Forskelle mellem Hovedfag - Forsker Forum

forskerforum.dk
  • No tags were found...

Forskelle mellem Hovedfag - Forsker Forum

Forskelle mellem HovedfagDer er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud:Hum= humanioraNat = naturvidenskabSamf = samfundsvidenskabTek = teknisk videnskabØvr = øvrige Hovedfag (Sundhedsvidenskab, veterinærvidenskab, jordbrugsvidenskab, andre)Det skal bemærkes, at ift. øvrige tabeller i spor 1, så er der alle hovedbeskæftigelser repræsenteret i tabellerne.Derfor er antallet lidt højere. Med hensyn til timeangivelserne, så er de dannet således, at de ligner de øvrigetabeller. Derfor er urealistiske timeangivelser fjernet.HovedfagGennemsnitAndel af forskning,somsammenhængendeAndel af løn, somskal indtjenes viaekt.midler/rekvireredeopg. mv.AlderÅr ansat iuniversitetssystemetÅr inuværendestillingÅr pånuværendearbejdsplads forskningstid?Hum Gennemsnit 49 16 8 13 49% 12%N 415 416 416 416 88 416Std. Deviation 11 11 8 10 34 18Nat Gennemsnit 45 15 8 13 73% 34%N 442 442 442 442 119 442Std. Deviation 12 12 9 11 36 25Samf Gennemsnit 46 14 6 11 60% 20%N 222 222 222 222 51 222Std. Deviation 12 10 7 10 33 24Tek Gennemsnit 46 15 8 14 49% 33%N 193 193 193 193 55 193Std. Deviation 11 11 8 10 37 25Øvr. Gennemsnit 45 13 6 11 69% 35%N 219 219 219 219 88 219Std. Deviation 11 11 8 10 36 21Total Gennemsnit 46 15 7 13 62% 26%N 1491 1492 1492 1492 401 1492Std. Deviation 12 11 8 10 37 251


HovedfagHumNatSamfTekØvr.TotalGennemsnitTimer på Timer på Timer på Timer på Timer på Timer på Total,forskning undervisning formidling administration ansøgning andet tidGennemsnit 17 14 1 8 2 3 44N 371 371 371 371 371 371 371Std. Deviation 10 9 3 7 2 4 9Gennemsnit 21 10 1 6 3 3 45N 380 380 380 380 380 380 380Std. Deviation 11 8 2 6 4 5 9Gennemsnit 17 13 2 7 2 3 43N 191 191 191 191 191 191 191Std. Deviation 10 8 3 6 2 5 8Gennemsnit 15 13 2 8 3 3 45N 159 159 159 159 159 159 159Std. Deviation 9 8 3 8 4 6 9Gennemsnit 21 8 1 5 4 3 43N 192 192 192 192 192 192 192Std. Deviation 10 7 3 6 5 6 9Gennemsnit 19 12 1 7 3 3 44N 1293 1293 1293 1293 1293 1293 1293Std. Deviation 10 8 3 7 3 5 9Hovedfag * Køn KrydstabelKønMand Kvinde TotalHovedfag Hum Antal 223 193 416% 54% 46% 100%Nat Antal 309 133 442% 70% 30% 100%Samf Antal 129 93 222% 58% 42% 100%Tek Antal 165 28 193% 85% 15% 100%Øvr. Antal 114 105 219% 52% 48% 100%Total Antal 940 552 1492% 63% 37% 100%2


Hovedfag * Fagforening KrydstabelFagforeningDM DJØF IDA JA TotalHovedfag Hum Antal 410 2 3 1 416% 99% 0% 1% 0% 100%Nat Antal 322 0 102 18 442% 73% 0% 23% 4% 100%Samf Antal 101 103 12 6 222% 45% 46% 5% 3% 100%Tek Antal 29 1 162 1 193% 15% 1% 84% 1% 100%Øvr. Antal 134 8 32 45 219% 61% 4% 15% 21% 100%Total Antal 996 114 311 71 1492% 67% 8% 21% 5% 100%Hovedfag * Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Vi tænker her på din hovedbeskæftigelse. Krydstabelsp.1. Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse? Vi tænker her på din hovedbeskæftigelse.StudieadjunktProfessorProfessormso. Lektor AdjunktVidenskabeligass. Post.doc.Ph.d.-stipendiatel. studielektorAndet TotalHovedfag Hum Antal 39 20 201 45 10 23 54 8 12 412% 9% 5% 49% 11% 2% 6% 13% 2% 3% 100%Nat Antal 49 14 177 15 9 61 73 5 31 434% 11% 3% 41% 3% 2% 14% 17% 1% 7% 100%Samf Antal 22 14 101 18 14 3 40 1 6 219% 10% 6% 46% 8% 6% 1% 18% 0% 3% 100%Tek Antal 29 11 95 16 1 10 21 1 7 191% 15% 6% 50% 8% 1% 5% 11% 1% 4% 100%Øvr. Antal 16 12 86 9 8 31 35 2 15 214% 7% 6% 40% 4% 4% 14% 16% 1% 7% 100%Total Antal 155 71 660 103 42 128 223 17 71 1470% 11% 5% 45% 7% 3% 9% 15% 1% 5% 100%3


Hovedfag * Stilles der krav om, at du skal indtjene din løn via eksterne midler/rekvirerede opgaver mm.? KrydstabelStilles der krav om, at du skal indtjene din løn viaeksterne midler/rekvirerede opgaver mm.?JaNejTotalHovedfag Hum Antal 88 328 416% 21% 79% 100,0%Nat Antal 118 324 442% 27% 73% 100,0%Samf Antal 51 171 222% 23% 77% 100,0%Tek Antal 55 138 193% 29% 72% 100,0%Øvr. Antal 88 131 219% 40% 60% 100,0%Total Antal 400 1092 1492% 27% 73% 100,0%Hovedfag * Oplever du, at det er positivt eller negativt, at der i stigende grad er krav om, at forskningen skal finansieres af eksternemidler? KrydstabelOplever du, at det er positivt eller negativt, at der istigende grad er krav om, at forskningen skal finansieresaf eksterne midler?Megetpositivt PositivtHverkeneller NegativtMegetnegativt TotalHovedfag Hum Antal 5 17 77 201 116 416% 1% 4% 19% 48% 28% 100%Nat Antal 2 32 84 212 112 442% 0% 7% 19% 48% 25% 100%Samf Antal 2 18 44 106 52 222% 1% 8% 20% 48% 23% 100%Tek Antal 2 24 60 79 28 193% 1% 12% 31% 41% 15% 100%Øvr. Antal 0 18 54 92 55 219% 0% 8% 25% 42% 25% 100%Total Antal 11 109 319 690 363 1492% 1% 7% 21% 46% 24% 100%4


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabel KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jegoplever, at min ugentlige arbejdstid er acceptabelHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 39 125 70 148 34 416% 9% 30% 17% 36% 8% 100%Nat Antal 26 100 96 180 40 442% 6% 23% 22% 41% 9% 100%Samf Antal 21 60 38 81 22 222% 9% 27% 17% 36% 10% 100%Tek Antal 15 54 33 72 19 193% 8% 28% 17% 37% 10% 100%Øvr. Antal 14 43 45 103 14 219% 6% 20% 21% 47% 6% 100%Total Antal 115 382 282 584 129 1492% 8% 26% 19% 39% 9% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min nærmeste leder KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeger tilfreds med min nærmeste lederHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 47 64 89 143 73 416% 11% 15% 21% 34% 18% 100%Nat Antal 24 48 82 193 95 442% 5% 11% 19% 44% 21% 100%Samf Antal 31 29 45 79 38 222% 14% 13% 20% 36% 17% 100%Tek Antal 8 22 36 85 42 193% 4% 11% 19% 44% 22% 100%Øvr. Antal 15 32 42 80 50 219% 7% 15% 19% 37% 23% 100%Total Antal 125 195 294 580 298 1492% 8% 13% 20% 39% 20% 100%5


