown.dkWebhotel oprettelse: Pro Windows 99 kr.Abonnement: 12mdr. 188kr.Subtotal: 1.287kr.Moms: 25% 321kr.Total: 1.608,75Løn for udarbejdelse af kampagneside og promotion.Vi regner med 25.000kr per ansatte i en måned dvs. 125.000kr. i alt. Derudover anskaffer vi en medarbejder som haroversigt over siden i de 6 måneder som det kører. Den medarbejder opdaterer nyheder og sikrer at siden kører udenfejler, og til det har vi regnet løn på 20.000kr per måned, i 5 måneder eller så længe som kampagnen kører. 6 TOTALLØN: 225.000krI alt: 3.657.544,75 kr5 http://www.netbix.dk/klister.htm6 gennemsnit af løn til multimediedesigner ifølge http://www.jobindex.dk42


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausPrisMtv tv- reklame 945.000 kr 25 ugerFra 1 juli til 23 decemberMagasin annoncering i ”Gaffa” 325.000kr 1 annonce hver anden uge i20 uger Fra 8 juli til 25.novemberMagasin annoncering i”Chilli” 423.000 kr 1 annonce hver anden uge i20 ugerFra 8 juli til 25 novemberMagasin annoncering i”M!” 217.500kr 1 annonce om måneden i 5månederFra 8 juli til 2 decemberMagasin annoncering i FHM 177.500kr 1 annonce om måneden i 5månederFra 8 juli til 2 decemberMagasin annoncering i Vi Unge 138.000kr 1 annonce om måneden i 5månederFra 8 juli til 2 decemberTidBillboards hos Dominans 1.208.000 Fra 1.juli-15.juliT-shirts som trøste præmier 123.686krKlistremærker som konkurrence trøste 11.250krpræmierDomæn pris 1.608,7543


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 20. iTunes44


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausDette er iTunes oversigt.Podcasting: man kan bestille nogle udsendelser og høre dem på sin iPOD.45


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claushttp://www.apple.com/itunes/download/46


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausiTunes:47


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 21: LogoMicrosoft logo, mid-1980sLogo as of 2006, with the slogan "Your Potential. Our Passion."In 1987, Microsoft adopted its current logo, the so-called "Pacman Logo" designed by Scott Baker. According to the March1987 Computer Reseller News Magazine, "The new logo, in Helvetica italic typeface, has a slash between the o and s toemphasize the "soft" part of the name and convey motion and speed." Dave Norris, a Microsoft employee, ran an internaljoke campaign to save the old logo, which was green, in all uppercase, and featured a fanciful letter O, nicknamed theblibbet, but it was discarded.Microsoft's other logo depicted here, with the "Your potential, our passion" tagline below the main corporate name, isbased on the slogan Microsoft had as of 2006. Around 2002 [32] , the company started using the logo in US and eventuallystarted a TV campaign with the slogan. Like some of Microsoft's other actions, the slogan met its fair share of criticism,for example in the ThirdWay Advertising Blog by David Vinjamuri it states that while "This is gorgeous, touchingadvertising of the type that wins awards," it ends on a note that the slogan "Only reminds us what we don't like about thebrand. Can it." [33]http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft#Logo48


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausOnce upon a time, in a very tiny room in the back of a loft nearthe corner of Sixth Avenue and Eighth Street in Greenwich Villagewas Manhattan Design. Although this design studio had a veryestablished-sounding name (you could just imagine seeing it listed inthe Yellow Pages) it was kind of a joke. They were just starting outand chose the name to fool potential clients into thinking they hadbeen around for a while. Crammed into this tiny room were threedesks and chairs, a stat machine, flat files, some telephones, artsupplies and three young graphic designers; Pat Gorman, FrankOlinsky and Patti Rogoff. They didn’t have much experience ormoney, but they sure made up for it with spirit and creativity. Thiswas BC–before computers–and everything they designed was donewith very simple tools: markers, ink, xerox copies, and photostats.They weren’t famous and they didn’t know anyone famous, butsomehow they managed to earn a living.One day, Fred Seibert a friend of Frank’s from early childhood–when they used to hang out at the school bus stop and look atcomic books, etc.–called him about a project. Fred was working for abig corporation, Warner Amex, who was planning a 24-hour musiccable television station. He said they didn’t know what they would beshowing but they were going to have to fill 24 hours, 7 days a weekwith it. In those days there weren’t any rock videos as we havecome to know them, mostly short performance films. They were49


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Clausentering uncharted waters without a compass.Fred said they needed a logo designed for the station. He saidthat some top established designers had already been hired but hehad squeezed some additional money out of the corporation to givethese young upstarts a shot. Pat, Frank and Patti began doing manysketches. Lots and lots of them. Their earliest ideas featured notesand other obvious music symbols. These were quickly dismissed.What happened next is a bit blurry but some specific details havesurvived.They made some sketches featuring the letters "M", "T", and "V".Some of these sketches included Mickey Mouse-like hands squeezingthe notes. At some point an outline drawing of a bold sans serif "M"appeared on a piece of paper. One of the three designers then drewdimensional sides to the "M". After that a variety of groupings of theletters "TV" were added. Everything seemed too normal-looking.Frank suggested that the logo needed to be less corporatesomehow, de-faced or graffitied.Frank used to watch Winky Dink when he was a child. Winky Dinkwas actually the first interactive TV. During the cartoon episodes ofthis, various parts of things were left undrawn and the maincharacter Winky Dink, who was a cute little fellow with a star-shapedhead, would run into trouble and crayon-wielding viewers wereasked to help him out at key moments by filling in the missing partson a special clear plastic film that was placed over their TV screens.Frank was oftentimes so excited about all this that he forgot to putthe special film on his parents TV screen thus leaving waxyevidence.50


