Starthjælp til nyt Informationsteknologi-fag - IT-Vest

it.vest.dk
  • No tags were found...

Starthjælp til nyt Informationsteknologi-fag - IT-Vest

Artikel til Danske Erhvervsskolers Gymnasieafdeling – nyhedsbrev – september 2011Starthjælp til nyt InformationsteknologifagInformationsteknologi C og B er fra dette skoleår og i en 3‐årig periode oprettet som forsøg i de gymnasialeuddannelser.Faget kan udbydes som valgfag og/eller som studieretningsfag, og det er der allerede en delerhvervsgymnasier, der har besluttet at gøre. Flere kan springe på i løbet af forsøgsperioden.Faget har fokus på it som skaberfag. Det kan udbydes på både HHX, HTX, STX og HF og tones, så det ertilpasset målgruppen på den enkelte uddannelse. Faget har en innovativ tilgang til it‐produktudvikling, ogdet er muligt at tilrettelægge det ud fra både en humanistisk, samfundsvidenskabelig, merkantil ogteknisk/naturvidenskabelig vinkel. Udfra hvert deres udgangspunkt kan eleverne arbejde med at forståinformationsteknologiens udvikling, opbygning og samspil med brugere og samfund.Naturvidenskab og it på HTXEn af de skoler, der har taget det nye fag på skemaet, er Vejle Tekniske Gymnasium, der har oprettetstudieretningen InfoScience med Matematik på A‐niveau og Informationsteknologi og Idéhistorie på B‐niveau. Blandt de obligatoriske fag er blandt andet også Fysik B og Kemi B.‐ Vi har hidtil haft Kommunikation/it på højt niveau, men vi har ikke kunnet tilgodese, at eleverne gerneville have naturvidenskab på højt niveau sammen med it, fordi vi ikke måtte kombinere det i enstudieretning. Med det nye fag har vi mulighed for at lave noget med it for de naturvidenskabeligtinteresserede, og vi har da også fået en hel klasse på studieretningen, fortæller lektor og it‐underviserTorben Rendboe, mens eleverne finder på plads ved bordene i lokale 230.De skal i gang med en reklame for kængurustylter. De øvrige klasser på grundforløbet laver en plakat, men iInfoScience‐klassen består opgaven i en digital reklame til internettet, så Torben Rendboe giver enintroduktion til interaktionsdesign.‐ Jeg er nødt til tage hensyn til, at eleverne skal have mulighed for at skifte studieretning eftergrundforløbet, og hvis de gør det, skal de have det obligatoriske fag Kommunikation/it. Jeg har varmtanbefalet det nye Informationsteknologifag lige fra starten. Mens du i Kommunikation/it ligesom er udenfor maskinen og arbejder med interaktion, målgrupper og den slags, så er det nye fag meget mere inde imaskinen. Det er mere mig personligt, og det passer meget bedre til naturvidenskab, mener TorbenRendboe.Open source undervisningsmaterialerHan har siddet med i en HTX‐gruppe nedsat af Undervisningsministeriet til at skrive vejledninger til faget.Desuden er han med til at udvikle undervisningsmaterialer under det initiativ med starthjælp til faget, somit‐vest og Aarhus Universitet har taget med opbakning fra alle landets universiteter, it‐branchen,rektorforeningerne og Datalærerforeningen.Initaitivet omfatter udvikling af undervisningsmaterialer til både humanistisk, teknisk/naturvidenskabelig,samfundsfaglig og merkantil toning af Informationsteknologifaget. Materialerne lægges frit tilgængeligt påhjemmesiden http://iftek.dk, hvor der også kommer faglige noter fra universitetsforskere om dengrundlæggende teori inden for hvert af fagets faglige kernestof‐områder.


Udover midler fra it‐vest har projektet fået støtte fra Region Midtjylland. Det betyder blandt andet også, atder kan udvikles softwareløsninger til brug i undervisningen, og der kan gennemføres gratis kurser i brug afundervisningsmaterialerne.Medier og it på HHXDen første kursusdag blev afviklet 16. september med 39 deltagere fra alle gymnasialeuddannelsesretninger. En af deltagerne var Lotte Nørregaard, der er underviser og it‐koordinator påIt_Mediegymnasiet Niels Brock. Her er Informationsteknologi lagt ind på skolens Medielinie, hvor de elever,der netop er begyndt i 1. g skal have faget på C‐niveau fra næste sommer.‐ Vi integrerer det nye fag i medieklasserne, fordi det spiller godt op imod det at arbejde med medier og forat udbrede det gode budskab om, at it ikke bare handler om at være på nettet og kende Office‐pakken. Detnye fag handler om at producere noget nyt i stedet for bare at læse om og prøve det, som andre har lavet.Det fanger eleverne, mener Lotte NørregaardHun var glad for at deltage i kurset, hvor de nye undervisningsmaterialer blev præsenteret.‐ Det er et utroligt kvalificeret materiale, hvor opgaver er bygget op omkring nogle temaer, der kommerrundt om mange forskellige discipliner. Det er en stor paraply af indhold, hvor man kan lade sig inspirere,og det vil være med til at bære det her fag frem. Vi håber på sigt, at dette forsøg kan åbne op for, at it igenkan blive et obligatorisk fag på HHX, siger Lotte Nørregaard.Undervisningmaterialerne på iftek.dk står frit til rådighed som et tilbud til alle it‐undervisere i gymnasierne.De kan bruge hele eller dele af materialet, ligesom de selv kan bidrage ved at lægge materialer oginspiration op på siden.FaktaSe undervisningsmaterialer m.v. på http://iftek.dkLæs mere om starthjælp til de nye it‐fag på www.it‐vest.dk/it‐i‐gymnasietVenlig hilsenBritta Ank PedersenKommunikationschef, journalistTlf. 7027 6853 / mobil 2363 8225It‐vest ‐ samarbejdende universiteterÅbogade 15, 8200 Aarhus N.www.it‐vest.dk – www.cand‐it‐vest.dk – www.master‐it‐vest.dk – www.it‐summeruniversity.dk – www.future‐people.dkIt‐vest er et uddannelses‐ og forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.It‐vest har til formål at styrke udbuddet af it‐uddannelser i Vestdanmark samt at fremme det flerfaglige samarbejde inden for it._______________________________________________________________________________________Projektet ”Create it – it som skaberfag” om udvikling af undervisningsmaterialer og efteruddannelse til gymnasieskolernes nye itfag,Informationsteknologi, gennemføres med støtte fra Region Midtjylland.

More magazines by this user
Similar magazines