Produkt katalog - Air

parkertransair.com
  • No tags were found...

Produkt katalog - Air

A v a n c e r e t t r y k l u f t r ø r s y s t e m


Transair®> SystemfordeleTOTALT UDVIKLETANLÆG> Afmonterlige oggenbrugelige komponenterLetvægtsrør, som erlette at skære> LETTER ARBEJDET PÅMONTAGESTEDETøjeblikkelig opstart> HURTIG OPSTART AF ANLÆGLETTEREAT HÅNDTERERør og fittings leveresklar til montage> INGEN KLARGØRING NØDVENDIGHurtig montage uden svejsning,limning eller krympning> TIDSBESPARENDELet at samle> INGEN SPECIALOPLÆRINGNØDVENDIGENERGI-BESPARENDEKonstant indvendig overfladekvalitet> REN LUFTfuld gennemløb i fittings og glatindvendig røroverflade> HØJ GENNEMLØBSEVNEJusterede rør> OPTIMAL TÆTNINGMODSTANDSDYGTIGOVERFOR> tæring> aggressive miljøer> rystelser> temperatursvingninger> U.V. stråling10 ÅRSGARANTI PÅKOMPONENTERNESIKKERHED> ikke-brandbarematerialerLegris har en politik om fortsat produkt udvikling og forbeholder sig derfor ret tilat ændre et hvilket som helst produkt vist i kataloget, uden forvarsel.Alle dimensioner er vejlende.


12/13>Produkt katalogFaste aluminiumsrør14Fleksible slanger15Muffer16Anboringer22Vægbeslag26Kugleventiler og butterrfly kugleventiler28Værktøj30Fikstur og tilbehør34Slangeopruller - blæsepistol38Rør og slanger39Automatiske sikkerhedskoblinger40Tilbehør44FRL, automatisk dræn og tilbehør48Luftkanaler52


Aluminiums rør> Ren luft> Optimal gennemstrømning> Letvægts> QUALICOAT certificeret> 2 farver : blå (RAL 5012/BS1710), grå (RAL7001) (andre farver: kontakt os venligst)> Transair ® rør i Ø 76 og Ø 100 findes også i rustfritstål. Kontakt os venligst for yderligere information> Velegnede medier : trykluft, vakuum, nitrogen, argon(andre medier: kontakt os venligst)> Maks. arbejdstryk :-13 bar fra -20°C til +60°C-16 bar fra -20°C til +45°C> Vakuum : 98,7% (13 mbar absolut tryk)> Arbejdstemperatur : -20°C til +60°C> Ekstruderet rør (overholder EN 755.2,EN 755.8 og EN 573.3 normerne)Ø16,52540L1LL1LBlå rørTransair ® Øudv Øindv L1 (m)L (m)1003A17 04 00 16,5 13 3 2,9301003A25 04 00 25 22 3 2,9031006A25 04 00 25 22 6 5,9031003A40 04 00 40 37 3 2,8851006A40 04 00 40 37 6 5,885Grå rørTransair ®Øudv Øindv L1 (m)L (m)1003A17 06 00 16,5 13 3 2,9301003A25 06 00 25 22 3 2,9031006A25 06 00 25 22 6 5,9031003A40 06 00 40 37 3 2,8851006A40 06 00 40 37 6 5,885Ø63L1LL1LBlå rørTransair ®Øudv Øindv L1 (m)L (m)1003A63 04 63 59 3 2,9501006A63 04 63 59 6 5,950Grå rørTransair ® Øudv Øindv L1 (m)L (m)1003A63 06 63 59 3 2,9501006A63 06 63 59 6 5,950Ø76100LLBlå rørTransair ® ØudvØindvL (m)TA03 L1 04 76,3 72,3 3,000TA06 L1 04 76,3 72,3 6,000TA03 L3 04 101,8 97,2 3,000TA06 L3 04 101,8 97,2 6,000Grå rørTransair ® ØudvØindvL (m)TA06 L1 06 76,3 72,3 6,000TA06 L3 06 101,8 97,2 6,000Klistermærke til trykluftsanlægKlistermærke til vakuumanlægEW07 00 010000 01 68


Fleksibel slange14/15> Kompressorudtag (vibrationsabsorbering)> Undgår hindringer og forener forskellige niveauer> Ekspantionsløkker> Maks. arbejdstryk i forbindelse med trykluft :-13 bar fra -20°C til +60°C-16 bar fra -20°C til +45°C> Maks. arbejdstryk i forbindelse med vakuum : 10 bar> Vakuum : 98,7% (13 mbar absolut tryk)> Arbejdstemperatur : -20°C til +60°C> Modstandsdygtig overfor mineralske og syntetiskekompressorolier> Brandsikker (overholder ISO 8030 normen forfleksibel trykluftsslange og EN normen for fleksibelvakuumslange)Ø2540D1LD2Fleksibel slange til trykluftsanlægTransair ®1001E25 00 01 38 25 0,570 100 251001E25 00 03 38 25 1,500 100 251001E25 00 04 38 25 2,000 100 251001E40 00 02 54 40 1,150 400 401001E40 00 04 54 40 2,000 400 401001E40 00 05 54 40 3,000 400 40Transair ®D1D1D2D2L (m)Fleksibel slange til vakuumanlægL (m)Min.bøjningsradius(mm)Min.bøjningsradius(mm)Til brug iforb. medTransair ®rørdiameterTil brug iforb. medTransair ®rørdiameter1001E25V00 01 36 25 0,570 75 251001E25V00 03 36 25 1,500 75 251001E25V00 04 36 25 2,000 75 251001E40V00 07 52 40 0,950 160 401001E40V00 04 52 40 2,000 160 401001E40V00 05 52 40 3,000 160 40Ø63LD2D1Fleksibel slange til trykluftsanlægTransair ®D1D2L (m)1001E63 00 08 79 63 1,400 300 631001E63 00 05 79 63 3,000 650 631001E63 00 06 79 63 4,000 650 63Fleksibel slange til vakuumanlægMin.bøjningsradius(mm)Til brug iforb. medTransair ®rørdiameterTil brug iMin. forb. medTransair ®bøjningsradius TransairD1 D2 L (m)(mm) rørdiameter1001E63 00 08 79 63 1,400 300 631001E63V00 05 76 63 3,000 250 631001E63V00 06 76 63 4,000 250 63Fleksibel slange til tryklufts- og vakuumanlægØ76100LD1D2Til brug iMin. forb. medTransair ®bøjningsradius TransairD1 D2 L (m)(mm) rørdiameterFP01 L1 01 91 75 1,500 350 76FP01 L1 02 91 75 2,000 350 76FP01 L3 02 116 100 2,000 500 100FP01 L3 03 116 100 3,000 500 100Brug 2 samlere RR01 til at forbinde de fleksible slanger FP01 medTransair ® røret.Sikkerhedsstrop6698 99 03Forhindrer den fleksible Transair ® slange løsrives under tryk.Overholder ISO 4414 sikkerhedsnorm.


Samlestykker og vinklerTransair ® Samlestykke og vinkel sortimentet tilbyder flere forskellige design,som passer til industrielle bygninger.> Hurtig samling> Fuld rørvidde*> Udskiftelig** og genbrugelig> Ikke-brandbart materiale (UL94-HB norm)*Fuldt gennemløb i samlingerne.**Gælder kun for Ø 16,5, Ø 25 og Ø 40.ØLRør-til-rør samlere16,5Transair ®ØD ØG LZ2540ØGZZØD6606 17 00 16,5 34,0 120,5 33,06606 25 00 25 44,5 151,5 48,06606 40 00 40 67,0 205,0 57,0LØ63ØDØGTransair ®ØD ØG LZ6606 63 00 63 91,0 171,5 25,0ZZRør-til-rør samlere (clamps og pakning)LE2Transair ®ØD L E1 E2Ø DE1 E1RR01 L1 00 76 146 104 132RR01 L3 00 100 146 128 157Ø76100NPakningØ DMTransair ® ØD M NRP01 L1 00 76 88,7 51,4RP01 L3 00 100 123 52,7ØLRør-til-rør samlere med fittingTransair ®ØD ØG LZ2540ØGØD6676 25 00 25 44,5 151,5 48,06676 40 00 40 67,0 205,0 57,0ZZLØ63ØDØGTransair ®ØD ØG LZ6676 63 00 63 91,0 171,5 25,0Leveres med 1/4” fitting og Ø8 mm prop.ZZ


16/17> Maks. arbejdstryk :-13 bar fra -20°C til +60°C-16 bar fra -20°C til +45°C> Vakuum : 98,7% (13 mbar absolut tryk)> Arbejdstemperatur : -20°C til +60°C90° vinkelØ16,52540LZZØGØDTransair ®ØD ØG LZ6602 17 00 16,5 34,0 58,0 31,06602 25 00 25 44,5 68,0 40,06602 40 00 40 67,0 107,0 62,0Ø63LZZLØDTransair ®ØD ØG LZ6602 63 00 63 91,0 122,0 61,0ØGØØ DTransair ®ØDHZ76100Ø DH90°ZZHRX02 L1 00 76 227 189RX02 L3 00 100 278 221Brug 2 samlere RR01 til at forbinde den 90° vinkel RX02 med Transair ®røret.45° vinkelØ2540ZZLØGØDTransair ®ØD ØG LZ6612 25 00 25 44,5 57,0 29,06612 40 00 40 67,0 90,0 45,0ØL1Transair ®ØD L1 L276100135°L2ØDRX12 L1 00 76 235,5 151,4RX12 L3 00 100 271,4 184,3Brug 2 samlere RR01 til at forbinde den 45° vinkel RX12 med Transair ®røret.


T-stykker og reduktionerLige T-stykkeØ16,525HØDØGZ1LZ1Z2Transair ® ØD G Z1H L Z26604 17 00 16,5 34,0 58,0 120,5 34,0 31,06604 25 00 25 44,5 67,5 151,5 48,0 40,06604 40 00 40 67,0 102,5 205,0 57,0 57,040Ø63ØDHLZ1 Z1ØGZ2Transair ®ØD G H L Z1 Z26604 63 00 63 91,0 122,0 245,0 61,0 61,0Ø76100Z2LZ1Ø DTransair ® ØD L Z1 Z2RX04 L1 00 76 290 145 145RX04 L3 00 100 310 155 135Brug 3 samlere RR01 til at forbinde det lige T-stykke RX04 med Transair ®røret.Reducerings T-stykkeLØZ1Transair ® ØD1 ØD2 ØG H L Z1 Z263Z2ØGØD1H6604 63 40 63 40 91,0 161,0 245,0 61,0 116,0ØD2Transair ® ØD1 ØD2 LZ1 Z2Ø76LZ1Ø D1RX24 L1 40 76 40 290 145 104RX24 L1 63 76 63 290 145 163RX24 L3 40 100 40 310 155 116,5RX24 L3 63 100 63 310 155 175,8100Z2Ø D2Brug 2 samlere RR01 til at forbinde de lige T-stykker RX24 med Transair ®rør Ø 76 og Ø 100 og rør-til-rør samlerne 6606 til forbindelse medTransair ® rør Ø 40 og Ø 63.