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler for meget kontrol af mit arbejde fra institutlederen/dekanensside KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jegføler for meget kontrol af mit arbejde frainstitutlederen/dekanens sideHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 87 143 109 52 25 416% 21% 34% 26% 13% 6% 100%Nat Antal 98 184 93 46 21 442% 22% 42% 21% 10% 5% 100%Samf Antal 54 78 54 18 18 222% 24% 35% 24% 8% 8% 100%Tek Antal 43 84 33 25 8 193% 22% 44% 17% 13% 4% 100%Øvr. Antal 46 103 28 29 13 219% 21% 47% 13% 13% 6% 100%Total Antal 328 592 317 170 85 1492% 22% 40% 21% 11% 6% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler en øget konkurrence om forskningsmidler på mit fagområdeKrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jegføler en øget konkurrence om forskningsmidler på mitfagområdeHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 3 23 84 163 143 416% 1% 6% 20% 39% 34% 100%Nat Antal 8 18 78 145 193 442% 2% 4% 18% 33% 44% 100%Samf Antal 1 14 57 78 72 222% 0% 6% 26% 35% 32% 100%Tek Antal 4 7 50 75 57 193% 2% 4% 26% 39% 30% 100%Øvr. Antal 4 6 32 73 104 219% 2% 3% 15% 33% 47% 100%Total Antal 20 68 301 534 569 1492% 1% 5% 20% 36% 38% 100%6


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget af min tid på administration KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jegbruger for meget af min tid på administrationHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 7 59 108 144 98 416% 2% 14% 26% 35% 24% 100%Nat Antal 20 84 123 116 99 442% 5% 19% 28% 26% 22% 100%Samf Antal 10 36 58 60 58 222% 5% 16% 26% 27% 26% 100%Tek Antal 3 17 40 79 54 193% 2% 9% 21% 41% 28% 100%Øvr. Antal 13 28 67 68 43 219% 6% 13% 31% 31% 20% 100%Total Antal 53 224 396 467 352 1492% 4% 15% 27% 31% 24% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg bruger for meget tid på at søge eksterne midler KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jegbruger for meget tid på at søge eksterne midlerHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 29 81 147 110 49 416% 7% 19% 35% 26% 12% 100%Nat Antal 34 72 145 117 74 442% 8% 16% 33% 26% 17% 100%Samf Antal 21 34 80 64 23 222% 9% 15% 36% 29% 10% 100%Tek Antal 10 18 74 65 26 193% 5% 9% 38% 34% 13% 100%Øvr. Antal 16 20 70 66 47 219% 7% 9% 32% 30% 21% 100%Total Antal 110 225 516 422 219 1492% 7% 15% 35% 28% 15% 100%7


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg føler mig mere styret i min forskning indenfor de sidste to årKrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jegføler mig mere styret i min forskning indenfor de sidsteto årHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 50 118 151 66 31 416% 12% 28% 36% 16% 7% 100%Nat Antal 47 117 151 89 38 442% 11% 26% 34% 20% 9% 100%Samf Antal 27 58 88 27 22 222% 12% 26% 40% 12% 10% 100%Tek Antal 20 39 75 46 13 193% 10% 20% 39% 24% 7% 100%Øvr. Antal 19 55 76 41 28 219% 9% 25% 35% 19% 13% 100%Total Antal 163 387 541 269 132 1492% 11% 26% 36% 18% 9% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg holder mus-samtale med min institutleder KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jegholder mus-samtale med min institutlederHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 77 59 55 136 85 412% 19% 14% 13% 33% 21% 100%Nat Antal 128 75 37 122 74 436% 29% 17% 8% 28% 17% 100%Samf Antal 49 21 31 78 40 219% 22% 10% 14% 36% 18% 100%Tek Antal 42 26 19 65 41 193% 22% 13% 10% 34% 21% 100%Øvr. Antal 74 36 28 43 28 214% 37% 17% 13% 20% 13% 100%Total Antal 375 217 170 444 268 1474% 25% 15% 12% 30% 18% 100%8


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen giver mig indflydelse på vægtningen af mine opgaverKrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?Institutlederen giver mig indflydelse på vægtningen afmine opgaverHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 22 37 116 166 71 412% 5% 9% 28% 40% 17% 100%Nat Antal 38 39 123 157 78 435% 9% 9% 28% 36% 18% 100%Samf Antal 19 23 53 85 39 219% 9% 11% 24% 39% 18% 100%Tek Antal 8 13 49 71 52 193% 4% 7% 25% 37% 27% 100%Øvr. Antal 25 19 58 80 32 214% 12% 9% 27% 37% 15% 100%Total Antal 112 131 399 559 272 1473% 8% 9% 27% 38% 18% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen er med til at sikre, at mine opgaver kan opfyldesindenfor acceptabel arbejdstid KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?Institutlederen er med til at sikre, at mine opgaver kanopfyldes indenfor acceptabel arbejdstidHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 81 98 146 75 12 412% 20% 24% 35% 18% 3% 100%Nat Antal 93 124 164 39 15 435% 21% 29% 38% 9% 3% 100%Samf Antal 47 59 79 27 7 219% 21% 27% 36% 12% 3% 100%Tek Antal 34 56 71 27 3 191% 18% 29% 37% 14% 2% 100%Øvr. Antal 50 49 77 31 7 214% 23% 23% 36% 14% 3% 100%Total Antal 305 386 537 199 44 1471% 21% 26% 37% 14% 3% 100%9


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Institutlederen/studielederen er god til at anerkende, når man yder enundervisningsindsats KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?Institutlederen/studielederen er god til at anerkende, nårman yder en undervisningsindsatsHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 77 76 142 91 26 412% 19% 18% 34% 22% 6% 100%Nat Antal 80 81 169 85 20 435% 18% 19% 39% 20% 5% 100%Samf Antal 42 43 77 50 7 219% 19% 20% 35% 23% 3% 100%Tek Antal 29 35 60 56 10 190% 15% 18% 32% 29% 5% 100%Øvr. Antal 39 44 78 45 8 214% 18% 21% 36% 21% 4% 100%Total Antal 267 279 526 327 71 1470% 18% 19% 36% 22% 5% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er bekymret for fremtidsmulighederne inden for minforskningsgren KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeger bekymret for fremtidsmulighederne inden for minforskningsgrenHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 26 78 82 125 101 412% 6% 19% 20% 30% 25% 100%Nat Antal 29 92 74 134 106 435% 7% 21% 17% 31% 24% 100%Samf Antal 18 54 44 66 37 219% 8% 25% 20% 30% 17% 100%Tek Antal 34 53 42 54 7 190% 18% 28% 22% 28% 4% 100%Øvr. Antal 10 42 45 66 51 214% 5% 20% 21% 31% 24% 100%Total Antal 117 319 287 445 302 1470% 8% 22% 20% 30% 21% 100%10


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er så stresset, at det går ud over min arbejdsevne KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeger så stresset, at det går ud over min arbejdsevneHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 37 115 122 109 29 412% 9% 28% 30% 26% 7% 100%Nat Antal 50 131 134 96 24 435% 11% 30% 31% 22% 6% 100%Samf Antal 25 59 71 52 12 219% 11% 27% 32% 24% 5% 100%Tek Antal 19 57 66 39 9 190% 10% 30% 35% 21% 5% 100%Øvr. Antal 23 72 66 43 10 214% 11% 34% 31% 20% 5% 100%Total Antal 154 434 459 339 84 1470% 10% 30% 31% 23% 6% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg er tilfreds med min arbejdssituation KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeger tilfreds med min arbejdssituationHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 48 115 101 120 28 412% 12% 28% 25% 29% 7% 100%Nat Antal 32 113 111 143 36 435% 7% 26% 26% 33% 8% 100%Samf Antal 21 67 48 64 19 219% 10% 31% 22% 29% 9% 100%Tek Antal 14 46 40 79 11 190% 7% 24% 21% 42% 6% 100%Øvr. Antal 12 58 53 78 13 214% 6% 27% 25% 36% 6% 100%Total Antal 127 399 353 484 107 1470% 9% 27% 24% 33% 7% 100%11


