Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Hejrer, Storke, Andefugle 13Fiskehejre Ardea cinerea 01220Der er totalt meldt om 5698 fugle fordelt på 1266observationer, 202 lokaliteter og 117 indsendere.Yngel: Der foreligger oplysninger om ynglefugle fraHundsholm (Stavns Fjord), Bjerregrav Mose, Vesborg,Kongsgårde og Gydeløkke Skov. I kolonienved Bjerregrav er der ved flere lejligheder talt 20reder (TBR), i Kongsgårde er der 7 reder (PR) og iGydeløkke Skov er der 17-30 reder (PHJ). Endvidereer der oplysninger om yngleaktivitet på Anholt, ogdet skulle vist være første gang her på øen. Parretforlader dog reden i utide. Fra de øvrige områderforeligger ingen oplysninger om antal par eller reder.Kolonien ved Skanderborg Sø, hvor redetræerneblev fældet i løbet af efteråret 2006, serud til stadig at findes et sted i området, bedømt udfra antallet af hejrer, der ses i området.Kolonien i skoven ved Emborg er også beboet i2007, men der foreligger ingen optællinger derfra(HGA). 18/2 ses 61 hejrer i området (BANG), sånogle stykker har der da været.De største optællinger af rastende og fouragerendehejrer er (lok.max >29): 10/2 51 Skanderborg Sortesø(LCLH), 3/3 50 Stubbe Sø, østenden (PLA),11/6 44 Årslev Engsø (JEL), 13/6 50 Ajstrup Bugt(LTP), 28/9 54 Bidstrup Gods (KWS) samt 7/10 45Norsminde Fjord (GGU,FLH).Sort Stork Ciconia nigra 01310 DATSY-ARTKun ét fund i år: 26/4 ses en adult Sort Stork flyveop fra en grøft ved Bjerregrav Mose (TBR). DenHejrer, Storke, Andefuglebliver på trods af flere forsøg ikke genfundet.Hvid Stork Ciconia ciconia 01340 DATSY-ARTÅrets observationer udgøres af en række fund forårog forsommer, samt et enkelt fund i juli. Den størsteflok er 25/5 7 Ondrup, Odder Kommune (viaHAS), hvilket er den største storkeflok i Jylland i2007. Formentlig de samme 7 ses senere sammedag ved Vedslet i Horsens Kommune (via HAS).I alt vurderes der at være tale om 22-27 forskelligefugle i Østjylland i 2007.Forår: Allerede 14/3 ses 2 Resenbro (MidtjyllandsAvis via FNI). De næste er 24/3 1 NØ Lading (MER)og 25/3 1 trkf Gjerrild/Marshøj (SSL,RSN m.fl.). Idagene herefter og indtil 15/4 er der yderligere enrække fund af en Stork forskellige steder i Østjylland,og det er nærliggende at antage, at det er densamme fugl, der turnerer rundt. Herefter skal vi hentil 24/4 2 Grenå (AR) og samme dag 2 Silkeborg(PB). 26/4-3/5 er der adskillige fund af en enkeltfugl forskellige steder i Østjylland og bedømt ud fraobservationstiderne (hvor de er oplyst), kan detbestemt ikke udelukkes, at det er samme fugl. 10-16/5 ses 3 Fussing Enge/Tuemosen (BKR m.fl.) ogfra 13/5-16/5 overnatter de 3 fugle på en gård vedSøbyvad (via HAS). De resterende obs er 20/5 2 NFeldballe (KO), 25/5 7 rst Ondrup (HAS), 26/5 1 rstAllelev (via KBI), 1/6 1 Ø Feldballe (DD), 2/6 1 ofTåstrup ved Feldballe (KEG), 12/6 3 of Århus Midtby(FLU), 13/6 1 SV Sønderskov Odder (JEL) samtårets sidste 10/7 1 rst-S Bryrup (via AWM).Skestork Platalea leucorodia 01440 DATSY-artMed i alt 4 fund bliver 2007 det 5. år i træk medfund i Østjylland:21/4 1 Alrø Poldkrog (via JG), 30/4 1 ad trkf GjerrildNordstrand (JSC) – fuglen fulgtes med en Fiskehejre,12/6 1 rst-Ø Bølling Sø (EBJ) og 21/8 1 1K rst-SØÅrslev Engsø (Per Møller Madsen via HLL).Knopsvane Cygnus olor 01520Efter en vigende tendens i dette årtusinde, ser detud til, at udviklingen igen er vendt. Antallet af rapporteredeynglepar afspejler ikke realiteterne, dader i næsten hver lidt større dam kan findes yng-

More magazines by this user
Similar magazines