18/19T-stykke med gevindØ76100Z2LCZ1Ø DTransair ® ØD C LZ1RX23 L1 04 76 G1/2 290 145 63RX23 L3 04 100 G1/2 310 155 75,8Brug 2 samlere RR01 til at forbinde T-stykket med et RX23 medTransair ® røret.Z2ReduktionØL16,5ZTransair ® ØD1 ØD2 ØGZL256666 17 25 25 16,5 34,0 50,0 77,06666 25 40 40 25 44,5 71,0 99,040ØD1ØG ØD2Transair ® ØD1 ØD2 ØG L6666 40 63 63 40 67,0 112,5LØØ 636163ØGØD22580Ø 63116Ø 40Ø 40Ø76ØD1LØD2Transair ® ØD1 ØD2 LRX64 L1 63 76 63 230RX64 L3 63 100 63 250RX66 L3 L1 100 76 192,5100Brug 1 samler RR01 til at forbinde reduktionen med Transair ® rør Ø 76eller Ø 100 og 1 samler 6606 til forbindelse med Transair ® rør Ø 63.


Rør-til-rør og gevind samlereEndestykke med fittingØ16,52540HELØGØDTransair ® ØD E ØGH L6625 17 00 16,5 25,5 34,0 45,5 62,56625 25 00 25 33,0 44,5 47,0 75,06625 40 00 40 34,5 67,0 55,0 98,5Model Ø 16,5 : leveres med Ø6 mm prop.Model Ø 25, Ø 40 og Ø 63 : leveres med Ø8 mm prop.LØ63HØGTransair ® ØD E ØGH L6625 63 00 63 31,0 91,0 74,0 111Model Ø 25, Ø 40 og Ø 63 : leveres med Ø8 mm prop.EndestykkeØ76100LØ DTransair ® ØD LRX25 L1 00 76 99,6RX25 L3 00 100 107,4Brug 1 samlere RR01 til at forbinde endestykket RX25 med Transair ® røret.Gevind fittings med udv. gevind , BSP gevindØ16,52540HEØDØGCTransair ® ØD C EØG H6605 17 13 16,5 R1/4 9,5 34,0 62,56605 17 21 16,5 R1/2 15,0 34,0 68,06605 25 21 25 R1/2 15,0 44,5 70,56605 25 27 25 R3/4 15,0 44,5 71,56605 25 34 25 R1” 16,0 44,5 71,56605 40 34 40 R1” 16,0 67,0 111,56605 40 42 40 R1”1/4 21,5 67,0 111,56605 40 49 40 R1”1/2 24,5 67,0 114,5ØØ GØ D63HTransair ® ØD C E6605 63 48 63 R2” 20,0 91,0 118,5ØGHEC6605 63 47 63 R2”1/2 25,0 91,0 130,5


20/21Adapter med udv. BSP gevindØ16,525LHØDTransair ® ØD CL6621 17 21 16,5 R1/2 42,2 5,06621 25 21 25 R1/2 49,0 7,06621 25 27 25 R3/4 49,0 7,0H40C6621 25 34 25 R1” 49,0 7,06621 40 42 40 R1”1/4 73,7 8,06621 40 49 40 R1”1/2 75,7 10,0ØDØ76LHTransair ® ØD CLRR05 L1 20 76 R2”1/2 125 20Brug 1 samler RR01 til at forbinde adapteren RR05 med Transair ® røret.HCManifoldØ2540ØGØDLL1L2 N N NZZØ12Transair ® ØD G LL1 L2 N6651 25 12 04 25 44,5 271,0 151,0 23,0 35,0 107,06651 40 12 04 40 67,0 400,0 204,0 27,0 50,0 150,0Leveres med 4 stk Ø12 mm propper (3126 12 00).ZD3D2FlangeTransair ® ØD DN D1D2 D3 E LD1Ø DRX30 L1 00 76 65 185 145 18 10 75RX30 L1 00 01 76 80 200 160 18 10 75ELRX30 L3 00 100 100 220 180 18 10 75Målene overholder EN 1092-1 og ISO 7005 normerne.Ø76100Gevindtape til FlangeTransair ®ØDBruges til flangeEW05 L1 00 76 RX30 L1 00EW05 L1 00 01 76 RX30 L1 00 01EW05 L3 00 100 RX30 L3 00Boltesæt til FlangeTransair ® C LEW06 00 01 M16 60Indeholder 8 bolte og 8 møtrikker.


Luftudtag til hurtig montageTil udtag med horisontal udgangeller til alle typer luftforsyning medfast rør eller fleksibel slange på eninstallation, som omfatter eneffektiv lufttørrer.> Optimal gennemstrømning> Kompakt> god adaptor til de fleste OEMapplikationer og kan bruges medneutrale gasser> Hurtig montage uden at skærei røretAnboring til hurtig montageLNØ2540ØD2ØD1ØGØD2ZMTransair ® ØD1 ØD2 M G L N ZRA69 25 17 25 16,5 92 34 37 52 47,5RA69 40 25 40 25 117 44,5 37 74 61Brug venligst boreværktøj 6698 02 01 og 6698 02 02 til boring i Transair ®røret.Ø76100C1LC2ETransair ® ØD C1 C2 E LRR61 L1 08 75 1” M12 50 137RR61 L3 08 110 1” M12 80 137Leveres med adapter Ø 25 - 1” (6605 25 34).Brug venligst boreværktøj EW09 til boring i Transair ® røret.Mini anboring med indvendigt gevind til hurtigmontageLNØØDTransair ® ØD C L N M2540CMRA65 25 04 25 G1/2 37 52 86RA65 40 04 40 G1/2 37 74 100Leveres med endestykke.Brug venligst boreværktøj 6698 02 01 og 6698 02 02 til boring i Transair ®røret.


Anboringer til hurtig montage22/23Vi anbefaler anboringer til hurtigmontage til vertikale eller horisontaleafgange ved brug af enten faste røreller fleksible slanger.> Integreret del af systemet> Stor gennemstrømning> Hurtig montage uden at skære irøretAnboring til hurtig montageØ2540Transair ® ØD1 ØD2 M ØG L N Z6662 25 17 25 16,5 139,5 34 36 63,5 826662 25 00 25 25 134 44,5 36 63,5 746662 40 17 40 16,5 154 34 37,5 76,5 896662 40 25 40 25 149,5 44,5 37,5 76,5 82Brug venligst boreværktøj 6698 02 01 og 6698 02 02 til boring iTransair ® røret.LNØ63MØGØD1ZTransair ® ØD1 ØD2 M G L N Z6662 63 25 63 25 166,5 44,5 50 108,5 75Brug venligst boreværktøj 6698 02 02 til boring i Transair ® røret.D2Anboring med indvendigt gevind til hurtigmontageØ2540Transair ® ØD1 C M L N6661 25 21 25 G1/2 117,5 36 63,56661 40 21 40 G1/2 132 37,5 76,56661 40 27 40 G3/4 132 37,5 76,5Leveres med endestykke.Brug venligst boreværktøj 6698 02 01 og 6698 02 02 til boringi Transair ® røret.Ø63Transair ® ØD1 C M L N6661 63 21 63 G1/2 138,9 50 98,56661 63 27 63 G3/4 138,9 50 98,5Leveres med endestykke.Brug venligst boreværktøj 6698 02 02 til boring i Transair ® røret.


Vægbeslag med kobling til hurtig montageVægbeslag med formonteret kobling til hurtig montage sparer tid.Minibeslag med koblingØ16,52540Transair ® ØD CType Hul (mm)6660 25 U1 25 G1/2 ISO B 5,56660 25 U2 25 G1/2 ISO B 86660 25 E4 25 G1/2 EURO 7,26660 25 A1 25 G1/2 ARO 5,56660 40 U1 40 G1/2 ISO B 5,56660 40 U2 40 G1/2 ISO B 86660 40 E4 40 G1/2 EURO 7,26660 40 A1 40 G1/2 ARO 5,5Ø63Transair ® ØD CType Hul (mm)6660 63 U1 63 G1/2 ISO B 5,56660 63 U2 63 G1/2 ISO B 86660 63 E4 63 G1/2 EURO 7,26660 63 A1 63 G1/2 ARO 5,5ISO B 6 ISO B 8EURO 7,2 ARO 5,5


Anlæg med tryk24/25> Ideel til hurtig montage uden afluftningaf trykluftsanlæg.> Boreværktøjet passer til de fleste slags bor.Vi anbefaler dog, at rørsystemet tømmes inden der tilføjes nye udtag.Dette kan udføres meget hurtigt (på mindre end 7 minutter per udtag)og garanterer indvendig renlighed.Udtag i anlæg med trykØ16,52540Transair ®ØDEA98 06 01 25EA98 06 02 40Kuglehane med beslag (1/2” BSP parallelgevind)Ø63Transair ®ØDEA98 06 03 63Kuglehane med beslag (1/2” BSP parallelgevind)Boreværktøj til anlæg med trykTransair ®C ØD L E NEA98 06 00 G1/2 13 330,0 154,0 30,5


Vægbeslag> 1 eller 2 udtag> Formonteret sikkerhedskobling (6670)> Montering på vægge eller maskiner> Leveres med endestykke> Sekundær udtag g1/4> Arbejdstryk :-13 bar fra -20°C til +60°C-16 bar fra -20°C til +45°C> Ikke-brandbart materiale (overholder UL94-HBnormen)> Vakuum : 98,7% (13 mbar absolut tryk)> Arbejdstemperatur : -20°C til +60°CVægbeslag med 1 udtag, BSP parallelgevindHC166.5ØDØGK N19,5C2Transair ® ØD C1 G H K NC26680 17 21 16,5 G1/2 G1/4 34 65 70,5 826680 25 21 25 G1/2 G1/4 44,5 81 70,5 82Ø16,525Vægbeslag med 2 udtag, BSP parallelgevindHC1KØDØG66.5N19,5C2Transair ® ØD C1 G H K NC26681 17 21 16,5 G1/2 G1/4 34 65 74,5 826681 25 21 25 G1/2 G1/4 44,5 81 74,5 82Vægbeslag med 1 gevindudtag,BSP parallelgevindN19,5C1HC2Transair ® C1 C2 C3 H K M N6685 21 21 G1/2 G1/2 G1/4 48 72,5 66,5 82MKC3Vægbeslag med 2 gevindudtag,BSP parallelgevindN19,5C1HC2Transair ®C1 C2 C3 H K M N6686 21 21 G1/2 G1/2 G1/4 48 72,5 66,5 82MKC3


