Birte Clement: Serviceloven

hoereforeningen.dk
  • No tags were found...

Birte Clement: Serviceloven

ServicelovenServiceloven.Formål.§ 1. Formålet med denne lov er1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge socialeproblemer,2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der ogsåkan have et forebyggende sigte, og3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk ellerpsykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

More magazines by this user
Similar magazines