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausHe took an enlarged copy the fat "M" drawing and went into thenarrow stairwell with a piece of acetate and a can of black spraypaint. The next thing you knew the now famous "TV" letteringappeared. The three designers then played around with the scaleand proportion and after some tweaking arrived at the MTV logopretty much the way it appears today. The sketches were sent up toFred and he presented them to the various "suits; involved inchoosing the logo. (Pat, Frank and Patti never attended thesemeetings so they could only speculate what went on.) The storygoes that the sketches actually ended up in a Warner Amexwastebasket several times and was reconsidered. Now is thatrock’n’roll, or what?Fred sent the sketches back to Manhattan Design for refinement.Things like putting MUSIC TELEVISION under the big "M". Soon afterthe logo was approved. The next, and probably most revolutionarypart of the story came when they were asked to come up with the"corporate colors" for the logo. The decision was made that thereweren’t any, and that the logo should always change. Knowing thatmany animators, designers, ad agencies, etc. were going to beworking with the logo made them think how, just like rock musicalways changes, the logo should also. This was a concept that hadnever been used on a logo before. The "M" and the "TV" could bemade of any colors and/or materials.The rest is history. Sometimes Frank thinks about those days andit seems like another lifetime.51


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausKilde: http://frankolinsky.com/mtvstory1.html52


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 22: Logo designForskellige variationer af logo med en U for UMPC. Tanken bagved designet var at beholde Mtvs kendte logo og byggeoven på det. Tanken om skyet under U var at det er et nyt produkt som du kan bruge hvor som helst: Fri som en fugl.53


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausHer har vi så det samme logo men nu også med vinger, det var kun til at bygge viderepå tanken om at du er fri, eller som sloganet siger: Anytime and Anywhere54


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausVi prøvede også nogle andre typer logoer, men vi fravalgte disse fordi de passer ikke til den dekonstruktivistiske stil vi harvalgt.Varianter af forslag til logo med node som skulle repræsentere UMPC’en.55


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausForslag til Mockups56


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus57


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausVi valgte ikke disse mockups fordi de ikke er i denDekonstruktivisme stil.58


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus59


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBannerreklame forslag.Vi fravalgte dette banner, fordi det passer ikke medStilen inde på hjemmesiden.60


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausPDA applikation forslag:61


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBannerreklamen.62


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 23: Inspirationssider.63


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claushttp://www.mtve.com/article.php?ArticleId=6332http://www.mtv.es64


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claushttp://dk.playstation.com/pdcf/index.jhtml?locale=da_DK65


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claushttp://www.gameboy.com/66


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus67


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag24. Farvekoder til hjemmesiden.Når vi lavede vores mock ups lavede vi farvekoder til vores design så vi kan blive sikre når hjemmesiden bliverprogrammeret at alle arbejder med rette farver. Vi bruger de 4 farvekoder, RBG,CMYK, pantone og Hexadecimal. Daundersider på hjemmesiden er forskellige fra side til side har vi dog kun lavet koder til det som er gentaget på hver side:Menuen, Banner og Logo.68


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus1.logo:Overgang fra mørk til lysMørkRBG = 8,9,4CMYK = 73%, 66%,68%,86%Pantone =Hexadecimal # 080904LysRBG = 252,252,252CMYK = 1%,1%,1%,0%,Pantone = 7485 UHexadecimal = #fcfcfc3. Sort baggrund på bannerRBG = 34,36,33CMYK = 72%, 64% ,67%, 72%Pantone =Hexadecimal = # 2224215. text på menuRBG = 6,11,0CMYK =72%, 63%, 71%, 84%Pantone = DS 329-1CHexadecimal = # 060b00Farvekort2.textRBG = 0, 2, 1CMYK =75%, 67%, 67%, 89%Pantone =Hexadecimal = #0002014. rød baggrund af bannerRBG = 250,12,35CMYK = 0%, 99%, 94%, 0%Pantone = DS 73-1 CHexadecimal = # fa0c236.menuOvergang fra mørk til lysmørkRBG = 123,58,19CMYK =33%, 78%, 100%, 37Pantone = DS 66-2 CHexadecimal = #7b3a12lysRBG = 130,124,2CMYK =49%,39%,100%,15%Pantone =DS 314-3 CHexadecimal = # 827c0269


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 25: Think aloud testDora 23 år gammel pædagok:Flotte farver, Hvad vil I med det mønster i bunden? Er det trommer? Det ville i hvert fald passe ved musikside.Sólrún 19 år, studentFlotte farver særlig den gule! Blev lidt forvirret over alle prikkerne, hvad er det for noget? Selve billederne bliver lidtslørede med alle disse prikker.Rasmus Steen Rasmussen 23 år, student Multimediadesign.Ungdommeligt!Farverigt, dekonstruktivistisk!Flot og fængende interface, når man tager i betragtning at den er stillet til unge.Elva Hrund Ágústsdóttir 28 år, student MultimediadesignRimelige fine farver. Mønsteret og kvinden meget flot. Logoet meget lækkert.Jeg er ikke sikker med farverne i tekstboksene. Synes siden passe perfekt til Mtv og den aldersgruppe som normalt serMtv.70


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausBilag 26. Gallup BrowserBarometer71


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og ClausTekniske Spesifikationer72


Eksamens Project 2. Semester 2006 Gruppe 1: Kristjana, Joanna, Sol, Elma og Claus73

More magazines by this user
Similar magazines