Digitale Billeder - IT-Vest

it.vest.dk
  • No tags were found...

Digitale Billeder - IT-Vest

Forløbkreativ-kommunikativ toningC - Interaktive testC/B - ReklamespilB – Digitale BillederB – Kvidder/Fjæsbog…


Interaktive Test1. Analyse af interaktive test og deres betydning forbrugerens valg.2. Konceptudvikling af egne interaktive test via mockups.3. Valg af testparametre og typer. Introduktion til digitalrepræsentation og basale muligheder ogproblematikker ved digitalisering.4. Programmering af digital test. Indøvning af basaludviklingsstrategi – trinvis optimering - og brug afvariable, betingelser, forgreninger.5. Udvikling af brugergrænseflade herunder introduktiontil overvejelser vdr. interaktionsdesign.6. Introduktion til trelagsarkitektur herunder potentiale iat logge brugeres valg.7. Sammenligning af elevprodukter med populære test.


Reklamespil


ReklamespilHistorie & BetydningKendskab til tidspunkt for vigtige it-opfindelser og deres indvirkning påreklamespillenes udvikling. Forståelse af reklamespil påvirkning af it og samfund.• Afprøve, analysere og vurdere spil: virkemidler, målgruppe, budskab…• Gætte spils udgivelsesår• Diskutere og vurdere spillenes gennemslagskraft


ReklamespilKonceptudviklingKendskab til strategier for konceptudvikling af reklamespil.• Analysere og vurdere eksisterende koncepter• Lave målgruppeanalyse(r)• Udvikle koncepter til forskellige målgruppetyper• Udvikle koncept for eget gennemgående projekt.


ReklamespilDesignOpøve brug af strategier for udvikling visuelt design.• Analysere og vurdere eksempler påbrugergrænseflader•Udarbejde egne skitser til en brugergrænseflade•Afgrænse budskab og virkemidler vi eks. AIDA.• Tilpasse interaktionsdesign via overvejelser vdr.gestaltlove m.fl.• Implementere interaktionsdesigns


ReklamespilProduktionOpøve basal udviklingsstrategi – trinvis optimering – og programmeringskompetence• Tilpasse fungerende spil til reklamespil• Implementere delopgaver:• Bevægelse• Animation• Pointsystem…•Afgrænse delopgaver ved ny eller videreudvikling•Ændre og videreudvikle spil ud fra rutediagramDelforløb/mål Konkretisering Udvidelse OmstruktureringBevægelsePacmanBevægelsesmønstreImplementeringBevægelse i én retning ved klikBevægelse i én retningmed tastBevægelse i to retningerFlere spillereBevægelseSpøgelseBevægelsesmønstreImplementeringBevægelse i én retningBevægelse i flere retningerVend ved murAnimationIntelligente spøgelser


ReklamespilInnovationKendskab til innovative produkter og opøve evne til at udpege innovative elementer.• Analysere innovative reklamespil: virkemidler,Målgruppe, budskab…• Udpege innovative aspekter ved populærereklamespil herunder brug af alsidighed ogtilgængelighed.• Placere det innovative aspekt i trelagsmodellen.• Sammenligne egne produkter med populærereklamespil og udpege forskelle og ligheder.


Digitale Billeder1. Analyserer eksempler på billedmanipulation ogvurderer deres kvalitet og rimelighed .2. Introduktion til digitalisering af billeder og demuligheder det giver. Forsøg med rum- ogfarveopløsning samt farvemodel og -palette.3. Tilpasning af eksisterende billedprogram ogudvikling af egne filtre herunder brug afrutediagrammer.4. Realisere eller tilpasse et interaktionsdesigntil et billedbehandlingsprogram.5. Analyse af arkitektur bag billedeprogrammerherunder muligheder og problematikker veddeling af billeder.6. Skitser og diskutere uudnyttede muligheder veddigitale billeder.