26/27Vægbeslag med 1 udtag incl. koblingTransair ® ØDTypeHul (mm)6670 17 U1 16,5 ISO B 5,56670 17 U2 16,5 ISO B 8,06670 17 E4 16,5 EURO 7,26670 17 A1 16,5 ARO 5,56670 25 U1 25 ISO B 5,56670 25 U2 25 ISO B 8,06670 25 E4 25 EURO 7,26670 25 A1 25 ARO 5,51/2“ BSP parallelsamling mellem vægbeslag og sikkerhedskobling.Ø16,525Vægbeslag med 2 udtag incl. koblingTransair ®ØDTypeHul (mm)6671 17 U1 16,5 ISO B 5,56671 17 U2 16,5 ISO B 8,06671 17 E4 16,5 EURO 7,26671 17 A1 16,5 ARO 5,56671 25 U1 25 ISO B 5,56671 25 U2 25 ISO B 8,06671 25 E4 25 EURO 7,26671 25 A1 25 ARO 5,51/2“ BSP parallelgevind mellem vægbeslag og sikkerhedskobling.Vægbeslag leveret med koblinger er klar til brug.ISO B 6 ISO B 8EURO 7,2 ARO 5,5


Kugleventiler og butterfly kugleventilerTransair ® kugleventiler og butterfly kugleventiler, som placeres med jævne mellemrum i anlægget og på nøglepositioner,så som ved kompressorudtag og luftværktøj, letter afbrydelse, tilpasning og vedligeholdelseaf anlægget.> Hurtig montage> Kan leveres i aflåselig version> Manuel eller luftaktiveret (kun i Ø 40)KuglehaneNØ16,525ØD ØGZ1LZ2Transair ® ØD G L NZ1 Z24089 17 00 16,5 34,0 120,0 69,5 29,0 42,04089 25 00 25 44,5 152,0 108,5 40,0 55,0Model 4089 17 00 : leveres med Ø6 mm prop.Model 4089 25 00 : leveres med Ø8 mm prop.Aflåselig kuglehaneTransair ® ØD G L N Z1 Z24099 17 00 16,5 34,0 121,0 69,0 29,0 42,04099 25 00 25 44,5 151,7 108,3 40,0 55,0Model 4099 17 00 : leveres med Ø6 mm prop.Model 4099 25 00 : leveres med Ø8 mm prop.KuglehaneNØ40ØGLØDTransair ®ØD G L N Z4002 40 00 40 67,0 205,0 122,0 57,0ZZNØDØGTransair ® ØD G L N Z1 Z24002 63 00 63 91,0 278,0 185,0 84,0 98,0Ø63LZ1ØGZ2NAflåselig kuglehanelØDTransair ® ØD G L N Z1 Z24012 63 00 63 91,0 278,0 185,0 84,0 98,0LZ1Z2Ø76100PilotventilTransair ® ØDDN G M N EVR02 L1 00 76 80 145 300 250 50VR02 L3 00 100 100 180 270 210 56Model med CE markering.


28/29> Maksimalt arbejdstryk :- 13 bar fra -20°C til +60°C-16 bar fra -20°C til +60°C> Vakuum : 98,7%(13 mbar absolut tryk)> Arbejdstemperatur : -20°C til +60°CKugleventilMaks.Transair ® trykC DN (bar) E F H L MVR03 00 02 G1/4 10 30 11,4 20 43 51,5 98VR03 00 03 G3/8 10 30 11,4 20 43 51,5 98VR03 00 04 G1/2 15 30 13,5 25 47 55 98VR03 00 06 G3/4 20 30 12,5 31 58 57,5 122VR03 00 08 G1” 25 30 15 38 60 69,5 122VR03 00 10* G1”1/4 32 25 17 48 77 81,5 153VR03 00 12* G1”1/2 40 25 28 54 83 95 153VR03 00 16* G2” 50 25 22 66 95 113 162VR03 00 20* G2”1/2 61 16 24 84 95 132,5 24*Model med CE markering.Mini-ventil, han og hun, BSP gevindMCFCHTransair ® C DN F H L M4981 10 21TR R1/2 10 25 31 46 20,5LMaks. arbejdstemperatur : 10 barFjernstyret blokeringsventilLZZTransair ® ØD G L Z4230 00 40 40 67 261 85,0ØDØ4Ø4ØGMin. arbejdstryk : 4 bar • Maks. arbejdstryk : 13 barTransair ® fjernstyret blokeringsventil leveres med et ventilhul med prop.Dette tillader afluftning af de nedadgående anlæg efter ventilen er lukket.Ø40TestsætLTransair ® H K K1 LHK4299 03 01 145 106 70 82K1Dette indeholder : luftaktiveret TÆND/SLUK kontakt,maksimal 10 bar arbejdstryk, dobbelt 4 mm OD polyurethanslange,længde 10 m =, plastikboks.


Værktøj> Praktisk værktøj til installation og udvidelse af Transair® røranlæg.> Leveres i bærbar kasse eller som separate dele.VærktøjskasseØ16,5>40Transair ® H L I6698 00 04 315 290 105Værktøjskasse 6698 00 04 indeholder :- Borebeslag 6698 01 01- Boreværktøj 6698 02 01og 6698 02 02- Rørskærer til faste rør 6698 03 01- Afgrater værktøj 6698 04 01- Reifer værktøj 6698 04 02- Opmarkeringsværktøj 6698 04 03Ø16,5Transair ® H L I6698 00 03 315 290 105Værktøjskasse 6698 00 03 indeholder :>63- Borebeslag 6698 01 01 og 6698 01 02- Boreværktøj 6698 02 01og 6698 02 02- Rørskærer til faste rør 6698 03 01- Afgrater værktøj 6698 04 01- Reifer værktøj 6698 04 02- Spænder værktøj 6698 05 03- Opmarkeringsværktøj 6698 04 03Ø16,5>100Ø16,5>40Rørskærer til aluminimusrørTransair ®L6698 03 01 230 98 Ø 16,5 - 25 - 40 - 63EW08 00 01 360 155 Ø 63 - 76 - 100Ekstra skærehjul til Transair ® rørskærer 6698 03 01 : EW08 00 99Ekstra skærehjul til Transair ® rørskærer EW08 00 01 : EW08 00 02Borebeslag til aluminiumsrørTransair ® H L6698 01 01 120 80Efter boring skal røret reifes og rengøres.HBruges tilTransair ® rørBorebeslag til aluminiumsrørØ63HLTransair ® H L6698 01 02 134 155Efter boring skal røret reifes og rengøres.


30/31Bor type til aluminiumsrørØ25Transair ® ØD1 ØD2 HTilTransair ® rør6698 02 02 16 12 71 Ø 25Bor type 6698 02 02 tillader installeringen af Transair ® mini anboring påØ25.Kan bruges med alle slags bormaskiner . Omdrejninger : 650 tr/min.Ø4063Ø76100Ø76161002540Ø16,5 Ø63>100Ø16,52540Transair ® ØD1 ØD2 H6698 02 01 22 12 71 Ø 40 - 63Transair ® ØD1 ØD2 HEW09 00 30 30 12 71 Ø 76 - 100Reifer værktøj til aluminiumsrørTransair ®6698 04 02 140Afgrater værktøj til aluminiumsrørTransair ®6698 04 01 64LHTilTransair ® rørBor type 6698 02 01 tillader installeringen af Transair ® mini anboring påØ40 eller Ø 63.Boreværktøjet bruges også til monteringshuller i Ø63 mm.TilTransair ® rørBor type EW09 00 03 tillader installeringen af Transair ® anboringerdirekte på monterede rør Ø76 eller Ø100.Efter boring skal røret reifes og rengøres.


VærktøjOpmarkeringsværktøj til aluminiumsrørØ16,52540HL1L2Transair ®H6698 04 03 88 73 33Med opmarkeringsværktøjet kanman afmærke retningslinierne formontage direkte på Transair ®rørstykker. Disse afmærkningerviser præcist hvortil røret skalplaceres med henblik på at sikreen god og lufttæt montage.L1L2Sæt med spændingsværktøj til Ø63 møtrikkerTransair ®Ø636698 05 03Indeholder 2 spændingsværktøjer.Boreværktøj til trykluftanlæganlægTransair ®C ØD L E NEA98 06 00 G1/2 13 330,0 154,0 30,5


32/33Bærbart værktøjssætTransair ®VEW01 00 01 220EW01 00 03 110Indeholder : 1 bærbart stykke værktøj, 1 12V batteri og batterioplader.Kæber til bærbart værktøjØ76100E1E2L1L2Transair ® ØD E1 E2 L1 L2EW02 L1 00 76 103 52 154 46EW02 L3 00 100 103 71 154 4612V batteri til bærbart værktøjTransair ®EW03 00 01


Rørclips og tilbehør> Kan tilpasses alle rørsystemer> Til vertikal og horisontal montering af rør fra vægge, bjælker, kabelbakker, etc.> Tilpasset Transair ® anlægRørclipsØCK16,52540ØDLHH1Transair ® ØD C H1 H K L6697 17 00 16,5 M6X1 46 61 30 32,56697 25 00 25 M6X1 46 65,5 30 38,56697 40 00 40 M6X1 46 74,5 30 50Vi anbefaler at bruge mindst 2 clips per rør for at sikre god stabilitet.Brug kun denne clips til montage af Transair ® rør. Undgå venligst alle andreslags clips.CKØ63ØDLHH1Transair ® C H1 LØD H K6697 63 00 63 M10X1,5 90 127,5 30 73,5Vi anbefaler at bruge mindst 2 clips per rør for at sikre god stabilitet.Brug kun denne clips til montage af faste Transair ® rør. Undgå venligst alleandre slags clips.RørclipsØ76100CØ DTransair ® ØD CER01 L1 00 76 M8 / M10ER01 L3 00 100 M8 / M10Vi anbefaler at bruge mindst 2 clips per rør for at sikre god stabilitet.Brug kun denne clips til montage af faste Transair ® rør. Undgå venligst alleandre slags clips.AfstandsstykkeØ16,5>63HLH1KØDTransair ® ØD H H1 KL6697 00 03 11 49,5 44 34 33Dette afstandsstykke muliggør i samarbejde med Transair ® clipsenen ensartet montering.Ø63Ø4090 90mm46 46mm44 44mmFC2Gevind overgang.Transair ® C1 C2 E FHC1HE6697 00 01 M6X1 M8X1,25 16 13 306697 00 02 M6X1 M10X1,5 16 13 30Denne adapter muliggør monteringen af Transair ® med M8 eller M10gevind


