Doping blandt danske cykelryttere - Kunst.dk

statenskunstfond.dk
  • No tags were found...

Doping blandt danske cykelryttere - Kunst.dk

(written(timeStamp 2000 03 27 10 09 59)(program "Driver mbk2edif")(author "FP & HM & OB for : ngunton")(dataOrigin "VLSI-CAD : Masi Lab. UPMC")))(library alliance(ediflevel 0)(technology (numberDefinition))Schematic entries for complex gates ( if any were used).(cell noa3_y (cellType GENERIC)(view schematic (viewType NETLIST)(interface(port f (direction OUTPUT))(port i2 (direction INPUT))(port i1 (direction INPUT))(port i0 (direction INPUT)))(contents(instance my_or1 (viewref symbol (cellref or2 (libraryref alliance))))(instance my_nand1 (viewref symbol (cellref nand2 (libraryref alliance))))(net f (joined(portref f )(portref zn0 (instanceref my_nand1 ))))(net i2 (joined(portref i2 )(portref a1 (instanceref my_nand1 ))))(net i1 (joined(portref i1 )(portref a1 (instanceref my_or1 ))))(net i0 (joined(portref i0 )(portref a0 (instanceref my_or1 ))))(net sig0 (joined(portref a0 (instanceref my_nand1 ))(portref z0 (instanceref my_or1 )))))))Symbol entries for the basic gates eg.(cell( rename INV "inv") (cellType GENERIC)(view symbol (viewType NETLIST)(interface(port zn0 (direction OUTPUT))(port a0 (direction INPUT)))))Schematic entry for your top level design(cell microwave (cellType GENERIC)(view schematic (viewType NETLIST)(interface(port clk (direction INPUT))(port door_sw (direction INPUT))(port timer (direction INPUT))...


Myten om den dopede elite”Den Internationale Cykle Union (UCI) startede'oprensningsaktionen' i 2000 og fortsatte i 2001. Detfremgår af en opgørelse over de 600 bedste cykelryttere,som blev screenet via blodtest i foråret 2001, at der var enpotentiel mulighed for, at ca. 60 cykelryttere brugte EPO.De blev udtaget til en stor test, og seks af dem varpositive, og fem blev senere dømt. Alt tyder således på, atder var ca. én procent, som anvendte doping inden forinternational cykelsport i foråret 2001.” [1] (Min kursivering)[1] Bengt Saltin, "Myten om den dopede elite", Politiken, 7. april, 2002.Doping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


Tre grupper■ Unge talenter■ Ryttere fra dennationale elite■ Ryttere fra deninternationale eliteDoping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


Tre grupper■ Unge talenter■ Ryttere i den nationaleelite■ Ryttere i deninternationale eliteDoping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


Koffeinpiller fra træneren■ Peter husker episoden således:Det var til et vigtigt løb, hvor vores træner havde koffeinpillermed. Og det var godkendt af Team Danmark og det hele, så dervar ikke noget som helst. Man skal selvfølgelig ikke overgrænsen, men for at det har en gavnlig effekt skal man hellerikke tage særlig meget, siger de kloge. […]Så vores træner sagde at han havde nogen og hvis vi ville havedem, så kunne vi få det. Men da kunne jeg mærke med detsamme, at det skulle jeg ikke have noget af. Altså, jeg kan godtlide at drikke kaffe, men jeg har aldrig nogen sinde taget enkoffeinpille i mit liv, fordi så synes jeg at det begynder at bliveunaturligt.Doping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


DIF og TD’s kodeksKodeks over hvilke "holdninger, dansk idræt bør anlæggeoverfor kosttilskud og præstationsfremmendehjælpemidler indenfor idrætten."”Brug af kosttilskud kan kun anbefales for den absolutteelite efter individuel vejledning og kontrol af TeamDanmarks ekspertgruppe til optimering af en i forvejenudarbejdet og afprøvet kost- og træningsplan.”[1][1] "Dansk idræts holdning til kosttilskud og præstationsfremmende hjælpemidler", PULS, nr. 1, 2002, p. 18-19.Doping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


Tre grupper■ Unge talenter■ Ryttere i dennationale elite■ Ryttere i deninternationale eliteDoping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


Søren”Jeg har ikke kendskab til doping inden for miljøet. Det kanda godt være at der nogen der tager noget, men jeg vedikke noget om hvad man skal tage for at blive bedre. Jeghar da hørt om EPO, men hvis man ikke ved hvordan manskal tage det, så er man jo lige vidt. Eller også kradser mansikkert af.”Doping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


Tre grupper■ Unge talenter■ Ryttere i den nationaleelite■ Ryttere i deninternationale eliteDoping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


MartinHar du brugt doping?”Nej. Jeg ved godt at der er mange der siger at det ikkekan lade sig gøre at være professionel uden doping. Menjeg kørte cykelløb hele tiden, og derfor føler jeg at hvis jegskulle have taget noget, så var der stor risiko for at bliveopdaget. Og man kan sgu sagtens køre cykelløb uden attage doping. Det ved jeg at der er utrolig mange ryttere dergør. Men jeg er da også sikker på, at der er mange ryttereder har taget noget. ”Doping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


En cykelrytter kan kun testespositiv for EPO mens han er på enEPO-kur plus to-tre dage efterkurens afslutning.Kazlauskas, R., C. Howe, & G. Trout,'Strategies for rhEPO Detection in Sport',Clinical Journal of Sport Medicine, 2002,12(4):229–235.Doping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


StigHar du følt dig fristet til at anvende doping?”Nej, aldrig. Der må du have din egen holdning og finde udaf hvad du vil. Det er jo trods alt kun cykelløb. Du må ståfast på dit standpunkt og holde på, at det er sgu ikkenødvendigt. Længere er den ikke.”Doping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


Bo”Jeg har villet væreprofessionel cykelrytter sidenjeg var dreng, og nu har jeg såfået chancen, og hvis såkonsekvensen er at jeg skaltage medicin, så får det migikke til at stoppe med atforfølge drømmen. Jeg harikke kørt på cykel så mange år,for at stoppe nu hvor jeg ernået dertil hvor drømmen kanleves ud i virkeligheden.”Doping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen


Fascinationen ved idrætDoping blandt danske-EllercykelryttereCykelsportens paradoksale attraktion- Et humanistisk perspektivph.d. stipendiat, cand.scient. Ask Vest ChristiansenInstitut for Idræt og BiomekanikAsk Vest Christiansen, cand. scient., ph.d.-stipendiatSyddansk UniversitetKulturministeriets udvalg for idrætsforskning og Anti Doping Danmarksforskerseminar om dopingforskningDoping blandt danske cykelryttereAsk Vest Christiansen

More magazines by this user
Similar magazines