Kvidder/Fjæsbog…


Informationsteknologi BEksempel på temaforløb i forhold til faglige mål & kernestofDigitale billederInformationsteknologi på STX - UVM-konference, Nyborg Gymnasium, 6/4-2011Side 12


Informationsteknologi BDigitale Billeder: DelmålDelforløb/mål Konkretisering Udvidelse OmstruktureringIntroduktion – digitalisering af billeder og dets betydningDigitalrepræsentation ogmanipulation afbilledeModel over repræsentation af billedeImplementering af repræsentationRepræsentation af sort-hvid billedeManipulation af sort-hvid billedeRepræsentation af gråskala billede.Omstrukturering tilhåndtering af flereformater i sammeprogramUdvikling affunktioner tilbilledmanipultionBrugergrænsefladeRutediagram over funktionImplementering af funktion ibilledbehandlingsprogramMockup af brugergrænseflade tilfunktionerImplementeringManipulation af hele billedet – eks.flyt alle pixels én pladsManipulation af dele af billedet: flythalvdelen én plads…Manipulation af bestemte farver…Brug af én interaktionstypeBrug af flere interaktionstyperBrug af klasser…Give bruger mulighed forvalg mellemgrænseflader.Opsamling - innovationInformationsteknologi på STX - UVM-konference, Nyborg Gymnasium, 6/4-2011Side 13


Informationsteknologi BDigitale billeder: It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet• Konsekvenser af digitaliseringen af billedet• Analysere eksempler på billedmanipulation• Vurdere om manipulationen er god og rimelig.• Lave brugerundersøgelser.• Analysere tilgængelighed og præsentation af funktioner tilbilledmanipulation i forhold til anvendelighed, etik…Informationsteknologi på STX - UVM-konference, Nyborg Gymnasium, 6/4-2011Side 14


Informationsteknologi BDigitale billeder: It-systemers arkitektur• Anvende trelagsarkitekturen iudarbejdelsen af etbilledbehandlingsprogram.Brugergrænseflade•Redegøre for overvejelseromkring strukturering ogplacering af datalag.FunktionalitetDataInformationsteknologi på STX - UVM-konference, Nyborg Gymnasium, 6/4-2011Side 15


Informationsteknologi BDigitale billeder: Repræsentation og manipulation af data• Digitalisering og tab af data• Komprimering af data• Integrere billedformater af forskellig farvedybde i billedbehandlingsprogram.• Udvide et billedbehandlingsprogram til også at håndtere et komprimeret billedformatInformationsteknologi på STX - UVM-konference, Nyborg Gymnasium, 6/4-2011Side 16


Informationsteknologi BDigitale billeder: Programmering• Indøve basal udviklingsstrategi – trinvis optimering.• Kende og bruge basale strukturer som løkker og betingelser.• Udvikle egne og tilpasse eksisterende funktioner til billedmanipulation.Informationsteknologi på STX - UVM-konference, Nyborg Gymnasium, 6/4-2011Side 17


Informationsteknologi BDigitale billeder: Modellering og strukturering af data, processer og systemerHent filGem værdiFlere pixler?nejBeregn gennemsnitjaHent RGB-værdifor næste pixelGem fil• Realisere en farvemodel i et billedbehandlingsprogram.• Realisere et rutediagram over en funktion til en billedmanipulation• Tilpasse og opdatere et klassediagram over et opdateret billedbehandlingsprogramInformationsteknologi på STX - UVM-konference, Nyborg Gymnasium, 6/4-2011Side 18


Informationsteknologi BDigitale billeder: Interaktionsdesign• Overveje interaktionsmuligheder• Realisere eller tilpasse et interaktionsdesign til et billedbehandlingsprogram.Informationsteknologi på STX - UVM-konference, Nyborg Gymnasium, 6/4-2011Side 19


Informationsteknologi BDigitale billeder: Innovation• Skitsere innovative muligheder TilgængelighedKan tilgås af mange, mange stederSynkront/asynkront Alsidighed/DigitaliseringManipulereGenkendeInformationsteknologi på STX - UVM-konference, Nyborg Gymnasium, 6/4-2011Side 20

More magazines by this user
Similar magazines