hvordan kan børns møde med kultur styrke læring? - Kommunernes ...

ksbf.dk
  • No tags were found...

hvordan kan børns møde med kultur styrke læring? - Kommunernes ...

NetværkDet er nødvendigt at skabe nyenetværk og støtte amtscentreneog andre initiativtagere for atbevare de regionale kulturtilbud,som i dag er højt skattede –men som kan forsvinde, nåramterne nedlægges – f.eks. Medskolen i biografen, teaterforestillingerneog skolekoncerterne.Hvis ikke andre tager over, kandet blive tilfældigt, hvilke kulturaktivitetereleverne møder iskolen. Tilsvarende er der behovfor at sikre, at kulturtilbudeneknyttes an til faglighed, så kulturelleaktiviteter indgår i undervisningen.Skolebiblioteket og dets tilknytningaf ressourcepersoner kanFoto: Mette Ladegaard, Skovgaard Museetvære katalysator for at tilbudenefortsat kan stilles til rådighed.Derfor er det nødvendigt, at den enkelte skole aktivt opsøger nye netværk. Skolebibliotekarernes kendskabtil undervisnings- og læremidler i bred forstand er med til at understøtte undervisningsforløbene, ligesomde har overblik over de mange gratis undervisningsmidler, der ganske ofte udgives i forbindelse med denenkelte kulturordning.Skolebibliotekarernes lokale netværk i den enkelte kommune og kommunerne imellem kan sikre, at kendskabettil kommunale ordninger benyttes og udbredes.? OG SVAR 5


Skolens læringscenter som koordinator for kulturelle tilbudDer er behov for, at der er nogen, der koordinerer det kulturbærende arbejde på skolen. Det er en oplagtopgave for skolebiblioteksteamet.Arbejdet kan blandt andet bestå i at- formidle de kulturtilbud, der kommer til skolen- være opsøgende over for nye tilbud og ordninger- koordinere og skabe overblik over skolens kulturelle aktiviteter- formidle kendskab til undervisnings- og læremidler og til undervisningsforløb- samle tidligere indhøstede erfaringer til senere brug- deltage i fastlæggelse af overordnet strategi for kultur på skolen- lægge en standardiseret arbejdsstrategi for kulturelle forløb for at lette det praktiske arbejde- oprette databaser over kategorier af eksterne samarbejdspartnere- hjælpe med at tilrettelægge kulturaktiviteter uden for skolenEn del af arbejdet kan naturligt løses afteamet på skolebiblioteket, mens andreopgaver med fordel kan løses af tilknyttederessourcepersoner med særlige interesseområder.Eksterne samarbejdspartnereDet er vigtigt at være opmærksom på, at derkan være meget at hente i samarbejdet medeksterne kulturinstitutioner og enkeltpersoner.Den ekspertise, f.eks. museumspædagogerneeller kunstformidlerne besidder, kan højnedet faglige udbytte i et undervisningsforløb.Desuden kan et samarbejde virke megetmotiverende og berigende for begge parter.Foto: Mette Ladegaard, Skovgaard Museet6 ? OG SVAR


Eksempler på kulturelle aktiviteter- forfatterbesøg- foredrag- oplæsningstimer- fortællinger- møder med andre kulturer- film- koncerter- emne- og temaudstillinger- kunstudstillinger- elevudstillinger- arbejdende værksteder- møde med lokale kunstnere og håndværkere- teater, dukketeater- skriveværksteder- skoleradio- avisen i undervisningen- animation- historiske værksteder- museumsbesøg- lokalhistorie- fotoprojekter- internationalt samarbejde- huskunstnerordninger- arkitektur og designFoto: Susanne AhrenkielFoto: Karin Gaardsted? OG SVAR 7


Udgivet af:Kommunernes SkolebiblioteksforeningÅboulevard 5, 2. th.1635 København VTlf.: 3311 1391Fax: 3311 1390ksbf@ksbf.dkwww.ksbf.dkISBN-10: 87-87284-39-1ISBN-13: 978-87-87284-39-4Foto: Carte BlancheKommunernes Skolebiblioteksforenings faglige udvalg består af:Elsebeth Hansen, Nyborg Kommune, Lilly Hansen, Solrød Kommune,Ole Larsen, Fredericia Kommune, Bo Refer, Bjerringbro Kommune,Annette Roed, Bramming Kommune, Ninna Stryhn, Københavns Kommune,Lone Thomsen, Mariager Kommune

More magazines by this user
Similar magazines