34/35U-skinnelTransair ®HL(m)L16699 01 01 25 2 25HLL1LHMonteringsbeslag for U-skinneTransair ®H6699 01 02 106 40Dette sæt indeholder :• 1 beslag• 1 skrue• 1 møtrik• 1 endestykkeLLKHMonteringssæt for U-skinne clipspå Ø 63 – Ø 76 – Ø 100Transair ®C H K6699 01 03 M10 35 20 50LCDette sæt indeholder :• 1 beslag + M10 bolt• 1 skive• 1 møtrikBjælkebeslagTransair ® H L N6699 03 02 49 41 25Leveres med 2 stk 8x25 bolte.H N NL11 mm maks. Horisontal montage Vertikal montage


Fikstur og tilbehørClipsbeslag til bjælkeØ16,52540Transair ® H KØT6699 02 016699 02 026699 02 036699 02 046699 02 056699 02 06Maks.belastning (kg)44 1,5 til 3 M6 6846 3 til 8 M6 6854 8 til 14 M6 6866 14 til 20 M6 6844 1,5 til 3 M10 6846 3 til 8 M10 68Ø63Skruebeslag til bjælkeØ76100Transair ® ØT2 ØT ØT1KMaks.belastning (kg)6699 03 01 10,7 6,5 10,7 18 45Ø16,52540


36/37Montage på CANALIS KNTransair ® H KN6699 10 01 200 60 37Montage på CANALIS KSTransair ® H KN6699 10 02 200 60 30Montage på kabelbakkeL10 x 30Transair ®LM6699 10 03 140 22MProfil : 4 - 6 mm.


Slangeopruller – blæsepistolSlangeopruller> Optimal produktivitet og sikkerhedpå arbejdspladsen> Forebygger uheld og holder gulvet frit> Maks. arbejdstryk, afhængig af modellen :- 6698 10 01 : 12 bar- 6698 10 02 : 15 bar- 6698 11 01 : 20 bar> Arbejdstemperatur : -5°C til +40°CBlæsepistol> Afstøvning, nedkøling og tørring af komponenter> Fjernelse af spåner> Rengøring af maskiner> Maks. arbejdstryk : 12 bar> Arbejdstemperatur: -20°C til +50°CLetvægt slangeopruller, 10 mØ16,510 m2540LØDHTransair ® Slangediameter Maks. trykØD (mm)(bar) H L6698 10 01 11,5 7,5 12 251 300Aflukket boksAutomatisk oprulningG1/4 tilslutningLetvægt slangeopruller, 16 mØ16 m63LØDHTransair ® Slangediameter Maks. trykØD (mm)(bar) H L6698 10 02 12 8 15 251 390Aflukket boksAutomatisk oprulningG1/4 tilslutningTung slangeopruller, 21 mØ7610021 mØ16,52540LHTransair ® Slangediameter Maks. trykØD (mm)(bar) H L6698 11 01 13,5 10 20 430 600Åben boks med rulleskinneAutomatisk oprulningG1/2 tilslutningBeslagTransair ®Bruges til slangeopruller6698 11 98 6698 11 01BlæsepistolØ76100HDNLTransair ® C DNH LEA59 00 13 G1/4 3,5 125,5 223,0C


Rør og slanger38/39Spiralslange PVC> Modstandsdygtig og tilpasset forsyning afmaskiner og slangeopruller, etc.> Medie : trykluft> Maks. Arbejdstryk på 23°C : 20 bar> Arbejdstemperatur : fra -15°C til +60°CPolyurethan spiralslange> Perfekt til installationer, som kræver fleksibilitetpå begrænset plads.> Medie : trykluft> Maks. arbejdstryk på 20°C : 10 barL3PU spiralslange -forøget længde 2 m, 4 m, 6 m2 mL1ØL2Transair ® Øudv. Øindv. C L1 L2 L3 Ø1470U06 04 13TR 6 4 R1/4 300 100 630 321470U08 04 13TR 8 5 R1/4 500 100 780 421470U10 04 13TR 10 7 R1/4 500 100 780 621470U12 04 17TR 12 8 R3/8 500 100 780 65L3Transair ® Øudv. Øindv. C L1 L2 L3 Ø4 mL1Ø1471U06 04 13TR 6 4 R1/4 300 100 850 321471U08 04 13TR 8 5 R1/4 500 100 1000 421471U10 04 13TR 10 7 R1/4 500 100 1000 621471U12 04 17TR 12 8 R3/8 500 100 990 65L2L36 mL1ØTransair ® Øudv. Øindv. C L1 L2 L3 Ø1472U08 04 13TR 8 5 R1/4 500 100 1230 421472U10 04 13TR 10 7 R1/4 500 100 1140 621472U12 04 17TR 12 8 R3/8 500 100 1190 65L2PVC slange 25 mTransair ®Øudv.Øindv.Bøjningsradius(mm)1025V12 04 06TR 12 6 501025V14 04 08TR 14 8 651025V16 04 10TR 16 10 751025V20 04 13TR 20 13 901025V24 04 16TR 24 16 12525 mSpændebånd til slangeLHL1KØDTransair ® ØD H K L L10697 00 01TR 12 12 9 21 130697 00 02TR 14 12 9 21 130697 00 03TR 16 12 9 24 130697 00 04TR 20 12 9 24 130697 00 05TR 24 12 9 24 13


Sikkerhedskobling> Til hurtig og gentagen til- og frakobling> 100% sikker – overholder ISO 4414 ogEN 983 normerne> Højt gennemløb, meget lavt trykfald> Letvægt og robust> Forbedret håndgreb> Komplet med o ring> Hurtig afluftning> Velegnede medier : trykluft, vakuum, argon, nitrogen(andre medier: kontakt os venligst)> Maks. arbejdstryk : 16 bar> Arbejdstemperatur : fra -20°C til +60°CTil tunge og beskidte installationer anbefalder vi automatisk metal koplinger (side42/43)ISO B5,5mmSikkerhedskoblingISO B8mmSikkerhedskoblingEURO7,2mmSikkerhedskoblingARO5,5mmSikkerhedskoblingUdv. gevind,BSPparallelgevindTransair ®CP01 U1 02CP01 U1 03CP01 U1 04Udv. gevind,BSPparallelgevindTransair ®CP01 U2 02CP01 U2 03CP01 U2 04Udv. gevind,BSPparallelgevindTransair ®CP01 E4 02CP01 E4 03CP01 E4 04Udv. gevind,BSPparallelgevindTransair ® CG1/4G3/8G1/2CG1/4G3/8G1/2CG1/4G3/8G1/2CTransair ®CP14 U1 02CP14 U1 03CP14 U1 04Indv. gevind,BSPparallelgevindTransair ®CP14 U2 02CP14 U2 03CP14 U2 04Indv. gevind,BSPparallelgevindTransair ®CP14 E4 02CP14 E4 03CP14 E4 04Indv. gevind,BSPparallelgevindTransair ® CG1/4G3/8G1/2CG1/4G3/8G1/2CG1/4G3/8G1/2CTransair ®Transair ®Transair ®Transair ®CP01 A1 02 G1/4CP01 A1 03 G3/8CP01 A1 04 G1/2Indv. gevind,BSPparallelgevindCP14 A1 02 G1/4CP14 A1 03 G3/8CP14 A1 04 G1/2Kobling medslangenippelØDCP21 U1 06 6CP21 U1 08 8CP21 U1 10 10Kobling medslangenippelØDCP21 U2 08 8CP21 U2 10 10CP21 U2 13 13Kobling medslangenippelØDCP21 E4 08 8CP21 E4 10 10CP21 E4 13 13Kobling medslangenippelØDCP21 A1 06 6CP21 A1 08 8CP21 A1 10 10SikkerhedskoblingISO B 5,5 mmISO 6150 BAFNOR NF 49-053US.MIL.C4109CEJN 310RECTUS 23-24ISO B 8 mmISO 6150 BAFNOR NF 49-053US.MIL.C4109CEJN 430RECTUS 30EURO 7,2 mmCEJN 320RECTUS 25-26ARO 5,5 mmARO 210CEJN 300ORION 44510PARKER 50RECTUS 14-22Tryktab i barTryktab i barLuftdiagram –tryktabISO B 5,5 mmGennemstrømningi Nm 3 /hISO B 8 mmGennemstrømningi Nm 3 /h


40/41Den automatiske Transair ® kobling overholder ISO 4414 og EN 983 sikkerhedsnormerne.Frakobling sker ved at dreje håndtaget 2 gange – en sikkerhedsforanstaltning som forebyggertilfældig frakobling.1st drejning i pilens retning :hurtig afluftning.2nd drejning i pilens retning:sikker frakobling af kobling ognippel.ISO B5,5mmISO B8mmEURO7,2mmARO5,5mmHan-nippelBSPparallelgevindTransair ®CA87 U1 02CA87 U1 03CA87 U1 04Han-nippelBSPparallelgevindTransair ®CA87 U2 02CA87 U2 03CA87 U2 04Han-nippelBSPparallelgevindTransair ®CA87 E4 02CA87 E4 03CA87 E4 04Han-nippelBSPparallelgevindTransair ® CG1/4G3/8G1/2CG1/4G3/8G1/2CG1/4G3/8G1/2CTransair ®CA86 U1 02CA86 U1 03CA86 U1 04Hun-nippelBSPparallelgevindTransair ®CA86 U2 02CA86 U2 03CA86 U2 04Hun-nippelBSPparallelgevindTransair ®CA86 E4 02CA86 E4 03CA86 E4 04Hun-nippelBSPparallelgevindTransair ® CG1/4G3/8G1/2CG1/4G3/8G1/2CG1/4G3/8G1/2CTransair ®Transair ®Transair ®Transair ®CA87 A1 02 G1/4CA87 A1 03 G3/8CA87 A1 04 G1/2Hun-nippelBSPparallelgevindCA86 A1 02 G1/4CA86 A1 03 G3/8CA86 A1 04 G1/2KoblingsnippelmedslangenippelØDCA94 U1 06 6CA94 U1 08 8CA94 U1 10 10KoblingsnippelmedslangenippelØDCA94 U2 08 8CA94 U2 10 10CA94 U2 13 13KoblingsnippelmedslangenippelØDCA94 E4 08 8CA94 E4 10 10CA94 E4 13 13KoblingsnippelmedslangenippelØDCA94 A1 06 6CA94 A1 08 8CA94 A1 10 10CA90 U1 01 CA90 U1 03AdapterTransair ®CA90 U1 01CA90 U1 03NormNormISO C6 til ISO B6PCL til ISO B6Tryktab i barEURO 7,2 mmTryktab i barARO 5,5 mmGennemstrømningi Nm 3 /hGennemstrømningi Nm 3 /h