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Min undervisningsbelastning går ud over opfyldelsen af mine øvrigearbejdsforpligtelser KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Minundervisningsbelastning går ud over opfyldelsen af mineøvrige arbejdsforpligtelserHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 37 115 115 92 53 412% 9% 28% 28% 22% 13% 100%Nat Antal 52 163 118 71 31 435% 12% 37% 27% 16% 7% 100%Samf Antal 20 56 63 50 30 219% 9% 26% 29% 23% 14% 100%Tek Antal 22 52 48 46 22 190% 12% 27% 25% 24% 12% 100%Øvr. Antal 31 69 73 34 7 214% 14% 32% 34% 16% 3% 100%Total Antal 162 455 417 293 143 1470% 11% 31% 28% 20% 10% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg oplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk i forhold til minarbejdssituation i dag end for to år siden KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jegoplever, at det er nødvendigt at agere mere taktisk iforhold til min arbejdssituation i dag end for to år sidenHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 12 30 102 149 119 412% 3% 7% 25% 36% 29% 100%Nat Antal 16 28 121 162 108 435% 4% 6% 28% 37% 25% 100%Samf Antal 6 16 61 68 68 219% 3% 7% 28% 31% 31% 100%Tek Antal 8 18 51 78 35 190% 4% 9% 27% 41% 18% 100%Øvr. Antal 8 20 71 65 50 214% 4% 9% 33% 30% 23% 100%Total Antal 50 112 406 522 380 1470% 3% 8% 28% 36% 26% 100%12


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har en fast aftale omkringoverarbejde/afspadsering/overarbejdsbetaling KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeghar en fast aftale omkringoverarbejde/afspadsering/overarbejdsbetalingHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 225 85 50 37 14 411% 55% 21% 12% 9% 3% 100%Nat Antal 272 94 44 17 7 434% 63% 22% 10% 4% 2% 100%Samf Antal 122 55 23 13 3 216% 56% 25% 11% 6% 1% 100%Tek Antal 115 37 19 12 5 188% 61% 20% 10% 6% 3% 100%Øvr. Antal 121 44 22 19 7 213% 57% 21% 10% 9% 3% 100%Total Antal 855 315 158 98 36 1462% 58% 22% 11% 7% 2% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? På min arbejdsplads har vi tidsregistrering KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? På min arbejdsplads har vitidsregistreringMeget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig TotalHovedfag Hum Antal 132 81 54 104 40 411% 32% 20% 13% 25% 10% 100%Nat Antal 286 78 26 22 22 434% 66% 18% 6% 5% 5% 100%Samf Antal 98 34 26 37 21 216% 45% 16% 12% 17% 10% 100%Tek Antal 84 37 25 27 15 188% 45% 20% 13% 14% 8% 100%Øvr. Antal 120 37 13 14 29 213% 56% 17% 6% 7% 14% 100%Total Antal 720 267 144 204 127 1462% 49% 18% 10% 14% 9% 100%13


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Mit lønniveau svarer til mine kompetencer og arbejdsopgaverKrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Mitlønniveau svarer til mine kompetencer ogarbejdsopgaverHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 60 135 98 109 9 411% 15% 33% 24% 27% 2% 100%Nat Antal 68 129 112 112 13 434% 16% 30% 26% 26% 3% 100%Samf Antal 46 65 55 46 4 216% 21% 30% 25% 21% 2% 100%Tek Antal 30 62 50 45 1 188% 16% 33% 27% 24% 1% 100%Øvr. Antal 34 59 59 54 7 213% 16% 28% 28% 25% 3% 100%Total Antal 238 450 374 366 34 1462% 16% 31% 26% 25% 2% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efter objektive kriterierKrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?Lønpolitikken på arbejdspladsen er udformet efterobjektive kriterierHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 50 95 194 63 9 411% 12% 23% 47% 15% 2% 100%Nat Antal 55 104 196 68 11 434% 13% 24% 45% 16% 3% 100%Samf Antal 43 54 76 38 5 216% 20% 25% 35% 18% 2% 100%Tek Antal 25 45 75 40 3 188% 13% 24% 40% 21% 2% 100%Øvr. Antal 33 55 91 29 5 213% 15% 26% 43% 14% 2% 100%Total Antal 206 353 632 238 33 1462% 14% 24% 43% 16% 2% 100%14


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har indsigt i mine kollegers løn, herunder tillæg KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeghar indsigt i mine kollegers løn, herunder tillægHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 141 146 67 45 12 411% 34% 36% 16% 11% 3% 100%Nat Antal 130 141 82 65 16 434% 30% 32% 19% 15% 4% 100%Samf Antal 76 63 38 31 8 216% 35% 29% 18% 14% 4% 100%Tek Antal 63 62 35 20 8 188% 34% 33% 19% 11% 4% 100%Øvr. Antal 73 65 39 28 8 213% 34% 31% 18% 13% 4% 100%Total Antal 483 477 261 189 52 1462% 33% 33% 18% 13% 4% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har svært ved at nå mine arbejdsopgaver KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg har svært ved at nå minearbejdsopgaverMeget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig TotalHovedfag Hum Antal 14 53 98 158 88 411% 3% 13% 24% 38% 21% 100%Nat Antal 14 68 103 187 62 434% 3% 16% 24% 43% 14% 100%Samf Antal 9 32 54 75 46 216% 4% 15% 25% 35% 21% 100%Tek Antal 3 24 41 79 41 188% 2% 13% 22% 42% 22% 100%Øvr. Antal 6 33 54 88 32 213% 3% 15% 25% 41% 15% 100%Total Antal 46 210 350 587 269 1462% 3% 14% 24% 40% 18% 100%15


Hovedfag * Har du indenfor de sidste to år modtaget pålæg om udførelse af konkrete opgaver fra din institutleder? KrydstabelHar du indenfor de sidste to år modtaget pålægom udførelse af konkrete opgaver fra dininstitutleder?Ja, enJa, fleregangeenkeltgang Nej Ved ikke TotalHovedfag Hum Antal 61 62 260 28 411% 15% 15% 63% 7% 100%Nat Antal 70 55 277 32 434% 16% 13% 64% 7% 100%Samf Antal 39 30 140 7 216% 18% 14% 65% 3% 100%Tek Antal 35 25 119 9 188% 19% 13% 63% 5% 100%Øvr. Antal 40 25 134 14 213% 19% 12% 63% 7% 100%Total Antal 245 197 930 90 1462% 17% 13% 64% 6% 100%Hovedfag * Har pålægget handlet om…? Undervisning KrydstabelHar pålægget handlet om…?UndervisningNej Ja TotalHovedfag Hum Antal 64 59 123% 52% 48% 100%Nat Antal 63 61 124% 51% 49% 100%Samf Antal 31 36 67% 46% 54% 100%Tek Antal 34 25 59% 58% 42% 100%Øvr. Antal 31 33 64% 48% 52% 100%Total Antal 223 214 437% 51% 49% 100%16


Hovedfag * Har pålægget handlet om…? Forskning på et bestemt felt KrydstabelHar pålægget handlet om…?Forskning på et bestemt feltNej Ja TotalHovedfag Hum Antal 109 14 123% 89% 11% 100%Nat Antal 112 12 124% 90% 10% 100%Samf Antal 52 15 67% 78% 22% 100%Tek Antal 55 4 59% 93% 7% 100%Øvr. Antal 57 7 64% 89% 11% 100%Total Antal 385 52 437% 88% 12% 100%Hovedfag * Har pålægget handlet om…? At skulle arbejde indenfor en snævrere strategisk felt (arbejdsstedets nye strategi) KrydstabelHar pålægget handlet om…?At skulle arbejde indenfor ensnævrere strategisk felt(arbejdsstedets nye strategi)Nej Ja TotalHovedfag Hum Antal 108 15 123% 88% 12% 100%Nat Antal 117 7 124% 94% 6% 100%Samf Antal 55 12 67% 82% 18% 100%Tek Antal 48 11 59% 81% 19% 100%Øvr. Antal 59 5 64% 92% 8% 100%Total Antal 387 50 437% 89% 11% 100%17


