Send medarbejderne på VEU-uddannelse - og scor kassen - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

Send medarbejderne på VEU-uddannelse - og scor kassen - FOA

Hvis en deltidsansat, der deltager i heltidsundervisning, får løn for fuldarbejdstid under uddannelsen/kurset, kan arbejdsgiveren få den fuldeVEU-refusion!Hvornår kan arbejdsgiveren ikke få udbetalt refusion?Der udbetales kun refusion, hvis den ansatte har tab af indtægt. Hvis denansatte udfører sit sædvanlige arbejde under uddannelsen, er der ikke nogetindtægtstab og derfor ingen ret til refusion.Der udbetales heller ikke refusion, når den ansatte deltager i uddannelse i sinferie.Det samme gælder, hvis deltageren modtager godtgørelse efter andre godtgørelsesordninger.Hvis en deltager afbryder eller forsømmer undervisningen, udbetales der kunrefusion for den tid, deltageren har fulgt undervisningen.Hvis en deltager er fraværende på grund af sygdom, kan der ikke udbetalesrefusion.Husk at overholde ansøgningsfristenUddannelsesstedet udleverer et ansøgningsskema om VEU-godtgørelse/refusiontil medarbejderen.Arbejdsgiveren skal sikre sig, at medarbejderen afleverer ansøgningsskemaet ia-kassen, så der kan søges refusion inden for tidsfristen.Hvis a-kassen ikke har modtaget ansøgningen om VEU-refusion senest 4 ugerefter sidste uddannelses-/kursusdag, kan der ikke udbetales.

More magazines by this user
Similar magazines