Metalkoblinger> Sikker og enkel afbrydning- sikkerhed : afbrydelse i to omgange.- enkel afbrydning : ved afmontering må koblingog nipple ikke sepereres så længe knappen ertrykket ind.> Egnede medier :- models ISO B 6 og 8 mm sikkerhedsversion : trykluft,vakuum, argon, nitrogen- models ISO C 6, 8 og 11 mm sikkerhedsversion:trykluft, vakuum, argon, nitrogen- models ISO C 6 mm enkel afbrydningsversion : trykluft> Vakuum :- models ISO B 6 og 8 mm sikkerhedsversion: 98,7%(13 mbar absolut tryk)- models ISO C 6, 8 og 11 mm sikkerhedsversion: 98,7%(13 mbar absolut tryk)- models ISO C 6 mm enkel afbrydningsversion: 98,7%(13 mbar absolut tryk)ISO B68mmSikkerhedskoblingISO C6811mmSikkerhedskoblingISO C6mmUdv. gevindBSP koniskC DNØD DN® Transair® C DNTransair®Transair®Transair C DN Transair® C DN Transair® ØD DN9D05 09 13P4R1/4 5,59D14 09 13P4 G1/4 5,59D21 09 06P4 6 5,59D05 09 17P4R3/8 5,59D14 09 17P4 G3/8 5,59D21 09 08P4 8 5,59D05 09 21P4R1/2 5,59D14 09 21P4 G1/2 5,59D21 09 10P4 10 5,59D05 10 13P4 R1/4 89D14 10 13P4 G1/4 89D21 10 08P4 8 89D05 10 17P4 R3/8 89D14 10 17P4 G3/8 89D21 10 10P4 10 89D05 10 21P4 R1/2 89D14 10 21P4 G1/2 8Udv. gevind,Indv. gevind,Kobling medBSPBSPslangenippelparallelgevindparallelgevindTransair®C DNTransair ®ØD DN®9D14 01 13P483 G1/4 5,59D21 01 06P483 6 5,5Transair C DN9D14 01 17P483 G3/8 5,59D21 01 08P483 8 5,59D01 01 13P483 G1/4 5,59D14 01 21P483 G1/2 5,59D21 01 09P483 9 5,59D01 01 17P483 G3/8 5,59D14 02 13P483 G1/4 89D21 01 13P483 13 5,59D01 01 21P483 G1/2 5,59D14 02 17P483 G3/8 89D21 02 10P483 10 89D01 02 13P483 G1/4 89D14 02 21P483 G1/2 89D21 02 13P483 13 89D01 02 17P483 G3/8 89D14 03 17P483 G3/8 119D21 03 13P483 13 119D01 02 21P483 G1/2 89D14 03 21P483 G1/2 119D21 03 16P483 16 11Udv. gevind,Indv. gevind,Kobling medBSPBSPslangenippelparallelgevindparallelgevind9D01 01 13P183 G1/4 5,59D01 01 17P183 G3/8 5,59D01 01 21P183 G1/2 5,5Indv. gevind,BSPparallelgevind9D14 01 10P183 G1/8 5,59D14 01 13P183 G1/4 5,59D14 01 17P183 G3/8 5,5Kobling medslangenippel9D21 01 10P183 10 5,5EnkelafbrydningSikkerhedskoblingISO B 6 mmISO 6150 BUS.MIL.C4109CEJN 310-430RECTUS 23-24-30ISO B 8 mmISO 6150 CNF E49-053CEJN 29-381RECTUS 18-84ISO C 6 mmISO 6150 CNF E49-053CEJN 291RECTUS 18Sikkerhedskoblingm3/h10080m3/h200150604020100500 1 2 3 4 5 7 6 8bar0 1 2 3 4 5 6


42/43> Arbejdstemperatur :- models ISO B 6, 8 og 11 mm sikkerhedsversion :fra -20°C til +90°C- models ISO C 6, 8 og 11 mm sikkerhedsversion :fra -20°C til +60°C- models ISO C 6 mm enkel afbrydningsversion :fra -20°C til +60°C> Maks. arbejdstryk :- models ISO B 6 og 8 mm sikkerhedsversion : 16 bar- models ISO C 6, 8 og 11 mm sikkerhedsversion :henholdsvis 12, 10 og 8 bar- models ISO C 6 mm enkel afbrydningsversion : 10 barISO B68mmISO C6811mmNippel medudv. BSPC DNG1/4 5,5Transair® C DNTransair®Transair® ØD DN9084 23 13TR R1/4 5,59086 23 13TR9085 23 06TR6 5,5Transair ® C DN Transair ® C DN9084 23 17TR R3/8 5,59086 23 17TRG3/8 5,59085 23 08TR8 5,59084 30 13TR R1/4 89086 30 13TRG1/4 89085 23 10TR 10 5,59084 30 17TR R3/8 89086 30 17TR G3/8 89085 30 08TR 8 89084 30 21TR R1/2 89086 30 21TR G1/2 89085 30 10TR 10 89085 30 13TR 13 8Nippel medNippel medSlangesamlerudv, BSPindv. BSPTransair ®ØD DN9A87 01 10X099 G1/8 5,59A87 01 13X099 G1/4 5,59A87 01 17X099 G3/8 5,59A87 02 13X099 G1/4 89A87 02 17X099 G3/8 89A87 02 21X099 G1/2 89A87 03 17X099 G3/8 119A87 03 21X099 G1/2 11Indv. nippelBSPparallelgevind9A86 01 10X099 G1/8 5,59A86 01 13X099 G1/4 5,59A86 01 70X099 M14x1,25 5,59A86 02 13X099 G1/4 89A86 02 17X099 G3/8 89A86 02 21X099 G1/2 89A86 03 17X099 G3/8 119A86 03 21X099 G1/2 11Slangesamler9A94 01 06X099 6 5,59A94 01 08X099 8 5,59A94 01 10X099 10 5,59A94 01 13X09913 5,59A94 02 06X0996 89A94 02 08X0998 89A94 02 10X09910 89A94 02 13X09913 89A94 03 08X099 8 119A94 03 13X099 13 119A94 03 16X099 16 11Enkel afbrydningISO C 6 mmISO 6150 CNF E49-053CEJN 291RECTUS 18m3/h10080m3/h200150m3/h200150m3/h400300m3/h400300Enkel afbrydningm3/h100806010010020020060404020505010010020barbarbarbarbar2 3 4 5 7 6 80 1 2 3 4 5 7 6 80 1 2 3 4 5 6 7 80 1 2 3 4 5 6 7 80 1 2 3 4 5 6 7 80 1 2 3 4 5 6 7 8bar0 1 2 3 4 5 7 6 8bar


Tilbehør> Tilbydes i mange forskellige gevindtyper> Til montage af ekstra tilbehør> Til kompressorudtag, etc.> Egnede medier : trykluft, vakuum, argon, nitrogen(andre medier: kontakt os venligst)> Maks. arbejdstryk : 16 bar> Vakuum : 98,7% (13 mbar absolut tryk)> Arbejdstemperatur : -10°C til +80°CBrystnippel BSPT lige/ulige nippelLC 1 F C 2Transair ® C1C2 FEF00 00 02 R1/4 R1/4 14 27EF00 02 03 R1/4 R3/8 17 27,5EF00 00 03 R3/8 R3/8 17 28EF00 02 04 R1/4 R1/2 22 30,5EF00 03 04 R3/8 R1/2 22 31EF00 00 04 R1/2 R1/2 22 33,5EF00 04 06 R1/2 R3/4 27 37,5EF00 00 06 R3/4 R3/4 27 40EF00 06 08 R3/4 R1’’ 34 43EF00 00 08 R1’’ R1’’ 34 45,5EF00 08 10 R1’’ R1’’1/4 42 40,5EF00 00 10 R1’’1/4 R1’’1/4 42 43EF00 10 12 R1’’1/4 R1’’1/2 48 44EF00 10 16 R1’’1/4 R2’’ 60 49EF00 00 12 R1’’1/2 R1’’1/2 48 44EF00 12 16 R1’’1/2 R2’’ 60 49EF00 12 20 R1’’1/2 R2’’1/2 75 52,5EF00 00 16 R2’’ R2’’ 60 52EF00 16 20 R2’’ R2‘’1/2 75 54,5EF00 00 20 R2’’1/2 R2’’1/2 75 58LNippelmuffe BSPT lige/ulige nippelC 2FLC 1Transair ® C1C2 FEF02 01 02 G1/8 G1/4 17 19,5EF02 00 02 G1/4 G1/4 17 22EF02 01 03 G1/8 G3/8 22 20EF02 02 03 G1/4 G3/8 22 23EF02 00 03 G3/8 G3/8 22 24EF02 02 04 G1/4 G1/2 27 27EF02 03 04 G3/8 G1/2 27 27,5EF02 00 04 G1/2 G1/2 27 30EF02 04 06 G1/2 G3/4 30 30EF02 00 06 G3/4 G3/4 30 32L