Hovedfag * Har pålægget handlet om…? Udførelse af myndighedsopgaver/-betjening KrydstabelHar pålægget handlet om…?Udførelse afmyndighedsopgaver/-betjeningNej Ja TotalHovedfag Hum Antal 95 28 123% 77% 23% 100%Nat Antal 111 13 124% 90% 10% 100%Samf Antal 59 8 67% 88% 12% 100%Tek Antal 49 10 59% 83% 17% 100%Øvr. Antal 55 9 64% 86% 14% 100%Total Antal 369 68 437% 84% 16% 100%Hovedfag * Har pålægget handlet om…? Ansøge eksterne midler KrydstabelHar pålægget handlet om…?Ansøge eksterne midlerNej Ja TotalHovedfag Hum Antal 96 27 123% 78% 22% 100%Nat Antal 85 39 124% 69% 31% 100%Samf Antal 50 17 67% 75% 25% 100%Tek Antal 42 17 59% 71% 29% 100%Øvr. Antal 43 21 64% 67% 33% 100%Total Antal 316 121 437% 72% 28% 100%18


Hovedfag * Har pålægget handlet om…? At samarbejde med andre forskere internt eller eksternt KrydstabelHar pålægget handlet om…?At samarbejde med andreforskere internt eller eksterntNej Ja TotalHovedfag Hum Antal 96 27 123% 78% 22% 100%Nat Antal 107 17 124% 86% 14% 100%Samf Antal 55 12 67% 82% 18% 100%Tek Antal 49 10 59% 83% 17% 100%Øvr. Antal 53 11 64% 83% 17% 100%Total Antal 360 77 437% 82% 18% 100%Hovedfag * Har pålægget handlet om…? Forskningsstyring, idet lederen har nægtet at underskrive forskningsansøgning el.lign.KrydstabelHar pålægget handlet om…?Forskningsstyring, idetlederen har nægtet atunderskriveforskningsansøgning el.lign.Nej Ja TotalHovedfag Hum Antal 118 5 123% 96% 4% 100%Nat Antal 121 3 124% 98% 2% 100%Samf Antal 66 1 67% 99% 1% 100%Tek Antal 58 1 59% 98% 2% 100%Øvr. Antal 61 3 64% 95% 5% 100%Total Antal 424 13 437% 97% 3% 100%19


Hovedfag * Har pålægget handlet om…? andet KrydstabelHar pålægget handlet om…?andetNej Ja TotalHovedfag Hum Antal 98 25 123% 80% 20% 100%Nat Antal 89 35 124% 72% 28% 100%Samf Antal 57 10 67% 85% 15% 100%Tek Antal 43 16 59% 73% 27% 100%Øvr. Antal 49 15 64% 77% 23% 100%Total Antal 336 101 437% 77% 23% 100%Hovedfag * Har pålægget begrænset dig i at forske i det, som du selv fandt fagligt mest relevant eller påtrængende? KrydstabelHar pålægget begrænset dig i at forske i det,som du selv fandt fagligt mest relevant ellerpåtrængende?Ja, iNejnogengradJa, i højgrad Ved ikke TotalHovedfag Hum Antal 66 41 10 7 124% 53% 33% 8% 6% 100%Nat Antal 74 40 7 5 126% 59% 32% 6% 4% 100%Samf Antal 30 28 8 2 68% 44% 41% 12% 3% 100%Tek Antal 29 20 3 8 60% 48% 33% 5% 13% 100%Øvr. Antal 36 15 8 6 65% 55% 23% 12% 9% 100%Total Antal 235 144 36 28 443% 53% 33% 8% 6% 100%20


Hovedfag * Oplever du generelt, at din forskningsfrihed er blevet større eller mindre de sidste to år? KrydstabelOplever du generelt, at din forskningsfrihed erblevet større eller mindre de sidste to år?Minforskningsfrihed MinMiner blevet forskningsfrihed forskningsfrihedmindre er uændret er blevet større TotalHovedfag Hum Antal 116 285 10 411% 28% 69% 2% 100%Nat Antal 116 304 12 432% 27% 70% 3% 100%Samf Antal 56 153 6 215% 26% 71% 3% 100%Tek Antal 46 137 4 187% 25% 73% 2% 100%Øvr. Antal 59 146 8 213% 28% 69% 4% 100%Total Antal 393 1025 40 1458% 27% 70% 3% 100%Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Institutleders styring KrydstabelHvad oplever du som årsagen til, at dinforskningsfrihed er blevet mindre? -Institutleders styringJa Ved ikke Nej TotalHovedfag Hum Antal 47 28 35 110% 43% 25% 32% 100%Nat Antal 31 23 58 112% 28% 21% 52% 100%Samf Antal 20 9 24 53% 38% 17% 45% 100%Tek Antal 19 8 18 45% 42% 18% 40% 100%Øvr. Antal 15 15 29 59% 25% 25% 49% 100%Total Antal 132 83 164 379% 35% 22% 43% 100%21


Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Dekanens styring KrydstabelHvad oplever du som årsagen til, at dinforskningsfrihede er blevet mindre? -Dekanens styringJa Ved ikke Nej TotalHovedfag Hum Antal 47 23 34 104% 45% 22% 33% 100%Nat Antal 30 31 50 111% 27% 28% 45% 100%Samf Antal 20 11 20 51% 39% 22% 39% 100%Tek Antal 14 10 21 45% 31% 22% 47% 100%Øvr. Antal 10 25 24 59% 17% 42% 41% 100%Total Antal 121 100 149 370% 33% 27% 40% 100%Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? -Rektors styring KrydstabelHvad oplever du som årsagen til, at dinforskningsfrihede er blevet mindre? -Rektors styringJa Ved ikke Nej TotalHovedfag Hum Antal 49 27 30 106% 46% 25% 28% 100%Nat Antal 36 29 46 111% 32% 26% 41% 100%Samf Antal 27 9 17 53% 51% 17% 32% 100%Tek Antal 12 10 23 45% 27% 22% 51% 100%Øvr. Antal 14 22 22 58% 24% 38% 38% 100%Total Antal 138 97 138 373% 37% 26% 37% 100%22


Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihede er blevet mindre? -Uni's strategi KrydstabelHvad oplever du som årsagen til, at dinforskningsfrihede er blevet mindre? -Uni's strategiJa Ved ikke Nej TotalHovedfag Hum Antal 83 17 12 112% 74% 15% 11% 100%Nat Antal 58 32 22 112% 52% 29% 20% 100%Samf Antal 32 11 11 54% 59% 20% 20% 100%Tek Antal 22 10 14 46% 48% 22% 30% 100%Øvr. Antal 31 14 14 59% 53% 24% 24% 100%Total Antal 226 84 73 383% 59% 22% 19% 100%Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, bevillinger KrydstabelHvad oplever du som årsagen til, at dinforskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, bevillingerJa Ved ikke Nej TotalHovedfag Hum Antal 70 18 20 108% 65% 17% 19% 100%Nat Antal 92 10 12 114% 81% 9% 11% 100%Samf Antal 33 11 7 51% 65% 22% 14% 100%Tek Antal 32 5 6 43% 74% 12% 14% 100%Øvr. Antal 45 7 6 58% 78% 12% 10% 100%Total Antal 272 51 51 374% 73% 14% 14% 100%23


Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, forskningstid KrydstabelHvad oplever du som årsagen til, at dinforskningsfrihed er blevet mindre? -Mangel, forskningstidJa Ved ikke Nej TotalHovedfag Hum Antal 81 13 15 109% 74% 12% 14% 100%Nat Antal 84 17 12 113% 74% 15% 11% 100%Samf Antal 42 7 3 52% 81% 13% 6% 100%Tek Antal 33 6 5 44% 75% 14% 11% 100%Øvr. Antal 36 12 10 58% 62% 21% 17% 100%Total Antal 276 55 45 376% 73% 15% 12% 100%Hovedfag * Hvad oplever du som årsagen til, at din forskningsfrihed er blevet mindre? -Større konkurrence KrydstabelHvad oplever du som årsagen til, at dinforskningsfrihed er blevet mindre? -Større konkurrenceJa Ved ikke Nej TotalHovedfag Hum Antal 74 25 10 109% 68% 23% 9% 100%Nat Antal 97 12 6 115% 84% 10% 5% 100%Samf Antal 37 10 6 53% 70% 19% 11% 100%Tek Antal 32 8 4 44% 73% 18% 9% 100%Øvr. Antal 49 8 3 60% 82% 13% 5% 100%Total Antal 289 63 29 381% 76% 17% 8% 100%24


