Program - BLBoligen.dk

blboligen.dk
  • No tags were found...

Program - BLBoligen.dk

UDSTILLINGStande på konferencenStandene er åbne mellem kl. 13.00 og 16.45 tirsdag eftermiddag. Kom og få inspiration og udvekslerfaringer med kollegaer.”Center for Boligsocial Udvikling –Rådgivning og inspiration”Center for Boligsocial Udvikling yder gratis rådgivningtil praktikere, kommuner og ministerier om boligsocialeindsatser. Rådgivningen er baseret på effektmålingerog vidensindsamlinger. Center for Boligsocial Udviklingkan f.eks. hjælpe dig med at udforme, styre og evalueredin egen boligsociale indsats eller helhedsplan. Kig forbivores stand, få ny inspiration og hør om mulighedernefor rådgivning.”Bispehaven, Århus Vest – Børn ogunge indsats”I Bispehaven er det lykkedes rigtig godt at nå ud tilmange børn og unge. Der er mange forskelligartedeindsatser både for udsatte børn og unge samt aktiviteterfor alle områdets børn og unge. Vi vil prøve at give jer etindblik i, hvordan det er lykkedes os at komme hertil. Vihar stadig mange udfordringer i vores område, men demer vi også klar til at tage op.”Kvarterhuse som omdrejningspunktfor nye udviklingsmål”Kvarterhuset i Korsør og Trivselshuset i Holstebrofungerer som omdrejningspunkter for de boligsocialeaktiviteter i områderne og danner rammen om en bredvifte af aktiviteter for beboere, frivillige, foreninger ogprofessionelle.På standen vil Karin With Sneevang og Ivan Frederiksendele ud af erfaringer med opbygningen af et vel fun gerendebeboerhus. Et af de store spørgsmål er, hvordandet går hen og bliver en implementeret del af beboerneshverdag.”Sociale Viceværter i Lundtoftegade”Projekt Social Vicevært er en forsøgsordning, hvor enlokalforankret social vicevært arbejder tæt sammen medSocialcenter Nørrebro om en intensiveret indsats forde svageste grupper af beboere. Den sociale viceværtarbejder opsøgende for at bryde ensomheden ogstyrke livskvaliteten hos de svage grupper, virker somkonfliktmægler ved nabostridigheder og motivererensomme beboere til at deltage i aktiviteter.»Et fyrtårn på vejen”Arbejdsfelterne for den boligsociale medarbejder er oftemangfoldige. Når man sidder alene i et lokalområde harman hovedansvaret for store og mindre helhedsplaner ogstørre samt mindre projekter.Hvilke indgangsvinkler kan man finde, når der skal opnås


Tirsdag den 31. august 2010Kl. 10.00 – 10.10Velkomst og konferenceinformationKl. 10.10 – 12.00Boligaftalen og fremtiden for det boligsociale arbejde• De udsatte boligområder – hvordan har de udviklet sig og hvad erudfordringerne?• Hvor ligger snitfladerne mellem den boligsociale og denkommunale indsats?• Status på bevillingerne fra 2006 – 2010Oplæg og drøftelse ved adm. direktør Bent Madsen, BL, adm. direktørJesper Nygaard, KAB, bestyrelsesformand Asger Aamund, BoligsocialtUdviklingscenter, kommunaldirektør Niels Aagesen, Vejle KommuneKl. 12.00 – 13.00FrokostKl. 13.00 – 16.45Projekterne – Stande, oplæg og filmSe særskilt beskrivelseKl. 16.45 – 17.30Fælles afslutning i plenum – Dagens vitaminpilleKl. 19.00Middag med efterfølgende underholdning/musik


15.15 – 16.15 Skolen i Ishøj – ”Skuden er vendt,udviklingen skal fortsætte«Om skolen som dynamo i udviklingen aflokalsamfundet.For seks år siden søgte børnene fraStrandgårdsskolens distrikt andre skoler.En gennemgribende indsats blev sat iværk for at vende skuden.I dag er Strandgårdsskolen heldagsskole,hvordan har rejsen været hertil? Og hvadindebærer det for skolens ansatte ogelever.Ved pædagogisk leder Kristian Evendt.16.00 – 16.30 Naboskabet.dkMed naboskabet.dk kan man målestyrker og svagheder i boligområdetsnaboskab og få ideer til, hvordan detkan udvikles. Men hvor og hvordan kandet bruges? Og hvad er erfaringernemed at bruge det?Ved konsulent Hanne RosenbergChristiansen, Odense Kommune ogspecialkonsulent Marianne Vittrup, KAB.15.30 – 16.30 ”Brand” i ghettoenKan man overhovedet tale om atbrande et alment boligområde. Og hvisman kan eller skal – hvordan griberman så opgaven an? Branding-teoriog kommunikations-strategi kogessammen med konkrete eksempler til etinspirerende og involverende oplæg.Ved journalist og kommuni ka tionsrådgivereHanne Lykke og Andres TueMøller, kommunikationsbureauet TuenMedia.


FILMFilm i BiografloungenFå inspiration til projekter og formidling på en anderledes måde. Flere projekter viser deres produktionerog er til stede for at videregive deres erfaringer.13.30 – 13.50 Stop det, drop det, hold nu opIngen skrald i GellerupSkralderap fra Gellerupparken ved UllaBording Jørgensen.14.00 – 14.20 Det boligsociale Århus på 10minutterDet Boligsociale Fællessekretariatsårsrapport 2009 ved Benedikte Erlykke.én måde at arbejde med inddragelse afunge.Filmen er blevet til i et samarbejdemellem Unge til Mikrofonen og C:ntactfra Betty Nansen Teatret og optaget affem unge.Ved Tine Sønderby og 2 af de ungeinstruktører.14.30 – 14.50 Sundhed & trivsel 6400Glimt ved Anne Marie Wolff.15.30 – 16.30 ”Indspark” – en film af og om unge iRødovreFire unge vælger at engagere sig iprojekter i deres nærmiljø. Filmen følgerde sejre og forhindringer de opleverundervejs. Filmen viser også et udsnit afde liv, der leves i Kærene og den viser

More magazines by this user
Similar magazines