44/45Reduktion udv. BSPT til indv. BSPPC1E1LE 2FC 2Transair ® C1 C2 E1 E2 F LEF06 01 02 R1/8 G1/4 6 11,5 17 14EF06 01 03 R1/8 G3/8 6 11,5 22 14,5EF06 00 02 R1/4 G1/4 8 11,5 17 14EF06 02 03 R1/4 G3/8 8 11,5 22 14,5EF06 02 04 R1/4 G1/2 8 15 27 18EF06 00 03 R3/8 G3/8 9 11,5 22 14,5EF06 03 04 R3/8 G1/2 9 15 27 18EF06 00 04 R1/2 G1/2 10 15 27 18EF06 04 06 R1/2 G3/4 11,5 10,5 29 24EF06 04 08 R1/2 G1’’ 11,5 12 36 26,5EF06 00 06 R3/4 G3/4 13 10,5 29 25,5EF06 06 08 R3/4 G1’’ 13 12,5 36 28EF06 00 08 R1’’ G1’’ 15 12,5 36 30EF06 08 10 R1’’ G1’’1/4 15 14 45 32EF06 00 10 R1’’1/4 G1’’1/4 17,5 14 45 34,5EF06 10 12 R1’’1/4 G1’’1/2 17,5 15 52 35,5EF06 10 16 R1’’1/4 G2’’ 17,5 16 64 36,5EF06 00 12 R1’’1/2 G1’’1/2 17,5 15 52 35,5EF06 12 16 R1’’1/2 G2’’ 17,5 16 64 36,5EF06 12 20 R1’’1/2 G2’’1/2 17,5 19 80 39,5EF06 00 16 R2’’ G2’’ 20,5 16 64 39,5EF06 16 20 R2’’ G2’’1/2 20,5 19 80 42,5EF06 00 20 R2’’1/2 G2’’1/2 23 19 80 45Reduktion udv. BSPT til indv. BSPPC 1LFC 2Transair ® C1C2 FEF04 01 02 R1/4 G1/8 14 16EF04 01 03 R3/8 G1/8 17 16,5EF04 02 03 R3/8 G1/4 17 16,5EF04 02 04 R1/2 G1/4 22 19,5EF04 03 04 R1/2 G3/8 22 19,5EF04 03 06 R3/4 G3/8 27 23,5EF04 04 06 R3/4 G1/2 27 23,5L


TilbehørVinkel indv./indv. BSPPJLTransair ® C E GJLEø GCEF12 00 02 G1/4 11 17 13 25,5EF12 00 03 G3/8 11,5 21 17 28EF12 00 04 G1/2 14 26 21 33,5EF12 00 06 G3/4 15 31 27 36,5Vinkel udv. BSPT/indv. BSPPJLHEC 1C 2ØGTransair ® C1 C2 E G H J LEF13 00 02 R1/4 G1/4 11 17 23,5 13 25,5EF13 00 03 R3/8 G3/8 11,5 21 26 17 28EF13 00 04 R1/2 G1/2 14 26 31 21 33,5EF13 00 06 R3/4 G3/4 15 31 35 27 36,5Vinkel udv. BSPT/udv. BSPTJLTransair ® CHJ LEF14 00 02 R1/4 23,5 13 23,5HCEF14 00 03 R3/8 26 17 26EF14 00 04 R1/2 31 21 31EF14 00 06 R3/4 35 27 35T-stykke indv. BSPPC90°CTransair ®CEFHEF10 00 02 G1/4 11 17 14FCEHEF10 00 03 G3/8 11,5 20 16EF10 00 04 G1/2 14 25 19C290°C2ET-stykke udv. BSPT/indv. BSPP/indv. BSPPFC1HTransair ® C1 C2 EFHEF11 00 04 R1/2 G1/2 14 25 19


46/47T-stykke indv. BSPPCJø GL2L2EHTransair ® C E G H J L/2EF15 00 02 G1/4 11 17 25,5 13 25,5EF15 00 03 G3/8 11,5 21 28 17 28EF15 00 04 G1/2 14 26 33,5 21 33,5EF15 00 06 G3/4 15 31 36,5 27 36,5T-stykke udv. BSPT/indv.BSPP/indv. BSPPC 2ØGL2JC 1L2EHTransair ® C1 C2 E G H J L/2EF16 00 02 R1/4 G1/4 17 17 23,5 13 25,5EF16 00 03 R3/8 G3/8 11,5 21 26 17 28EF16 00 04 R1/2 G1/2 14 26 31 21 33,5EF16 00 06 R3/4 G3/4 15 31 35 27 36,5L2HJC 1EØGC 2L-stykke udv. BSPT/indv.BSPP/indv. BSPPTransair ®C1 C2 E G H J L/2EF17 00 02 R1/4 G1/4 11 17 23,5 13 25,5EF17 00 03 R3/8 G3/8 11,5 21 26 17 28EF17 00 04 R1/2 G1/2 14 26 31 21 33,5EF17 00 06 R3/4 G3/4 15 31 36,5 27 36,5Slangenippel for PVC slange udv. BSPPTransair ® ØD C E FLEF26 06 01 6 G1/8 6 12 20EF26 06 02 6 G1/4 8 17 21EF26 08 02 8 G1/4 8 17 21CEFLØ DEF26 08 03 8 G3/8 9 19 21EF26 10 02 10 G1/4 8 14 20EF26 10 03 10 G3/8 9 19 20EF26 10 04 10 G1/2 10 22 20EF26 13 02 13 G1/4 8 17 21EF26 13 03 13 G3/8 9 19 22EF26 13 04 13 G1/2 10 24 25EF26 16 03 16 G3/8 9 19 21EF26 16 04 16 G1/2 10 24 25Modhagefunktion til fastholdelse af slange. Ideel til brug på Transair ®PVC slange.


FRL, automatisk dræn og tilbehørTransair ® sortimentet er ideelt til alle formål (eksempelvis værktøj, maskiner, luftmotorer, etc.)og passer til trykluftanlæg.> FRL enhed sikrer : filtrering af vanddamp,partikler og kompressorolie fra trykluften> Transair ® FRL produkter er garanteret silikonefri> Kemisk modstandsdygtig overfor kompressorolieFilter regulatorTransair ®C6700 00 13 G1/4 33m 3 /h 22cm 3 16 bar 8 bar 0°C til +50°C 30 µm 6798 00 056700 00 21 G1/2 114m 3 /h 50cm 3 16 bar 8 bar 0°C til +50°C 30 µm 6798 00 06Halvautomatisk drænAnbefalet gennemstrømningBeholderkapacitetPrimærtrykSekundærtrykT°C ved10 bar FiltreringmedmanometerTryk regulatorTransair ®CAnbefalet gennemstrømningPrimærtrykSekundærtrykTemperaturmedmanometer6701 00 13 G1/4 33m 3 /h 16 bar 8 bar 0°C à +60°C 6798 00 056701 00 21 G1/2 114m 3 /h 16 bar 8 bar 0°C à +60°C 6798 00 06Filter regulator og smørreapparatTransair ®C6707 00 13 G1/4 33m 3 /h 22cm 3 16 bar 8 bar 0°C à +50°C 30 µm 6798 00 056707 00 21 G1/2 114m 3 /h 50cm 3 16 bar 8 bar 0°C à +50°C 30 µm 6798 00 06Halvautomatisk drænAnbefalet gennemstrømningBeholderkapacitetPrimærtrykSekundærtrykT°C ved10 bar Filtreringmedmanometer


48/49De nævnte produkter kan ved brug af følgende Transair ® fittings med lethed monteres på Transair ®rørsystemer :- 6605 17 13 til G1/4 tilslutning- 6605 17 21 eller 6605 25 21 til G1/2 tilslutningFilter regulator og smørreapparat med manometerTransair ®6708 00 136708 00 21CHalvautomatisk drænAnbefalet gennemstrømningBeholderkapacitetPrimærtrykSekundærtrykT°C ved10 bar FiltreringG1/4 33m 3 /h 22cm 3 16 bar 8 bar 0°C à +50°C 30 µmG1/2 114m 3 /h 50cm 3 16 bar 8 bar 0°C à +50°C 30 µmFilter seperatorTransair ®6702 00 136702 00 21CHalvautomatisk drænAnbefalet gennemstrømningBeholderkapacitetPrimærtrykSekundærtrykT°C ved10 bar FiltreringG1/4 33m 3 /h 22cm 3 16 bar 8 bar 0°C à +50°C 30 µmG1/2 114m 3 /h 50cm 3 16 bar 8 bar 0°C à +50°C 30 µmSmørreapparatTransair ®6703 00 136703 00 21CSmøremiddel op til stregenHalvautomatisk drænPrimærtrykSekundærtrykT°C ved10 barBeholderkapacitetG1/4 16 bar 8 bar 0°C à +50°C 45cm 3G1/2 16 bar 8 bar 0°C à +50°C 112cm 3


FRL, automatisk dræn og tilbehørAutomatisk drænTransair ®C6706 00 21 G1/2Automatisk dræn med flyderprincip3/2 in-line ventilTransair ®CAnbefalet gennemstrømning6704 00 13 G1/4 33m 3 /h 0 bar 16 bar6704 00 21 G1/2 114m 3 /h 0 bar 16 barAfluftende gennemløbsdræn når ventilen er lukket.Leveres uden lås.Min.trykMaks.trykFordelerblokTransair ®C6705 00 13 G1/46705 00 21 G1/2Til brug ved samling af 2 elementer: for G1/8, bag G1/4.


50/51ManometerTransair ® CØ mmTilknyttet FRL6798 00 05 G1/8 40 6700 00 13 - 6701 00 13 - 6707 00 136798 00 06 G1/4 50 6700 00 21 - 6701 00 21 - 6707 00 21Til frontmontage på filterregulator 6700, regulator 6701 og FRL enhed 6707.BeskyttelseskappeTransair ®6798 00 07 G1/46798 00 08 G1/2Bruges til filterregulator, fitter og smørreapparat.Hurtig tilslutning.CMonteringsbeslagTransair ®6798 00 01 G1/46798 00 02 G1/2Til væg eller maskine.Tilhørende skruer.Centerafstand : 46 mm (kompatibel med Transair ® clips).CMonteringssætTransair ®C6798 00 03 G1/46798 00 04 G1/2Til samling af flere dele.


Luftkanaler> Leverer luft til arbejdsstationer ogproduktionsområder> Kan bruges både vertikalt og horisontalt> Egnet til elektriske installationer> Velegnede medier : trykluft, vakuum, argon, nitrogen(andre medier: kontakt os venligst)> Maks. arbejdstryk : 13 bar> Vakuum : 98,7% (13 mbar absolut tryk)> Arbejdstemperatur : -20°C til +60°CGulv/væg monteringHTransair ®HP6699 04 01 2500 60PGulv/loft monteringH1HTransair ® H H1 (maxi)L6699 04 02 2450 600 100LModul med 1 udgangCFØDL1LL2H1H2HTransair ® ØD C F H H1 H2 L L1 L26699 04 60 14 G1/4 24 62 29,5 8,5 136,5 109,5 206699 04 60 01 14 G1/2 24 75,5 33 18,5 137 103 23Modul med kugleventilMØDL1L2H1H2HTransair ® ØD H H1 H2 L L1 L2 M6699 04 63 14 82,5 29,5 29 136,5 109,5 20 69,5L


52/53Modul med manometerFØ40H2Transair ® ØD F H H1 H2 L L1 L2ØDL1LL2H1H6699 04 64 14 24 28 29,5 44,5 136,5 109,5 20Modul med luftventilØ29H2Transair ® H H2 LØ4H6699 04 65 82 25 124,5LPropLØGTransair ® ØD G L L13126 14 00TR 14 16 49 23,5ØDL1Til propning af udgang.Enkelunion indv. BSP parallelgevindØDTransair ® ØD C EF HHEF3114 14 17TR 14 G3/8 14 22 42,5CTil tilslutning af PVC slange sammen med slangenippel EF26.