Hovedfag * Har de nye ansatte ledere i perioden 2007-2012 samlet set været en forbedring af arbejdspladsen? KrydstabelHar de nye ansatte ledere i perioden 2007-2012samlet set været en forbedring afarbejdspladsen?Jeg varikke ansatindenJa Nej Ved ikke 2007 TotalHovedfag Hum Antal 43 223 77 67 410% 10% 54% 19% 16% 100%Nat Antal 51 203 78 98 430% 12% 47% 18% 23% 100%Samf Antal 17 101 45 50 213% 8% 47% 21% 23% 100%Tek Antal 33 73 46 35 187% 18% 39% 25% 19% 100%Øvr. Antal 24 85 53 50 212% 11% 40% 25% 24% 100%Total Antal 168 685 299 300 1452% 12% 47% 21% 21% 100%Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi…? De har overtaget noget af det administrativearbejde KrydstabelDe ansatte ledere har været en forbedring for minarbejdssituation, fordi…? De har overtaget noget af detadministrative arbejdeHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 4 13 8 14 4 43% 9% 30% 19% 33% 9% 100%Nat Antal 5 16 20 9 1 51% 10% 31% 39% 18% 2% 100%Samf Antal 0 7 7 2 1 17% 0% 41% 41% 12% 6% 100%Tek Antal 1 8 13 8 2 32% 3% 25% 41% 25% 6% 100%Øvr. Antal 3 10 9 2 0 24% 13% 42% 38% 8% 0% 100%Total Antal 13 54 57 35 8 167% 8% 32% 34% 21% 5% 100%25


Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi…? Der bruges ikke så meget tid på møderKrydstabelDe ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi…? Derbruges ikke så meget tid på møderMeget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig TotalHovedfag Hum Antal 3 12 14 9 5 43% 7% 28% 33% 21% 12% 100%Nat Antal 3 17 25 6 0 51% 6% 33% 49% 12% 0% 100%Samf Antal 0 5 9 3 0 17% 0% 29% 53% 18% 0% 100%Tek Antal 2 14 7 8 1 32% 6% 44% 22% 25% 3% 100%Øvr. Antal 1 11 9 3 0 24% 4% 46% 38% 13% 0% 100%Total Antal 9 59 64 29 6 167% 5% 35% 38% 17% 4% 100%Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi…? De har frigjort mere tid til forskningKrydstabelDe ansatte ledere har været en forbedring for minarbejdssituation, fordi…? De har frigjort mere tid tilforskningHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 5 13 19 5 1 43% 12% 30% 44% 12% 2% 100%Nat Antal 2 15 27 6 1 51% 4% 29% 53% 12% 2% 100%Samf Antal 0 5 10 2 0 17% 0% 29% 59% 12% 0% 100%Tek Antal 2 9 11 9 1 32% 6% 28% 34% 28% 3% 100%Øvr. Antal 4 8 12 0 0 24% 17% 33% 50% 0% 0% 100%Total Antal 13 50 79 22 3 167% 8% 30% 47% 13% 2% 100%26


Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi…? De har sørget for en bedre koordinationKrydstabelDe ansatte ledere har været en forbedring for minarbejdssituation, fordi…? De har sørget for en bedrekoordinationHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 2 4 6 23 8 43% 5% 9% 14% 53% 19% 100%Nat Antal 0 3 11 34 3 51% 0% 6% 22% 67% 6% 100%Samf Antal 0 2 5 8 2 17% 0% 12% 29% 47% 12% 100%Tek Antal 2 3 2 22 3 32% 6% 9% 6% 69% 9% 100%Øvr. Antal 1 4 7 12 0 24% 4% 17% 29% 50% 0% 100%Total Antal 5 16 31 99 16 167% 3% 10% 19% 59% 10% 100%Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi…? De har kunnet skære igennem på enhensigtsmæssig måde KrydstabelDe ansatte ledere har været en forbedring for minarbejdssituation, fordi…? De har kunnet skære igennempå en hensigtsmæssig mådeHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 1 1 8 27 6 43% 2% 2% 19% 63% 14% 100%Nat Antal 0 2 8 38 3 51% 0% 4% 16% 75% 6% 100%Samf Antal 0 1 5 10 1 17% 0% 6% 29% 59% 6% 100%Tek Antal 1 3 8 18 2 32% 3% 9% 25% 56% 6% 100%Øvr. Antal 0 2 9 9 4 24% 0% 8% 38% 38% 17% 100%Total Antal 2 9 38 102 16 167% 1% 5% 23% 61% 10% 100%27


Hovedfag * De ansatte ledere har været en forbedring for min arbejdssituation, fordi…? De er bedre til at sikre mine interesser iforhold til systemet ovenfor KrydstabelDe ansatte ledere har været en forbedring for minarbejdssituation, fordi…? De er bedre til at sikre mineinteresser i forhold til systemet ovenforHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 2 3 9 24 5 43% 5% 7% 21% 56% 12% 100%Nat Antal 2 2 18 24 5 51% 4% 4% 35% 47% 10% 100%Samf Antal 0 3 3 9 2 17% 0% 18% 18% 53% 12% 100%Tek Antal 1 2 14 13 2 32% 3% 6% 44% 41% 6% 100%Øvr. Antal 3 2 7 10 2 24% 13% 8% 29% 42% 8% 100%Total Antal 8 12 51 80 16 167% 5% 7% 31% 48% 10% 100%Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Lederne har ikke skaffet mere tid tilprimærarbejdet: Forskning KrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Lederne har ikke skaffet meretid til primærarbejdet: ForskningHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 0 5 35 92 89 221% 0% 2% 16% 42% 40% 100%Nat Antal 2 8 27 86 79 202% 1% 4% 13% 43% 39% 100%Samf Antal 1 1 13 40 45 100% 1% 1% 13% 40% 45% 100%Tek Antal 0 3 12 35 23 73% 0% 4% 16% 48% 32% 100%Øvr. Antal 1 0 18 38 27 84% 1% 0% 21% 45% 32% 100%Total Antal 4 17 105 291 263 680% 1% 3% 15% 43% 39% 100%28


Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Lederne har ikke skaffet mere tid tilprimærarbejdet: Undervisning KrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Lederne har ikke skaffet meretid til primærarbejdet: UndervisningHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 3 15 56 75 72 221% 1% 7% 25% 34% 33% 100%Nat Antal 3 10 49 79 61 202% 1% 5% 24% 39% 30% 100%Samf Antal 2 8 20 36 34 100% 2% 8% 20% 36% 34% 100%Tek Antal 2 2 21 27 21 73% 3% 3% 29% 37% 29% 100%Øvr. Antal 0 3 25 34 22 84% 0% 4% 30% 40% 26% 100%Total Antal 10 38 171 251 210 680% 1% 6% 25% 37% 31% 100%Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Lederne har ikke skaffet mere tid tilprimærarbejdet: Formidling KrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Lederne har ikke skaffet meretid til primærarbejdet: FormidlingHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 2 14 76 68 61 221% 1% 6% 34% 31% 28% 100%Nat Antal 2 15 85 56 44 202% 1% 7% 42% 28% 22% 100%Samf Antal 4 4 38 29 25 100% 4% 4% 38% 29% 25% 100%Tek Antal 3 2 24 28 16 73% 4% 3% 33% 38% 22% 100%Øvr. Antal 1 7 31 28 17 84% 1% 8% 37% 33% 20% 100%Total Antal 12 42 254 209 163 680% 2% 6% 37% 31% 24% 100%29


Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Der tages for mange beslutninger udenfaglig begrundelse KrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Der tages for mangebeslutninger uden faglig begrundelseHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 0 5 25 81 110 221% 0% 2% 11% 37% 50% 100%Nat Antal 0 5 30 91 76 202% 0% 2% 15% 45% 38% 100%Samf Antal 1 2 15 38 44 100% 1% 2% 15% 38% 44% 100%Tek Antal 1 3 16 30 23 73% 1% 4% 22% 41% 32% 100%Øvr. Antal 1 1 14 32 36 84% 1% 1% 17% 38% 43% 100%Total Antal 3 16 100 272 289 680% 0% 2% 15% 40% 43% 100%Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Dekanen styrer uden faglig indsigtKrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Dekanen styrer uden fagligindsigtHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 1 18 64 55 83 221% 0% 8% 29% 25% 38% 100%Nat Antal 1 12 82 54 53 202% 0% 6% 41% 27% 26% 100%Samf Antal 3 11 29 22 35 100% 3% 11% 29% 22% 35% 100%Tek Antal 7 5 37 11 13 73% 10% 7% 51% 15% 18% 100%Øvr. Antal 3 8 36 20 17 84% 4% 10% 43% 24% 20% 100%Total Antal 15 54 248 162 201 680% 2% 8% 36% 24% 30% 100%30


Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Institutlederen styrer uden faglig indsigtKrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Institutlederen styrer udenfaglig indsigtHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 10 47 74 44 46 221% 5% 21% 33% 20% 21% 100%Nat Antal 9 51 75 39 28 202% 4% 25% 37% 19% 14% 100%Samf Antal 7 24 27 24 18 100% 7% 24% 27% 24% 18% 100%Tek Antal 5 14 27 16 11 73% 7% 19% 37% 22% 15% 100%Øvr. Antal 2 16 39 18 9 84% 2% 19% 46% 21% 11% 100%Total Antal 33 152 242 141 112 680% 5% 22% 36% 21% 16% 100%Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Det administrative arbejde er ikke blevetmindre KrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Det administrative arbejde erikke blevet mindreHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 5 9 17 80 110 221% 2% 4% 8% 36% 50% 100%Nat Antal 3 6 14 70 107 200% 2% 3% 7% 35% 54% 100%Samf Antal 3 3 7 34 53 100% 3% 3% 7% 34% 53% 100%Tek Antal 0 2 3 29 39 73% 0% 3% 4% 40% 53% 100%Øvr. Antal 3 1 8 31 41 84% 4% 1% 10% 37% 49% 100%Total Antal 14 21 49 244 350 678% 2% 3% 7% 36% 52% 100%31


Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Der tages beslutninger hen over hovedet påos KrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Der tages beslutninger henover hovedet på osHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 1 4 11 57 148 221% 0% 2% 5% 26% 67% 100%Nat Antal 0 2 10 74 115 201% 0% 1% 5% 37% 57% 100%Samf Antal 1 4 4 22 69 100% 1% 4% 4% 22% 69% 100%Tek Antal 1 1 6 28 37 73% 1% 1% 8% 38% 51% 100%Øvr. Antal 0 1 8 25 50 84% 0% 1% 10% 30% 60% 100%Total Antal 3 12 39 206 419 679% 0% 2% 6% 30% 62% 100%Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Der er for ringe informationKrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Der er for ringe informationHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 2 14 38 58 109 221% 1% 6% 17% 26% 49% 100%Nat Antal 1 12 47 71 69 200% 1% 6% 24% 36% 35% 100%Samf Antal 3 6 25 29 37 100% 3% 6% 25% 29% 37% 100%Tek Antal 1 2 17 28 25 73% 1% 3% 23% 38% 34% 100%Øvr. Antal 0 4 21 31 28 84% 0% 5% 25% 37% 33% 100%Total Antal 7 38 148 217 268 678% 1% 6% 22% 32% 40% 100%32


Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Der er for lidt koordination KrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Der er for lidt koordinationHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 1 8 32 63 117 221% 0% 4% 14% 29% 53% 100%Nat Antal 0 5 57 60 78 200% 0% 3% 29% 30% 39% 100%Samf Antal 2 3 22 38 35 100% 2% 3% 22% 38% 35% 100%Tek Antal 1 2 17 24 29 73% 1% 3% 23% 33% 40% 100%Øvr. Antal 0 2 11 31 40 84% 0% 2% 13% 37% 48% 100%Total Antal 4 20 139 216 299 678% 1% 3% 21% 32% 44% 100%Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Lederne er for egensindige KrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Lederne er for egensindigeHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 2 7 57 63 92 221% 1% 3% 26% 29% 42% 100%Nat Antal 1 5 68 65 61 200% 1% 3% 34% 33% 31% 100%Samf Antal 1 5 21 35 38 100% 1% 5% 21% 35% 38% 100%Tek Antal 2 7 20 22 22 73% 3% 10% 27% 30% 30% 100%Øvr. Antal 0 3 26 19 36 84% 0% 4% 31% 23% 43% 100%Total Antal 6 27 192 204 249 678% 1% 4% 28% 30% 37% 100%33


Hovedfag * De ansatte ledere har ikke været en forbedring af min arbejdssituation, fordi…? Lederen har ingen føling med arbejdet pågulvet KrydstabelDe ansatte ledere har ikke været en forbedring af minarbejdssituation, fordi…? Lederen har ingen føling medarbejdet på gulvetHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 2 8 52 63 96 221% 1% 4% 24% 29% 43% 100%Nat Antal 2 12 49 68 69 200% 1% 6% 25% 34% 35% 100%Samf Antal 2 6 17 34 41 100% 2% 6% 17% 34% 41% 100%Tek Antal 1 13 14 21 24 73% 1% 18% 19% 29% 33% 100%Øvr. Antal 0 8 16 26 34 84% 0% 10% 19% 31% 40% 100%Total Antal 7 47 148 212 264 678% 1% 7% 22% 31% 39% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i, at det videnskabelige personale inddrages tilstrækkeligt i instituttets beslutninger? KrydstabelHvor enig eller uenig er du i, at det videnskabeligepersonale inddrages tilstrækkeligt i instituttetsbeslutninger?HverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 112 131 87 68 10 408% 27% 32% 21% 17% 2% 100%Nat Antal 71 127 125 88 15 426% 17% 30% 29% 21% 4% 100%Samf Antal 58 63 48 39 4 212% 27% 30% 23% 18% 2% 100%Tek Antal 23 51 43 57 12 186% 12% 27% 23% 31% 6% 100%Øvr. Antal 45 69 49 45 3 211% 21% 33% 23% 21% 1% 100%Total Antal 309 441 352 297 44 1443% 21% 31% 24% 21% 3% 100%34


Hovedfag * Hvordan bør de ansatte inddrages mere? Via oprettelse af institutråd med beslutningsmyndighed over forskningsstrategi ogbudget KrydstabelHvordan bør de ansatte inddrages mere? Via oprettelseaf institutråd med beslutningsmyndighed overforskningsstrategi og budgetHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 6 11 30 101 92 240% 3% 5% 13% 42% 38% 100%Nat Antal 2 17 44 92 42 197% 1% 9% 22% 47% 21% 100%Samf Antal 2 5 33 53 27 120% 2% 4% 28% 44% 23% 100%Tek Antal 1 6 9 36 21 73% 1% 8% 12% 49% 29% 100%Øvr. Antal 5 5 36 48 19 113% 4% 4% 32% 42% 17% 100%Total Antal 16 44 152 330 201 743% 2% 6% 20% 44% 27% 100%Hovedfag * Hvordan bør de ansatte inddrages mere? De ansatte bør vælge institutlederen/forskningslederen, så denne føler ansvar forde ansatte KrydstabelHvordan bør de ansatte inddrages mere? De ansattebør vælge institutlederen/forskningslederen, så denneføler ansvar for de ansatteHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 4 17 31 90 98 240% 2% 7% 13% 38% 41% 100%Nat Antal 1 20 41 70 66 198% 1% 10% 21% 35% 33% 100%Samf Antal 2 4 25 35 53 119% 2% 3% 21% 29% 45% 100%Tek Antal 1 9 12 26 25 73% 1% 12% 16% 36% 34% 100%Øvr. Antal 2 14 27 40 30 113% 2% 12% 24% 35% 27% 100%Total Antal 10 64 136 261 272 743% 1% 9% 18% 35% 37% 100%35