IndeksTransair ® Transair ® Transair ® Transair ® Transair ® Transair ® Transair ®0000 01 68 14 6605 40 42 20 6698 00 04 30 9A86 02 13X099 43 CA86 U2 03 41 EF00 02 04 44 EF26 08 02 470697 00 01TR 39 6605 40 49 20 6698 01 01 30 9A86 02 17X099 43 CA86 U2 04 41 EF00 03 04 44 EF26 08 03 470697 00 02TR 39 6605 63 47 20 6698 01 02 30 9A86 02 21X099 43 CA87 A1 02 41 EF00 04 06 44 EF26 10 02 470697 00 03TR 39 6605 63 48 20 6698 02 01 31 9A86 03 17X099 43 CA87 A1 03 41 EF00 06 08 44 EF26 10 03 470697 00 04TR 39 6606 17 00 16 6698 02 02 31 9A86 03 21X099 43 CA87 A1 04 41 EF00 08 10 44 EF26 10 04 470697 00 05TR 39 6606 25 00 16 6698 03 01 30 9A87 01 10X099 43 CA87 E4 02 41 EF00 10 12 44 EF26 13 02 471001E25 00 01 15 6606 40 00 16 6698 04 01 31 9A87 01 13X099 43 CA87 E4 03 41 EF00 10 16 44 EF26 13 03 471001E25 00 03 15 6606 63 00 16 6698 04 02 31 9A87 01 17X099 43 CA87 E4 04 41 EF00 12 16 44 EF26 13 04 471001E25 00 04 15 6612 25 00 17 6698 04 03 32 9A87 02 13X099 43 CA87 U1 02 41 EF00 12 20 44 EF26 16 03 471001E25V00 01 15 6612 40 00 17 6698 05 03 32 9A87 02 17X099 43 CA87 U1 03 41 EF00 16 20 44 EF26 16 04 471001E25V00 03 15 6621 17 21 21 6698 10 01 38 9A87 02 21X099 43 CA87 U1 04 41 EF02 00 02 44 ER01 L1 00 341001E25V00 04 15 6621 25 21 21 6698 10 02 38 9A87 03 17X099 43 CA87 U2 02 41 EF02 00 03 44 ER01 L3 00 341001E40 00 02 15 6621 25 27 21 6698 11 01 38 9A87 03 21X099 43 CA87 U2 03 41 EF02 00 04 44 EW01 00 01 331001E40 00 04 15 6621 25 34 21 6698 11 98 38 9A94 01 06X099 43 CA87 U2 04 41 EF02 00 06 44 EW01 00 03 331001E40 00 05 15 6621 40 42 21 6698 99 03 15 9A94 01 08X099 43 CA90 U1 01 41 EF02 01 02 44 EW02 L1 00 331001E40V00 04 15 6621 40 49 21 6699 01 01 35 9A94 01 10X099 43 CA90 U1 03 41 EF02 01 03 44 EW02 L3 00 331001E40V00 05 15 6625 17 00 20 6699 01 02 35 9A94 01 13X099 43 CA94 A1 06 41 EF02 02 03 44 EW03 00 01 331001E40V00 07 15 6625 25 00 20 6699 01 03 35 9A94 02 06X099 43 CA94 A1 08 41 EF02 02 04 44 EW05 L1 00 01 211001E63 00 05 15 6625 40 00 20 6699 02 01 36 9A94 02 08X099 43 CA94 A1 10 41 EF02 03 04 44 EW05 L1 00 211001E63 00 06 15 6625 63 00 20 6699 02 02 36 9A94 02 10X099 43 CA94 E4 08 41 EF02 04 06 44 EW05 L3 00 211001E63 00 08 15 6651 25 12 04 21 6699 02 03 36 9A94 02 13X099 43 CA94 E4 10 41 EF04 01 02 45 EW06 00 01 211001E63V00 05 15 6651 40 12 04 21 6699 02 04 36 9A94 03 08X099 43 CA94 E4 13 41 EF04 01 03 45 EW07 00 01 141001E63V00 06 15 6660 25 A1 24 6699 02 05 36 9A94 03 13X099 43 CA94 U1 06 41 EF04 02 03 45 EW08 00 01 301003A17 04 00 14 6660 25 E4 24 6699 02 06 36 9A94 03 16X099 43 CA94 U1 08 41 EF04 02 04 45 EW09 00 30 311003A17 06 00 14 6660 25 U1 24 6699 03 01 36 9D01 01 13P183 42 CA94 U1 10 41 EF04 03 04 45 FP01 L1 01 151003A25 04 00 14 6660 25 U2 24 6699 03 02 35 9D01 01 13P483 42 CA94 U2 08 41 EF04 03 06 45 FP01 L1 02 151003A25 06 00 14 6660 40 A1 24 6699 04 01 52 9D01 01 17P183 42 CA94 U2 10 41 EF04 04 06 45 FP01 L3 02 151003A40 04 00 14 6660 40 E4 24 6699 04 02 52 9D01 01 17P483 42 CA94 U2 13 41 EF06 00 02 45 FP01 L3 03 151003A40 06 00 14 6660 40 U1 24 6699 04 60 52 9D01 01 21P183 42 CP01 A1 02 40 EF06 00 03 45 RA65 25 04 221003A63 04 14 6660 40 U2 24 6699 04 60 01 52 9D01 01 21P483 42 CP01 A1 03 40 EF06 00 04 45 RA65 40 04 221003A63 06 14 6660 63 A1 24 6699 04 63 52 9D01 02 13P483 42 CP01 A1 04 40 EF06 00 06 45 RA69 25 17 221006A25 04 00 14 6660 63 E4 24 6699 04 64 53 9D01 02 17P483 42 CP01 E4 02 40 EF06 00 08 45 RA69 40 25 221006A25 06 00 14 6660 63 U1 24 6699 04 65 53 9D01 02 21P483 42 CP01 E4 03 40 EF06 00 10 45 RP01 L1 00 161006A40 04 00 14 6660 63 U2 24 6699 10 01 37 9D05 09 13P4 42 CP01 E4 04 40 EF06 00 12 45 RP01 L3 00 161006A40 06 00 14 6661 25 21 23 6699 10 02 37 9D05 09 17P4 42 CP01 U1 02 40 EF06 00 16 45 RR01 L1 00 161006A63 04 14 6661 40 21 23 6699 10 03 37 9D05 09 21P4 42 CP01 U1 03 40 EF06 00 20 45 RR01 L3 00 161006A63 06 14 6661 40 27 23 6700 00 13 48 9D05 10 13P4 42 CP01 U1 04 40 EF06 01 02 45 RR05 L1 20 211025V12 04 06TR 39 6661 63 21 23 6700 00 21 48 9D05 10 17P4 42 CP01 U2 02 40 EF06 01 03 45 RR61 L1 08 221025V14 04 08TR 39 6661 63 27 23 6701 00 13 48 9D05 10 21P4 42 CP01 U2 03 40 EF06 02 03 45 RR61 L3 08 221025V16 04 10TR 39 6662 25 00 23 6701 00 21 48 9D14 01 10P183 42 CP01 U2 04 40 EF06 02 04 45 RX02 L1 00 171025V20 04 13TR 39 6662 25 17 23 6702 00 13 49 9D14 01 13P183 42 CP14 A1 02 40 EF06 03 04 45 RX02 L3 00 171025V24 04 16TR 39 6662 40 17 23 6702 00 21 49 9D14 01 13P483 42 CP14 A1 03 40 EF06 04 06 45 RX04 L1 00 181470U06 04 13TR 39 6662 40 25 23 6703 00 13 49 9D14 01 17P183 42 CP14 A1 04 40 EF06 04 08 45 RX04 L3 00 181470U08 04 13TR 39 6662 63 25 23 6703 00 21 49 9D14 01 17P483 42 CP14 E4 02 40 EF06 06 08 45 RX12 L1 00 171470U10 04 13TR 39 6666 17 25 19 6704 00 13 50 9D14 01 21P483 42 CP14 E4 03 40 EF06 08 10 45 RX12 L3 00 171470U12 04 17TR 39 6666 25 40 19 6704 00 21 50 9D14 02 13P483 42 CP14 E4 04 40 EF06 10 12 45 RX23 L1 04 191471U06 04 13TR 39 6666 40 63 19 6705 00 13 50 9D14 02 17P483 42 CP14 U1 02 40 EF06 10 16 45 RX23 L3 04 191471U08 04 13TR 39 6670 17 A1 27 6705 00 21 50 9D14 02 21P483 42 CP14 U1 03 40 EF06 12 16 45 RX24 L1 40 181471U10 04 13TR 39 6670 17 E4 27 6706 00 21 50 9D14 03 17P483 42 CP14 U1 04 40 EF06 12 20 45 RX24 L1 63 181471U12 04 17TR 39 6670 17 U1 27 6707 00 13 48 9D14 03 21P483 42 CP14 U2 02 40 EF06 16 20 45 RX24 L3 40 181472U08 04 13TR 39 6670 17 U2 27 6707 00 21 48 9D14 09 13P4 42 CP14 U2 03 40 EF10 00 02 46 RX24 L3 63 181472U10 04 13TR 39 6670 25 A1 27 6708 00 13 49 9D14 09 17P4 42 CP14 U2 04 40 EF10 00 03 46 RX25 L1 00 201472U12 04 17TR 39 6670 25 E4 27 6708 00 21 49 9D14 09 21P4 42 CP21 A1 06 40 EF10 00 04 46 RX25 L3 00 203114 14 17TR 53 6670 25 U1 27 6798 00 01 51 9D14 10 13P4 42 CP21 A1 08 40 EF11 00 04 46 RX30 L1 00 01 213126 14 00TR 53 6670 25 U2 27 6798 00 02 51 9D14 10 17P4 42 CP21 A1 10 40 EF12 00 02 46 RX30 L1 00 214002 40 00 28 6671 17 A1 27 6798 00 03 51 9D14 10 21P4 42 CP21 E4 08 40 EF12 00 03 46 RX30 L3 00 214002 63 00 28 6671 17 E4 27 6798 00 04 51 9D21 01 06P483 42 CP21 E4 10 40 EF12 00 04 46 RX64 L1 63 194012 63 00 28 6671 17 U1 27 6798 00 05 51 9D21 01 08P483 42 CP21 E4 13 40 EF12 00 06 46 RX64 L3 63 194089 17 00 28 6671 17 U2 27 6798 00 06 51 9D21 01 09P483 42 CP21 U1 06 40 EF13 00 02 46 RX66 L3 L1 194089 25 00 28 6671 25 A1 27 6798 00 07 51 9D21 01 10P183 42 CP21 U1 08 40 EF13 00 03 46 TA03 L1 04 144099 17 00 28 6671 25 E4 27 6798 00 08 51 9D21 01 13P483 42 CP21 U1 10 40 EF13 00 04 46 TA03 L3 04 144099 25 00 28 6671 25 U1 27 9084 23 13TR 43 9D21 02 10P483 42 CP21 U2 08 40 EF13 00 06 46 TA06 L1 04 144230 00 40 29 6671 25 U2 27 9084 23 17TR 43 9D21 02 13P483 42 CP21 U2 10 40 EF14 00 02 46 TA06 L1 06 144299 03 01 29 6676 25 00 16 9084 30 13TR 43 9D21 03 13P483 42 CP21 U2 13 40 EF14 00 03 46 TA06 L3 04 144981 10 21TR 29 6676 40 00 16 9084 30 17TR 43 9D21 03 16P483 42 EA59 00 13 38 EF14 00 04 46 TA06 L3 06 146602 17 00 17 6676 63 00 16 9084 30 21TR 43 9D21 09 06P4 42 EA98 06 00 25 EF14 00 06 46 VR02 L1 00 286602 25 00 17 6680 17 21 26 9085 23 06TR 43 9D21 09 08P4 42 EA98 06 00 32 EF15 00 02 47 VR02 L3 00 286602 40 00 17 6680 25 21 26 9085 23 08TR 43 9D21 09 10P4 42 EA98 06 01 25 EF15 00 03 47 VR03 00 02 296602 63 00 17 6681 17 21 26 9085 23 10TR 43 9D21 10 08P4 42 EA98 06 02 25 EF15 00 04 47 VR03 00 03 296604 17 00 18 6681 25 21 26 9085 30 08TR 43 9D21 10 10P4 42 EA98 06 03 25 EF15 00 06 47 VR03 00 04 296604 25 00 18 6685 21 21 26 9085 30 10TR 43 CA86 A1 02 41 EF00 00 02 44 EF16 00 02 47 VR03 00 06 296604 40 00 18 6686 21 21 26 9085 30 13TR 43 CA86 A1 03 41 EF00 00 03 44 EF16 00 03 47 VR03 00 08 296604 63 00 18 6697 00 01 34 9086 23 13TR 43 CA86 A1 04 41 EF00 00 04 44 EF16 00 04 47 VR03 00 10 296604 63 40 18 6697 00 02 34 9086 23 17TR 43 CA86 E4 02 41 EF00 00 06 44 EF16 00 06 47 VR03 00 12 296605 17 13 20 6697 00 03 34 9086 30 13TR 43 CA86 E4 03 41 EF00 00 08 44 EF17 00 02 47 VR03 00 16 296605 17 21 20 6697 17 00 34 9086 30 17TR 43 CA86 E4 04 41 EF00 00 10 44 EF17 00 03 47 VR03 00 20 296605 25 21 20 6697 25 00 34 9086 30 21TR 43 CA86 U1 02 41 EF00 00 12 44 EF17 00 04 476605 25 27 20 6697 40 00 34 9A86 01 10X099 43 CA86 U1 03 41 EF00 00 16 44 EF17 00 06 476605 25 34 20 6697 63 00 34 9A86 01 13X099 43 CA86 U1 04 41 EF00 00 20 44 EF26 06 01 476605 40 34 20 6698 00 03 30 9A86 01 70X099 43 CA86 U2 02 41 EF00 02 03 44 EF26 06 02 47