Hovedfag * Hvordan bør de ansatte inddrages mere? De ansatte bør kunne afsætte en leder, der ikke har opbakning hos personaletKrydstabelHvordan bør de ansatte inddrages mere? De ansattebør kunne afsætte en leder, der ikke har opbakning hospersonaletHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 4 17 47 76 97 241% 2% 7% 20% 32% 40% 100%Nat Antal 2 13 43 63 77 198% 1% 7% 22% 32% 39% 100%Samf Antal 3 6 19 51 41 120% 3% 5% 16% 43% 34% 100%Tek Antal 2 4 14 29 25 74% 3% 5% 19% 39% 34% 100%Øvr. Antal 3 8 22 50 30 113% 3% 7% 19% 44% 27% 100%Total Antal 14 48 145 269 270 746% 2% 6% 19% 36% 36% 100%Hovedfag * Siger du din institutleder/forskningsleder åbent imod, hvis du er uenig i dennes dispositioner? KrydstabelSiger du din institutleder/forskningsleder åbent imod, hvis du er uenig idennes dispositioner?Altid Ofte Af og til Sjældent Aldrig TotalHovedfag Hum Antal 36 74 170 86 41 407% 9% 18% 42% 21% 10% 100%Nat Antal 41 102 138 97 46 424% 10% 24% 33% 23% 11% 100%Samf Antal 17 36 96 44 18 211% 8% 17% 45% 21% 9% 100%Tek Antal 21 39 72 42 11 185% 11% 21% 39% 23% 6% 100%Øvr. Antal 7 49 77 50 27 210% 3% 23% 37% 24% 13% 100%Total Antal 122 300 553 319 143 1437% 8% 21% 38% 22% 10% 100%36


Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det videnskabelige personale har reel indflydelse i akademisk rådKrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Detvidenskabelige personale har reel indflydelse iakademisk rådHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 50 123 187 42 4 406% 12% 30% 46% 10% 1% 100%Nat Antal 45 115 219 38 4 421% 11% 27% 52% 9% 1% 100%Samf Antal 29 63 96 22 0 210% 14% 30% 46% 10% 0% 100%Tek Antal 13 51 94 21 5 184% 7% 28% 51% 11% 3% 100%Øvr. Antal 19 51 113 24 1 208% 9% 25% 54% 12% 0% 100%Total Antal 156 403 709 147 14 1429% 11% 28% 50% 10% 1% 100%Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det akademiske personale har reel indflydelse i bestyrelsen KrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Detakademiske personale har reel indflydelse i bestyrelsenHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 87 138 168 10 3 406% 21% 34% 41% 2% 1% 100%Nat Antal 78 136 182 25 0 421% 19% 32% 43% 6% 0% 100%Samf Antal 55 64 79 11 1 210% 26% 30% 38% 5% 0% 100%Tek Antal 25 62 79 15 3 184% 14% 34% 43% 8% 2% 100%Øvr. Antal 36 61 102 8 1 208% 17% 29% 49% 4% 0% 100%Total Antal 281 461 610 69 8 1429% 20% 32% 43% 5% 1% 100%37


Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det akademiske personale har reel indflydelse i samarbejdsudvalgetKrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Detakademiske personale har reel indflydelse isamarbejdsudvalgetHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 22 65 219 96 4 406% 5% 16% 54% 24% 1% 100%Nat Antal 24 55 220 114 7 420% 6% 13% 52% 27% 2% 100%Samf Antal 22 34 106 47 1 210% 10% 16% 50% 22% 0% 100%Tek Antal 10 16 83 67 8 184% 5% 9% 45% 36% 4% 100%Øvr. Antal 11 21 117 58 1 208% 5% 10% 56% 28% 0% 100%Total Antal 89 191 745 382 21 1428% 6% 13% 52% 27% 1% 100%Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det akademiske personale har reel indflydelse på instituttet KrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Detakademiske personale har reel indflydelse på instituttetHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 33 103 116 139 15 406% 8% 25% 29% 34% 4% 100%Nat Antal 26 68 134 167 25 420% 6% 16% 32% 40% 6% 100%Samf Antal 22 39 65 73 11 210% 10% 19% 31% 35% 5% 100%Tek Antal 8 26 43 87 20 184% 4% 14% 23% 47% 11% 100%Øvr. Antal 15 34 71 82 6 208% 7% 16% 34% 39% 3% 100%Total Antal 104 270 429 548 77 1428% 7% 19% 30% 38% 5% 100%38


Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det er en myte, at undervisnings-standarden på universiteterne er blevetringere de seneste år KrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det eren myte, at undervisnings-standarden på universiteterneer blevet ringere de seneste årHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 50 104 97 108 47 406% 12% 26% 24% 27% 12% 100%Nat Antal 54 120 130 91 25 420% 13% 29% 31% 22% 6% 100%Samf Antal 20 44 66 57 23 210% 10% 21% 31% 27% 11% 100%Tek Antal 25 45 46 48 20 184% 14% 24% 25% 26% 11% 100%Øvr. Antal 21 45 77 55 10 208% 10% 22% 37% 26% 5% 100%Total Antal 170 358 416 359 125 1428% 12% 25% 29% 25% 9% 100%Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? De nye studerendes faglige basiskvalifikationer er for ringe til at jeg kangennemføre en undervisning på et tilfredsstillende fagligt niveau KrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Denye studerendes faglige basiskvalifikationer er for ringetil at jeg kan gennemføre en undervisning på ettilfredsstillende fagligt niveauHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 43 123 135 79 26 406% 11% 30% 33% 19% 6% 100%Nat Antal 25 102 156 111 26 420% 6% 24% 37% 26% 6% 100%Samf Antal 22 58 88 33 9 210% 10% 28% 42% 16% 4% 100%Tek Antal 12 56 53 50 13 184% 7% 30% 29% 27% 7% 100%Øvr. Antal 8 54 91 43 12 208% 4% 26% 44% 21% 6% 100%Total Antal 110 393 523 316 86 1428% 8% 28% 37% 22% 6% 100%39


Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Der er for mange nulforskere blandt mine kollegaer KrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Der erfor mange nulforskere blandt mine kollegaerHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 103 140 102 47 14 406% 25% 34% 25% 12% 3% 100%Nat Antal 130 128 119 32 11 420% 31% 30% 28% 8% 3% 100%Samf Antal 51 71 65 18 5 210% 24% 34% 31% 9% 2% 100%Tek Antal 48 63 42 21 10 184% 26% 34% 23% 11% 5% 100%Øvr. Antal 47 73 67 15 6 208% 23% 35% 32% 7% 3% 100%Total Antal 379 475 395 133 46 1428% 27% 33% 28% 9% 3% 100%Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det er et problem at mange af mine kollegaer ikke underviser nokKrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det eret problem at mange af mine kollegaer ikke undervisernokHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 54 155 131 54 12 406% 13% 38% 32% 13% 3% 100%Nat Antal 39 171 141 59 10 420% 9% 41% 34% 14% 2% 100%Samf Antal 34 69 64 36 6 209% 16% 33% 31% 17% 3% 100%Tek Antal 21 72 57 31 3 184% 11% 39% 31% 17% 2% 100%Øvr. Antal 12 66 83 37 10 208% 6% 32% 40% 18% 5% 100%Total Antal 160 533 476 217 41 1427% 11% 37% 33% 15% 3% 100%40


Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det er berettiget, at pressen/politikerne kritiserer universiteterne for atlevere for lidt konfrontationsundervisning KrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det erberettiget, at pressen/politikerne kritisereruniversiteterne for at levere for lidtkonfrontationsundervisningHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 91 135 78 91 11 406% 22% 33% 19% 22% 3% 100%Nat Antal 72 122 141 74 11 420% 17% 29% 34% 18% 3% 100%Samf Antal 39 62 49 47 12 209% 19% 30% 23% 22% 6% 100%Tek Antal 37 53 50 34 10 184% 20% 29% 27% 18% 5% 100%Øvr. Antal 24 65 69 42 8 208% 12% 31% 33% 20% 4% 100%Total Antal 263 437 387 288 52 1427% 18% 31% 27% 20% 4% 100%Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Studenter har i stigende grad en instrumentel tilgang til deres studier (’Jegvil vide, hvad jeg skal kunne til eksamen og ikke mere’) KrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…?Studenter har i stigende grad en instrumentel tilgang tilderes studier (’Jeg vil vide, hvad jeg skal kunne tileksamen og ikke mere’)HverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 9 37 75 197 88 406% 2% 9% 18% 49% 22% 100%Nat Antal 4 43 111 188 74 420% 1% 10% 26% 45% 18% 100%Samf Antal 5 23 50 94 37 209% 2% 11% 24% 45% 18% 100%Tek Antal 5 32 45 81 21 184% 3% 17% 24% 44% 11% 100%Øvr. Antal 1 8 62 97 40 208% 0% 4% 30% 47% 19% 100%Total Antal 24 143 343 657 260 1427% 2% 10% 24% 46% 18% 100%41


Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det er et stort problem, at de studerende plagierer KrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det eret stort problem, at de studerende plagiererHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 21 114 171 85 15 406% 5% 28% 42% 21% 4% 100%Nat Antal 28 139 199 45 9 420% 7% 33% 47% 11% 2% 100%Samf Antal 16 69 75 41 8 209% 8% 33% 36% 20% 4% 100%Tek Antal 19 76 56 27 6 184% 10% 41% 30% 15% 3% 100%Øvr. Antal 4 57 114 29 4 208% 2% 27% 55% 14% 2% 100%Total Antal 88 455 615 227 42 1427% 6% 32% 43% 16% 3% 100%Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Af økonomiske årsager er antallet af konfrontationstimer for lilleKrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Aføkonomiske årsager er antallet af konfrontationstimer forlilleHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 14 60 131 127 74 406% 3% 15% 32% 31% 18% 100%Nat Antal 28 107 181 86 18 420% 7% 25% 43% 20% 4% 100%Samf Antal 11 43 70 60 25 209% 5% 21% 33% 29% 12% 100%Tek Antal 24 47 62 33 18 184% 13% 26% 34% 18% 10% 100%Øvr. Antal 9 46 91 49 13 208% 4% 22% 44% 24% 6% 100%Total Antal 86 303 535 355 148 1427% 6% 21% 37% 25% 10% 100%42


Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det er et problem, at andelen af kvinder i de faste stillinger er lavKrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Det eret problem, at andelen af kvinder i de faste stillinger erlavHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 29 95 126 98 58 406% 7% 23% 31% 24% 14% 100%Nat Antal 49 88 125 112 46 420% 12% 21% 30% 27% 11% 100%Samf Antal 24 36 63 55 31 209% 11% 17% 30% 26% 15% 100%Tek Antal 25 42 62 39 16 184% 14% 23% 34% 21% 9% 100%Øvr. Antal 32 36 79 37 24 208% 15% 17% 38% 18% 12% 100%Total Antal 159 297 455 341 175 1427% 11% 21% 32% 24% 12% 100%Hovedfag * Hvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Den skæve kønsfordeling på universitetets faste stillinger bør løses viakønskvotering KrydstabelHvor enig/uenig er du i nedenstående udsagn…? Denskæve kønsfordeling på universitetets faste stillinger børløses via kønskvoteringHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 108 102 112 52 31 405% 27% 25% 28% 13% 8% 100%Nat Antal 159 122 85 38 16 420% 38% 29% 20% 9% 4% 100%Samf Antal 55 54 50 32 18 209% 26% 26% 24% 15% 9% 100%Tek Antal 83 45 33 20 3 184% 45% 24% 18% 11% 2% 100%Øvr. Antal 67 51 62 16 12 208% 32% 25% 30% 8% 6% 100%Total Antal 472 374 342 158 80 1426% 33% 26% 24% 11% 6% 100%43


Hovedfag * På mit universitet/institut er der inden for de sidste år igangsat en større strukturreform? KrydstabelPå mit universitet/institut er der indenfor de sidste år igangsat en størrestrukturreform?Ja Nej Ved ikke TotalHovedfag Hum Antal 309 57 40 406% 76% 14% 10% 100%Nat Antal 322 50 48 420% 77% 12% 11% 100%Samf Antal 148 39 22 209% 71% 19% 11% 100%Tek Antal 115 35 34 184% 63% 19% 18% 100%Øvr. Antal 174 14 20 208% 84% 7% 10% 100%Total Antal 1068 195 164 1427% 75% 14% 11% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Reformen er fagligt motiveret KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?Reformen er fagligt motiveretHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 124 106 47 27 2 306% 41% 35% 15% 9% 1% 100%Nat Antal 109 96 70 43 4 322% 34% 30% 22% 13% 1% 100%Samf Antal 59 39 27 19 2 146% 40% 27% 18% 13% 1% 100%Tek Antal 20 28 22 36 9 115% 17% 24% 19% 31% 8% 100%Øvr. Antal 57 51 37 27 2 174% 33% 29% 21% 16% 1% 100%Total Antal 369 320 203 152 19 1063% 35% 30% 19% 14% 2% 100%44


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Reformen er fornuftig KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?Reformen er fornuftigHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 103 89 77 32 4 305% 34% 29% 25% 10% 1% 100%Nat Antal 92 83 91 51 5 322% 29% 26% 28% 16% 2% 100%Samf Antal 50 41 32 22 2 147% 34% 28% 22% 15% 1% 100%Tek Antal 15 23 26 41 10 115% 13% 20% 23% 36% 9% 100%Øvr. Antal 49 53 44 25 3 174% 28% 30% 25% 14% 2% 100%Total Antal 309 289 270 171 24 1063% 29% 27% 25% 16% 2% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Reformen har været topstyret af ledelsen KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?Reformen har været topstyret af ledelsenHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 15 12 31 104 145 307% 5% 4% 10% 34% 47% 100%Nat Antal 23 5 28 103 163 322% 7% 2% 9% 32% 51% 100%Samf Antal 8 6 13 41 79 147% 5% 4% 9% 28% 54% 100%Tek Antal 3 11 14 41 46 115% 3% 10% 12% 36% 40% 100%Øvr. Antal 18 1 6 54 95 174% 10% 1% 3% 31% 55% 100%Total Antal 67 35 92 343 528 1065% 6% 3% 9% 32% 50% 100%45


Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Reformen vil betyde en administrativ aflastning KrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn?Reformen vil betyde en administrativ aflastningHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 113 105 67 13 9 307% 37% 34% 22% 4% 3% 100%Nat Antal 89 132 72 14 15 322% 28% 41% 22% 4% 5% 100%Samf Antal 56 45 38 2 5 146% 38% 31% 26% 1% 3% 100%Tek Antal 26 41 32 9 7 115% 23% 36% 28% 8% 6% 100%Øvr. Antal 65 51 43 9 6 174% 37% 29% 25% 5% 3% 100%Total Antal 349 374 252 47 42 1064% 33% 35% 24% 4% 4% 100%Hovedfag * Hvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jeg tror på, at reformen vil blive en succes efter en indkøringKrydstabelHvor enig eller uenig er du i nedenstående udsagn? Jegtror på, at reformen vil blive en succes efter en indkøringHverkenMegetuenig Uenigenig elleruenig EnigMegetenig TotalHovedfag Hum Antal 79 91 100 30 6 306% 26% 30% 33% 10% 2% 100%Nat Antal 48 97 133 40 4 322% 15% 30% 41% 12% 1% 100%Samf Antal 35 38 54 16 4 147% 24% 26% 37% 11% 3% 100%Tek Antal 12 22 43 32 6 115% 10% 19% 37% 28% 5% 100%Øvr. Antal 36 48 72 15 3 174% 21% 28% 41% 9% 2% 100%Total Antal 210 296 402 133 23 1064% 20% 28% 38% 13% 2% 100%46

More magazines by this user
Similar magazines