106/107>Varenumre AdresseABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZLEGRIS SA HOVEDKONTORBP 7041135704 RENNES cedex 7tel : + 33 2 99 25 55 00fax : + 33 2 99 25 55 99transair@legris.comARGENTINAAutomacion Micromecanica SAICMariano Moreno 65481875 Wilde - Buenos Airestel : + 54 11 4206 6285fax : + 54 11 4206 6281micro@micro.com.arAUSTRALIENLegris Australasia Pty LtdUnit 108 MC Lachlan AvenueARTAMON N.S.W. 2064tel : + 61 2 943 643 00fax : + 61 2 943 965 11Legrisaustralia@legris.comBELGIEN + LUXEMBORGLegris Belgium saChaussée d’Alsemberg 4541653 DworpTel : 02/333 09 99Fax : 02/332 11 27legris.be@legris.comBRASILIENLegris do Brasil LtdaAv. Imperado Pedro IIn.1201-SBC09770-420 SAO PAULOtel : + 55 11 4332 9200fax : + 55 11 4332 5579legrisbrasil@legris.com.brDANMARKLegris Danmark A/SKohavevej 3 B2950 Vedbæktel : + 45 98 204 111fax : +45 98 204 311legris.danmark@legris.comELFENBENS KYSTENPoly Service Technique15 BP 450 - ABIDJAN 450tel : + 225 24 75 17fax : + 225 24 79 28pst.ci@aviso.ciENGLANDLegris Limited1210 Lansdowne CourtGloucester Business ParkHucclecoteGLOUCESTERGL3 4ABtel : + 44 (0) 1452 623 500fax : + 44 (0) 1452 623 501salesuk@legris.comFRANKRIGLegris Transair France74, rue de Paris35704 Rennes cedex 7tel : + 33 2 99 25 55 00fax : + 33 2 99 25 56 47transairfrance@legris.comHOLLANDLegris BVPostbus 74, 1380 AB WeespPampuslaan 112NL – 1382 JR WEESPtel : + 31 29 44 80 209fax : + 31 29 44 80 294legris.bv@legris.comINDENLegris India Pvt. Ltd99, Pace-City-I Sector 37122001 GURGAONtel : + 91 124 637 2998fax : + 91 124 637 2997legris.india@legris.comISLANDSindra Stal hf.Klettagöroum 12104 REYKJAVIKtel : + 354 575 0000fax : + 354 575 0010aj@sindri.isISRAELllan and Gavish Automation Service Ltd26 Shenkar St. Qiryat-arie 49513P.O. Box 10118-PETACH TIKVA 49001tel : + 972 3 922 1824fax : + 972 3 924 0761iandg@internet-zahav.netITALIENLegris SpAVia Idiomi, 3/620090 ASSAGO (MI)tel : + 39 02 488613 11fax : + 39 02 488613 13transair.italia@legris.comJAPANNITTO KOHKI9-4 Nakaikegami 2-ChomeOhta-KuTOKYO 146-8555tel : (03) 3755-1111fax : (03) 3754-4131kouho@nitto-kohki.co.jpKINALegris WuxiFluid Control Systems Co.LtdNo 50 Chunhui Zhong RoadXiShan Economic Development ZoneWuxi 214101, JiangsuProv.,P.R. China(CN)tel : + 86 510 826 5656fax : + 86 510 826 6922legrisswx@public1.wx.js.cnMAROKKOAFIT6-7, rue des Batignolles21700 CASABLANCAtel : + 212 22 40 53 44fax : + 212 22 24 52 54afit.casa@techno.net.maØSTRIGLegris Austria & Eastern EuropeAredstrasse 292544 Leobersdorftel : +43 2256 65331fax +43 2256 65332legris.cee@legris.comPOLENLegris Polandul. Łubinowa 4a bud. M203-878 WARSZAWAtel : +48 22 678 91 91fax :+48 22 678 91 91legris.poland@legris.comPORTUGALLegris LdaRua Dr. Carlos Silva Mouta, 238Castelo da Maia4475-634 SANTA MARIA AVIOSOTel : +351 22982 1922Fax : +351 22982 1924legris.lda@legris.comSCHWEIZLegris AGJ. Renferstrasse 92504 Biel/Biennetel.: +41 32 344 10 80fax : +41 32 344 10 70legris.ch@legris.comSINGAPORELegris SE Asia Pte Ltd8 Jalan Kilang Timor 01-04Kawalram House159305 SINGAPOURtel : + 65 6271 6088fax : + 65 6274 9978Legrisea@legris.comSKANDINAVIENLegris Scandinavia ABBox 33S-230 53 ALNARPtel : + 46 (0) 40 415700fax : + 46 (0) 40 532100legris.scandinavia@legris.comSPANIENLegris CenrasaPol. Ind. La FerreriaC/ Alimentacio, 2-408110 MONTCADA Y REIXACtel : + 34 93 575 06 06fax : + 34 93 575 38 07legris.cenrasa@legris.comSYDAFRIKALegcon DemconP.O. Box 38621Booysens 2016JOHANNESBURGtel : + 27 11 683 8335fax : + 27 11 683 1080legcon@cybertrade.co.zaTAIWANLegris Taiwan Company Ltd1&2F, No. 240 Gao Gung RoadTAICHUNG, Taiwan, R.O.C.tel : + 886 4 226 395 39fax : + 886 4 226 395 13legris@legris.com.twTJEKIETLegris SROBrnenska 66866 442 MODRICEtel : + 420 547 216 304fax : + 420 547 216 301legris@volny.czTYRKIETMERTTersane Caddesi 43KarakoyISTANBULtel : + 90 212 252 84 35fax : + 90 212 245 63 69mertlogistik@turk.netTYSKLANDLegris GmbHKurhessenstrasse 1564546 MÖRFELDEN-WALLDORFtel : + 49 6105 910 924fax : + 49 6105 910 913info.gmbh@legris.comUNGARNLegris HungariaGyõrffy István u. 1/b1089 BudapestHUNGARYtel : +36 1 30 30 568fax : +36 1 30 30 568legris.hungary@legris.comUSALegris Incorporated7205 E. Hampton AvenueMESA - AZ 85208tel : + 1 (480) 830 0216fax : + 1 (480) 325 7556transair@legris-usa.com


w w w . t r a n s a i r . l e g r i s . c o m07/2005 | Illustrations : Jean-Marie GuillouUtilisationfond foncé

More magazines by this user
Similar magazines